66

Instagram-analys av

Malin Östlund

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Malin Östlund. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Malin Östlund publicerar ett inlägg igenomsnitt 5,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
68
Följarskara
52
Frekvens
67
Följare
2,3K
Interaktioner
6,7K
Interaktioner per inlägg
248
Interaktioner per följare
2,9
Inlägg per vecka
5,7

Vinnarinlägg

Malin Östlund

And s he is done. I really really like this one, and I love the feeling I get when working with oilcolors. This painting will be shown in public for the first time at the pre- exhibition at @the_nut_house_sweden between 28 april -6 may. (Stockholm, Sweden) And then, if she still will be available,…

447 interaktionspoäng på 2 320 följare
Malin Östlund

Commission work

389 interaktionspoäng på 2 320 följare

Förlorarinlägg

Malin Östlund

Wonderful Friday flowers from a super cute customer. Thank you so much!❤???? . . #flowerbed

110 interaktionspoäng på 2 320 följare
Malin Östlund

"Warrior" Wish you all a fantastic day???? . . #internationalwomensday #internationellakvinnodagen #womensday #women #warrior #malinostlundart #art #joluartdesign

161 interaktionspoäng på 2 320 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.