62

Instagram-analys av

Lotta Hernek

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Lotta Hernek. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 24 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Lotta Hernek publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
66
Följarskara
50
Frekvens
54
Följare
1,2K
Interaktioner
2,8K
Interaktioner per inlägg
114
Interaktioner per följare
2,4
Inlägg per vecka
2,2

Vinnarinlägg

Lotta Hernek

Black horse or not? ???? The snow and the wind changes everything around us. #irishcross #winterhorse #snowy #silverhillstable

213 interaktionspoäng på 1 168 följare
Lotta Hernek

A year ago she walked around free on the farm. I even miss the tracks she made by turning all the buckets upside down and poop in strange places... #zaratheshetlandlady #mini #oldponiesarethesmartest #shetlandsponny #silverhillstable #horsememories #missher

205 interaktionspoäng på 1 168 följare

Förlorarinlägg

Lotta Hernek

Julklappstips... #turridningdalarna #julklappar #hästäventyr #julklappensomskaparminnen #silverhillstable #visitdalarna #visiträttvik #vintervackerridtur #nordsvensk

35 interaktionspoäng på 1 168 följare
Lotta Hernek

The only horse on the farm who doesn´t like when it´s snowing. When the weather is like today, snowing all day, she gets her blanket on. #sheisapaint #mare #solidpaint #intesomennordsvensk

64 interaktionspoäng på 1 168 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.