» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 151 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Google utökar användningen av AI för cybersäkerhet

Google har utökat sin användning av generativ AI inom cybersäkerhet genom att lägga till funktioner för att sammanfatta hotinformation och ge rekommendationer till cybersäkerhetsanalytiker. Tillkännagivna vid Google Cloud Next ´24-konferensen, är dessa tillägg till Googles cybersäkerhetsplattform Chronicle. De är baserade på det stora språkmodellen Gemini som Google utökar genom att exponera den för den cybersäkerhetsdata den samlar in. Google lägger också till fler säkerhetsfunktioner till Google Cloud Platform (GCP).

Direktlänk Dela Security Boulevard fördjupade 12 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare