61

Instagram-analys av

Borlänge Kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Borlänge Kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Borlänge Kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
64
Följarskara
51
Frekvens
55
Följare
1,4K
Interaktioner
4,0K
Interaktioner per inlägg
131
Interaktioner per följare
2,9
Inlägg per vecka
2,5

Vinnarinlägg

Borlänge Kommun

Snötunnel. #mittborlänge

206 interaktionspoäng på 1 373 följare
Borlänge Kommun

Kanske en kvällstur på skidor? #mittborlänge

185 interaktionspoäng på 1 373 följare

Förlorarinlägg

Borlänge Kommun

Guld med fredag! #mittborlänge

65 interaktionspoäng på 1 373 följare
Borlänge Kommun

Klarblått vid lunchtid! #mittborlänge

84 interaktionspoäng på 1 373 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.