63

Instagram-analys av

Daniel Kane

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Daniel Kane. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 26 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Daniel Kane publicerar ett inlägg igenomsnitt 9,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
51
Frekvens
81
Följare
1,1K
Interaktioner
1,5K
Interaktioner per inlägg
58,0
Interaktioner per följare
1,3
Inlägg per vecka
9,8

Vinnarinlägg

Daniel Kane

#flyinglinkingrings #rehearsal #danielkane

91 interaktionspoäng på 1 145 följare
Daniel Kane

Ut och shoppa sista klapparna #julrusch

80 interaktionspoäng på 1 145 följare

Förlorarinlägg

Daniel Kane

Using these #beauties for tonights #show #magic #cards #weaponofchoice #monarchs

27 interaktionspoäng på 1 145 följare
Daniel Kane

This little case is ready for my next #show #danielkane #magic

32 interaktionspoäng på 1 145 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.