58

Facebook-analys av

Lilla Holje Djurhem

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Lilla Holje Djurhem. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*58, vilket är 16 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Lilla Holje Djurhem publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
52
Frekvens
58
Följare
2,3K
Interaktioner
9,6K
Interaktioner per inlägg
113
Interaktioner per följare
4,2
Inlägg per vecka
3,2

Vinnarinlägg

Lilla Holje Djurhem

Dessa katter FINNS på hemmet! :)

866 interaktionspoäng på 2 309 följare
Lilla Holje Djurhem

Dessa katter FINNS på hemmet! :)

866 interaktionspoäng på 2 309 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Lilla Holje Djurhem

Lola Hona Leveransklar v 1

2 interaktionspoäng på 2 309 följare
Lilla Holje Djurhem

Figaro Hane Super kelen Leveransklar v 45

3 interaktionspoäng på 2 309 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.