63

Instagram-analys av

Region Jönköpings Län

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Region Jönköpings Län. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 26 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Region Jönköpings Län publicerar ett inlägg igenomsnitt 8,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
54
Frekvens
77
Följare
5,2K
Interaktioner
15,9K
Interaktioner per inlägg
332
Interaktioner per följare
3,0
Inlägg per vecka
8,4

Vinnarinlägg

Region Jönköpings Län

Ännu en händelserik dag hos oss på Metodikum????. Scenarioträning för sjuksköterskor och undersköterskor från akutvårdsavdelningen (AVA). Tillsammans i team tränar de på A-E bedömning, vitala parametrar, kontroller och åtgärder med NEWS som verktyg????. På bild 2 tar…

642 interaktionspoäng på 5 226 följare
Region Jönköpings Län

Välkomna att följa oss, Operation och Intensivvårdskliniken denna veckan! Här kommer vi bland annat att visa upp vår nya fina operationsavdelning. #regionjkpg #sverigetviktigastejobb

598 interaktionspoäng på 5 226 följare

Förlorarinlägg

Region Jönköpings Län

Varje år arrangerar Qulturum en konferens som vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Årets tema är Kraft till rörelse och målet är att fånga den gemensamma kraften och tillsammans skapa en rörelse för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.…

118 interaktionspoäng på 5 226 följare
Region Jönköpings Län

Ett annat exempel på rum för samverkan är Mikrosystemfestivalen som börjar idag. Qulturum står i år värd för 15:de gången. Ca 200 representanter från 15 olika nationer möts för att utbyta erfarenheter kring mikrosystemet – den lilla enheten. Följ med oss under dagarna på…

141 interaktionspoäng på 5 226 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.