66

Instagram-analys av

I S K O G O C H M A R K ????

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från I S K O G O C H M A R K ????. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. I S K O G O C H M A R K ???? publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
75
Frekvens
60
Följare
25,4K
Interaktioner
93,4K
Interaktioner per inlägg
1,5K
Interaktioner per följare
3,7
Inlägg per vecka
3,7

Vinnarinlägg

I S K O G O C H M A R K…

En favoritbild på mig och Luna som fångar känslan som jag vill känna i mitt liv. Den där stora känslan av att allt är möjligt. Att jag bestämmer över mina val, min kropp, mina tankar, min tid och vad jag vill göra med dem/den. Att världen är stor och full av möjligheter. Att jag ska…

5 949 interaktionspoäng på 25 432 följare
I S K O G O C H M A R K…

"We often forget that we are nature. Nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection to nature, we have lost our connection to ourselves" ????

3 621 interaktionspoäng på 25 432 följare

Förlorarinlägg

I S K O G O C H M A R K…

Graphic Design / DEƎЯ ???? Mycket tid just nu går till att testa och lära mig ungefär hundramiljarder olika program, effekter, menyer, maskiner och så vidare. I skapandets värld är möjligheterna oändliga men i slutändan så faller jag ofta för det minimalistiska uttrycket. Jag älskar…

567 interaktionspoäng på 25 432 följare
I S K O G O C H M A R K…
657 interaktionspoäng på 25 432 följare
2 mån sedan

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.