64

Instagram-analys av

Maria Castro Monterrey

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Maria Castro Monterrey. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 27 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Maria Castro Monterrey publicerar ett inlägg igenomsnitt 14,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
50
Följarskara
51
Frekvens
96
Följare
1,8K
Interaktioner
558
Interaktioner per inlägg
46,5
Interaktioner per följare
0,3
Inlägg per vecka
14,0

Vinnarinlägg

Maria Castro Monterrey

SABADOS EVENTUALES????????????????????????????????????????????????????

93 interaktionspoäng på 1 777 följare
Maria Castro Monterrey

LAS KUKISSS????????????????

74 interaktionspoäng på 1 777 följare

Förlorarinlägg

Maria Castro Monterrey
12 interaktionspoäng på 1 777 följare
5 mån sedan
Maria Castro Monterrey

Bello atardecer en BARCELONA????????????????????????????????

26 interaktionspoäng på 1 777 följare

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.