69

Instagram-analys av

Svedjan

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Svedjan. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*69, vilket är 38 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Svedjan publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
76
Följarskara
51
Frekvens
63
Följare
1,3K
Interaktioner
8,8K
Interaktioner per inlägg
196
Interaktioner per följare
7,0
Inlägg per vecka
4,5

Vinnarinlägg

Svedjan

Winner, people´s choice, Swedish cheesefestival 2018. ???? #svedjanost #artisancheese #rawmilkcheese #hardcheese #mathantverk #hårdost

466 interaktionspoäng på 1 263 följare
Svedjan

Cheese Mayonnaise with Svedjan hardcheese on the Nobel menu tonight! #svedjanost #tryswedish #mathantverk

361 interaktionspoäng på 1 263 följare

Förlorarinlägg

Svedjan

Om beredning af svensk fetost. #osthistoria #svedjanost #cheesehistory

81 interaktionspoäng på 1 263 följare
Svedjan

Svensk ystning och osthistoria. Återuppfinna hjulet! #svedjanost #eldrimner #eldrimnermathantverk #cheese #artisancheese #mathantverk

136 interaktionspoäng på 1 263 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.