60

Facebook-analys av

Strandcaféet Sandviken

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Strandcaféet Sandviken. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*60, vilket är 21 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Strandcaféet Sandviken publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,2 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
64
Följarskara
52
Frekvens
51
Följare
2,6K
Interaktioner
1,9K
Interaktioner per inlägg
188
Interaktioner per följare
0,7
Inlägg per vecka
1,2

Vinnarinlägg

Strandcaféet Sandviken

Idag kan vi glädja oss åt positiva besked från Svea hovrätt! ????????????????

577 interaktionspoäng på 2 586 följare
Strandcaféet Sandviken

Nu börjar vi få vårkänslor på Strandcaféet! ????Rekryteringar av personal pågår för fullt och vi längtar tills vi kan öppna. ???????? Vi hoppas kunna smygstarta helger i mitten av maj och sedan rivstartar vi efter midsommar! ????????☀️????????

266 interaktionspoäng på 2 586 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Strandcaféet Sandviken
49 interaktionspoäng på 2 586 följare
2 mån sedan
Strandcaféet Sandviken

Dyster läsning i dagens BLT!

Beslut om ljudnivån rivs upp av länsstyrelsen - Blekinge Läns Tidning

Länsstyrelsen river upp Miljöförbundets beslut om vilka ljudnivåer som ska tillåtas vid Strandkaféets spelningar i Sandviken. Men det gillas inte av kaféägaren Hansi Robertsson.

57 interaktionspoäng på 2 586 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.