67

Instagram-analys av

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 33 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Akademiska sjukhuset i Uppsala publicerar ett inlägg igenomsnitt 12,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
63
Frekvens
88
Följare
14,6K
Interaktioner
26,5K
Interaktioner per inlägg
565
Interaktioner per följare
1,8
Inlägg per vecka
12,4

Vinnarinlägg

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Varför inte börja det nya året med att göra en tillbakablick? Och inte bara till året som varit... håll i er, för idag ska vi så långt tillbaka som till 1800-talet! ???? 1861 förhandlade man om att få bygga ett nytt gemensamt sjukhus för universitetet och länet då de medicinska…

1 015 interaktionspoäng på 14 568 följare
Akademiska sjukhuset i Uppsala

På bilden ser ni hur man för första gången avlägsnade en pistolkula ur hjärnan på en patient. Året var 1897 och patienten, en 35-årig man, tillfrisknade helt efter operationen. Läkaren heter Karl Gustav Lennander och operationen blev mycket hyllad. ???? Det var först i slutet av…

928 interaktionspoäng på 14 568 följare

Förlorarinlägg

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Vi har även samarbete med ögonavdelningen och ögonmottagningen! Bild 1: Vår BMA Nadine testar ett fullfälts ERG (elektroretinografi). Efter 20 minuter i mörkeradaptation stimuleras näthinnan med ljusblixtar av olika våglängder och frekvenser. Syftet med undersökningen är att mäta…

242 interaktionspoäng på 14 568 följare
Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ultraljud används på neurofys vid diagnostik av neuromuskulära sjukdomar och traumatiska nervskador. Bilden och videon visar en frisk medianusnerv (markerad med gul streckad linje) på handledsnivå hos vuxen. 22MHz probes. #ultraljud #nerver #neurofysiologi #akademiska #akademiskasjukhuset

244 interaktionspoäng på 14 568 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.