3 timmar online:

AI på jobbet

Välkommen till AI på jobbet, en nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa anställda på svenska företag och offentliga institutioner att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant. Haktappning utlovas!

Varför ska du delta i denna kurs?

Vad kommer du att lära dig?

För vem är denna kurs?

Denna kurs är designad för alla som klickar i rutan "Jag är inte en robot", när det valet kommer upp. Om du använder en dator i ditt dagliga arbete, oavsett bransch eller yrkesroll, så är detta en ovanligt nödvändig utbildning.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet med AI, eller ens vara det minsta tekniskt begåvad, för att dra nytta av kursen.

Anteckningar

För att få ut max av denna utbildning rekommenderar vi att du inte tar anteckningar under kursen, utan i stället koncentrerar dig på mental närvaro.

Repris · Kursen spelas in och kapitelindelas så att du i efterhand, i lugn och ro, kan hoppa till rätt avsnitt och kan se vad Rickard klickade på, eller vad begreppen heter. Ovärderligt för dig som har fullt upp.

Alumni-gruppen

I kursen ingår även 12 månaders fortsatt experthjälp i vår Alumni-grupp på Facebook. En riktigt bra utbildning behöver även en fantastisk efterföljande support.

Kickstarter

Är du helt grön? Ingen fara. :) Du får en kortare, studieförberedande förinspelad video innan själva kursen. Titta igenom denna innan kurstillfället. Här får du de grundläggande kunskaperna som gör att du enkelt hänger med under själva kursen.

Din kursledare

Rickard, som inte är AI utan en livs levande människa, har 27 års erfarenhet av att jobba kommersiellt med sociala medier och tillika traditionell PR, med hundratals mediaframträdanden och talargig i bakfickan. Rickard grundade bland annat världens första sociala medium LunarStorm som då hade 75 anställda i Varberg, Stockholm och London. Och omsatte ca 100 MSEK. Han sålde och lämnade sin skapelse helt när det låg på topp 2006.
         Något som ständigt är väldigt uppskattat är att han alltid väver in sina egna praktiska erfarenheter från LunarStorm och sina andra entreprenörsresor, vilket ger en tyngd till varje argument, fast totalt prestigelöst à la go gubbe från västkusten. Han har inte bara gjort det mesta, han har rattat både strategi och hållit i de flesta detaljerna. Generalistens fågelperspektiv och specialistens the devil is in the details.
         Sedan ett år tillbaka har han ägnat större delen av sin tid åt att forska inom AI. Vilka verktyg och användningsområden är konkret användbara idag för svensk arbetskraft? Hur filar man bort AI:ns svagheter så att resultatet blir användbart och pålitligt?

Boka din plats

För fler än 10 deltagare, eller om du vill boka flera deltagare på olika datum, vänligen ring 08-24 62 00 eller mejla [email protected].


ChatGPT 5

Några av våra kursdeltagare

Algoritmisk handel

AI för lärare

Random Forests

Chatbots

AI

Cloud Computing

Federated Learning

OpenCV

AI-juridik

AI-konferens

ChatGPT 4

OpenAI

ChatGPT

Datainsamling

Semantisk analys

ChatGPT för lärare

Windows CoPilot

AI-kickoff

AI inom kommunal verksamhet

AI-drivna rekommendationssystem

Beslutsträd

Statistisk inlärning

Naturlig språkbehandling

Neurala nätverk

AI-policy

ChatGPT 6

ChatGPT 3.5

AI-regler

Data Science

Konvolutiva neurala nätverk

Djupinlärning

Unsupervised Learning

AI Governance

Webb skrapning

Big Data

Office 365 CoPilot

Edge Computing

Data Visualisering

Llama

Data Mining

Prediktiv modellering

Dataintegritet

Genetiska algoritmer

Office 263 CoPilot

Hadoop

Taligenkänning

Bias in AI

Transfer Learning

Robotprocessautomatisering

AI-värdegrund

Data Lake

Windows CoPilot

Maskinvision

Dataanalys

Regressionsanalys

AI inom offentlig sektor

OpenAI

ChatGPT 4

Neurala nätverk i realtid

GPT-3

Data Warehouse

AI-etik

Förstärkande inlärning

AI och GDPR

ChatGPT 5

Bildigenkänning

Artificiell Generell Intelligens

Microsoft CoPilot

AI-kurs

ETL-verktyg

Office CoPilot

TensorFlow

Maskininlärning

Anomalidetektion

Automatiserad beslutsfattning

AI-utbildning

Modellering av tidsserier

Supervised Learning

Text Mining

Databehandling

Internet of Things

Scikit-learn

AI-säkerhet

AI-strategi

Bing CoPilot Enterprise

DALL-E 3

Keras

Office CoPilot

PyTorch