68

Instagram-analys av

#AutoLike

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från #AutoLike. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*68, vilket är 36 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. #AutoLike publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,0 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
100
Följarskara
54
Frekvens
0
Följare
3,6K
Interaktioner
15,1K
Interaktioner per inlägg
1,2K
Interaktioner per följare
4,2
Inlägg per vecka
0,0

Vinnarinlägg

#AutoLike
1 638 interaktionspoäng på 3 613 följare
2 mån sedan
#AutoLike
1 378 interaktionspoäng på 3 613 följare
3 mån sedan

Förlorarinlägg

#AutoLike
597 interaktionspoäng på 3 613 följare
8 v sedan
#AutoLike
714 interaktionspoäng på 3 613 följare
7 v sedan

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.