68

Instagram-analys av

RJWC products

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från RJWC products. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*68, vilket är 36 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. RJWC products publicerar ett inlägg igenomsnitt 11,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar RJWC products för oengagerande inlägg. De 40201 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för RJWC products. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
31
Följarskara
100
Frekvens
87
Följare
40,2K
Interaktioner
66,0K
Interaktioner per inlägg
687
Interaktioner per följare
1,6
Inlägg per vecka
11,5

Vinnarinlägg

RJWC products

Good looking Outty! Tag the owner @ #rjwc #rjwcefi #rjwcusa #rjwcdual #rjwcpipe @canam

2 293 interaktionspoäng på 40 201 följare
RJWC products

Xmr Renegade centered duals #canamexhaust @canam #rjwc #rjwcexhaust

2 009 interaktionspoäng på 40 201 följare

Förlorarinlägg

RJWC products

Rjwc Canam Defender duals

40 interaktionspoäng på 40 201 följare
RJWC products

We want to thank all our dealers , customers , suppliers and followers and wish all of them a happy new year !!✌️

94 interaktionspoäng på 40 201 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.