61

Instagram-analys av

IK Sirius IBK Herrlag

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från IK Sirius IBK Herrlag. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. IK Sirius IBK Herrlag publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,0 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
67
Följarskara
51
Frekvens
50
Följare
1,3K
Interaktioner
2,1K
Interaktioner per inlägg
172
Interaktioner per följare
1,6
Inlägg per vecka
1,0

Vinnarinlägg

IK Sirius IBK Herrlag

Så tar man 3 p mot Falun????????⚫️ #storochtung

267 interaktionspoäng på 1 255 följare
IK Sirius IBK Herrlag

Ding ding ding!!!

219 interaktionspoäng på 1 255 följare

Förlorarinlägg

IK Sirius IBK Herrlag

JIK away 16.30????

121 interaktionspoäng på 1 255 följare
IK Sirius IBK Herrlag

Dalen away 18.30????! #storochtung

127 interaktionspoäng på 1 255 följare

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.