64

Instagram-analys av

Nybyggets Ridläger

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Nybyggets Ridläger. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 28 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Nybyggets Ridläger publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,8 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
78
Följarskara
50
Frekvens
38
Följare
1,1K
Interaktioner
2,5K
Interaktioner per inlägg
210
Interaktioner per följare
2,3
Inlägg per vecka
0,8

Vinnarinlägg

Nybyggets Ridläger

Idag får vi gratta bästa Gullan som fyller hela 11 år ????????????❤️ #nybyggetsridläger

276 interaktionspoäng på 1 094 följare
Nybyggets Ridläger

Idag har både hästar och hundar njutit av solen! ???????????? #nybyggetsridläger

263 interaktionspoäng på 1 094 följare

Förlorarinlägg

Nybyggets Ridläger

Vi söker hästar att låna till sommarens ridläger. För mer info se annons via följande länk #nybyggetsridläger

151 interaktionspoäng på 1 094 följare
Nybyggets Ridläger

Nu har första snön kommit till nybygget❄☃

159 interaktionspoäng på 1 094 följare

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.