65

Instagram-analys av

Tjärö

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Tjärö. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 31 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Tjärö publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,7 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
72
Följarskara
53
Frekvens
53
Följare
1,2K
Interaktioner
2,4K
Interaktioner per inlägg
197
Interaktioner per följare
2,0
Inlägg per vecka
1,7

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.