65

Instagram-analys av

Jobba i Kungsbacka kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Jobba i Kungsbacka kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Jobba i Kungsbacka kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 15,9 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
50
Frekvens
100
Följare
1,0K
Interaktioner
2,7K
Interaktioner per inlägg
41,0
Interaktioner per följare
2,6
Inlägg per vecka
15,9

Vinnarinlägg

Jobba i Kungsbacka kommun

Hej! Jag heter Frida och är ansvarig för kontot denna veckan! Jag arbetar som lärare och skolbibliotekarie på Kollaskolan sedan 2010. Hoppas ni vill följa min vardag! ???????? ????

96 interaktionspoäng på 1 044 följare
Jobba i Kungsbacka kommun

Det har varit fantastiskt kul att få dela med sig av mitt jobb under denna vecka

87 interaktionspoäng på 1 044 följare

Förlorarinlägg

Jobba i Kungsbacka kommun

En viktig regel - att våga är vägen till lyckade beslut! ???? #tränahjärnan #vågafejla

7 interaktionspoäng på 1 044 följare
Jobba i Kungsbacka kommun

Idag deltog Annelie och Tobias på ”Temadag Små avlopp” som anordnas av Länsstyrelsen Västra Götaland och Halland. Vi har lyssnat på Åsa Gunnarsson från Havs-o Vattenmyndigheten och Anders Grönvall som är utredare för hållbara vattentjänster. #jobbaikungsbackakommun #kungsbacka #kungsbackaväxer

10 interaktionspoäng på 1 044 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.