69

Facebook-analys av

Portalen i Norrköping

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Portalen i Norrköping. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*69, vilket är 39 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Portalen i Norrköping publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,5 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
82
Följarskara
51
Frekvens
52
Följare
1,2K
Interaktioner
1,9K
Interaktioner per inlägg
120
Interaktioner per följare
1,5
Inlägg per vecka
1,5

Vinnarinlägg

Portalen i Norrköping

Portalen drivs av eldsjälar. En av de främsta är Natalia Bonilla. Hennes engagemang har tagit henne från Bogotá till Hageby.

282 interaktionspoäng på 1 242 följare
Portalen i Norrköping

Carole hade varit i Sverige två månader när hon första gången kom till Portalen. Här fick hon hjälp att lära sig svenska, och personalen såg hennes starka vilja att nå det mål hon tidigt satt upp för sig själv – att hitta ett jobb. Mindre än två år senare har hon lyckats. ”Via…

229 interaktionspoäng på 1 242 följare
Kurstipset: Facebook för företag 1
För dig med begränsade kunskaper i hur man jobbar strategiskt med Facebook. Välkommen till Jakobsberg 20 mars, Örebro 10 april, Göteborg 12 april eller Södertälje 17 april.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Portalen i Norrköping

När Najwan kom till Sverige tillbringade han sina första månader med att dagligen gå till Portalen för att få en tidig introduktion till svenska språket. Här knöt han många kontakter och fick hjälp in på arbetsmarknaden.

21 interaktionspoäng på 1 242 följare
Portalen i Norrköping

Kort efter att Manal och hennes make kommit till Sverige från Syrien gick de till Portalen. Där fick de lära sig svenska, de fick hjälp att söka jobb och utbildning, träffa både svenskar och andra nyanlända i samma situation. Kort sagt: Början på en långvarig vänskap som varar ännu. …

26 interaktionspoäng på 1 242 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.