69

Facebook-analys av

Reko kyckling

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Reko kyckling. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*69, vilket är 38 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Reko kyckling publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
92
Frekvens
56
Följare
45,8K
Interaktioner
59,2K
Interaktioner per inlägg
1,2K
Interaktioner per följare
1,3
Inlägg per vecka
2,6

Vinnarinlägg

Reko kyckling

Hur kunde vi hamna här? Hur kunde vi glömma hur riktig kyckling ska smaka? När försvann respekten för hur djur ska behandlas? Vi tröttnade på att smak, moral och kvalitet läggs åt sidan när en effektiv produktion och prispress är det enda som styr. Det behövdes ett…

5 015 interaktionspoäng på 45 762 följare
Reko kyckling

Visste du att Reko har en alldeles egen naturligt långsamtväxande ras för Sverige? När vi påbörjade vår resa mot Sveriges godaste kyckling så lärde vi oss snabbt att industrin bara fokuserade på snabb snabb snabbväxande kycklingraser, ätmaskiner. Det tycker vi inte är Reko och vi…

3 864 interaktionspoäng på 45 762 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Reko kyckling

Två nya hållbara satsningar! Reko har inlett ett samarbete med Magasin GRÖN och White Guide Green, två nya hållbarhetssatsningar för att främja hållbar gastronomi. I första numret av Magasin GRÖN (på bild) lyfter vi bloggaren och entreprenören Underbara Clara, vi åker ut på jakt…

29 interaktionspoäng på 45 762 följare
Reko kyckling

Campylobacter – vad är det och hur undviker jag det? Under hela året har det pratats mycket om campylobacter, det tycker vi är bra. Tyvärr ökade förekomsten då en stor aktör på kycklingmarknaden hade problem med sin produktionsanläggning, men det är nu åtgärdat och det är nu…

53 interaktionspoäng på 45 762 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.