62

Facebook-analys av

Dolce sweets Eu

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Dolce sweets Eu. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 24 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Dolce sweets Eu publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
58
Följarskara
52
Frekvens
70
Följare
2,3K
Interaktioner
5,4K
Interaktioner per inlägg
33,9
Interaktioner per följare
2,3
Inlägg per vecka
6,7

Vinnarinlägg

Dolce sweets Eu

Homemade Chicken Fingers You will need: 3-4 large boneless, skinless chicken breast 2 cups flour 2 tsp baking powder 1 Tablespoon garlic powder 1/2 teaspoon onion powder 1 teaspoon seasoned salt 3 teaspoons poultry seasoning 1/2 teaspoon pepper 5 eggs 1/4 cup milk Cooking Oil for Frying

173 interaktionspoäng på 2 341 följare
Dolce sweets Eu

BEST FRIED CHICKEN ???? Recipes ????

161 interaktionspoäng på 2 341 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Dolce sweets Eu
6 interaktionspoäng på 2 341 följare
2 mån sedan
Dolce sweets Eu
6 interaktionspoäng på 2 341 följare
7 v sedan

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.