70

Instagram-analys av

Marsblade

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Marsblade. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*70, vilket är 40 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Marsblade publicerar ett inlägg igenomsnitt 18,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Marsblade för oengagerande inlägg. De 22680 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Marsblade. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
47
Följarskara
72
Frekvens
100
Följare
22,7K
Interaktioner
7,7K
Interaktioner per inlägg
642
Interaktioner per följare
0,3
Inlägg per vecka
18,8

Vinnarinlägg

Marsblade

We´ve changed the way hockey players train. Now we´ll change the game. . Be a part of the biggest evolution in hockey. . Less than 2 days remaining of our Kickstarter project, get a pair now (link in bio!). #marsblade #flowmotiontechnology #hockey #nhl

979 interaktionspoäng på 22 680 följare
Marsblade

Awesome! Our Kickstarter project has been a big success and we would like to thank all our backers for the support. We’re very happy and proud to have you on board on our journey in setting a new standard in hockey. . We wish you Merry Christmas and a Happy New Year! . Kind Regards, Per Mårs and…

835 interaktionspoäng på 22 680 följare

Förlorarinlägg

Marsblade

Less than 2 days to go on our Kickstarter project, so make sure to move fast (link in bio!). #marsblade #flowmotiontechnology #hockey #nhl

468 interaktionspoäng på 22 680 följare
Marsblade

Have you checked out the Marsblade Ice Holder on Kickstarter? . If not, see how it works and order now, but move fast (link in bio!). #marsblade #flowmotiontechnology #hockey #nhl

480 interaktionspoäng på 22 680 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.