3 timmar online:

AI på jobbet

Välkommen till AI på jobbet, en nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa anställda på svenska företag och offentliga institutioner att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant. Haktappning utlovas!

Varför ska du delta i denna kurs?

Vad kommer du att lära dig?

För vem är denna kurs?

Denna kurs är designad för alla som klickar i rutan "Jag är inte en robot", när det valet kommer upp. Om du använder en dator i ditt dagliga arbete, oavsett bransch eller yrkesroll, så är detta en ovanligt nödvändig utbildning.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet med AI, eller ens vara det minsta tekniskt begåvad, för att dra nytta av kursen.

Anteckningar

För att få ut max av denna utbildning rekommenderar vi att du inte tar anteckningar under kursen, utan i stället koncentrerar dig på mental närvaro.

Repris · Kursen spelas in och kapitelindelas så att du i efterhand, i lugn och ro, kan hoppa till rätt avsnitt och kan se vad Rickard klickade på, eller vad begreppen heter. Ovärderligt för dig som har fullt upp.

Alumni-gruppen

I kursen ingår även 12 månaders fortsatt experthjälp i vår Alumni-grupp på Facebook. En riktigt bra utbildning behöver även en fantastisk efterföljande support.

Kickstarter

Är du helt grön? Ingen fara. :) Du får en kortare, studieförberedande förinspelad video innan själva kursen. Titta igenom denna innan kurstillfället. Här får du de grundläggande kunskaperna som gör att du enkelt hänger med under själva kursen.

Bonus

När väl Microsoft Office 365 CoPilot släpps publikt kommer våra experter att djupdyka i dess styrkor och svagheter och producera en minikurs (video) som skickas ut kostnadsfritt till dig i efterhand.

Din kursledare

Rickard, som inte är AI utan en livs levande människa, har 27 års erfarenhet av att jobba kommersiellt med sociala medier och tillika traditionell PR, med hundratals mediaframträdanden och talargig i bakfickan. Rickard grundade bland annat världens första sociala medium LunarStorm som då hade 75 anställda i Varberg, Stockholm och London. Och omsatte ca 100 MSEK. Han sålde och lämnade sin skapelse helt när det låg på topp 2006.
         Något som ständigt är väldigt uppskattat är att han alltid väver in sina egna praktiska erfarenheter från LunarStorm och sina andra entreprenörsresor, vilket ger en tyngd till varje argument, fast totalt prestigelöst à la go gubbe från västkusten. Han har inte bara gjort det mesta, han har rattat både strategi och hållit i de flesta detaljerna. Generalistens fågelperspektiv och specialistens the devil is in the details.
         Sedan ett år tillbaka har han ägnat större delen av sin tid åt att forska inom AI. Vilka verktyg och användningsområden är konkret användbara idag för svensk arbetskraft? Hur filar man bort AI:ns svagheter så att resultatet blir användbart och pålitligt?

Boka din plats

För fler än 10 deltagare, eller om du vill boka flera deltagare på olika datum, vänligen ring 08-24 62 00 eller mejla [email protected].


Några av våra kursdeltagare

Federated Learning

Automatiserad beslutsfattning

ChatGPT 4

Data Warehouse

Unsupervised Learning

Semantisk analys

AI-drivna rekommendationssystem

Cloud Computing

ChatGPT 4

Taligenkänning

Data Science

PyTorch

Microsoft CoPilot

Algoritmisk handel

Edge Computing

Maskininlärning

AI-konferens

Webb skrapning

AI-värdegrund

ChatGPT för lärare

Random Forests

TensorFlow

Databehandling

GPT-3

Djupinlärning

Artificiell Generell Intelligens

Llama

AI för lärare

AI-policy

Maskinvision

ChatGPT 5

Text Mining

Naturlig språkbehandling

Datainsamling

Regressionsanalys

Beslutsträd

Chatbots

Windows CoPilot

Keras

Förstärkande inlärning

AI inom offentlig sektor

OpenAI

Neurala nätverk i realtid

Office 263 CoPilot

Hadoop

Transfer Learning

Modellering av tidsserier

Internet of Things

Supervised Learning

Data Visualisering

ChatGPT 6

AI-utbildning

Neurala nätverk

AI-kurs

Konvolutiva neurala nätverk

Bildigenkänning

Dataanalys

OpenAI

Bing CoPilot Enterprise

Prediktiv modellering

AI-etik

Scikit-learn

Dataintegritet

AI-säkerhet

AI-strategi

ChatGPT 3.5

Genetiska algoritmer

ETL-verktyg

AI-kickoff

Data Lake

AI inom kommunal verksamhet

AI Governance

Robotprocessautomatisering

Statistisk inlärning

ChatGPT

Big Data

DALL-E 3

Bias in AI

Office CoPilot

Anomalidetektion

Data Mining

OpenCV

AI

AI-regler