» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 148 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Federal Reserve, även känd som ´Fed´, är USA:s centralbank. Den grundades 1913 för att skapa en stabil och säker finansiell miljö. Fed har tre huvuduppgifter: att genomföra penningpolitik, övervaka och reglera finansinstitut samt att erbjuda betalningssystemtjänster. Den har också ansvar för att kontrollera inflationen och arbetslösheten samt att upprätthålla stabiliteten i finanssystemet. Federal Reserve består av tolv regionala banker och styrs av en sju personer stark styrelse. Deras beslut påverkar räntor, ekonomisk tillväxt och sysselsättning i USA och globalt.

Senaste nytt kring Federal Reserve

Potentiella investeringsalternativ trots återaccelererande inflation: Meta Platforms och Roblox

USA:s konsumentprisindex (CPI), en indikator för inflation, steg med 3,5% i mars jämfört med föregående år. Detta var den tredje månaden i rad som CPI växte snabbare än förväntat, vilket gör att investerare och analytiker blir försiktiga med återaccelererande inflation. Denna trend kan förhindra att Federal Reserve sänker räntorna, vilket kan utlösa en betydande korrigering på aktiemarknaden. Meta Platforms och Roblox framstår som potentiellt robusta investeringsalternativ, särskilt givet deras stora adresserbara marknader och solida affärsmodeller.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

AI:s förmåga att förutsäga framtiden genom ´hallucinatorisk´ berättande

Stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT-4, tränade på enorma mängder data, kan förutsäga framtida händelser genom kreativ uppmaning och ´hallucinatorisk´ berättande, enligt en nyligen genomförd studie. Forskarna jämförde två strategier: direkt förutsägelse och ´framtidens berättelser´, där AI uppmanas att generera fiktiva berättelser satta i framtiden. ChatGPT-4 visade en anmärkningsvärd förmåga att göra korrekta förutsägelser när den uppmanades att skapa framtida berättelser, medan direkta uppmaningar till förutsägelser ofta var mindre framgångsrika. Detta tyder på att modellens ´hallucinatoriska förmågor´ kan utnyttjas för att förutsäga framtiden.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 17 april

AI:s förmåga att förutsäga framtida händelser genom kreativ berättelse

Stora språkmodeller (LLMs) som ChatGPT-4 kan förutsäga framtida händelser genom kreativa uppmaningar och ´hallucinatorisk´ berättande, enligt en ny studie. Forskarna jämförde två uppmaningsstrategier: direkt förutsägelse och ´framtida berättelser´, där AI genererar fiktiva berättelser satta i framtiden. Genom att använda data upp till september 2021 kunde forskarna testa modellens prediktiva noggrannhet på riktiga händelser från 2022. Resultaten visade att ChatGPT-4 kunde göra korrekta förutsägelser, särskilt när den uppmanades att skapa framtida berättelser med auktoritativa figurer som diskuterar tidigare ekonomiska data.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 17 april

AI-system kan förutsäga framtida händelser genom ´hallucinatorisk´ berättande

Stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT-4 har visat en anmärkningsvärd förmåga att förutsäga framtida händelser genom kreativa uppmaningar och ´hallucinatoriska´ berättelser. En studie undersökte skillnaderna mellan två uppmaningsstrategier: direkt förutsägelse och ´framtidens berättelser´. När den uppmanades att skapa framtida berättelser kunde ChatGPT-4 göra exakta förutsägelser, till exempel om inflationstakten. Detta jämfördes med verkliga konsumentförväntningar. Forskarna föreslår att genom att engagera ChatGPT-4:s ´hallucinatoriska förmågor´ kan de utnyttja en unik förutsägande potential.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 16 april

Stora språkmodeller kan förutse framtiden genom kreativ framkallning och ´hallucinatorisk´ berättande

Stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT-4 kan göra anmärkningsvärt mänskliga konversationer, svara på frågor och även ta itu med komplexa uppgifter. En ny studie har belyst deras förmåga att förutsäga framtida händelser genom kreativ framkallning och ´hallucinatorisk´ berättande. Forskare jämförde två framkallningsstrategier: direkt förutsägelse, där AI uppmanas att förutsäga ett utfall, och ´framtida berättelser´, där AI uppmanas att generera fiktiva berättelser satta i framtiden. Resultaten visade att när AI uppmanades att skapa framtidens berättelser, kunde den göra exakta förutsägelser.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 15 april

Stora språkmodeller kan förutsäga framtida händelser

Stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT-4 har visat sig kunna förutsäga framtida händelser genom kreativa uppmaningar och ´hallucinatorisk´ berättande. En studie jämförde två uppmaningsstrategier: direkt förutsägelse och ´framtida berättelser´, där AI uppmanas att skapa fiktiva berättelser satta i framtiden. Genom att utnyttja att ChatGPT:s träningsdata slutade i september 2021, kunde forskarna testa modellens förutsägelseprecision på verkliga händelser från 2022. Resultaten visade att när AI uppmanades att skapa framtida berättelser, kunde den göra exakta förutsägelser. Forskarna föreslår att genom att engagera ChatGPT-4:s ´hallucinatoriska förmågor´ kan de utnyttja en unik förutsägelsepotential.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 15 april

AI-modeller kan förutsäga framtida händelser genom kreativa berättelser

Stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT-4 visar förmågan att förutsäga framtida händelser genom kreativt framkallande och ´hallucinatorisk´ berättande. En studie testade modellens förmåga att förutsäga händelser 2022 genom att skapa framtida berättelser, särskilt de med auktoritära figurer som diskuterade tidigare ekonomiska data. Resultaten visade att när ChatGPT-4 uppmanades att skapa framtida berättelser, kunde den göra exakta förutsägelser jämförbara med konsumentundersökningar. Denna metod verkar utnyttja modellens kreativa förmåga och ger överraskande insikter i framtiden.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade 15 april

OpenAI öppnar sitt första asiatiska kontor i Tokyo, Japan

OpenAI, utvecklaren bakom ChatGPT, har öppnat sitt första asiatiska kontor i Tokyo, Japan, i ett försök att utöka sin globala närvaro. I samband med flytten har företaget utsett Tadao Nagasaki till den nya presidenten för OpenAI Japan för att leda kommersiella och marknadsengagemangsinsatser.

Direktlänk Dela HeadTopics fördjupade 15 april

Nvidia:s framgång inom AI driver aktiepriset, inte en bubbla

Nvidia, ursprungligen en tillverkare av grafikkort för persondatorer, har sett en sexfaldig ökning av sina aktier sedan början av 2023 på grund av dess framgång inom artificiell intelligens (AI). Trots oro för att företaget kan vara i en bubbla, menar experter att företagets framgångar är baserade på faktiska fundamenta, inte spekulation. AI driver produktivitetsvinster över flera branscher, vilket innebär att tekniken troligen kommer att fortsätta vinna mark. Nvidia har en dominerande ställning inom AI-chipmarknaden, med en marknadsandel på över 90%. Dess flaggskeppsprocessor H100 säljs för 25 000 till 30 000 dollar, och företaget gör enligt uppgift en vinst på 1000% på dessa kort. Enligt investeringsbanken UBS kan AI driva produktivitetstillväxt på 2,5% i år, före Federal Reserves uppskattning på 1,5%. Under de nästa tre åren förväntar sig UBS att AI ska leverera 17% av produktivitetsvinsterna. Dessutom har Nvidia fått ett nytt bidrag från den amerikanska regeringen som kan hjälpa företaget att behålla sin dominans inom AI-chipmarknaden.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 14 april

Dow Jones faller efter överraskande inflationssiffror, men vissa aktier kämpar på

Dow Jones industriella genomsnitt sjönk på onsdag efter att inflationsdata kom in högre än förväntat, men de stora indexen minskade något av sina tidigare förluster. Trots en korrigering steg Nvidia (NVDA), medan Tesla (TSLA), Apple (AAPL) och Microsoft (MSFT) kämpade på aktiemarknaden. Icici Bank (IBN) och Axon Enterprise (AXON) försökte stå emot nedgången. Tekniktunga Nasdaq sjönk cirka 1% på aktiemarknaden. S&P 500 föll 1%. Delta Air Lines (DAL) var en ljusglimt med en vinstslagning, men varierade i senare handel. Alla S&P 500-sektorer var i negativt territorium.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 10 april

Fastighetsföretag använder generativ AI för att analysera hyresavtal och värdera byggnader

Fastighetsföretag använder nu generativ AI, en avancerad form av AI, för att analysera hyresavtal, kommunicera med hyresgäster, värdera byggnader och hantera lagerutrymme. Umar Riaz, som leder EY:s rådgivningspraxis för fastigheter, gästfrihet och byggande i Amerika, sa att det inte finns någon funktion inom ett företag som inte kommer att påverkas av generativ AI. Han tillade att användningen av generativ AI inom fastighetsbranschen har blivit mycket vanlig. Trots detta finns det fortfarande oro för tekniken, inklusive säkerhetsrisker och risken för partiska resultat.

Direktlänk Dela CoStar Group fördjupade 5 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Bitcoinpriset påverkas av flera faktorer, förväntas minskas lätt

Bitcoin, den största kryptovalutan, står inför en komplex marknadsmiljö. Den 2 april 2024 stod Bitcoinpriset på 65 881 dollar, vilket motsvarar en minskning med 4,28% under den senaste veckan. Denna prisjustering har fört Bitcoins marknadsvärde till 1,2 biljoner dollar. Prisfluktuationerna kan tillskrivas flera faktorer, inklusive en stärkande amerikansk dollar och en kommande halvering av gruvbelöningen. Trots dessa utmaningar är vissa analytiker optimistiska. Maskininlärningsmodellen från PricePredictions förutspår en lätt nedåtgående justering av Bitcoinpriset till cirka 65 417 dollar den 30 april 2024.

Direktlänk Dela Times Tabloid fördjupade 4 april

Riskkapitalinvesteringar sjunker till lägsta nivån sedan 2017 enligt PitchBook

Trots att startups inom artificiell intelligens tar in stora investeringar, är den bredare investeringsmiljön fortfarande kylig. Volymen av amerikanska riskkapitalinvesteringar sjönk till sin lägsta nivå sedan 2017 under första kvartalet, enligt data från PitchBook. Globalt sett var volymen den lägsta sedan 2016 och det totala affärsvärdet föll till en nivå som inte setts sedan 2019. Detta visar att riskkapitalister fortfarande är försiktiga, trots en återhämtning för tech-aktier förra året och fortsatt hype kring generativ AI. Framtiden för räntesänkningar är fortfarande osäker, trots indikationer från Federal Reserve.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 4 april

AI-relaterade aktier sjunker på tisdagen

Flertalet aktier relaterade till artificiell intelligens (AI) sjönk på tisdagen, inklusive halvledarspecialisten Advanced Micro Devices (AMD), AI-programvarutillverkaren C3.ai, chipdesignern Arm Holdings och chipstillverkaren Micron Technology. Inga företagsspecifika nyheter kunde förklara prisfallet, vilket tyder på att investerare fokuserar på bredare ekonomiska utvecklingar. Federal Reserve (Fed) planerar att sänka räntorna, men Fed-ordförande Jerome Powell antydde att banken inte har bråttom att göra det. Starka tillverknings- och jobbdata tyder på att inflationen fortfarande inte är under kontroll, vilket kan påverka AI-sektorns tillväxt.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 2 april

Frågan om AI kan öka företagens effektivitet

Många av de stora företagen i den amerikanska kundupplevelsen, som Wendy´s, Ben & Jerry´s och Abercrombie & Fitch, använder alltmer artificiell intelligens (AI). Frågan är om tekniken faktiskt kommer att göra företagen mer effektiva. Snabba produktivitetsförbättringar är drömmen för både företag och ekonomiska beslutsfattare. Men många ekonomer och tjänstemän verkar tvivla på att AI, särskilt generativ AI, har spridit sig tillräckligt för att redan synas i produktivitetsdata. Jerome H. Powell, ordförande för Federal Reserve, har nyligen antytt att AI ´kanske´ har potential att öka produktivitetstillväxten, ´men förmodligen inte på kort sikt´. John C. Williams, president för New York Fed, har gjort liknande uttalanden.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 1 april

Att bygga ett framgångsrikt AI-företag: Utmaningar och möjligheter

I en artikel av Daniel Sexton diskuteras utmaningarna och möjligheterna med att bygga ett framgångsrikt AI-företag. Sexton jämför utvecklingen av AI med tidigare tekniska framsteg som jordbruk och elektricitet, och påpekar att även om dessa teknologier revolutionerade samhället, var det inte självklart hur man bäst skulle dra nytta av dem i början. Han argumenterar för att framgång inom AI kommer att kräva mer än bara teknisk expertis - det kommer också att kräva en djup förståelse för marknadsdynamik och förmågan att förutse och anpassa sig till framtida trender.

Direktlänk Dela Data Driven Investor fördjupade 31 mars

Att bygga ett framtidens AI-företag genom att inte vara uppenbar

Daniel Sexton diskuterar utmaningarna med att bygga ett framgångsrikt företag i en tid av teknologisk osäkerhet, med liknelser till jordbruksindustrins förändringar under 1900-talet. Han argumenterar att förståelse för marknadsdynamik och förutseende av framtida förändringar är avgörande för framgång, snarare än att enbart fokusera på den senaste tekniken. Sexton nämner också att AI kommer att förändra vårt samhälle, men det är bara en av många faktorer. Han förutser att AI kan marginalisera den typ av intelligens vi förknippar med affärs- och akademisk framgång och att detta kan leda till en revolution inom arbete, utbildning och klassstruktur.

Direktlänk Dela Data Driven Investor fördjupade 31 mars

AI gör det lättare för brottslingar att begå bedrägeri, varnar USA:s finansdepartement

USA:s finansdepartement varnar för att AI gör det lättare än någonsin för brottslingar att begå bedrägeri mot finansiella företag. Detta ekoar varningar från Consumer Financial Protection Bureau, Federal Reserve och Securities and Exchange Commission. AI-verktyg har varit en game changer, särskilt för phishing, då det tillåter illvilliga aktörer att skriva övertygande e-postmeddelanden med korrekt grammatik och stavning - även på olika språk. I en rapport som skickats in av finansdepartementet sa undersekreteraren för inhemsk finansiering, Nellie Liang, att ´AI omdefinierar cybersäkerhet och bedrägeri inom finanssektorn.´

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 28 mars

USA:s finansdepartement varnar för AI-baserade finansiella bedrägerier

USA:s finansdepartement varnar för att bedragare i allt större utsträckning utnyttjar artificiell intelligens för att genomföra komplexa attacker mot finansiella institutioner. Utvecklingen inom AI har gjort det möjligt för brottslingar att mer övertygande efterlikna tal eller video för att utge sig för att vara kunder hos finansiella institutioner och få tillgång till konton. Dessutom kan AI användas för att skapa mer komplexa phishing-mejl med färre formateringsfel. Nellie Liang, undersekreterare för inhemsk finans, påpekade att AI omdefinierar cybersäkerhet och bedrägerier inom finanssektorn.

Direktlänk Dela Cryptodaily.co.uk fördjupade 27 mars

Stora index faller medan AI-aktörer och Trump-länkad aktie stiger

De stora indexen, inklusive Dow Jones Industrial Average, föll på måndagen trots att artificiell intelligensaktörerna Super Micro Computer och Nvidia steg. Aktier kopplade till Donald Trump, Digital World Acquisition, sköt i höjden på aktiemarknaden. Samtidigt ökade bitcoin och relaterade aktier. Trots marknadens nedgång såg tre lovande aktier starka ut nära inträden: Allstate, Badger Meter och Ares Management. Nasdaq kompositen vände kort men stängde 0,3% lägre. Dexcom presterade bra och steg 5,2%, vilket markerade en 52-veckors höjdpunkt. S&P 500 sjönk med 0,3%. Super Micro var den bäst presterande aktien i det referensindexet med en uppgång på 7,2%. Majoriteten av S&P 500-sektorerna stängde lägre. Teknologi och industrier presterade sämst. Mindre företag slutade i grönt, med Russell 2000 som steg 0,2%. Skatteavkastningen stängde högre även efter att Federal Reserve Gov. Lisa Cook sa att Fed´s dubbla mandat för låg inflation och full sysselsättning ´rör sig mot bättre balans.´ Dow Jones industriella slutade sessionen 162 poäng lägre, vilket motsvarar en minskning på 0,4%. Boeing såg tidiga vinster försvinna, men aktierna stängde ändå upp 1,4%. Aktieägare ökade aktien efter att VD Dave Calhoun meddelade planer på att lämna företaget i samband med en större omorganisation. Han avgår vid årets slut. Walt Disney ledde Dow Jones industriella index idag när det steg 3%. Det gynnades av en Barclays-uppgradering på aktien till övervikt. Mediegiganten är upp 32% hittills i år. 3M och Intel var de sämsta Dow Jones eftersläntrarna på aktiemarknaden idag. 3M föll 1,8% medan Intel sjönk 1,7% på grund av oro för Kina. Förmögna investeraren Bill Ackman är en av världens bästa hedgefondförvaltare. En av de aktier som hans Pershing Square investmentfirma innehar, Google-moderbolaget Alphabet, ligger för närvarande nära en köppunkt efter en kraftfull uppgång under de senaste 12 månaderna. Google-aktien är en för din bevakningslista eftersom den tittar på ett odefinierat konsolideringsmönster med ett inträde på 153,78, visar MarketSurge-analys. Aktien avslutade dagen långt från sessionens lägsta nivåer när den sjönk 0,5% på måndagen. Tillsammans med Ackman verkar Big Money definitivt se mycket potential i Google-aktien, med dess ackumulering/distributionsbetyg som kommer in på B-. Sammanlagt innehar fonder 41% av aktierna. Google-aktien har haft en enorm uppgång under de senaste 12 månaderna. Fredagens stängningspris på 150,77 innebär att den steg 43% från sin nivå vid samma tidpunkt för ett år sedan. Även om den är mest känd för sin dominans inom sökning är Alphabet också en AI-aktör. Googles Gemini ses som en huvudkonkurrent till Open AI´s ChatGPT. De andra så kallade Magnificent Seven-aktierna hade blandad tur på aktiemarknaden idag. Tesla vände högre när den steg 1,1%. Detta var imponerande med tanke på att Mizuho Securities nedgraderade aktien från köp till neutral. Det sänkte också sitt pris mål till 195 från 310. Leaderboard-aktien Nvidia sken också och steg 0,8%. AI-aktien är fortfarande utsträckt från sin senaste köppunkt och är nära all-time highs. Amazon.com hade också en anständig inning när den steg 0,5%. Men Meta Platforms och Microsoft föll båda mer än 1%. Och Apple såg ett rallyförsök blekna när det förlorade 0,8%. Det har varit några vilda dagar för Donald Trump-aktien Digital World Acquisition. Det Trump-länkade specialändamålsförvärvsföretaget vände lägre på fredagen efter att aktieägarna röstade för att godkänna den länge väntade fusionen med Trump Media & Technology Group. Men aktien var i rallyläge igen på aktiemarknaden idag. Den sköt i höjden när nyheten kom att den tidigare presidenten hade storleken på sin obligation sänkt för sitt New York-bedrägerimål. En domare sänkte obligationen till 175 miljoner dollar från 454 miljoner dollar när Trump försöker överklaga det civila affärsbedrägeridomen. Digital World stängde precis under sina höjdpunkter för sessionen när den sköt i höjden 35,2%. Den återtog lätt 50-dagars rörliga medelvärdet och är nu också klar över sina 21-dagars och 10-dagars linjer. Aktien har gjort starka vinster när Trumps push för att vinna sitt partis nominering till president fått fart. Aktien är upp 185% hittills i år, och har också en stark lyft på 28% under de senaste fyra veckorna. Från och med imorgon kommer Digital World att börja handlas under ticker-symbolen DJT och under namnet Trump Media & Technology Group. Bitcoin var tillbaka i rallyläge på måndagen trots nyligen nedgångar. Den handlades nära 24-timmars höjdpunkter efter att ha flyttat tillbaka över 70 000 dollar-per-token-nivån. Den handlades för strax under 71 000 dollar, enligt CoinDesk. Det väletablerade Grayscale Bitcoin Trust steg 11,2%, medan BlackRocks spot bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust, rallyade 11,4%. Andra bitcoin-aktier steg också. Coinbase hoppade 9,5% medan Riot Platforms steg 9,1%. IBD 50-namnet CleanSpark gjorde ännu bättre när det sköt i höjden 19,9%. Utanför Dow Jones är ett antal aktier värda att titta på i aktiemarknaden idag nära inträden. Försäkringsjätten Allstate är i en köpzon efter att ha rensat en platt bas med en idealisk inträdespunkt på 168,05, enligt MarketSurge-analys. Mönstret är av andra etappens sort, en bonus. Aktien är i turnaround-läge, med företaget som återgår till lönsamhet under var och en av de två senaste kvartalen. Analytiker ser vinster skjuta i höjden runt 1 200% 2024 innan de saktar ner till fortfarande imponerande tillväxt på 30% 2025. Badger Meter är i en kopp-med-handtag-bas med en idealisk inträdespunkt på 164,81. Detta är ett första etappens mönster. Medan den totala prestationen är stark är vinstprestationen den som sticker ut. Vinsterna har vuxit i genomsnitt 39% under de senaste tre kvartalen. Aktien är medlem i den högflygande industrimaskineriindustrigruppen. Företaget tillverkar bostads- och kommersiella vattenmätare. Ares Management är en annan att hålla koll på eftersom den bildar en platt bas med en idealisk köppunkt på 139,40. Den stängde praktiskt taget platt på aktiemarknaden idag efter att ha fått stöd vid sitt 21-dagars exponentiella rörliga medelvärde. Den totala prestationen är mycket stark, med dess IBD Composite Rating som kommer in på 95. Vinstprestationen är särskilt stark också, med Ares-aktien som innehar ett EPS-betyg på 97.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 26 mars

Aktiemarknaden uppnår rekordhöga nivåer tack vare AI-boom och förväntade räntesänkningar

Aktiemarknaderna, inklusive Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq, har upplevt starka veckovisa vinster och nått rekordhöga nivåer. Denna uppgång har drivits av två huvudfaktorer: förväntningar på räntesänkningar från Federal Reserve och den pågående boom inom artificiell intelligens (AI). Federal Reserve bekräftade nyligen att de planerar att sänka räntorna tre gånger under 2024. Samtidigt har företag som Nvidia, Broadcom och Microsoft haft positiva AI-evenemang, medan Micron Technology rapporterade en oväntad vinst och stark vägledning tack vare AI-vindar. Dessa företag och andra inom AI-sektorn har haft stora veckovisa vinster.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 23 mars
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Teknikaktier leder uppgång i USA inför Federal Reserves räntebeslut

Teknikaktier ledde en uppgång i USA:s aktiemarknad på måndagen inför ett viktigt räntebeslut från Federal Reserve. Investerare satte oro för stagnerande räntor åt sidan för att fokusera på hopp om utvecklingar inom AI. Standard & Poor´s 500 steg nästan 1%, medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade med 1,2%. Dow Jones Industrial Average ökade med ungefär 0,4%, vilket signalerar en återhämtning från fredagens förluster. Teknikaktier steg, drivna av AI-buzz när chipmakaren Nvidia´s årliga utvecklarkonferens startade på måndagen. Under tiden klättrade Alphabet-aktier efter en rapport om att Apple förhandlar om att bygga in Googles Gemini AI-motor i sin nästa iPhone.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 18 mars

AI-företag nära köppunkter, Federal Reserve-möte och AI-händelser i fokus

Artificiell intelligens (AI) är i fokus för företag som Arista Networks, HubSpot och ServiceNow, som alla handlas nära köppunkter för platta baser, tillsammans med Ares Management och Neurocrine Biosciences. Samtliga, förutom Neurocrine Biosciences, är medlemmar i IBD 50-listan. Arista Networks och ServiceNow är också bland de fem bästa teknikaktierna att hålla ögonen på i mars. Den kommande veckan kommer Federal Reserves möte att vara avgörande, liksom AI-händelser från Nvidia och Microsoft. Arista Networks, som är baserat i Santa Clara, Kalifornien, tillhandahåller molnnätverksprogramvara för datacenter till företag som Meta Platforms och Microsoft. Företagets aktier har en köppunkt på 292,66 för sin helt nya platta bas. Arista Networks har en nästan perfekt sammansatt rating på 97 av maximalt 99. Ares Management, en alternativ tillgångsförvaltare, var torsdagens IBD Stock Of The Day. Ares har specialiserat sig på direktutlåning, private equity och fastighets- och infrastrukturinvesteringar. Företaget hade 419 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning i slutet av fjärde kvartalet, en ökning med 19% jämfört med föregående år, med 111,4 miljarder dollar i tillgängligt kapital att investera. Ares aktier har en köppunkt på 139,48 för sin platta bas, vilket matchar deras rekordhögsta från 8 februari. ServiceNow är medlem i Leaderboard Leaders listan och Big Cap 20 listan. Företagets aktier arbetar tillbaka mot rekordhöjder efter att ServiceNow i slutet av februari utvidgade sitt partnerskap med AI- och chiptillverkaren Nvidia. HubSpot, som tillhandahåller kundrelationsprogramvara samt marknadsföring, försäljning och support för molnbaserade produkter, gick med i IBD 50-listan på torsdagen efter att ha gått med i Sector Leaders listan på måndagen. HubSpot avslöjade under sitt fjärde kvartalsrapport den 14 februari sina nya HubSpot AI-verktyg, som införlivar artificiell intelligensfunktioner över hela sin plattform. Neurocrine Biosciences, ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar behandlingar för underadresserade neurologiska och hormonrelaterade sjukdomar och störningar, var IBD Stock Of The Day för måndagen.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 16 mars

Dow Jones Framtidsutsikter: Federal Reserve-mötet, Nvidia och Microsofts AI-evenemang dominerar kommande vecka

Dow Jones futures kommer att öppna på söndag kväll, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq futures. Under den kommande veckan kommer Federal Reserve-mötet och AI-evenemang från Nvidia och Microsoft att vara i fokus. Börsmarknaden hade en blandad vecka, med små förändringar för Dow Jones och S&P 500, medan Nasdaq och small-cap Russell 2000 drog sig tillbaka under deras 21-dagars linjer. Federal Reserve kommer att träffas på tisdag-onsdag, med beslutsfattare som ger sina senaste prognoser för Fed räntesänkningar på onsdag eftermiddag. Nvidia kommer att hålla en fyra dagars GTC-konferens från måndag, med en ny AI-chip och en mängd andra AI-meddelanden. Microsoft kommer att hålla sitt ´New Era Of Work´-evenemang den 21 mars, med presentation av AI-funktioner och mer.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 16 mars

Aktiemarknaden sjunker trots starka vinster i partipriser

Aktieindex minskade något under torsdagens sista halvtimme av handel, efter att oväntade vinster i partipriser i februari överraskade investerare och detaljhandelsförsäljningen försvagades. Nvidia och Super Micro Computer sjönk kraftigt på aktiemarknaden, trots att analytiker blev mer optimistiska kring båda AI-ledarna. Ett innehav av Cathie Wood steg kraftigt. Bitcoin och guld sjönk när statsobligationsavkastningarna ökade. Federal Reserves möte och beslut om räntorna väntas på onsdag. Dow Jones Industrial Average sjönk nästan 0,4% på torsdagen, trots att vissa teknikledare presterade bra. S&P 500 och Nasdaq sjönk med 0,3%. Russell 2000, som representerar småbolag, led ett stort nederlag på 2,4%. Siffror från arbetsmarknadsdepartementet visade att producentprisindexet i februari steg med 0,6%. Ekonomer hade förväntat sig att partipriserna skulle stiga med 0,3% i månaden. På årsbasis steg priserna med 1,6%, vilket är högre än förväntningarna på 1,2%. Arbetslöshetsansökningarna för veckan som slutade 9 mars sjönk till 209 000. Ekonomer hade förväntat sig 215 000 ansökningar, enligt Econoday. Dessutom steg detaljhandelsförsäljningen med 0,6% i februari, jämfört med förväntningarna på 0,7%, efter att ha sjunkit med 0,8% i januari. De flesta sektorer i S&P 500 sjönk på aktiemarknaden, även om kommunikationstjänster och energi steg. Handelsvolymen på New York-börsen och på Nasdaq steg från onsdagen, enligt preliminära uppgifter. Men bredden var nedslående, med fler förlorare än vinnare med 4 mot 1 på NYSE och nästan 8 mot 3 på Nasdaq. Avkastningen på den riktmärkande 10-åriga statsobligationen steg 10 punkter till 4,29%. I en ogynnsam rörelse för aktierna steg avkastningen över dess 200-dagars glidande medelvärde, till den högsta nivån sedan 29 februari. Innovator IBD 50 (FFTY) börshandlade fonden led ett nederlag på 1,7%. Federal Reserve kommer att träffas på onsdag för sitt räntebeslut. Enligt CME FedWatch Tool är sannolikheten för att räntorna förblir oförändrade överväldigande 99% i mars, men endast 37,1% i juni. På Dow Jones-indexet steg endast sju aktier på torsdagen. Apple (AAPL) och Microsoft (MSFT) steg, liksom Visa (V). Microsoft och Visa återhämtar sig från sina 10-veckors glidande medelvärden. Men JPMorgan Chase (JPM), Verizon (VZ) och IBM (IBM) belastade Dow-indexet. Utanför Dow sjönk Nvidia (NVDA) med 4,2% på torsdagen. BofA Securities höjde sitt prisobjekt till 1 100 från 925 på IBD Leaderboard och IBD 50 innehav. BofA-analytiker Vivek Arya fann Nvidias ´värdering och ägande attraktivt jämfört med halvledare/infotechjämnåriga´. Uppgraderingen kommer när ledaren inom artificiell intelligens planerar sin GTC AI-konferens för utvecklare nästa vecka. Nvidia har haft en enorm uppgång, med en ökning på 77% hittills i år efter sin massiva rally 2023, då den ökade med 239%. Super Micro nedgraderades på aktiemarknaden idag. Under tiden höjde BofA-analytiker Ruplu Bhattacharya sitt prisobjekt för Super Micro Computer (SMCI) från 1 040 till 1 280, men aktierna sjönk nästan 5%. Både Nvidia och Super Micro testar sina kortfristiga glidande medelvärden. Super Micro har en vinst på 298% hittills i år. Fondsmanager Cathie Woods ARK Invest innehav Robinhood (HOOD) steg mer än 5%. Rapporter sa att finanstjänsteföretaget ökade sina tillgångar under förvaltning med 16% i februari. Under tiden sjönk Tesla (TSLA) med 5% på aktiemarknaden idag. Aktierna fortsätter en nedåtgående trend. Resultat flyttade hembyggare och programvaruaktier. Lennar (LEN) sjönk med mer än 7% och drog sig tillbaka under en köppunkt efter att dess resultatrapport kom ut sent på onsdagen. Hembyggaren missade försäljningsutsikterna, enligt FactSet, och gav en negativ prognos för det nuvarande kvartalet. Aktierna sjönk till det 50-dagars glidande medelvärdet på torsdagen. UiPath (PATH) och SentinelOne (S) sjönk under sina 50-dagars glidande medelvärden i hög volym, vilket är en säljsignal. SentinelOnes försäljnings- och marginalprognos kom in under förväntningarna. Aktier nära köppunkter. Några aktier förblev nära köppunkter i korrekta baser på aktiemarknaden idag. Neurocrine Biosciences (NBIX) förblev nära sin köppunkt på 143,35, trots en minskning på 2,5% i dagens handel. Royal Caribbean (RCL) var nära en köppunkt på 133,77 i en koppbas. Företaget diskuteras i dagens IBD 50 Stocks to Watch. Slutligen sjönk det senaste IBD Stock Of The Day och Leaderboard innehavet Dexcom (DXCM) under en köppunkt på 132,03. Det finns ingen säljsignal än så länge.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 15 mars

USA:s aktieinvesterare övervakar AI-handeln och inflationen

USA:s aktieinvesterare kommer att övervaka hälsan hos den så kallade AI-handeln denna vecka, med fokus på Nvidia NVDA, och söker bekräftelse på att den överraskande höga inflationen i januari var en tillfällighet. Nvidia ökade med 6,4% förra veckan, men sjönk med 5,5% på fredagen trots att ingen negativ katalysator drev aktien nedåt. Tesla TSLA, en annan mega-cap som varit en betydande drivkraft för aktiemarknadsavkastningen, sjönk nästan 14% förra veckan. Andra noterbara nedgångar i teknik- och kommunikationsutrymmet inkluderade Apple (AAPL), Alphabet GOOG, Amazon.com AMZN och Microsoft MSFT.

Direktlänk Dela TradingView fördjupade 11 mars

Kraftiga utländska investeringar i asiatiska aktier under februari

Utländska investerare har hällt betydande pengar i asiatiska aktier i februari, bland annat på grund av en återhämtning i kinesiska aktier efter Beijings reformåtgärder och en boom i teknikaktier, drivna av konstgjord intelligens (AI). Data från börser i Sydkorea, Taiwan, Indonesien, Indien, Filippinerna, Thailand och Vietnam visade att utlänningar köpte regionala aktier för netto 10,82 miljarder dollar förra månaden. Mest pengar riktades mot Sydkorea och Taiwan, regionens teknikhuvudstäder, som fick 6,1 miljarder dollar respektive 3,7 miljarder dollar.

Direktlänk Dela The Star Online fördjupade 8 mars

AI-relaterade aktier som Nvidia och Super Micro Computer ökar kraftigt

Nvidia är inte det enda aktie som fångar AI-entusiasternas uppmärksamhet. Aktierna i den amerikanska chip-tillverkaren har stigit med cirka 277% under de senaste 12 månaderna, och hjälpt till att driva en kraftfull tjurmarknad som lett aktierna till rekordhöga nivåer. Nvidia stängde över en marknadsvärdering på 2 biljoner dollar den 1 mars, och gick med i en elitgrupp som inkluderar Apple och Microsoft. Men det finns en annan AI-relaterad aktie som har ökat kraftigt. Super Micro Computers aktier (SMCI) har stigit med cirka 296% hittills 2024, efter en ökning på 246% 2023. Supermicros aktie var ett av de mest populära namnen som köptes av Charles Schwab-klienter i februari.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 7 mars

Hedgefondschef pekar ut Nvidia, Meta, Microsoft och Amazon som favoritaktier tack vare AI-utveckling

Hedgefondschefen Dan Niles, som driver Satori Fund, har utsett Nvidia, Meta, Microsoft och Amazon som sina favoritaktier på grund av deras förmåga att öka vinsterna 2024. Niles menar att dessa företags aktieprestanda de senaste åren huvudsakligen har drivits av Federal Reserves politik snarare än företagens vinster. Han noterade att dessa aktier steg 111% 2023 när Fed pausade räntehöjningar. Niles ser dock en divergens detta år där vinsterna blir viktigare för aktiemarknadsprestanda. Nvidia, Meta, Microsoft och Amazon har fortsatt att se analytiker höja prognoser tack vare deras blomstrande AI-verksamheter.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 4 mars

Rekord för S&P 500 och Nasdaq, Google tar smäll, Musk stämmer OpenAI

S&P 500 och Nasdaq Composite nådde rekordhöjder och Bitcoin närmade sig sitt tidigare all-time high. Macy´s planerar att stänga över 100 butiker i USA. Google fick kritik efter att deras AI-verktyg Gemini visat sig ha en bias mot vita människor, vilket ledde till att aktierna för moderbolaget Alphabet förlorade 5% under veckan. Elon Musk har vänt sig mot OpenAI och stämmer Sam Altman, men lovar samtidigt att en ny, försenad Tesla-modell kommer snart. Apple överraskade många genom att skrota planerna på en elbil. Inflationen fortsätter att vara hög inför Federal Reserve-ordföranden Powells vittnesmål nästa vecka.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 3 mars

Federal Reserve orolig för AI-driven aktierally, skjuter upp räntesänkningar

Federal Reserve ordförande Jerome Powell gav fem skäl till varför de valde att skjuta upp räntesänkningar vid sitt möte den 31 januari. Han nämnde dock inte den mest direkta förklaringen: S&P 500:s historiska AI-drivna rally och risken att elda på det. En erfaren Wall Street-veteran tror att rallyt som lett av artificiella intelligensaktier som Nvidia har gått tillräckligt långt och varat tillräckligt länge för att det nu har blivit en viktig faktor för Federal Reserves policy. Strategen Ed Yardeni tror att detta är högst upp på Federal Reserves agenda. Powell måste vara orolig för irrationell exuberans och att elda på den med räntesänkningar, säger Yardeni.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 2 mars

Artificiell intelligens och teknikaktier skjuter i höjden på fredagen

Teknikaktier var stjärnorna på aktiemarknaden på fredagen, med en rad av dem som hoppade högre i pris under handelssessionen. Detta följde på imponerande kvartalsresultat och vägledning från ett toppnamn inom hårdvarufältet. Artificiell intelligens (AI) var kärnan i denna överprestation, så AI-aktier var - knappast för första gången på senare månader - ett särskilt mål för tjurarna. Detta hjälpte om ett företag hade ´AI´ inbäddat i sitt namn, som visas av BigBear.ai Holdings 3% vinst. Dell Technologies levererade en fantastisk kvartalsrapport som slog analytikernas förväntningar, vilket drev upp aktiepriset med nästan 32%. Dell förutspår att AI efterfrågan kommer att öka dess fundamenta 2024.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 2 mars

USA:s aktiemarknader slår rekord tack vare AI-entusiasm

USA:s aktiemarknader stängde på rekordhöga nivåer på fredagen, drivna av investerarnas fortsatta entusiasm för artificiell intelligens (AI). Både S&P 500 och det teknikdominerade Nasdaq satte rekord, med Nasdaq som passerade sin senaste topp 2021, drivet högre av vinster för Facebook-ägaren Meta och Nvidia, den ledande AI-chiptillverkaren. Nvidia stängde över $2tn i marknadsvärde för första gången. Aktier i konkurrenten Advanced Micro Devices nådde också ett rekordhögt, och det bredare Philadelphia halvledarindex satte ett nytt rekord. Alla tre stora index noterade sin fjärde raka månad av vinster i en rally som i stor utsträckning drevs av tillväxtprospekt relaterade till AI.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 1 mars

USA:s finansinstitutioner tar steg mot bedrägeribekämpning, ekonomisk prestanda och stöd till prisvärda bostäder

Den 28 februari 2024 gjorde USA:s finansinstitutioner betydande tillkännagivanden som understryker regeringens proaktiva åtgärder mot bedrägeribekämpning, ekonomisk prestanda och stöd till prisvärda bostäder. U.S. Department of the Treasury har implementerat en förbättrad bedrägeribekämpningsprocess, vilket har resulterat i återhämtning av över 375 miljoner dollar. Susan M. Collins, VD för Federal Reserve Bank of Boston, presenterade en analys av ekonomins nuvarande tillstånd och framtida utsikter. Federal Housing Finance Agency (FHFA) har tillkännagivit en betydande allokering av cirka 301 miljoner dollar till Housing Trust Fund och Capital Magnet Fund, tack vare Fannie Mae och Freddie Mac.

Direktlänk Dela BNN Breaking News fördjupade 1 mars

Maskininlärning kan öka tillgången till kredit i USA

Maskininlärningsteknik kan utöka tillgången till kredit i USA, enligt forskare från Federal Reserve Bank of Philadelphia. ´Framsteg inom maskininlärning ger möjlighet att förbättra förutsägelser som kan utöka kreditåtkomst till fler sökande´, skriver Vitaly Meursault, Daniel Moulton, Larry Santucci, Nathan Schor och Kali Aloisi. Deras arbetsrapport säger också att reglering begränsar den grad till vilken långivare för närvarande kan använda tekniken.

Direktlänk Dela Central Banking fördjupade 28 februari

Experter varnar för övervärdering av techbolag, med Nvidia i spetsen

När Nvidia passerade en marknadsvärdering på 2 biljoner dollar förutspådde Dan Ives från Wedbush Securities att festen bara började för aktier inom artificiell intelligens (AI). Men miljardären Marc Rowan och hans investmentbolag Apollo Global Management varnar för att värderingarna har överträffat överdrifterna från dotcom-eran. Torsten Sløk, partner och chefsekonom vid Rowans förmögenhetsförvaltare, skrev i en forskningsanteckning att de tio största företagen i S&P 500 idag är mer övervärderade än de tio största företagen under techbubblan på mitten av 1990-talet. Sløk förutspår att det finns mer än 50% chans att Federal Reserve kommer att överraska marknaderna genom att korrigera räntorna.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 26 februari

UBS höjer årsprognosen för S&P 500 till 5200

UBS Groups globala förmögenhetsförvaltningsverksamhet har höjt sin årsprognos för S&P 500-indexet till 5200, med hänvisning till faktorer som ökade investeringar i artificiell intelligens och starkare än förväntade företagsvinster. S&P 500, ett mått på stora amerikanska aktier, passerade 5100 på fredagsmorgonen, efter att Nvidia Corp, ett företag som gynnas av AI, drev indexet till ett rekordhögt stängningsvärde på 5087,03. UBS nya årsprognos för S&P 500 är 200 poäng högre än dess tidigare basfall, enligt en talesperson för banken.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 23 februari

Nvidia sätter nytt rekord för marknadsvärde på en dag, Kinas bostadspriser fortsätter att sjunka

Marknaden rör sig idag: Asiatiska marknader följer Wall Streets uppgång, Nvidia driver AI-feber, oljepriser sjunker, Kinas bostadspriser sjunker; fokus på tyska BNP och StanCharts resultat. S&P 500 når rekordhög nivå drivet av Nvidias optimism. Nvidia gjorde rubriker genom att uppnå en anmärkningsvärd ökning av marknadsvärdet på en dag med 277 miljarder dollar. Under tiden upplevde Kina en långvarig nedgång i priser på nya bostäder under januari. Federal Reserve-policymakers betonade att varje övervägande av räntesänkningar är för tidigt i detta skede. Med inga betydande amerikanska ekonomiska utsläpp vänder uppmärksamheten till Tysklands BNP-data och resultatrapporten från StanChart. Här är fem viktiga punkter för din dag. Nvidias ökning med 277 miljarder dollar sätter nytt rekord för marknadsvärde på en enda dag. Nvidia gjorde historia i en enda handelssession genom att uppnå en rekordbrytande ökning av marknadsvärdet. Chiptillverkarens aktiekurs sköt i höjden med 16,4 procent, vilket resulterade i en anmärkningsvärd ökning på 276,7 miljarder dollar av dess totala värdering. Denna värdeökning överträffade marknadsvärdet för konkurrenter som Advanced Micro Devices och finansiella jättar som Bank of America, bara några miljarder dollar kort om Nestlés värdering. Enligt Financial Times överträffade denna prestation det tidigare rekordet som sattes av Meta tidigare i månaden, vilket uppgick till 196,8 miljarder dollar. Nvidias extraordinära ökning av marknadsvärdet på en dag står nu som den största i Wall Streets historia. Kina ser fortsatt nedgång i priser på nya bostäder. I januari såg Kina sin sjunde raka månad av sjunkande priser på nya bostäder, trots ökade ansträngningar från policymakers att återställa förtroendet för den skuldsatta sektorn. Enligt Reuters beräkningar från National Bureau of Statistics (NBS) data, föll priserna med 0,3% från föregående månad och var nere 0,7% jämfört med ett år tidigare. Federal Reserve-guvernörer förespråkar försiktighet med räntesänkningar. Enligt Federal Reserve-guvernör Christopher Waller kan det vara klokt för amerikanska policymakers att vänta med att sänka räntorna några månader till. Han föreslår att denna fördröjning skulle tillåta dem att bättre förstå om den senaste ökningen av inflationen signalerar en potentiell inbromsning i att uppnå stabila priser eller bara är en tillfällig fluktuation. På samma sätt sade Federal Reserve-guvernör Lisa Cook att när inflationen modererar och arbetsmarknaden stabiliseras, verkar riskerna för ekonomin nu vara balanserade mellan positiva och negativa utfall. Men hon betonade att det är för tidigt att överväga att sänka räntorna i detta skede. Storbritanniens konsumentmoral tar oförutsedd träff i februari: GfK. Brittisk konsumentstämning upplevde sin första nedgång på fyra månader i februari, rapporterade Reuters. Undersökningen visade att hushållen var mindre optimistiska om sina senaste finansiella situationer och den bredare ekonomiska utsikterna. GfK:s konsumentförtroendeindex, en långvarig undersökning i Storbritannien, minskade med 2 poäng till -21. Detta tal föll under förväntningarna hos ekonomer som undersöktes av Reuters, som hade förutspått en liten förbättring till -18. Asiatiska marknader speglar övernattningen på Wall Street. S&P 500 ökade 2,11% till 5 087,03 poäng. Dow Jones Industrials sköt upp 1,18% till 39 069,11 poäng, vilket markerar dess första stängning över 39 000 poäng. Nasdaq Composite lade till 2,96%, stängde på 16 041,62 poäng. Nvidia-aktier hoppade med 16,4% till 785,38 dollar. Andra företag, som ses som förmånstagare av AI-boosten, upplevde också betydande ökningar. Nvidias rival Advanced Micro Devices, serverkomponentleverantören Super Micro Computer och Arm Holdings såg hopp mellan 4,2% och 32,9%. Stora tech- och tillväxtaktier som Alphabet, Microsoft och Meta Platforms klättrade mellan 1,1% och 3,9%. Asiatiska aktier följde också Wall Streets uppåtgående trend, med Japans marknad stängd för en helgdag på fredagen. Nikkei-futures indikerade en uppgång på cirka 300 poäng. Kinas blue-chips CSI300 ökade med 0,4% på fredagen, vilket markerar en veckovinst på 4,0% och studsar tillbaka cirka 10% från femårs-lägsta för två veckor sedan. Hongkongs Hang Seng-index klättrade med 0,8%. Oljepriser föll efter att tidigare ha klättrat på grund av försörjningsrädsla mitt i pågående fientligheter i Röda havet och en märkbar ökning i amerikanska råoljelager. Brent lättnade med 0,4% till 83,37 dollar, medan amerikansk råolja sjönk med 0,5% till 78,24 dollar per fat. Spotguldpriset förblev platt på 2 026,07 dollar.

Direktlänk Dela City A.M. fördjupade 23 februari

Kraftig ökning för AI-företag efter Nvidias starka rapport

AI-handeln är tillbaka i full kraft efter Nvidias (NVDA) stora vinstslag, trots rädsla för att euforin kring tekniken kan ha nått sin topp. Aktier i SoundHound (SOUN) och Arm (ARM), företag som Nvidia nyligen avslöjat att de investerat i, steg båda med cirka 5% på torsdagen. AMD (AMD), ett annat AI-chipföretag, ökade med mer än 10% medan AI-drivna Palantir steg över 3%. Super Micro Computer (SMCI), som haft en meteorsk 200% ökning i år, sköt upp nästan 33% på torsdagen. Nvidias framgångar sågs även utanför tekniksektorn. S&P 500 och Dow Jones Industrial Average stängde på rekordnivåer. Även företag som inte är AI-fokuserade, inklusive JPMorgan (JPM) och Waste Management (WM), avslutade torsdagen på sina högsta priser någonsin.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 22 februari

Nvidia Corp förutspår intäkter över förväntan, aktiekursen ökar

Halvledarföretaget Nvidia Corp, vars chipp anses vara guldstandarden inom AI-industrin, förutspår intäkter över förväntan för det första kvartalet. Bolagets aktier steg med cirka 12% i förhandeln på torsdagen, vilket förde företaget närmare en marknadsvärdering på 2 biljoner dollar. Nvidia-aktier tredubblades under 2023 och har ökat med nästan 40% i år på grund av växande entusiasm över affärspotentialen för artificiell intelligens. Företagets ökade marknadsvärde har gett det betydande inflytande i viktiga index, inklusive S&P 500. Bolaget har också sett stora ökningar i intäkter och vinst i takt med en AI-boom som har drivit efterfrågan på dess chipp.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 22 februari

Globala aktier stiger efter Nvidias starka försäljningsprognos

Globala aktier steg kraftigt, med Japans Nikkei 225-index som nådde en rekordhög nivå och Europas Stoxx 600-index på väg att göra detsamma, efter att Nvidia presenterade en stark försäljningsprognos. Nasdaq 100-indexets terminskontrakt steg med 2% och S&P 500-kontrakten ökade med mer än en procent. Nvidia steg med upp till 13% i förhandeln efter att ha meddelat att företagets intäkter för första kvartalet sannolikt kommer att uppgå till 24 miljarder dollar, vilket är högre än tidigare uppskattningar på cirka 22 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 22 februari

Nvidia aktien under press inför kvartalsrapport, Fed ovillig att sänka räntor

Wall Street-handlare håller aktierna i schack inför Nvidias kvartalsrapport. Nvidia har varit en viktig aktör i AI-boomen och har ansvarat för en tredjedel av Nasdaq 100:s vinst i år. Federal Reserve visade ingen brådska med att sänka räntorna, vilket också påverkade aktiemarknaden. Nvidia-aktien sjönk nästan 4%, men är fortfarande den bästa presteraren på den amerikanska aktiemarknaden i år med en uppgång på 35%. Skattkammaravkastningarna steg efter en försäljning av 20-åriga obligationer på 16 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 21 februari

Intel ökar trots en björndag för AI-aktier

Intel (NASDAQ: INTC) aktie gick upp i tisdagens handel, trots en trend som påverkade aktier inom artificiell intelligens (AI). Halvledarföretagets aktiekurs steg med 2,1% enligt data från S&P Global Market Intelligence. Nvidia var ned 4,4% och AMD var ned 4,9%. Efter marknadens stängning på fredag rapporterade Bloomberg att Intel kan få upp till 10 miljarder dollar i ytterligare bidrag och lån för att stödja sin chip-tillverkning - finansiering som tilldelats för att stärka den amerikanska halvledarindustrin som en del av CHIPS-lagen. Intel planerar att hålla en konferens på onsdag där det kommer att ge uppdateringar om sin fabriksverksamhet.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 20 februari

AI-sektorn ser ljust ut för 2024

År 2024 har börjat starkt med stora index som S&P 500 och Nasdaq som ökat med cirka 5%. AI-relaterade teknikaktier har visat spektakulära vinster, vilket möjliggjort för portföljsegmentet ´AWP´ att öka med 20% sedan årsskiftet. Bland de bästa valen finns Nvidia, AMD, Palantir och Super Micro. AI-marknaden förväntas öka från cirka 538 miljarder USD förra året till över 1,8 biljoner USD år 2030. Det förväntas att företag, myndigheter och ekonomin i stort kommer att dra stor nytta av AI-fenomenet. Dessutom förväntas Federal Reserve snart sänka räntorna.

Direktlänk Dela Seeking Alpha fördjupade 20 februari

Stora teknikaktier dominerar marknaden under 2023

Nvidia, Tesla och fem andra stora aktier har haft en stark uppgång under 2023 och stått för majoriteten av S&P 500:s vinster. Analytiker har börjat kalla gruppen ´The Magnificent Seven´. Investerare har satsat stort på Big Tech detta år, tack vare AI:s framväxt och förväntningar om att Federal Reserve snart kommer att börja sänka räntorna. Nvidia nådde en biljon dollar i värdering för första gången någonsin i maj tack vare AI-driven efterfrågan på dess halvledarchip. Tesla-aktier har också stigit sedan slutet av april, efter att ha ingått betydande avtal med Ford och GM om användning av dess laddningsnätverk. De så kallade ´Magnificent 7´ är nu de största sju amerikanska börsnoterade företagen sett till marknadsvärde.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 13 februari

AI-verktyg som Google Bard används i ökande grad för att analysera guldpriser

Kommersiella investerare och handlare har alltmer kommit att lita på artificiell intelligens (AI) verktyg som Google Bard för att analysera guldpriser och förbättra sina handelsbeslut. Guldpriset (XAU/USD) kämpade nära en veckas lägsta nivå på cirka 2 015 dollar under den första halvan av den europeiska sessionen den 6 februari. Google Bard har förutspått att det mest sannolika intervallet kommer att vara mellan 1 900 och 2 100 dollar per uns. Ytterligare faktorer som påverkar guldpriset inkluderar räntefluktuationer, geopolitiska spänningar och styrkan hos den amerikanska dollarn.

Direktlänk Dela Finbold fördjupade 6 februari

USA:s aktiefutures sjunker efter teknikjättars svaga resultat

USA:s aktiefutures sjönk efter att resultat från teknikjättar inte levde upp till Wall Streets höga förväntningar och investerare förberedde sig för Federal Reserves första räntebeslut för året. Kontrakt på Nasdaq 100 sjönk med 1,2%, medan de på S&P 500 drog sig tillbaka 0,5%. Microsoft Corp., Alphabet Inc. och Advanced Micro Devices Inc. sjönk i förhandeln efter att deras uppdateringar inte motsvarade marknadshypen kring tech megacaps och artificiell intelligens som har hjälpt till att driva den senaste rekordställande rallyn i amerikanska aktier. Paramount Global steg med 21% efter att Bloomberg rapporterat att mediamogulen Byron Allen gjorde ett bud på 14,3 miljarder dollar för företaget. Tesla Inc. föll så mycket som 3,4% efter att Elon Musks 55 miljarder dollar stora löneförpackning hos den elektriska biltillverkaren slogs ner av en Delaware-domare.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 31 januari

Amazon: En lönsam investeringsmöjlighet tack vare AI och molntjänster

En av de största investeringstrenderna 2023 var artificiell intelligens (AI). Alla ´Magnificent Seven´-aktier spelar en roll i AI, och de hjälpte till att driva Nasdaq Composite över 40% förra året. Denna trend verkar ha fortsatt in i 2024. Bland stora teknikföretag sticker e-handel och molnberäkningspecialisten Amazon ut. Amazons hemliga vinstmaskin kan vara dess molntjänst, Amazon Web Services (AWS), som bidrar mest till företagets driftsvinst. Trots en turbulent ekonomi har AWS haft positivt momentum under andra halvan av 2023, med trippel fri kassaflöde mellan andra och tredje kvartalet. Amazon har gjort framsteg inom AI, inklusive en investering på 4 miljarder dollar i Anthropic, en rival till OpenAI. Partnerskapet med Anthropic tjänar som en ledningsgenerationskanal för Amazons senaste molnutveckling, Bedrock. Trots att AWS är en nästan 100 miljarder dollar stor omsättningsverksamhet, tror jag att den bara börjar. Amazon-aktien handlas för närvarande till ett pris-till-försäljningsförhållande (P/S) på 2,9 - långt under dess långsiktiga genomsnitt på 4,2. Givet efterfrågan på AI och dess växande spridning, ser jag Amazon som mycket väl positionerat för att dominera bland teknikledarna på lång sikt.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 28 januari

Wall Street öppnar högre inför rapportperioden

Wall Street öppnade högre på måndagen efter att ha nått rekordhöjder förra veckan. Detta sker i början av företagens rapportperiod. Dow Jones Industrial Average steg med 0,5%, S&P 500 med 0,4% och Nasdaq Composite med 0,4%. Wall Streets senaste uppgång har delvis drivits av förväntningar om att Federal Reserve kommer att sänka räntorna under första halvåret på grund av en stadig minskning av inflationen. Tekniksektorn, som drivs av en ökande efterfrågan på tjänster som utnyttjar artificiell intelligens, bidrar också till de tidiga årliga vinsterna.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 22 januari

Banker måste följa lagar när de använder AI, säger regulatorer

Martin Gruenberg, ordförande för Federal Deposit Insurance Corp, uttryckte under en rundabordsdiskussion med andra finansregulatorer att banker måste använda artificiell intelligens (AI) på ett sätt som följer gällande lagstiftning, oavsett om det gäller konsumentskydd, säkerhet och sundhet eller andra lagar. Diskussionen inkluderade även Michael Barr från Federal Reserve, tillförordnade valutakontrollanten Michael Hsu och Rohit Chopra, chef för Consumer Financial Protection Bureau. De diskuterade risker med AI inom finanssektorn, inklusive potentialen för att replikera bias och bristen på förklarbarhet av AI-algoritmer.

Direktlänk Dela American Banker fördjupade 19 januari

Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq Futures stiger, Apple återtar marknadskronan från Microsoft

Dow Jones futures, S&P 500 futures och Nasdaq futures steg på fredagsmorgonen. Super Micro Computer (SMCI) hoppade över natten på starka preliminära resultat. Teknikbolag ledde vägen, med Nasdaq 100 som nådde en rekordhög. Taiwan Semiconductor (TSM) ledde chips högre på bullish 2024 vägledning. Apple (AAPL) hade en solid vinst, återtog sin marknadskap krona från Microsoft (MSFT) som gick upp i en köpzon. Tesla (TSLA) skar under senaste låga som Model 3 och Model Y-priser inverterar. Humana (HUM) guidade lägre på Q4 och 2023 vinst per aktie, citerar högre medicinska kostnader.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 19 januari

Nvidias aktie gör stora vinster tack vare produktmeddelanden och CES-event

Nvidia-aktien gör stora vinster i måndagens handel med en ökning på 5,3% enligt data från S&P Global Market Intelligence. Aktien stiger på grund av företagets produktmeddelanden och spänningen kring årets CES-konsumentelektronikevent. Dessutom verkar Nvidias aktiekurs klättra högre eftersom investerare lägger mindre fokus på makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Analytiker föreslår att Federal Reserve kommer att genomföra betydande räntesänkningar de kommande åren, vilket kan gynna Nvidia och andra tillväxtberoende aktier.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 8 januari

Nvidia-aktien upplever stor uppgång, anses vara toppköp inom AI-sektorn för 2024 och framåt

Nvidia-aktien upplevde en stor uppgång under måndagens handel, då priset steg med 5,3% enligt data från S&P Global Market Intelligence. Aktiens uppgång tillskrivs företagets produktmeddelanden och spänningen kring årets CES-konsumentelektronikmässa. Aktiepriset verkar också stiga då investerare lägger mindre vikt vid makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Analytiker har rapporterat att Federal Reserve kommer att inleda betydande räntesänkningar under de kommande åren, vilket kan gynna Nvidia och andra tillväxtberoende aktier. Dessutom har Nvidia-aktien fått en skjuts av årets CES Expo.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 8 januari

En tjurmarknad är på väg: Alphabets aktiesplit och AI-satsning kan vara en bra investering 2024

Det är omöjligt att förutsäga framtiden för aktiemarknaden, men vissa mönster tenderar att upprepas. Sedan 1971 har NASDAQ Composite ökat i genomsnitt 19% varje år efter en björnmarknads återhämtning, som den vi upplevde 2023. Om detta mönster håller sig, kan investerare stå på tröskeln till en ny tjurmarknad. Teknikjätten Alphabet kan vara ett bra sätt att satsa på en fortsatt marknadsrally, särskilt eftersom företaget investerar i nya tillväxtmöjligheter relaterade till generativ AI. Alphabet genomförde en stor aktiesplit 2022 och är nu fokuserade på AI som en ny tillväxtmotor. Trots ekonomiska utmaningar verkar Alphabets aktier vara ett bra värde för investerare.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 7 januari

Två AI-aktier med stora rabatter att köpa och behålla på lång sikt

Trots börsens rally under det senaste året finns det fortfarande lovande företag som handlas till stora rabatter jämfört med tidigare toppar. Med AI-revolutionen som bara börjar vecklas ut och förväntningar på att Federal Reserve kan sänka räntorna i år, kan investerare som stöder rätt nedslagna aktier 2024 få fantastiska avkastningar. Palantir Technologies och Array Technologies ser ut att vara smarta investeringar just nu. Palantir har gjort sitt namn genom att tillhandahålla kontraterrorism-analyser för den amerikanska regeringen och har nu lanserat sin AI-plattform. Array Technologies är en solenergispecialist som kan vara redo för en stjärnprestation på lång sikt.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 6 januari

Teknikjättarna Nvidia och Amazon förväntas växa ytterligare med AI-strategier

2023 var ett återhämtningsår för tekniktunga Nasdaq Composite, som ökade med 43% i takt med att inflationen minskade och andra makroekonomiska utmaningar som påverkade aktier 2022 minskade. Analys av data sedan 1971 visar att indexet har stigit i genomsnitt 19% varje år efter en björnmarknadsåterhämtning, som den vi upplevde 2023. Nvidia och Amazon kan vara bra sätt att satsa på att detta mönster upprepas 2024 och framåt, särskilt eftersom båda företagen utvecklar sina nya tillväxtstrategier kring artificiell intelligens (AI) teknologi.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 6 januari

Palantir Technologies och Array Technologies: AI-fokuserade tillväxtaktier med potential

Trots börsens uppgång under det senaste året finns det fortfarande lovande företag som handlas till stora rabatter jämfört med tidigare toppar. Med den pågående AI-revolutionen och förväntningar på att Federal Reserve kan sänka räntorna i år, kan investerare som stöder de rätta nedslagna aktierna 2024 få fantastiska avkastningar. Palantir Technologies och Array Technologies framhålls som smarta investeringar just nu. Palantir har nyligen lanserat sin Artificiell Intelligens Plattform (AIP) som växer i popularitet. Array Technologies, en solenergispecialist, kan också vara redo för en stjärnprestation tack vare sina DuraTrack solpaneler och SmarTrack mjukvara.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 6 januari

SoundHound AI: En potentiell vinnare i AI-sektorn

SoundHound AI, en utvecklare av röstigenkänningsteknik, har nyligen upplevt betydande köpaktivitet efter att ha gått publikt via en specialändamålsförvärvsbolag (SPAC) 2022. Trots en aktiekurs på endast $2 per aktie och en nedgång på 85% från toppen, kan det vara en lukrativ möjlighet att investera i bolaget. Federal Reserve förväntas sänka räntorna, vilket kan leda till ökad affärsaktivitet och göra investeringar i tillväxtområden som AI starka för 2024. SoundHound AI, som har applikationer i restaurangindustrin och bilindustrin, kan dra nytta av detta. Dessutom förväntas fusioner och förvärv att studsa tillbaka 2024, vilket kan göra SoundHound AI till ett attraktivt uppköpsmål.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 1 januari

SoundHound AI kan bli en lukrativ investering trots aktiens nedgång

SoundHound AI, en utvecklare av röstigenkänning, har sett en snabb köpaktivitet följt av en nedgång sedan den gick offentlig via en specialändamålsförvärvsbolag (SPAC) 2022. Aktien handlas för ungefär $2 per aktie, vilket är en minskning med 85% från dess högsta nivå. Trots detta kan det vara en lukrativ möjlighet att köpa aktien. Federal Reserve förväntas sänka räntorna, vilket kan leda till ökad affärsaktivitet och göra investeringar i tillväxtområden som AI starka för 2024. SoundHound AI:s kärnmarknader är restaurangindustrin och bilindustrin, som båda kan se nytt liv med lägre räntor. Dessutom kan företaget bli ett attraktivt förvärvsmål, med tanke på dess finansiella profil och unika position inom AI-landskapet.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 1 januari

AI-verktyg identifierar undervärderade aktier för 2024

Feinbold använde OpenAI:s generativa AI-verktyg, ChatGPT, för att identifiera undervärderade aktier med starka grundläggande värden inför 2024. Verktyget valde ut följande aktier: PayPal, Verizon, Archer Daniels Midland, NextEra Energy och Albemarle. PayPal toppar listan på grund av företagets starka tillväxtutsikter och handel med rabatt jämfört med sin historiska värdering. Verizon rankas som andra på grund av sitt rykte för att betala pålitliga utdelningar. Archer Daniels Midland, NextEra Energy och Albemarle valdes också ut som undervärderade aktier.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 1 januari

År 2023: Ekonomisk tillväxt, bankkollapser och teknologi

Trots rädsla för recession i början av 2023, upplevde ekonomi och aktiemarknad en oväntad tillväxt. Året präglades av kvinnlig makt, matematik, bankkollapser, kryptovalutafällningar, AI-chatbots och försök till styrelsekupper. Arbetare från Detroit till Hollywood återtog sin makt, Goldman Sachs VD David Solomon hamnade under press och Tesla VD Elon Musk konfronterade annonsörer. FTX grundare och VD Sam Bankman-Fried nekade till anklagelser om bedrägeri. Microsoft lanserade om sin Bing sökmotor med ChatGPT, en avancerad AI utvecklad av OpenAI. Silicon Valley Bank kollapsade i mars, följt av Signature Bank i New York. Beyoncés turné startade i maj i Stockholm, vilket orsakade en inflation på 0,2%. PGA Tour gick samman med saudiska LIV Golf, vilket orsakade antitrust-undersökningar. Bankman-Frieds rättegång började i oktober, vilket resulterade i en förlust av mellan 8 och 10 miljarder dollar för FTX. Elon Musk kritiserade annonsörer på Twitter och OpenAI:s grundare Sam Altman fick sparken men återanställdes senare. Aktiemarknaderna avslutade året med en rally som tog Dow och S&P 500 till nya höjder.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 1 januari

Återblick och framtidsutsikter för tekniksektorn 2023

Få människor utanför den artificiella intelligenssektorn förväntade sig hur framväxten av ChatGPT sent 2022 skulle dominera teknikutvecklingen 2023. Under året hände det dock lite på ekonomi- och marknadsfronten, med få affärer eller börsintroduktioner, medan ett antal kämpande företag ansökte om konkurs. Nästa år ser ut att bli lite annorlunda. Räntorna kan ha toppat och det finns tecken på att Federal Reserve kommer att sänka räntorna, vilket ger viss lättnad till ekonomiskt ansträngda företag. Börsintroduktionstorkan bör brytas, vilket ger ny likviditet för en rad mogna företag.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 29 december

Nasdaq 100 har sitt bästa år sedan 1999, drivet av stora teknikföretag och AI

Nasdaq 100 har haft sitt bästa år sedan 1999, med en ökning på 7 biljoner dollar, medan S&P 500 närmar sig ett rekord. Stora teknikföretag har drivit marknaden till nära all-time-highs, med artificiell intelligens (AI) och en försiktig Federal Reserve som främsta anledningar. Matt Maley vid Miller Tabak + Co tror att om aktiemarknaden kan bryta igenom det rekordet på ett betydande sätt under januari, kommer det att vara mycket bullish. De sju största amerikanska teknikföretagen, inklusive Nvidia Corp., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Apple Inc., Google, Meta Platforms Inc. och Tesla Inc., stod för 64% av årets uppgång. Michael Landsberg vid Landsberg Bennett Private Wealth Management tror att företag med en tydlig AI-strategi kommer att fortsätta att gå bra 2024.

Direktlänk Dela CPA Practice Advisor fördjupade 29 december

Aktiemarknaden avslutar framgångsrikt år nära rekordhöga nivåer

Aktiemarknaden närmar sig slutet på ett framgångsrikt år, med marknaden nära rekordhöga nivåer. Nasdaq 100 har haft sitt bästa år sedan 1999, med en ökning på 7 biljoner dollar. S&P 500 var nära ett rekord och låg 1% under den genomsnittliga helårsökningen som förutspåddes i en nyligen genomförd undersökning med analytiker. De sju största amerikanska teknikföretagen, inklusive Nvidia Corp., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Apple Inc., Google förälder Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. och Tesla Inc., stod för 64% av årets rally. Dessa företag förväntas visa en vinsttillväxt på 22% nästa år.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 29 december

AI-chatboten Google Bard listar de bästa 5 aktierna att köpa 2024

År 2023 har visat sig vara ett positivt år för aktiemarknaden, med betydande vinster för några av de största aktierna. Detta, tillsammans med potentiella räntesänkningar från Federal Reserve System (FED) 2024 och optimistiska mål för S&P 500-indexet, kan innebära att aktier kan vara inställda på ytterligare ett år av vinster. Med detta i åtanke har Google Bard, en AI-chatbot, använts för att hitta de bästa 5 aktierna att köpa 2024. De fem aktierna som valts ut genom AI-teknologi är Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ: AMZN), MercadoLibre Inc (NASDAQ: MELI), On Holding AG (NYSE: ONON) och Roku Inc (NASDAQ: ROKU).

Direktlänk Dela Finbold fördjupade 25 december

AI-förutspår de fem bästa aktierna att köpa 2024

År 2023 har visat sig vara ett positivt år för aktiemarknaden, och investerare undrar om denna trend kommer att fortsätta 2024. Med en potentiell räntesänkning av Federal Reserve System (FED) 2024 och ett optimistiskt mål för S&P 500-indexet, kan aktier vara inställda på ytterligare ett år av vinster. Finbold har använt artificiell intelligens (AI) chatbot Google Bard för att hitta de 5 bästa aktierna att köpa 2024. Alphabet Inc, Amazon, MercadoLibre Inc, ON Holding AG och Roku Inc är de fem aktier som valts ut.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 25 december

Nvidia toppar listan över framstående aktier tack vare AI

Förra året var många investerare rädda för en recession, men Federal Reserve Banks beslut att pausa sina räntehöjningar har lett till förväntningar om en mjuklandning. Nasdaq Composite har redan ökat med 43% i år, och historien tyder på att det finns mer att hämta. De sju ledande aktierna i år har alla starka kopplingar till artificiell intelligens (AI) och har överträffat den bredare marknaden avsevärt: Nvidia (upp 235%), Meta Platforms (upp 194%), Tesla (upp 107%), Amazon (upp 83%), Microsoft (upp 59%), Alphabet (upp 56%) och Apple (upp 50%). Nvidia ses som bäst positionerat för att dra nytta av AI:s snabba tillväxt.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 24 december

USA:s toppregulatorer ser artificiell intelligens som en potentiell finansiell risk

USA:s toppregulatorer ser artificiell intelligens (AI) som en potentiell risk för finansiell stabilitet. Finansminister Janet Yellen meddelade att amerikanska tillsynsmyndigheter kommer att prioritera AI och de hot det kan innebära under 2024. President Joe Biden har tidigare undertecknat en verkställande order för att fastställa standarder för säkerhet och integritetsskydd för tekniken. Under ett möte i Financial Stability Oversight Council (FSOC) framhöll Yellen att gruppen kommer att fokusera på att övervaka utvecklande teknologier och relaterade risker. Rapporten betonade även behovet av att finansiella institutioner och tillsynsmyndigheter bygger mer expertis och kapacitet för att övervaka AI-innovation och identifiera framväxande risker.

Direktlänk Dela Government Technology fördjupade 15 december

Art Cashin förväntar sig att presidentvalet kommer att gynna aktiemarknaden men varnar för risker

Wall Street-veteranen Art Cashin förväntar sig att det presidentval som ligger framför kommer att ge aktiemarknaden en skjuts, men det innebär inte att det inte finns risker för aktieinvesterare under det kommande året. Cashin, som är chef för golvhandel på UBS, anser att det finns en större uppåtgående tendens för aktier under valåret när en sittande president ställer upp för omval. Dock varnar han för höga värderingar och en rädsla för att missa ut, vilket kan utgöra en nära risk för marknaden. Cashin tror också att det fortfarande finns kvarvarande problem i banksystemet, särskilt inom kommersiella fastigheter.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 14 december

Federal Reserves politik och energiomställningens inverkan på ekonomin diskuteras

Diskussionen kretsar kring Federal Reserves politik och hur den kan komma att förändras inför 2024, med en takt på 95 miljarder dollar i månaden som förväntas förbli densamma. En central oro är utfärdandet som planeras för nästa år, vilket kan mildra vissa bekymmer. En annan intressant datapunkt är överföringen mot grön energi, vilket kan vara tillväxtfrämjande men också inflationärt. Å andra sidan är AA mycket deflationsdrivande framåt. Detta kan leda till en ny guldålder med god tillväxt och måttlig inflation. Det diskuteras också hur energiomställningen blir en inflationär historia och hur investeringarna som sammanfaller med detta är massiva.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 14 december

Bitcoin stiger över $40 000, Polygon uppåt och Everlodge integrerar AI

Ett potentiellt räntesänkningstips från Federal Reserve har återigen fått kryptovalutamarknaden att bli upphetsad, vilket utlöste en ökning av Bitcoins värde till över $40 000. Samtidigt har Polygon (MATIC) upplevt en anmärkningsvärd uppåtgående trend, vilket förutspår en potentiell prisökning. Mitt i denna marknadsaktivitet har Everlodge fångat kryptosamhällets uppmärksamhet med sitt innovativa tillvägagångssätt att införliva riktig Artificiell Intelligens (AI) i blockchain-utrymmet.

Direktlänk Dela CoinTrust fördjupade 14 december

Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq 100 futures lite förändrade inför tisdagens öppning

Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq 100 futures var lite förändrade inför tisdagens öppning, medan Labor Departments CPI-inflationsrapport väntas under tisdagen. Aktier i ´Magnificent Seven´ föll på måndagen, med stora förluster för Meta Platforms, Nvidia och Tesla. Arbetsmarknadsdepartementets CPI väntas vara oförändrad för november, med en årlig ökning på 3,1%. Nyckelrapporter för denna vecka inkluderar Adobe, Darden Restaurants och Lennar. Oracle sjönk 8% i förlängd handel på måndagen efter att företagets försäljning missade Wall Streets förväntningar.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 11 december

Marknadsanalytiker förutser betydande uppsving i aktiekurserna fram till 2024

Marknadsanalytiker förutser en betydande ökning av aktiekurserna fram till slutet av 2024. Denna positiva syn kan tillskrivas en kombination av framsteg inom artificiell intelligens (AI), en fördelaktig penningpolitik och den övergripande stabiliteten i ekonomin. AI-teknik revolutionerar olika branscher, inklusive finans. Med fortsatt utveckling av AI-algoritmer kan investerare fatta mer informerade beslut, vilket leder till ökad marknadseffektivitet och potentiellt högre aktievärderingar. Dessutom kan Federal Reserves duvaktiga penningpolitik öka aktiemarknadens prestanda. Om räntorna förblir låga eller sänks ytterligare, kommer det att uppmuntra till lån, företagsexpansion och kapitalinvesteringar. Slutligen spelar den övergripande stabiliteten i ekonomin en viktig roll för att forma aktiemarknadstrender.

Direktlänk Dela Claytoncountyregister.com fördjupade 10 december

Megakapitalrally driver återhämtning i aktier på AI-boomspekulationer

En rally i megakapitaler ledde till en återhämtning i aktier på spekulationer om att den artificiella intelligens-boomen kommer att fortsätta driva marknadsökningar. Alphabet Inc. hoppade 5% en dag efter att Google släppte Gemini, det ´största och mest kapabla AI-modellen´ företaget någonsin har byggt. Advanced Micro Devices Inc. också samlades efter att ha lovat att dess nya acceleratorchips kommer att köra AI-programvara snabbare än konkurrerande produkter. Nasdaq 100 steg 1% och S&P 500 stoppade ett tredagars fall, med handlare som också väntar på fredagens jobbrapport som kommer att vara avgörande för att forma Federal Reserve räntesänkningsinsatser.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 7 december

Aktier stiger trots varningar om fler räntehöjningar från Federal Reserve

Federal Reserves ordförande Jerome Powell varnade investerare om behovet av potentiellt fler räntehöjningar, men detta hindrade inte aktierna från att stiga på fredagen, vilket tyder på att årets slutrally kanske har mer bränsle än björnarna insåg. Dow Jones Industrial Average nådde en ny höjd på fredagen, med en ökning på 294,61 poäng, eller 0,82%, till 36 245,50. Bland de företag som ledde vinsterna på Dow fanns bland annat Apple (AAPL), Nike (NKE), Intel (INTC) och IBM (IBM). S&P 500-indexet lade till 26,83 poäng, eller 0,59%, och avslutade dagen på 4 594,63, medan Nasdaq Composite ökade med 78,81 poäng, eller 0,55%, till 14 305,03. I november steg S&P och Nasdaq med 9% respektive 11%. Dow ökade med 9% i november, vilket var dess bästa månad sedan oktober 2022.

Direktlänk Dela Nasdaq fördjupade 4 december

Amazon-aktier återhämtar sig starkt efter stora förluster

Amazon-aktier har ökat med 76% hittills 2023, en anmärkningsvärd återhämtning efter att ha förlorat nästan hälften av sitt värde 2022. Företagets senaste kvartalsresultat var imponerande, med intäkter och vinst som överträffade konsensusprognoserna. Företagets fria kassaflöde ökade till 21,4 miljarder dollar under de 12 månaderna fram till 30 september, jämfört med ett negativt värde på 19,7 miljarder dollar föregående år. E-handelsverksamheten förbättras snabbt och Amazon Web Services fortsätter att stabiliseras. Dessutom kan Prime Video bli en betydande inkomstkälla.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 2 december

Asiatiska marknader sjunker, Charlie Munger dör, Disney planerar expansion, Apple vill avsluta partnerskap med Goldman Sachs

Hongkongs aktier ledde förlusterna på Asienmarknaden på onsdag, med Hang Seng-indexet som sjönk så mycket som 2,7%. Kina´s CSI300 slutade ner 0,9%, Japans Nikkei 225 slutade ner 0,3% och Koreas KOSPI slutade 0,1% lägre. Charlie Munger, miljardär och investeringsrådgivare som gjorde en förmögenhet innan han blev Warren Buffetts högra hand på Berkshire Hathaway, har dött vid 99 års ålder. Disney-chefen Bob Iger planerar att utöka Disney´s temaparker med ett engagemang på $60 miljarder under de nästa 10 åren. Apple har föreslagit att Goldman Sachs ska avsluta sitt kreditkorts- och sparkontospartnerskap med teknikjätten inom de nästa 12 till 15 månaderna.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 29 november

Nasdaq når 20-månaders topp på grund av AI-optimism och räntespekulationer

Nasdaq 100 Stock Index stängde på en 20-månaders topp, drivet av optimism kring artificiell intelligens (AI) och spekulationer om att Federal Reserve inte kommer att höja räntorna. Ökningen i aktiekurser har i stor utsträckning drivits av chiptillverkare, särskilt Advanced Micro Devices Inc och Intel Corp, som har sett en imponerande 11 procentig vinst denna månad. Nasdaq satsar stort på AI för att förbättra handel och marknadskontroll. Emmett Shear, tidigare VD för Twitch, har utsetts till tillförordnad VD för OpenAI, efter Sam Altmans oväntade avhopp som nu har gått till Microsoft. Företag över olika sektorer omorganiserar sina verksamheter för att anpassa sig till AI. Privata kapitalföretag anpassar sig också till AI-landskapet.

Direktlänk Dela Claytoncountyregister.com fördjupade 24 november

AI-ETF ser inflöde av investeringar efter starka kvartalsresultat från Nvidia

Ett börshandlat fond (ETF) som följer aktier inom artificiell intelligens har sett investerare hälla in pengar efter sex raka veckor av utflöden, mot bakgrund av starka kvartalsresultat från chipmakaren Nvidia och växande optimism att amerikanska räntor har toppat. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF mottog 35,5 miljoner dollar i nettoinflöden under veckan som slutade på onsdag, dess starkaste sedan juni tidigare i år, enligt Lipper-data. Hittills i år har Global X-fonden ökat 27,7% sedan årsskiftet, stöttad av 233% rally i aktier i dess största innehav Nvidia.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 24 november

AI-modeller snubblar på bullrig data och brist på tolkningsförmåga

Artificiella intelligensmodeller kämpar med att hantera bullrig data och bristen på tolkningsförmåga. Goldman Sachs sätter sannolikheten för en recession i USA 2024 till 15% medan New York Federal Reserve föreslår en dystrare sannolikhet på 69% med hjälp av en modell baserad på avkastningskurvan. En grupp ekonomer förutser en 50% chans för en nedgång i en undersökning av Wolters Kluwer. Undersökningar av VD:ar och konsumenter visar att 84% respektive 69% förbereder sig för en recession inom de närmaste 12-18 månaderna.

Direktlänk Dela Risk.net fördjupade 22 november

Aktiemarknaderna sjunker efter blandade detaljhandelsresultat, Federal Reserve och Nvidia att rapportera

Aktiemarknaderna sjönk på tisdag efter blandade detaljhandelsresultat. Federal Reserve kommer att offentliggöra protokollen från sitt senaste möte, och Nvidia kommer att rapportera sina resultat. Federal Reserve släpper sina protokoll en dag tidigare denna vecka på grund av Thanksgiving-helgen. Nvidia´s siffror kommer att vara i fokus eftersom artificiell intelligens-sektorn fortsätter att vara i nyheterna. Lowe´s sänker sin prognos för räkenskapsåret, Dick´s Sporting Goods´ resultat överträffar prognoserna och Best Buy justerar sin prognos. Broadcom planerar att slutföra sin fusion med VMware på onsdag efter att ha fått villkorligt godkännande för affären från Kinas konkurrensmyndighet.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 21 november

Morgan Stanleys investeringschef förutspår låg avkastning på aktiemarknaden

Morgan Stanleys investeringschef och huvudstrateg för amerikanska aktier, Mike Wilson, förutspår att S&P 500-indexet bara kommer att stiga med 2% till 4 500 under det kommande året. Trots att han missade många av sina mer pessimistiska prognoser 2023, är han fortfarande orolig för aktiemarknadens potential för avkastning framöver. Wilson menar att effekterna av flera års inflation och stigande räntor kommer att pressa ekonomin och företagens vinster 2024. Han pekade på traditionella defensiva aktier inom konsumentvaror och hälsovård, samt vissa tillväxtmöjligheter, särskilt inom AI, som potentiella investeringsalternativ.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 14 november

Amazon kan erbjuda bästa investeringsmöjligheten bland teknikjättarna

I takt med att intäktsrapporteringssäsongen pågår har stora teknikföretag som Microsoft, Alphabet och Amazon fått mycket uppmärksamhet, särskilt deras molntjänster. Microsofts molnplattform Azure fortsätter att glänsa, medan Alphabet gör framsteg inom moln och annonsering. Amazon är dock det mest lockande alternativet för investerare. Trots styrkan i Amazons molnenhet finns det andra skäl att köpa aktien. Amazons snabbast växande segment är annonsering, med en ökning på 26% år över år under Q3. Företaget investerar även i maskininlärning för att förbättra annonsinriktning och samarbetar med Pinterest för att öka sin online-exponering. Dessutom förväntas Amazons e-handelsplattform gynnas av den kommande julhandeln.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 12 november

Nya utvecklingar i FT X:s konkurs och Elon Musks AI-företag tar sikte på Chat G BT

Nya utvecklingar i FT X:s konkursdrama och Elon Musk siktar på chatt G BT. Bitcoin håller sig starkt över $35,000, då många tror att Federal Reserve har slutat höja räntorna. XRP har under de senaste 24 timmarna blivit den bästa presterande kryptomajoren. Det finns ingen omedelbar katalysator för denna rörelse. Dock kan tjurarna ha reagerat på två positiva utvecklingar för Ripple förra veckan då företaget fick nyckelgodkännanden för att verka och erbjuda tjänster i Georgien och Dubai. Konkurskryptovalutan F TX och dess skuldsatta har bett konkursdomstolen att godkänna försäljningen av vissa tillgångar i förtroende, medel från graceskala och bitvis värderade till nästan $750 miljoner genom en investeringsrådgivare. Elon Musk´s nya AI-företag Xa. I avslöjade en ny AI-bot för att konkurrera med Chat GP. T. Botten kallas Rock och är modellerad efter Liftarens guide till galaxen och ska ha lite kvickhet. AI-tokens som injektiv, grafen och hämta AI har ökat med 10% under de senaste 24 timmarna.

Direktlänk Dela CoinDesk fördjupade 6 november

ChatGPT och Gen AI: Framtiden för inflation och mental integritet

ChatGPT, en populär form av Generative AI (Gen AI), nådde 100 miljoner användare på bara 5 dagar efter lanseringen den 30 november 2022. Gen AI, som lär sig mönster och strukturer från stora datamängder, används för att skapa nytt innehåll och kan interagera med mänsklika konversationer. Gen AI kan också användas för att analysera inflation genom att lära sig inköpsmönster och analysera data i realtid. Det finns dock farhågor kring Gen AI:s förmåga att läsa tankar och känslor genom att tolka fMRI-skanningar, vilket kan innebära hot mot mental integritet.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 6 november

Federal Reserve System utforskar generativ AI genom inkubatorprogram

Federal Reserve System utforskar potentialen hos generativ artificiell intelligens (AI) genom ett inkubatorprogram som syftar till att testa tekniken på verkliga problem. Trots att den är oberoende av verkställande grenen och inte följer direktiv som president Joe Bidens nyligen utfärdade order om AI, försöker Fed ändå dra nytta av tekniken för sitt dataintensiva arbete. Sunayna Tuteja, innovationschef vid Federal Reserve System, sa att Fed närmar sig AI med ´ansvarsfull innovation´ i spetsen för sin strategi. Centralbanken syftar till att ´förhöra´ generativ AI genom inkubatormodellen genom att vara försiktig och pragmatisk, medan man tittar på tekniken genom en ´affärslins´.

Direktlänk Dela Federal News Network fördjupade 3 november

Aktiemarknaden sjunker trots Microsofts starka resultat, Mike Johnson blir talman för Huset

Aktieindexen sjönk kraftigt under onsdagseftermiddagen trots att Microsofts aktie steg efter starka resultat. Dow Jones Industrial Average förlorade sina tidiga vinster och var ner 0,3%. Representanten Mike Johnson från Louisiana vann omröstningen om att bli talman för Huset, vilket tillfälligt höjde indexen. Federal Reserve-chefen Jerome Powell ska tala vid en sammankomst för Moynihan Lecture in Social Science and Public Policy i Washington, D.C. Trots att Fed är i en tyst period inför mötet den 1 november, förväntar sig handlare att räntorna kommer att förbli oförändrade.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 25 oktober

AI sannolikt inte orsaken till framtida marknadskrascher, enligt SEC-ordförande

Enligt Gary Gensler, ordförande för SEC, är en marknadskrasch orsakad av artificiell intelligens (AI) ´nästan oundviklig´. Han har, liksom många andra regulatorer, uppmanat till nya regler för AI för att förhindra sådana scenarier. Dock är dessa rädslor kraftigt överdrivna. Det är sant att AI kan orsaka en marknadskrasch, precis som många händelser, vissa ganska godtyckliga eller oväntade, har lett till marknadsnedgångar. Men AI sänker troligen chansen för en marknadskrasch.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 19 oktober

Sammanfattning av flera ekonomiska och teknologiska nyheter

Artikeln innehåller flera olika ämnen. Eva Chen, VD för Trend Micro, diskuterar utmaningarna med att hantera cyberattacker. IMAX VD kommenterar att Taylor Swifts dominans på box office inte förändrar mycket för studior. Cain Internationals VD menar att vi är nära toppen av räntekurvan. Todd Boehly menar att marknaden har gjort Federal Reserves arbete åt den. Stephanie Link från Hightower menar att konsumenten är i bättre form. Rite Aid har ansökt om konkurs.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 17 oktober

AI föreslår investeringsalternativ i högräntemiljö

I mars 2022 började Federal Reserve (FED) höja räntorna i USA:s banksystem genom öppna marknadsoperationer. Denna räntehöjning har knappast upphört sedan dess, vilket skapat ett högavkastningsekonomiskt scenario och tvingat investerare att anpassa sig därefter. Finbold vände sig till ChatGPT, ett AI-verktyg från OpenAI, för att ge insikt i toppval för investerare under dessa utmanande tider. AI:n valde Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), guld (XAU) och Real Estate Investment Trusts (REITs) som kärnstrategi för att skydda mot ökade Fed-räntor.

Direktlänk Dela Urimuri fördjupade 15 oktober

AI-aktier leder helgens övervakningslista

AI-aktier Broadcom (AVGO) och Arista Networks (ANET) leder helgens övervakningslista för aktier nära köppunkter. Listan inkluderar också Costco Wholesale (COST), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) och kinesiska speljätten NetEase (NTES). Samtliga fem aktier har platta baser, vilket indikerar att de har klarat sig bra när aktiemarknaden korrigerade från sin topp i juli. ANET finns på den prestigefyllda IBD 50-listan över ledande tillväxtaktier och ingår i IBD Leaderboards portfölj av elitaktier.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 14 oktober

AI omformar arbetsmarknaden och hotar traditionella yrken

AI förändrar branscher från rekrytering och underhållning till röstskådespelare och nyheter. Generativa AI-verktyg kan få röstskådespelare att säga saker de aldrig sagt och riskerar deras jobb. Sociala medieanvändare använder generativa AI-verktyg för att producera nyhetssegment som ser verkliga ut, med toppankare från stora nyhetsorgan som rapporterar falska historier. På Under 30 Summit i Cleveland pratade Forbes med Genies VD Akash Nigam om hur deras avatarer, med AI, kommer att ”utveckla en egen personlighet”. Moonhub, som använder en konversationschattbot för att hjälpa företag att hitta hundratals relevanta kandidater till jobb, är ett annat exempel på hur AI omformar arbetsmarknaden. AI omformar även molndatorer, underhållningsindustrin och lanserar företag som kan bidra till biotekniska genombrott.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 13 oktober

OpenAI:s VD Sam Altman stöder Bitcoin men är skeptisk till CBDC

OpenAI:s VD Sam Altman har uttryckt sin entusiasm för Bitcoin men är skeptisk till CBDC (centralbankens digitala valuta). Han menar att idén om en global valuta som är oberoende av någon regering är ett logiskt och viktigt steg. Å andra sidan är han starkt emot CBDC, eftersom han fruktar att tekniken kan leda till en aldrig tidigare skådad regeringskontroll över det monetära systemet. Detta återspeglar den växande misstänksamheten mot tekniken inom det republikanska partiet i USA, där framstående republikaner som Tom Emmer och Ted Cruz har introducerat lagstiftning för att förhindra att Federal Reserve skapar en digital valuta.

Direktlänk Dela CryptoCoinNews fördjupade 9 oktober

OpenAI:s VD uttrycker oro över USA:s reglering av kryptovalutor

OpenAI:s VD, Sam Altman, har uttryckt oro över USA:s regeringens regleringsstrategi när det kommer till kryptovalutor. Under en podcast med Joe Rogan kritiserade Altman regeringens försök att utöva kontroll över kryptoindustrin och betonade vikten av att kryptosamhället försvarar sina intressen. Trots detta förblev han optimistisk om Bitcoin, som han beskrev som en logisk och nödvändig global kryptovaluta som fungerar utanför någon regerings kontroll. Altman uttryckte även reservationer mot Central Bank Digital Currencies (CBDCs), och belyste deras potential för att möjliggöra statlig övervakning.

Direktlänk Dela Claytoncountyregister.com fördjupade 8 oktober

OpenAI:s VD varnar för amerikansk regeringskontroll över Bitcoin

Bitcoin och kryptovalutor har kämpat under vikten av en amerikansk regeringskrafttagning i år som kan bli mycket värre. Bitcoinpriset har tappat fart efter att ha stigit kraftigt under första halvåret 2023. Nu varnar Sam Altman, VD för ChatGPT-utvecklaren OpenAI och pionjär inom artificiell intelligens (AI), att den amerikanska regeringen för krig mot krypto och vill kontrollera bitcoin. Altman har också uttryckt oro över hur långt övervakningsstaten kan gå och är starkt emot centralbanks digitala valutor (CBDC). Amerikanska lagstiftare och reglerare har diskuterat möjligheten att skapa en så kallad digital dollar CBDC, men Federal Reserve-ordföranden Jerome Powell har sagt att en sådan teknologi är många år bort. Altman har fått kritik från bitcoin-gemenskapen för sitt engagemang i det kontroversiella Worldcoin WLD-kryptoprojektet.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 7 oktober

Cathie Wood förutspår en rebound för tillväxtaktier tack vare innovation

Cathie Wood, grundare och VD för Ark Invest, tror att tillväxtaktier är redo för en rebound trots påverkan av stigande räntor och ihållande inflation. Hon menar att innovation, särskilt inom artificiell intelligens, fungerar som en stark deflationär kraft. Trots att Woods flaggskeppsfond, Ark Innovation ETF, har haft svårt de senaste åren, börjar den nu återhämta sig med en ökning på nästan 25% hittills i år. Wood förutspår att flera teknologier, inklusive AI, robotik och energilagring, kommer att driva exponentiell tillväxt i framtiden.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 5 oktober

American Tower förväntas gynnas av AI-revolutionen

American Tower, ett fastighetsinvesteringsbolag (REIT), förväntas dra nytta av den pågående AI-revolutionen. Bolaget, som äger cirka 224 000 torn över hela världen och 28 datacenter, mestadels i USA, är väl positionerat för att växa på baksidan av AI-revolutionen eller vilken teknologisk trend som kommer härnäst. Dessutom har American Tower en historia av att snabbt höja sin utdelning. Trots att Federal Reserve har höjt räntorna sedan mars 2022, förväntas efterfrågan på datacenter och torn fortsätta vara stark. American Tower förväntar sig att totala hyresintäkter ska öka med 6,5% år över år.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 4 oktober

Janet Yellen ser AI som en potentiell drivkraft för produktivitetsökning

USA:s finansminister Janet Yellen uttryckte försiktig optimism om att artificiell intelligens (AI) kan öka produktiviteten i ekonomin, trots att hon inte är expert på teknologin. Hon framhöll att eventuella vinster från AI skulle komma samtidigt som en ökning av USA:s investeringar på andra områden, stimulerade av tre stora utgiftslagar som stöds av Biden-administrationen. Yellen, som har varit i centrum för USA:s penningpolitik i decennier, uttryckte optimism för USA:s ekonomiska utsikter. Hon påpekade att landets BNP för närvarande ligger på 1% för att betjäna skulden, vilket hon beskrev som ´helt normalt´ historiskt sett.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 4 oktober

Hur kommer artificiell intelligens att påverka ekonomin?

Artificiell intelligens (AI) kan förändra den ekonomiska landskapet i framtiden, inklusive hur AI kan förändra USA:s budgetutsikter. AI kan vara en stor sak för ekonomin, även om det inte leder till skapandet av HAL 9000 eller SkyNet. Goldman Sachs har antytt att AI kan öka produktivitetstillväxten med nästan 1,5 procentenheter per år under ett decennium, för en total på cirka 15 procent under det decenniet. Även om AI inte leder till massarbetslöshet kan det skada de människor som förlorar sina jobb och har svårt att hitta ny sysselsättning eller tvingas acceptera lägre löner. Stora effekter kommer troligen att drabba relativt högkvalificerade administrativa jobb, medan arbetarjobb kommer att vara i stort sett opåverkade.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 3 oktober

AI kommer att vara större än internet, enligt Altimeter Capitals VD

Brad Gerstner, ordförande och VD för Altimeter Capital, är starkt optimistisk när det gäller artificiell intelligens (AI), och säger att kraften i den avancerade tekniken till och med kan överträffa internet. ´AI kommer att vara större än internet, större än mobil och större än molnprogramvara,´ sa Gerstner på CNBC Delivering Alpha Investor Summit i New York. Han kallade AI:s uppgång för en ´super-cykel´, liknande dotcom-boomen på slutet av 1990-talet. Gerstner är hoppfull inför de kommande åren då Federal Reserve närmar sig slutet på sin åtstramningscykel.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 28 september

Aktiemarknaden reagerar på Federal Reserves beslut, AI-aktier i fokus

Aktiemarknaderna fortsatte att reagera på Federal Reserves senaste besked om att bekämpa inflationen, vilket kan innebära att räntorna förblir högre längre än ursprungligen förväntat. Detta skapar problem för viktiga delar av aktiemarknaden. Aktier inom artificiell intelligens (AI) har varit i fokus för investerare, med betydande vinster för många AI-företag. Aktier i Broadcom och Marvell Technology har gjort stora rörelser. Broadcoms aktie sjönk med mer än 6% i förhandeln på torsdag, efter rapporter om att företaget kan förlora Google som stor kund. Samtidigt steg Marvells aktie med omkring 4% i förhandeln, då det rapporterats att Google kan vända sig till Marvell för att tillverka chips istället.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 21 september

SoftBank CEO tror att AI kan lösa världens största problem

Enligt Masayoshi Son, SoftBanks grundare och VD, har artificiell intelligens (AI) potentialen att lösa några av världens största problem och kan till och med överträffa mänsklighetens intelligens. Han ser sig själv som en ´stor troende´ i AI och menar att Arm Holdings, som SoftBank kontrollerar 90% av, är en ´kärn´ förmånstagare av AI-revolutionen. Son jämförde potentiella missbruk av AI med faror som hastighet eller alkoholkonsumtion vid bilkörning, men tror att AI kan lösa viktiga världsproblem som sjukdomar eller hjälpa till att lindra eller återhämta sig från naturkatastrofer.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 14 september

Uppgång på Wall Street, Tesla leder vägen med AI-optimism

Wall Street-aktier ökade på måndagen, med Nasdaq som steg över 1% när Tesla upplevde en rally på grund av optimism kring artificiell intelligens. Teslas aktie steg nästan 10% efter att Morgan Stanley uppgraderade företaget och betonade den potentiella inverkan av dess Dojo-superdator. Andra stora företag som Amazon och Microsoft upplevde också vinster. Meta Platforms, Facebooks moderbolag, upplevde en ökning på 3,4% efter rapporter om ett nytt, kraftfullare AI-system under utveckling. Investerare väntar på inflationssiffror som släpps senare i veckan.

Direktlänk Dela Claytoncountyregister.com fördjupade 11 september

Wall Street-rally drivet av Tesla och förväntningar på inflationen

Wall Street-aktier rallyade på måndagen, ledda av Nasdaq som steg över 1%, efter att Tesla fick en betydande boost från en uppgradering och investerare ivrigt väntade på inflationsdata. Teslas aktie sköt i höjden nästan 10% efter att Morgan Stanley uppgraderade företaget, vilket framhävde den potentiella effekten av dess Dojo-superdator på dess marknadsvärde. Andra stora företag, som Amazon och Microsoft, upplevde också vinster. Meta-plattformar, moderbolaget till sociala medieplattformen Facebook, såg en ökning på 3,4% efter rapporter om utvecklingen av ett kraftfullare AI-system.

Direktlänk Dela Claytoncountyregister.com fördjupade 11 september

Aktier stiger trots högre arbetslöshet i USA, optimism återvänder

Trots en starkare än väntad jobbrapport, där arbetslösheten steg till 3,8%, upp från förväntade 3,5% och 3,5% i juli, steg aktierna måttligt på fredagen. Även om antalet jobb ökade med 187 000 i augusti, vilket överträffade prognoserna på 170 000, rapporterade US Bureau of Labor Statistics att genomsnittliga timlöner endast växte med 0,2% för månaden och 4,3% från förra året. Båda var under respektive prognoser på 0,3% och 4,4%. Investerare spekulerar i att Federal Reserve kommer att utvärdera dessa siffror och slutligen släppa upp på räntehöjningarna.

Direktlänk Dela Nasdaq fördjupade 3 september

AI-modellen ChatGPT omformar handelslandskapet

ChatGPT, en AI-modell, har blivit en spelväxlare inom handel, och hjälper handlare att tolka komplexa marknadsrörelser och göra informerade beslut. AI-algoritmer kan analysera data i hög hastighet och identifiera mönster och korrelationer som människor kan missa. ChatGPT har förmågan att dekryptera komplexa finansiella begrepp och omvandla dem till enklare förklaringar. Den har också visat sig kunna tolka Federal Reserve-uttalanden och ge förutsägelser om aktiemarknadens rörelser. Dessutom ger ChatGPT handlare realtidsinformation om marknaden och hjälper dem att identifiera potentiella risker och hantera dessa.

Direktlänk Dela Finance Magnates fördjupade 28 augusti

Teknikaktier tappar medan obligationsavkastningar stiger

En rally i stora teknikföretag svalnade när obligationsavkastningar steg, med handlare som väntade igenom kommentarer från en mängd tjänstemän vid Federal Reserve och väntade på Jerome Powells tal på fredag för ledtrådar om räntornas framtid. S&P 500 raderade vinster, medan Nasdaq 100 föll mer än 1%. Tvååriga statsobligationsavkastningar, som är mer känsliga för omedelbara politiska drag, svävade nära 5%. Megacap-utrymmet kom under press, med Tesla Inc. och Apple Inc. som sjönk minst 1,6%. Nvidia Corp. beskars en framsteg som skickade chipmakaren till en all-time high.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 24 augusti

Nvidias aktier stiger efter stark prognos, lyfter tekniksektorn

Nvidia, teknikföretaget vars logo syns vid dess huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien, har sett sina aktier stiga med 7,9% till $508,56 i förhandeln efter att ha förutspått en kvartalsomsättning som långt överträffade förväntningarna. Företaget meddelade också att det skulle köpa tillbaka aktier för $25 miljarder. Detta stärkte investerares förtroende för en boom inom artificiell intelligens (AI) och lyfte aktier i stora teknik- och tillväxtbolag. Aktier i andra teknikrelaterade företag som Amazon.com, Tesla och Meta Platforms steg mellan 1% och 2,2% före öppningen. Andra stora AI-spelare, som dataanalysföretaget Palantir Technologies och chipföretagen Advanced Micro Devices och Marvell Technology, ökade mellan 2,6% och 4,4%.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 24 augusti

Nvidia förväntas kunna återuppliva USA:s aktiemarknad med stark kvartalsrapport

Teknikföretaget Nvidia förväntas ge USA:s aktiemarknad ett uppsving med sin kommande kvartalsrapport. Nvidia-aktier har tredubblats under 2023, vilket visar hur en återhämtning i megacap-aktier och entusiasm för affärspotentialen i AI har drivit S&P 500 till en 14% vinst i år. Nvidia har lett vinsterna bland den så kallade Magnificent Seven-gruppen av megacap-aktier, som också inkluderar Apple och Microsoft. Gruppens kollektiva ökning stod för ungefär två tredjedelar av S&P 500:s ökning fram till juli.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 23 augusti

Upstart-aktien: En bra köpmöjlighet eller en avkylning av en het aktie?

Om du investerade i någon aktie med antydan till artificiell intelligens (AI) teknologi, har du haft otroliga avkastningar under 2023. Men nyligen har du troligen börjat känna av en försäljning. Upstart är ett exempel. Aktien steg med otroliga 445% under 2023, men har på grund av den senaste marknadsnedgången sjunkit 55% från toppen i augusti, även om den fortfarande är upp 150% för året. Upstart är ledande inom kreditgodkännande och använder AI för att bättre bedöma om en konsument kan komma att misslyckas med sin skuld. Upstart erbjuder för närvarande endast personliga och billån, men det kan vara möjligt att de expanderar till andra områden.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 20 augusti

AI gör stora framsteg inom banksektorn

Artificiell intelligens (AI) gör stora framsteg inom banksektorn. AI kan bland annat hjälpa till att verifiera kundernas identitet, sätta upp deras konton, erbjuda produkter och automatisera rutinuppgifter. AI kan också bidra till att uppfylla efterlevnadsregler, identifiera känsliga dokument och övervaka datoraktivitet för hot. Peapack-Gladstone Bank använder generativ AI för att förbättra kundupplevelsen. Bank of America har använt AI sedan 2018 och har nu över 1,5 miljarder klientinteraktioner. Valley Bank ser AI som en spännande men potentiellt störande framsteg, och använder det därför försiktigt. Kearny Bank har börjat utforska AI, medan andra banker som Magyar Bank, Columbia Bank och First Bank tar en avvaktande hållning.

Direktlänk Dela NJBIZ fördjupade 7 augusti

Microsoft når nytt rekordhögt värde tack vare framsteg i AI och förvärvet av Activision Blizzard

Rallyt i amerikanska aktier fortsatte på grund av goda bankresultat och AI. Microsoft hoppade upp till 6% till en ny rekordhög igår på grund av framsteg på den regulatoriska fronten gällande förvärvet av Activision Blizzard, och nyheten att dess Microsoft 365 Copilot, baserad på OpenAI:s artificiella intelligens, kommer att vara tillgänglig för 30 dollar per månad per användare fick investerare att återvända till aktien och förlänga rallyt sedan november till 72%! S&P500 och Nasdaq 100 nådde nya höjder sedan de första månaderna av 2022. På datanivå kom de mjukare än väntade detaljhandels- och produktionsdata från USA för att mjuka upp Federal Reserve (Fed) hökarnas händer igår, och höll de amerikanska avkastningarna nere, vilket också hjälpte till att öka aktievärderingarna parallellt med intäkterna. US dollarindex konsoliderar på de lägsta nivåerna sedan april 2022, EURUSD studsade lägre efter att ha träffat 1.1275 på duvaktiga kommentarer från Europeiska centralbankens (ECB) tjänstemän. På andra sidan kanalen skickade mjukare än väntad brittisk inflation Cable under 1.30. Idag är alla ögon på Goldman Sachs, Netflix och Tesla intäkter.

Direktlänk Dela FXStreet fördjupade 29 juli

Fem aktier nära inköpspunkter leder helgens bevakningslista

AI-bolaget Marvell Technology och läkemedelsjätten Eli Lilly toppar helgens bevakningslista över fem aktier som ligger nära inköpspunkter. Marvells aktie, vars AI-chipverksamhet växer kraftigt, och Eli Lillys aktie, som drivs av utsikterna för dess Alzheimersbehandling och viktminskningsläkemedel, åtföljs av kryssningslinjen Carnival, byggutrustningsleverantören United Rentals och flygindustriföretaget TransDigm. Aktierna för Carnival och United Rentals är båda del av den prestigefyllda IBD 50-listan över ledande tillväxtaktier.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 29 juli

Sammanfattning av senaste nyheterna

Detta är en sammanfattning av flera nyheter. Den irländska sångerskan Sinead O´Connor har avlidit vid 56 års ålder. Federal Reserve har höjt räntorna med 0,25%. Hunter Bidens uppgörelse är i fara efter en oenighet om en vapenanklagelse. UPS och fackföreningen Teamsters har nått en arbetsavtal för att undvika strejk. Biden har utsett tre platser kopplade till Emmett Till som nationella monument. En ny stämning har lämnats in i Northwestern Universitys mobbningsskandal. Elon Musk meddelar att Twitter ska byta namn till ´X´. FN inleder samtal med Nordkorea om Travis King. En federal domare har satt datumet för Trumps rättegång om hemliga dokument till maj 2024. En 16-årig dör i en olycka på en fjäderfäanläggning i Mississippi. Portland debuterar sin första AI radio disc jockey.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 26 juli

JPMorgan varnar för AI-drivet aktiebubbla

Strateger på JPMorgan Chase varnade på måndagen för att aktiernas breda rally, drivet av konstgjord intelligens (AI), snart kan komma att falla. De menar att aktierna har rallyat på grund av ´hypen´ kring AI snarare än konkreta bevis på AI-drivna vinster. Banken förutspår att det kommer att finnas breda marknadsnedgångar när marknaden omprissätter effekten av högre räntor, en ´erosion´ av personliga besparingar och en ´djupt oroande´ geopolitisk bakgrund. S&P 500 har ökat nästan 20% i år, mycket tack vare $1,9 biljoner i vinster bland topp AI-spelare som Nvidia, Alphabet och Microsoft.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 24 juli

AI-aktier toppar listan över aktier nära köppunkter

Artificiell intelligens (AI) aktier inklusive chipproducenten Marvell Technology (MRVL), Arista Networks (ANET) och Synopsys (SNPS), som har lanserat AI-baserade chipdesignverktyg, toppar listan över fem aktier nära köppunkter. Förutom MRVL, ANET och SNPS-aktier, inkluderar listan även viktminskningsläkemedelsledaren Novo Nordisk (NVO) och Heico (HEI), en entreprenör för militära och kommersiella flygplan. ANET-aktien är en del av den framstående IBD 50-listan över ledande tillväxtaktier och ingår också i den aktuella SwingTrader-portföljen. SNPS är en del av IBD Long-Term Leaders-listan, som lyfter fram företag med stabil, tillförlitlig tillväxt som kan vara värda att köpa vid en nedgång.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 24 juli

Biden avslutar NATO-mötet med starkt budskap till Ryssland och Kina

USA:s president Joe Biden avslutade NATO-mötet med att jämföra kampen för att få Ryssland att lämna Ukraina med kalla krigets kamp för frihet i Europa. Han förberedde amerikaner och allierade på en konfrontation som kan pågå i åratal. Biden insisterade på att NATO:s enighet skulle hålla. Ett nytt råd har bildats inom alliansen för att ge Ukraina en likvärdig röst i frågor som rör dess säkerhet. Kina kritiserade ett NATO-uttalande som anklagade landet för en militär expansion som hotar väst, och sade att alliansen fortfarande fastnar i ett kallt krigsmentalitet. En hackning upptäcktes förra månaden på Microsofts moln, där USA:s regering har överfört data från interna servrar.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 12 juli

Inflationen svalnar kraftigt i juni, gynnsamt för konsumenter och centralbanken

I juni saktade inflationen i USA avsevärt, vilket är positivt för konsumenter och Federal Reserve (Fed). Konsumentprisindexet steg med 3% under året fram till juni, mindre än de 4% som ökade under året fram till maj och bara en tredjedel av toppen på cirka 9% förra sommaren. Denna minskning drivs av stora minskningar i bensinpriserna. Kärnindexet, som exkluderar mat- och bränslekostnader, steg med 4,8% jämfört med föregående år, ned från 5,3% under året fram till maj. Vita huset firade den färska rapporten, med president Biden som kallade den nuvarande ekonomiska stunden för ´Bidenomics i aktion´. Fed-tjänstemän kommer sannolikt att undvika att förklara seger än så länge.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 12 juli

USA:s finansminister Yellen möter Kinas nya ekonomiska ledare

Amerikanska finansministern Janet L. Yellen har rest till Kina för att möta landets nya ekonomiska ledare. Tidigare i år ersatte den kinesiska regeringen sin policygrupp med nya namn, bland annat vice premiärminister He Lifeng, 68, som tog över efter Liu He i mars. Yellen och He förväntas diskutera hur varje regering omformar linjen mellan kommersiella länkar som genererar vinster och de som skapar säkerhetsrisker. USA:s mål är att återuppliva regeringskommunikation som försvagats under pandemin. Yellen har uppmanat Kina att ´skifta mot marknadsreformer´, medan He har stött statligt styrda investeringar under sin statliga karriär.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 juli

USA:s finansminister försvarar exportkontroller och tullar under besök i Kina

USA:s finansminister Janet L. Yellen kommer att försvara exportkontroller och tullar under sitt besök i Beijing, samtidigt som hon förklarar att USA inte syftar till att skada Kinas ekonomi. Yellen har framstått som en röst för måttfullhet inom Biden-administrationen och har uttryckt invändningar mot Kinas förhållningssätt till mänskliga rättigheter. Hon har även varit den mest framträdande förespråkaren för att bibehålla ekonomiska band med Kina. Under sitt besök kommer Yellen att navigera genom dessa motstridiga intressen och försöka lätta på flera års misstro mellan USA och Kina.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 6 juli

Svenska kronans fortsatta försvagning trots stark ekonomi

Trots att Sverige har haft en relativt stark ekonomisk utveckling har den svenska kronan fortsatt att försvagas, särskilt mot euron. Faktorer som hög privat skuldsättning och svårigheter att förutse inflationen bidrar till kronans svaghet. Ekonomen Robert Bergqvist menar att Riksbankens penningpolitik och oron i världsekonomin är några av orsakerna till kronans svaghet. Riksbankschefen Erik Thedéen har uttryckt att det är svårt att göra prognoser och att det är lite Riksbanken kan göra för att påverka kronkursen. Många svenskar har blivit fattigare jämfört med grannarna i Finland och Danmark, som har euron och fast växelkurs mot euron.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 6 juli

Börsen närmar sig nästa rapportperiod med fokus på ränteutvecklingen

Börsen närmar sig nästa rapportperiod medan investerare fortsätter att fokusera på ränteutvecklingen. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, ger råd om hur han agerar framåt. Trots nedgång förra veckan är OMXS30 upp 9 procent sedan årsskiftet och amerikanska S&P 500 upp 14 procent. Det är dock främst stora, stabila företag som utmärkt sig. Små och medelstora företag har inte uppvisat samma styrka. Investerare bör vara försiktiga inför rapportperioden, särskilt med konsumentinriktade företag och skogssektorn.

Direktlänk Dela Carnegie fördjupade 5 juli

Federal Reserve diskuterar höjning av räntor för att kontrollera inflationen

Federal Reserve-tjänstemän diskuterar hur högt de ska höja räntorna för att helt kontrollera inflationen. Vid deras möte förra månaden var debatten i fokus. Fed-tjänstemän beslutade att lämna räntorna oförändrade vid sitt möte den 13-14 juni för att ge sig själva mer tid att se hur de 10 raka ökningarna de tidigare gjort påverkade ekonomin. Samtidigt släppte tjänstemännen ekonomiska prognoser som tyder på att de kommer att göra två fler kvartalspunkts räntehöjningar i år. Alla 11 av Fed:s röstberättigade tjänstemän stödde räntehållningen i juni, men den enigheten döljde spänningar under ytan.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 5 juli

Resa genom Florida och ekonomiska utsikter för tredje kvartalet

Artikeln beskriver en resa genom Florida och reflekterar över trafiksituationen i Virginia och Washington, D.C. Den diskuterar också ekonomiska utsikter för tredje kvartalet 2023, med fokus på energisektorn, konkurser, pris-till-försäljningsförhållanden och spekulationer på aktiemarknaden. Artikeln nämner också kommande händelser som påverkar marknaden, inklusive rapporter om byggutgifter, Tesla´s kvartalsvisa leveranser, Federal Reserve´s mötesprotokoll, FDA:s beslut om Biogens Alzheimer-läkemedel Leqembi, och jobbrapporter. Slutligen betonar artikeln vikten av att förbereda sig för marknadens rörelser genom att läsa och studera ekonomiska rapporter och nyheter.

Direktlänk Dela Money Morning fördjupade 5 juli

Mark Zuckerberg återigen bland världens 11 rikaste

Mark Zuckerbergs förmögenhet nådde 100 miljarder dollar för första gången sedan februari 2022, vilket gör honom till världens 11:e rikaste person enligt Forbes beräkningar. Meta Platforms aktier, där Zuckerberg är VD och medgrundare, steg med 3% under dagen, vilket ökade hans förmögenhet med 3 miljarder dollar. Meta Platforms är moderbolaget till sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och WhatsApp, samt virtual reality-grenen Oculus. Meta´s aktiekurs har stigit stadigt sedan den nådde en botten i november 2022, med en nästan 220% ökning.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 16 juni

Marknaden söker mest inflytelserika personer 2023

Första halvåret av 2023 har varit en avgörande och förbryllande period på finansmarknaderna, med Federal Reserve som höjer räntorna, stora regionala banker som vacklar och ibland misslyckas, och aktier som gör en trevlig återhämtning efter förra årets nedgång. MarketWatch vill veta vilka personer som påverkar marknaderna mest 2023 och ber läsarna om hjälp för att ta fram en lista över de 50 mest inflytelserika personerna på marknaderna. Stora teknikaktier som Nvidia har gynnats av AI-boomen och har sett sina aktier stiga med 160% hittills i år.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 13 juni

AI-boom hjälper teknikaktier att återhämta sig

Trots en tuff period för teknikaktier under 2022 har en AI-boom hjälpt sektorn att vända trenden under 2023. Wedbush-analytikern Dan Ives tror att marknaden för AI har en potential på 800 miljarder dollar under det kommande decenniet. Microsoft anses vara ledande inom AI-utvecklingen, men konkurrensen är hård med företag som Google, Apple, Meta, Nvidia och Amazon som också satsar stort på AI-teknik. Ives menar att AI kommer att bli det största tekniktemat på flera decennier och att investerare bör dra nytta av möjligheterna.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 22 maj

Ansiktsmasker fortfarande populära på läkarmottagningar; Durham-rapport ifrågasätter FBI:s Trump-utredning

Ansiktsmasker har försvunnit i stor utsträckning från platser som livsmedelsbutiker och skolor under det tredje året av Covid-19-pandemin, men de är fortfarande populära på läkar- och tandläkarmottagningar. En studie publicerad denna vecka säger att maskering i vårdmiljöer fortfarande kan vara en bra idé, även efter att pandemiregler och sociala distanseringsåtgärder upphört. Specialrådgivare John Durham släppte sin slutrapport på måndagen där han ifrågasätter FBI:s beslut att starta en fullständig undersökning om kopplingar mellan Donald Trumps kampanj och Ryssland under valet 2016. Tonårsskytten som dödade tre personer och skadade sex andra i Farmington, New Mexico, på måndagen verkade välja sina offer slumpmässigt och använde minst tre vapen, inklusive ett AR-15-stilgevär, enligt polisen. Bensinpriserna är nästan $1 billigare än för ett år sedan när priserna var på väg mot $5 per gallon. Skattkammarminister Janet Yellen bekräftade på måndagen att det är troligt att USA kan komma att göra anspråk på sin skuld redan den 1 juni om kongressen inte agerar snart. Sam Altman, VD och medgrundare av OpenAI, företaget bakom virala chatboten ChatGPT, kommer att vittna inför kongressen idag.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 16 maj

Räntehöjning i USA

USA:s centralbank, Federal Reserve, har meddelat att man höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till ett ränteintervall mellan 5 och 5,25 procent. Elisabet Kopelman, USA-analytiker på banken SEB, tror att det kan vara sista höjningen från Fed. Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, tror att Fed:s besked har mindre påverkan på svensk ekonomi och att Europeiska centralbanken, ECB:s räntebesked har större betydelse.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 6 maj

Federal Reserve förväntas höja räntan

Amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas komma med ett nytt räntebesked ikväll. Det förväntas att räntan höjs med 25 punkter, till ett ränteintervall på 5-5,25 procent. SEB:s USA-analytiker Elisabet Kopelman tror att detta kommer att bli den sista höjningen.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 6 maj

USA:s centralbank höjer räntan, svenska experter tror räntetoppen är nådd

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer räntan med 25 punkter till intervallet 5,0-5,25 procent. Det är den tionde höjningen i rad sedan mars förra året. Svenska experter tror att räntetoppen är nådd och att detta kan vara den sista höjningen på ett tag. SEB:s Robert Bergqvist anser att beslutet är bra för Sverige, medan Jon Arnell från Max Matthiessen kallar det för en ´duvaktig höjning´. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman tror inte att beskedet får någon större påverkan för Sverige, då Riksbanken redan har signalerat fler räntehöjningar.

Direktlänk Dela Expressen fördjupade 6 maj

USA:s centralbank höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

USA:s centralbank, Federal Reserve, meddelade på en pressträff att de höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till ett ränteintervall mellan 5 och 5,25 procent. Räntehöjningen från Fed är den tionde i rad sedan mars förra året och ligger i linje med vad marknaden förväntade sig.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 6 maj

USA:s centralbank höjer styrräntan till högsta nivån sedan 2007

USA:s centralbank, Federal Reserve, har höjt styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 5,00–5,25 procent. Detta innebär att styrräntan nu är den högsta sedan 2007, enligt Bloomberg. Sparekonom Maria Landeborn och seniorekonom Robert Bergqvist från SEB gästade studion för att diskutera höjningen.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 6 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare