61

Instagram-analys av

Sabaton Open Air

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Sabaton Open Air. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 22 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Sabaton Open Air publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
59
Följarskara
55
Frekvens
59
Följare
6,1K
Interaktioner
16,1K
Interaktioner per inlägg
436
Interaktioner per följare
2,6
Inlägg per vecka
3,4

Vinnarinlägg

Sabaton Open Air

V.I.P CONTEST! 2 winners will get 2 V.I.P tickets each (worth 4 390 SEK) for the 2018 festival, and all you need to do is follow us here on Instagram and tag the friend(s) you wanna bring + answer this question: -Whats the name of Sabaton’s latest album from 2016? The ones with the funniest and…

928 interaktionspoäng på 6 129 följare
Sabaton Open Air

These guys in FALUN 2018...

913 interaktionspoäng på 6 129 följare

Förlorarinlägg

Sabaton Open Air

Bombus were formed in Gothenburg in around 2008 as a two piece and in 2009 they expanded to a four piece. Shortly afterwards they released their eponymous debut album. Bombus toured extensively through Scandinavia and Europe and in 2013 released their second album, “The Poet And The Parrot”.…

206 interaktionspoäng på 6 129 följare
Sabaton Open Air

Please welcome SVARTSOT! #sabatonopenair #falun #metalfest #sabaton

258 interaktionspoäng på 6 129 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.