74

Facebook-analys av

Bill Skarsgård

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Bill Skarsgård. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*74, vilket är 49 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Bill Skarsgård publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
54
Följarskara
100
Frekvens
62
Följare
90,8K
Interaktioner
244,5K
Interaktioner per inlägg
2,4K
Interaktioner per följare
2,7
Inlägg per vecka
4,4

Vinnarinlägg

Bill Skarsgård

Full behind the scenes.

9 529 interaktionspoäng på 90 758 följare
Bill Skarsgård

#ITMovie

6 259 interaktionspoäng på 90 758 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Bill Skarsgård
863 interaktionspoäng på 90 758 följare
3 mån sedan
Bill Skarsgård
889 interaktionspoäng på 90 758 följare
5 v sedan

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.