81

Instagram-analys av

LOOP Tackle ????????

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från LOOP Tackle ????????. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*81, vilket är 61 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. LOOP Tackle ???????? publicerar ett inlägg igenomsnitt 15,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
50
Följarskara
100
Frekvens
100
Följare
79,6K
Interaktioner
290,7K
Interaktioner per inlägg
2,3K
Interaktioner per följare
3,7
Inlägg per vecka
15,8

Vinnarinlägg

LOOP Tackle ????????

We´re counting down our most popular photos of 2017. At #9 it´s Icelandic warfare. ????????© Erik Koberling #looptackle #loopaktiv

4 460 interaktionspoäng på 79 621 följare
LOOP Tackle ????????

We´re counting down our most popular photos of 2017. At #5 it’s monsters of the Jökla. ????????©️ @snaevarrorn_flyfishing #looptackle #loopaktiv

4 451 interaktionspoäng på 79 621 följare

Förlorarinlägg

LOOP Tackle ????????

Eat. Sleep. Fish. ????????©️ @twinpeakesflyfishing #looptackle #loopaktiv

227 interaktionspoäng på 79 621 följare
LOOP Tackle ????????

Until next time... ????????????????????????????©️ @eoinfairgrieve #looptackle #loopaktiv

504 interaktionspoäng på 79 621 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.