60

Instagram-analys av

F 17 Blekinge flygflottilj

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från F 17 Blekinge flygflottilj. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*60, vilket är 20 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. F 17 Blekinge flygflottilj publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,4 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
61
Följarskara
55
Frekvens
51
Följare
5,8K
Interaktioner
10,4K
Interaktioner per inlägg
495
Interaktioner per följare
1,8
Inlägg per vecka
1,4

Vinnarinlägg

F 17 Blekinge flygflottilj

Gott nytt år önskas från F 17! #2018 #gottnytt #happynewyear #svfm #ronneby

951 interaktionspoäng på 5 832 följare
F 17 Blekinge flygflottilj

Idag har 172:a stridsflygdivisionen på F 17 eskorterat USA:s arméchef till Visby. Väl på marken tog personalen på F 17 Gotland hand om den amerikanska Gulfstreamen i form av bland annat tankning och annan markservice #gripen #svfm #flygvapnet #stridspilot #gotland

854 interaktionspoäng på 5 832 följare

Förlorarinlägg

F 17 Blekinge flygflottilj

Idag står vi på mässa i Karlshamn tillsammans med Marinbasen @marinbasen #svfm #försvarsmakten

276 interaktionspoäng på 5 832 följare
F 17 Blekinge flygflottilj

26:e GU-kompaniet genomför mörkerskjutning inom ramen för projekt Optimera Stridsvärdet. Projektet genomförs i ett samarbete mellan 26:e GU-kompaniet på F 17 och GU-kompaniet på Sjöstridsskolan. #rekryt #flygvapnet #svfm #mörker #övning

302 interaktionspoäng på 5 832 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.