67

Instagram-analys av

ToughestElite

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från ToughestElite. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 34 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. ToughestElite publicerar ett inlägg igenomsnitt 28,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
54
Följarskara
54
Frekvens
100
Följare
4,6K
Interaktioner
2,7K
Interaktioner per inlägg
224
Interaktioner per följare
0,6
Inlägg per vecka
28,0

Vinnarinlägg

ToughestElite

On the podium yesterday @ocrkarin 3rd & @jonalbon 1st #ocrwc2017 #toughestelite #toughest

445 interaktionspoäng på 4 598 följare
ToughestElite

@jonalbon had a 2,5min lead to @ryanatkinsdiet in 2nd place at 9k where @naprapatkrister is fighting with the farmers walk!

257 interaktionspoäng på 4 598 följare

Förlorarinlägg

ToughestElite

Men’s 3k yesterday! Both @jonalbon and @linushultegard pushing it!! ????????

142 interaktionspoäng på 4 598 följare
ToughestElite

@linushultegard keeping the top 3 close! #flying

148 interaktionspoäng på 4 598 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.