66

Instagram-analys av

Artwood

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Artwood. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 31 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Artwood publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,8 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
51
Följarskara
85
Frekvens
53
Följare
38,0K
Interaktioner
14,2K
Interaktioner per inlägg
1,1K
Interaktioner per följare
0,4
Inlägg per vecka
1,8

Vinnarinlägg

Artwood

DIFFERENT WAYS OF LIVING #artwood #spring #news #diningroom #rattanchair #interior #decoration

1 389 interaktionspoäng på 38 041 följare
Artwood

Formex #news #walldeco #news2018 #springcollection #furniture #decoration #interior

1 348 interaktionspoäng på 38 041 följare

Förlorarinlägg

Artwood

ARTWOOD DIFFERENT WAYS OF LIVING #news #interior #spring2018 #rattanchair

476 interaktionspoäng på 38 041 följare
Artwood

BEDROOM by Artwood #artwood #bedroom #news #spring18 #ss18

711 interaktionspoäng på 38 041 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.