3 timmar online:

AI på jobbet

Välkommen till AI på jobbet, en nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa anställda på svenska företag och offentliga institutioner att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant. Haktappning utlovas!

Varför ska du delta i denna kurs?

Vad kommer du att lära dig?

För vem är denna kurs?

Denna kurs är designad för alla som klickar i rutan "Jag är inte en robot", när det valet kommer upp. Om du använder en dator i ditt dagliga arbete, oavsett bransch eller yrkesroll, så är detta en ovanligt nödvändig utbildning.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet med AI, eller ens vara det minsta tekniskt begåvad, för att dra nytta av kursen.

Anteckningar

För att få ut max av denna utbildning rekommenderar vi att du inte tar anteckningar under kursen, utan i stället koncentrerar dig på mental närvaro.

Repris · Kursen spelas in och kapitelindelas så att du i efterhand, i lugn och ro, kan hoppa till rätt avsnitt och kan se vad Rickard klickade på, eller vad begreppen heter. Ovärderligt för dig som har fullt upp.

Alumni-gruppen

I kursen ingår även 12 månaders fortsatt experthjälp i vår Alumni-grupp på Facebook. En riktigt bra utbildning behöver även en fantastisk efterföljande support.

Kickstarter

Är du helt grön? Ingen fara. :) Du får en kortare, studieförberedande förinspelad video innan själva kursen. Titta igenom denna innan kurstillfället. Här får du de grundläggande kunskaperna som gör att du enkelt hänger med under själva kursen.

Din kursledare

Rickard, som inte är AI utan en livs levande människa, har 27 års erfarenhet av att jobba kommersiellt med sociala medier och tillika traditionell PR, med hundratals mediaframträdanden och talargig i bakfickan. Rickard grundade bland annat världens första sociala medium LunarStorm som då hade 75 anställda i Varberg, Stockholm och London. Och omsatte ca 100 MSEK. Han sålde och lämnade sin skapelse helt när det låg på topp 2006.
         Något som ständigt är väldigt uppskattat är att han alltid väver in sina egna praktiska erfarenheter från LunarStorm och sina andra entreprenörsresor, vilket ger en tyngd till varje argument, fast totalt prestigelöst à la go gubbe från västkusten. Han har inte bara gjort det mesta, han har rattat både strategi och hållit i de flesta detaljerna. Generalistens fågelperspektiv och specialistens the devil is in the details.
         Sedan ett år tillbaka har han ägnat större delen av sin tid åt att forska inom AI. Vilka verktyg och användningsområden är konkret användbara idag för svensk arbetskraft? Hur filar man bort AI:ns svagheter så att resultatet blir användbart och pålitligt?

Boka din plats

För fler än 10 deltagare, eller om du vill boka flera deltagare på olika datum, vänligen ring 08-24 62 00 eller mejla [email protected].


Några av våra kursdeltagare

AI-konferens

Internet of Things

Cloud Computing

TensorFlow

Algoritmisk handel

AI-etik

AI-drivna rekommendationssystem

Microsoft CoPilot

Bias in AI

AI inom kommunal verksamhet

Dataanalys

Modellering av tidsserier

Naturlig språkbehandling

Artificiell Generell Intelligens

Data Warehouse

ChatGPT 6

Unsupervised Learning

Data Lake

Data Mining

Semantisk analys

AI-säkerhet

Keras

Text Mining

PyTorch

Databehandling

AI-strategi

Transfer Learning

Chatbots

Bing CoPilot Enterprise

Prediktiv modellering

Federated Learning

AI-kurs

Webb skrapning

Anomalidetektion

AI för lärare

AI-värdegrund

Big Data

OpenAI

AI inom offentlig sektor

Windows CoPilot

Konvolutiva neurala nätverk

Bildigenkänning

ChatGPT

Scikit-learn

ChatGPT 4

AI-policy

AI-kickoff

Office CoPilot

ChatGPT 3.5

ETL-verktyg

Maskininlärning

DALL-E 3

Datainsamling

GPT-3

Neurala nätverk i realtid

ChatGPT för lärare

Statistisk inlärning

Genetiska algoritmer

AI-regler

AI Governance

Llama

OpenAI

ChatGPT 5

Hadoop

Dataintegritet

Automatiserad beslutsfattning

AI-utbildning

Data Visualisering

Neurala nätverk

OpenCV

Djupinlärning

ChatGPT 4

Förstärkande inlärning

Office 263 CoPilot

Regressionsanalys

Robotprocessautomatisering

Beslutsträd

Random Forests

Supervised Learning

Maskinvision

AI

Edge Computing

Taligenkänning

Data Science