74

Instagram-analys av

Mandelmanns Trädgårdar

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Mandelmanns Trädgårdar. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*74, vilket är 48 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Mandelmanns Trädgårdar publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,7 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
65
Följarskara
100
Frekvens
37
Följare
56,7K
Interaktioner
63,5K
Interaktioner per inlägg
6,3K
Interaktioner per följare
1,1
Inlägg per vecka
0,7

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.