72

Instagram-analys av

John Henric

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från John Henric. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*72, vilket är 44 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. John Henric publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,1 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
63
Följarskara
84
Frekvens
58
Följare
36,6K
Interaktioner
71,0K
Interaktioner per inlägg
3,1K
Interaktioner per följare
1,9
Inlägg per vecka
3,1

Vinnarinlägg

John Henric

How to layer our popular Milano shirt? Match it with solid pants and a plain sweater and tie for a comfortable look. www.johnheneic.com

4 212 interaktionspoäng på 36 586 följare
John Henric

How to stand out from the crowd? The Milano shirt www.johnhenric.com

4 120 interaktionspoäng på 36 586 följare

Förlorarinlägg

John Henric

Have a great evening everyone!

1 115 interaktionspoäng på 36 586 följare
John Henric

Just in - Our extra collection of ties, hankies and bow ties in different shades of blue. www.johnheneic.com

1 548 interaktionspoäng på 36 586 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.