62

Facebook-analys av

REKYL

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från REKYL. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. REKYL publicerar ett inlägg igenomsnitt 8,1 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
53
Följarskara
56
Frekvens
75
Följare
3,2K
Interaktioner
11,6K
Interaktioner per inlägg
106
Interaktioner per följare
3,7
Inlägg per vecka
8,1

Vinnarinlägg

REKYL

Once you pop - you can’t stop

580 interaktionspoäng på 3 150 följare
REKYL

Det går bra nu! Grattis Sverige.

Regeringsbeslut i dag: Gotland får eget regemente

Regeringen beslutade i dag att Gotland får eget regemente. Regementet kommer till en början att omfatta ca 350 personer. Det blir det första nya regementet i Sverige sedan andra världskriget.

270 interaktionspoäng på 3 150 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

REKYL

Kampanjen med posters för veteraner är stängd. Tack alla ni som handlat, delat och uppmuntrat oss ❤️. Nu blir det hårt jobb i saltgruvan en tid framöver

11 interaktionspoäng på 3 150 följare
REKYL
23 interaktionspoäng på 3 150 följare
3 mån sedan

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.