65

Instagram-analys av

Tillbakablick Örebro

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Tillbakablick Örebro. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Tillbakablick Örebro publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,6 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
65
Följarskara
62
Frekvens
52
Följare
13,0K
Interaktioner
19,7K
Interaktioner per inlägg
1,4K
Interaktioner per följare
1,5
Inlägg per vecka
1,6

Vinnarinlägg

Tillbakablick Örebro

Klassiska Hindersmässan körde igång i dag! Här från 1912 års upplaga ???? Rösta på din favorithindersmässa i vår storie ovan ???? Bildkälla: Örebro stadsarkiv #tbörebro #throwback

1 747 interaktionspoäng på 13 043 följare
Tillbakablick Örebro

I dag bjuder vi på en härlig bild från 30-talets Örebro ???? Platsen är Storbron och bilden är tagen i riktning norrut. Och i bakgrunden ser vi Centralpalatset ????Bildkälla: Örebro stadsarkiv #tbörebro #throwback

1 742 interaktionspoäng på 13 043 följare

Förlorarinlägg

Tillbakablick Örebro

Från Konrad Malmkvist köttaffär år 1915. Affären låg i korsningen Sturegatan-Engelbrektsgatan. Konrad står i mitten längst bak. Bildkälla: Örebro stadsarkiv #tbörebro #throwback

964 interaktionspoäng på 13 043 följare
Tillbakablick Örebro

Gungande barn på Hovstavägen på Norr i 70-talets Örebro. Bildkälla: Örebro stadsarkiv #tbörebro #throwback

1 075 interaktionspoäng på 13 043 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.