61

Instagram-analys av

Skogsstyrelsen

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Skogsstyrelsen. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Skogsstyrelsen publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
50
Frekvens
74
Följare
1,0K
Interaktioner
3,9K
Interaktioner per inlägg
70,1
Interaktioner per följare
3,8
Inlägg per vecka
7,6

Vinnarinlägg

Skogsstyrelsen

Denna magnifika tall som mäter ca 70 cm i brösthöjd och som säkert är 200 år är sparad som hänsyn i ett vägskäl. Undra hur många gånger folk har bestämt träff vid den stora tallen? Trevlig helg, kanske vi ses vid tallen ???? #endagpåjobbet #skogtillnyttaföralla #tall #distriktöstergötland

127 interaktionspoäng på 1 038 följare
Skogsstyrelsen

Det har fallit stora mängder snö kring Umeå på sistone, vilket har gett väldigt vackra landskap till juletid. Men temperaturerna har också växlat mycket och den tunga snön riskerar orsaka snöbrott på träden. Risken för snöskador är störst i täta skogar med träd som har klen…

126 interaktionspoäng på 1 038 följare

Förlorarinlägg

Skogsstyrelsen

Från måndagens skogskväll, arrangerad av Norra skogsägarna, i Ersmark, Skellefteå. Tema var skogsskötsel och skador och vi tog upp insekter, svamp, ren och viltskador. SLU har en mycket bra sida för dig som är intresserad av skadeorganismer. Här kan du läsa fakta, diagnostisera skador och…

33 interaktionspoäng på 1 038 följare
Skogsstyrelsen

Visste du att olika bergarter ger olika förutsättningar för växtligheten? Vittrad diabas ger bördig mark medan porfyrer och sandsten generellt ger magrare marker. #dalarna #stenrika #endagpåjobbet #skogtillnyttaföralla #skogmedvariation

33 interaktionspoäng på 1 038 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.