» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 326 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Microsoft är ett amerikanskt multinationellt teknikföretag som grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen. Företaget är känt för att utveckla, tillverka, licensiera och sälja datorprogramvara, elektronik, datorer och relaterade tjänster. Microsofts mest kända produkter inkluderar operativsystemet Windows, kontorsprogramsviten Microsoft Office och webbläsaren Microsoft Edge. Dessutom erbjuder företaget molntjänster via Azure, spelkonsolen Xbox och surfplattan Surface. Microsoft är ett av de största och mest inflytelserika teknikföretagen i världen och spelar en viktig roll i utvecklingen av datorindustrin och teknologiska innovationer.

Senaste nytt kring Microsoft

Hur man använder Copilot i Excel

För att använda Copilot offline behöver du en Microsoft 365 och Copilot Pro-prenumeration. Starta Excel och leta efter Copilot-knappen i det övre högra hörnet av skärmen. Välj det och skriv sedan in din förfrågan med hjälp av chattfältet. Denna guide förklarar hur du använder Copilot i Excel i några snabba steg. Starta Excel och öppna databasen du vill att Copilot ska arbeta med. Välj Copilot-ikonen i det övre högra hörnet av skärmen. Om du uppmanas, aktivera Autosave genom att välja den gröna knappen som dyker upp, eftersom det krävs för att använda Copilot i Excel. Välj den del av dina data som du vill att Copilot ska kunna interagera med. Du kan göra det genom att klicka och dra med musen (eller knacka och dra med fingret). Alternativt kan du välja en cell och trycka på Shift-tangenten och välja en annan cell för att välja en rad celler. För att välja enskilda datapunkter att interagera med kan du hålla ner Ctrl-tangenten och välja dem en efter en genom att klicka eller knacka. Välj chattfältet som säger ´Ställ en fråga eller gör en förfrågan om data i en tabell´, och skriv sedan in din förfrågan eller fråga. Du kan fråga något generellt som ´Hur kan Copilot hjälpa mig?´ för att ta reda på vad Copilot kan göra, eller vara mer specifik med din förfrågan, som att be Copilot att skapa ett diagram från dina data, sortera det på ett visst sätt, eller markera några intressanta insikter den kan urskilja från dina data. När du är klar trycker du på Enter eller pilikonen i chattfönstret, och väntar sedan några ögonblick på att Copilot ska svara på din fråga eller förfrågan. Du kan sedan följa upp på den förfrågan eller frågan med ytterligare uppmaningar baserat på din egen intuition, eller om du vill ha inspiration, använda bokikonen inom chattfönstret. Om du kan starta Copilot i Excel, men finner att det inte låter dig skriva in några förfrågningar, kan det bero på att du inte har valt några data för det att arbeta med. Till skillnad från Copilot i andra Microsoft 365-applikationer, som Word och Powerpoint, är Copilot i Excel utformat för att endast arbeta med data, snarare än hela dokumentet. Du måste välja de celler du vill att den ska arbeta med innan du skriver in din förfrågan. Du kommer att veta om detta är fallet, eftersom Copilot kommer att varna dig om att det bara fungerar i en Excel-tabell. För ytterligare tips om att få ut det mesta av Microsoft Copilot, kolla in vår Copilot-guide, här. För att kunna få åtkomst till Copilot i Excel behöver du ha en prenumeration på Copilot Pro-planen. Detta medlemskap erbjuder en gratis provperiod. Copilot Pro låter dig använda verktyget i de online, gratis versionerna av Microsoft 365 Office-applikationer, inklusive Excel. För att använda det i den offline versionen behöver du också en prenumeration på Microsoft 365 eller en gratis provperiod.

Direktlänk Dela Lifewire fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Microsoft förbjuder anställda att använda konkurrerande AI-chatbotar

Microsoft bygger ett AI-imperium för att tillgodose kunder och företag. Företaget har investerat miljarder i OpenAI och andra lovande AI-projekt. Men Microsoft är också medvetet om sin konkurrens och vill hindra dem från att få tillgång till data från sina anställda. Nya rapporter säger att Microsoft har förbjudit sina anställda att använda AI-chatboten utvecklad av Perplexity AI. Företaget har även stoppat sina anställda från att använda andra AI-chatbotar, inklusive Googles Gemini AI chatbot.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupar idag

Nvidias Jensen Huangs vision för framtiden och potentiella hot mot företagets dominans

Jensen Huang, företagsledaren för chipbolaget Nvidia, har en vision om att skapa skräddarsydda GPU:er för både träning och användning av avancerade AI-modeller. Nvidia uppskattas ha över 70% av den globala marknaden för GPU:er. Trots detta, finns det starka konkurrenter som kan hota Nvidias dominans, inklusive etablerade aktörer som AMD och Intel, men den tuffaste konkurrensen kan komma från Microsoft.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupar idag

Microsoft blockerar tillgång till AI-chattbot för anställda

Microsoft blockerar tillgången till AI-chattboten Perplexity AI för sina anställda, enligt två personer bekanta med ämnet. Det finns ingen specifik information om när begränsningen började eller om den gäller för hela företaget. Andra AI-verktyg, som Googles Gemini-chattbot, är också blockerade på Microsofts anställdas enheter. Perplexity AI är en chattbot som erbjuder en konversationssökmotor som svarar på frågor med hjälp av prediktiv text i naturligt språk. Den drivs av Microsofts Azure OpenAI-tjänst. Microsoft har tidigare blockerat tillgången till AI-verktyg som erbjuds av andra företag.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupar idag

Meta planerar att investera miljarder i AI, ber aktieägare om tålamod

Mark Zuckerberg, Meta´s medgrundare och VD, meddelade att företaget planerar att investera tiotals miljarder dollar i AI under flera år innan någon betydande avkastning kan förväntas. Zuckerberg erkände att detta kan oroa investerarna, vilket framgick av att Metas aktier sjönk med mer än 15% efter timmar. Meta uppskattar att kapitalutgifterna för att driva dess AI-ambitioner kan uppgå till 40 miljarder dollar i år, upp till 5 miljarder dollar mer än vad som avsattes i oktober. Zuckerberg försäkrade dock att ´smarta investerare´ kommer att se möjligheterna och ha tålamod.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupar idag

Microsoft lanserar Phi-3, en effektiv och kostnadseffektiv AI-modell

Microsoft har lanserat Phi-3, den tredje iterationen av dess lilla språkmodell (SLM), som företaget hävdar är den mest kapabla och kostnadseffektiva på marknaden. Phi-3 kommer i olika versioner, inklusive Phi-3 Mini, en 3,8 miljarder parametermodell som är utbildad på 3,3 biljoner tokens. Trots sin mindre storlek jämfört med större modeller, klarar Phi-3 Mini att hantera 128K tokens av kontext, vilket gör den jämförbar med GPT-4 och överträffar Llama-3 och Mistral Large när det gäller tokenkapacitet. Phi-3 Mini kan passa och köra på en typisk smartphone, vilket gör den till ett effektivt alternativ för användare med mer specifika krav.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupar idag

DANA integrerar GitHub Copilot för att öka produktiviteten

DANA, ett ledande teknikfinansföretag från Indonesien, har samarbetat med Microsoft för att integrera GitHub Copilot i sina dagliga verksamhetsrutiner för att öka utvecklarnas produktivitet. Sedan februari 2024 har nästan 300 utvecklare från DANA inkorporerat GitHub Copilot i sina dagliga arbetsflöden. Detta strategiska drag illustrerar en sömlös anpassning mellan DANAs uppdrag att driva finansiell kunskap och inkludering, med Microsofts uppdrag att ge varje person och organisation möjlighet att uppnå mer. GitHub Copilot är det mest använda AI-utvecklarverktyget i världen, med över 1,3 miljoner betalande användare och mer än 50 000 organisationer som väljer det för att öka utvecklarnas produktivitet.

Direktlänk Dela Microsoft News fördjupar idag

Microsoft introducerar Phi-3, en ny familj av små språkmodeller

Microsoft har introducerat Phi-3, en ny familj av små språkmodeller (SLMs) som syftar till att leverera hög prestanda och kostnadseffektivitet i AI-applikationer. Dessa modeller har visat starka resultat över benchmarks inom språkförståelse, resonemang, kodning och matematik jämfört med modeller av liknande och större storlekar. Den första modellen i Phi-3-serien är Phi-3-mini, en 3,8B parametermodell nu tillgänglig på Azure AI Studio, Hugging Face och Ollama. Phi-3-mini har finjusterats för ONNX Runtime och NVIDIA GPU:er. Microsoft planerar att utöka Phi-3-familjen snart med lanseringen av Phi-3-small (7B parametrar) och Phi-3-medium (14B parametrar).

Direktlänk Dela Unite.AI fördjupar idag

Stora teknikbolag försöker ´äga´ generativ AI

Stora teknikbolag som Microsoft, Google, Amazon, Meta och Apple försöker förhindra oberoende aktörer från att inträda i det multibiljon-dollar stora området generativ AI. Dessa företags växande makt innebär stora risker för underhållnings- och kreativa samhällen, och kan hämma innovation inom media- och underhållningsindustrin. Microsoft är en betydande investerare i två av OpenAI:s största ´oberoende´ konkurrenter, Inflection AI och Mistral, med över $1 miljard investerat i Inflection AI. Google och Amazon har också investerat miljarder i generativa AI-företag.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupar idag

Nova AI strävar efter att överträffa konkurrenter med unika testverktyg och minskad användning av OpenAI

Nova AI, ett startup-företag som är ett år gammalt och nyligen har samlat in en miljon dollar i en pre-seed-runda, strävar efter att överträffa sina konkurrenter med sina verktyg för testning från början till slut. Företaget, som strävar efter att bryta många av Silicon Valleys regler för hur startups borde fungera, riktar sig mot företag av medelstorlek till stora företag med komplexa kodbasar. Nova AI:s teknik genomsöker sina kunders kod för att automatiskt bygga tester med hjälp av GenAI. Nova AI använder OpenAI:s Chat GPT-4 så lite som möjligt och matar inte kunddata till OpenAI. Istället förlitar sig Nova AI tungt på öppna källkodsmodeller som Llama utvecklad av Meta och StarCoder, samt bygger sina egna modeller.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag

Microsoft introducerar phi-3-mini, en mindre språkmodell med stor potential

Microsofts forskare har introducerat phi-3-mini, en ny språkmodell med 3,8 miljarder parametrar, som tränats på förbättrade datamängder som överstiger 3,3 biljoner tokens. Trots sin mindre storlek möjliggör phi-3-mini lokal inferens på moderna smartphones. Modellen använder en transformer-decoder-arkitektur och är optimerad för mobila enheter. Forskningsmetoden bygger på tidigare arbeten och fokuserar på högkvalitativa träningsdata för att förbättra små språkmodellers prestanda. Modellens prestanda jämförs med Llama-2-modeller och visar att den är nära det ´Data Optimal Regime´.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

AI-chatbottar förstår inte ord på samma sätt som vi gör

AI-chatbottar som ChatGPT, Claude, Copilot och Gemini förstår inte ordens innebörd på samma sätt som människor. Istället är de gränssnitt vi använder för att interagera med stora språkmodeller (LLMs), som är tränade att känna igen hur ord används och vilka ord som ofta förekommer tillsammans. Generativa AI-verktyg förfinar ständigt sin förståelse av ord för att göra bättre förutsägelser. Vissa, inklusive Googles Lumiere och OpenAIs Sora, lär sig till och med att generera bilder, video och ljud.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupar idag

Omfattande undersökning av maskininlärningsrekommendationsalgoritmmarknaden

En omfattande undersökning har genomförts för att förstå maskininlärningsrekommendationsalgoritmmarknaden. Rapporten innehåller en rad marknadsprognoser, inklusive intäktsprognoser, produktionsuppskattningar, CAGR-bedömningar, konsumtionstrender, bruttomarginalanalys, prisdynamik och andra inflytelserika faktorer som formar marknadslandskapet. Rapporten betonar de primära drivkrafterna för marknadstillväxt och beskriver de viktigaste hindren som kan hindra framsteg. Rapporten presenterar också en detaljerad granskning av företagens företagsbakgrunder, ekonomiska ställningar och SWOT-analyser.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupar idag

Maskininlärnings driftsmodeller förväntas växa till 2031

En ny marknadsstudie från Orbisresearch.com förutspår tillväxt för maskininlärnings driftsmodeller fram till 2031. Studien ger en detaljerad analys av globala marknadsdynamiker, tillväxtbanor, konkurrenslandskap och regionala utvecklingar. Den tar också upp marknadsdimensionering, intäktsprognoser, prisutvecklingar, efterfrågan och utbudsdynamik, import-export statistik, kostnadsstrukturer och vinstmarginaler. Rapporten syftar till att erbjuda handlingsbar intelligens till intressenter som navigerar i det komplexa maskininlärnings driftsmodellsmarknaden.

Direktlänk Dela Motions fördjupar idag

Maskininlärning i kommunikation: En detaljerad marknadsundersökning

En rapport av Adroit Market Research granskar den globala marknaden för maskininlärning inom kommunikation. Rapporten ger insikter om potentiella regeländringar som kan påverka marknaden i framtiden, vilket gör att företag kan anpassa sina strategier proaktivt. Rapporten fokuserar också på konsumenttrender och erbjuder en detaljerad analys av marknadens konkurrenslandskap, inklusive finansiella arrangemang och affärspraktik av ledande leverantörer. Nyckelspelare på marknaden inkluderar IBM, Cisco Nexmo, Google, Dialpad, Nextiva, Amazon, Microsoft, Twilio och RingCentral.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupar idag

Nova AI samlar in $1 miljon för att förbättra kodtestning med AI

Nova AI, en startup som är ett år gammal och som har tagit examen från Unusual Academy-acceleratorn, har samlat in en för-seed-runda på $1 miljon. Företaget försöker överträffa sina konkurrenter med sina verktyg för end-to-end-testning genom att bryta många av Silicon Valley-reglerna för hur startups bör fungera. Nova AI siktar på medelstora till stora företag med komplexa kodbaser. Företagets teknik går igenom sina kunders kod för att automatiskt bygga tester med GenAI. Nova AI använder OpenAI´s Chat GPT-4 så lite som möjligt och matar inte kunddata till OpenAI. Istället förlitar sig Nova AI tungt på öppen källkodsmodeller som Llama utvecklad av Meta och StarCoder.

Direktlänk Dela Startup News fördjupar idag

Cognizant köper 25 000 licenser av Microsoft 365 Copilot

Det multinationella företaget Cognizant har köpt 25 000 licenser av Microsoft 365 Copilot för internt bruk. De har även köpt 500 licenser var av Microsoft Copilot för försäljning och service. Utöver detta har Cognizant åtagit sig att stödja Microsoft 365 Copilot bland sina kunder, med målet att nå 1 miljon användare. Cognizant och Microsoft kommer även att fokusera på att gemensamt bygga AI-drivna applikationer för olika branscher, med Microsofts Copilot Studio-plattform som utgångspunkt. Cognizant planerar att investera 1 miljard dollar i generativa AI-initiativ fram till 2026.

Direktlänk Dela Redmond Channel Partner Magazine fördjupar idag

Storbritanniens regulatorer granskar AI-partnerskap mellan Amazon och Microsoft

Storbritanniens regulatorer undersöker artificiell intelligens (AI) partnerskap som Amazon och Microsoft har ingått på grund av oro över att de kan skada konkurrensen. Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) har bett om input från tredje part om hur avtalen kan påverka AI-marknaden. CMA kommer att ta emot kommentarer fram till den 9 maj. Amazon har investerat miljarder i Anthropic, vilket ger Amazon Web Services (AWS) kunder tillgång till Anthropics generativa AI-produkter. Avtalet mellan Microsoft och Mistral AI placerar Mistrals stora språkmodeller (LLM) på Microsofts Azure molnplattform.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupar idag

Brittiska konkurrensmyndigheter granskar AI-partnerskap mellan Microsoft och Amazon

Brittiska konkurrensmyndigheten (CMA) kommer att granska nyligen inledda partnerskap inom artificiell intelligens (AI) mellan Microsoft och Amazon. Detta på grund av oro för att dessa partnerskap kan hindra konkurrens inom AI-sektorn. CMA kommer att utreda Microsofts engagemang med det franska företaget Mistral AI och dess anställning av nyckelpersonal från Inflection AI. Myndigheten kommer också att granska Amazons 4 miljarder dollar stora förvärv av AI-startupen Anthropic, baserad i San Francisco.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet granskar Big Techs AI-investeringar

Storbritanniens konkurrensmyndighet (CMA) har inlett en granskning av Big Techs investeringar i mindre AI-företag. Myndigheten har uppmanat tredje part att kommentera om partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI samt Amazon och Anthropic kan hota konkurrensen och om de faller under brittiska sammanslagningsregler. CMA undersöker också Microsofts anställning av tidigare Inflection AI-anställda, inklusive dess medgrundare. Microsoft och Amazon har sagt att de kommer att tillhandahålla CMA med nödvändig information för att slutföra sin granskning.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupar idag

Microsoft och Amazon kritiserar CMA:s granskning av AI-partnerskap

Microsoft och Amazon har uttryckt att deras investeringar i artificiell intelligens-startups inte är fusioner. Detta efter att Storbritanniens konkurrensmyndighet CMA inledde en granskning av Microsofts partnerskap med Mistral AI, anställningen av tidigare Inflection AI-anställda och Amazons avtal med Anthropic.

Direktlänk Dela Global Competition Review fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Perplexity AI kan snart höja ännu mer kapital

Perplexity AI:s senaste stora insamlingshändelse kan snabbt överträffas av en ännu större kapitalinsamling. De $62,7 miljoner som startupen samlade in vid en värdering på lite över $1 miljard kan snabbt krossas av en insamling på upp till $250 miljoner vid en värdering som är upp till 2,5 till 3 gånger större. Företagets snabba intäktsökning, som rapporteras ha nått cirka $20 miljoner i återkommande årliga intäkter, är en förklaring. Nyheter från Amazon, Microsoft, Meta och Adobe i AI-världen har påmint oss om att Big Tech kommer att försöka ta över AI-ögonblicket. Perplexity kan vara ett av våra huvudsakliga hopp för att undvika att endast se Microsoft eller Alphabet lägga till ytterligare en biljon till deras marknadsvärde.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag

Perplexity AI samlar in 62,7 miljoner dollar i finansiering, värderas till 1,4 miljarder dollar

Perplexity AI, ett sökföretag baserat på artificiell intelligens (AI) och medgrundat av IIT-Madras-alumnen Arvind Srinivas, har samlat in 62,7 miljoner dollar i finansiering i en runda ledd av ledande AI-investeraren och före detta Y-Combinator-partnern Daniel Gross. Nvidia och framstående figurer som Stan Druckenmiller, Jeff Bezos, Tobi Lutke, VD för Shopify, och andra deltog också i finansieringsrundan. Företaget värderas nu till 1,4 miljarder dollar. Tidigare i januari 2024 samlade företaget in 74 miljoner dollar och värderades då till 540 miljoner dollar.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupar idag

Nvidia planerar att förvärva AI-startupen Run:ai för $700 miljoner

Nvidia meddelade på onsdag planer på att förvärva AI-startupföretaget Run:ai från Israel. Även om Nvidia inte avslöjade villkoren för den kommande transaktionen, rapporterade den israeliska tidningen Calcalist att chipmakaren kommer att köpa Run:ai för $700 miljoner inom de ´kommande dagarna´. Run:ai är ett mjukvaruföretag som hjälper utvecklare att köra sina AI-applikationer mer effektivt. Företaget har partnerskap med stora teknikföretag som Microsoft och Amazon, och har samarbetat med Nvidia i flera år.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet granskar stora teknikföretags investeringar i AI-startups

Storbritanniens konkurrensmyndighet (CMA) har ökat sin granskning av stora teknikföretags involvering i AI-startups. CMA undersöker Microsofts investering i det franska företaget Mistral och anställningen av DeepMinds medgrundare Mustafa Suleyman som chef för det amerikanska företagets nya AI-avdelning. Myndigheten granskar också Amazons investering på 4 miljarder dollar i det amerikanska AI-företaget Anthropic. Det finns oro för att dessa partnerskap ger de stora teknikföretagen bakdörrskontroll över potentiella rivaler och kväver konkurrensen.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupar idag

UK:s konkurrensmyndighet granskar tech- och AI-företags partnerskap

Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) i Storbritannien har inlett en undersökning av flera partnerskap mellan stora teknik- och AI-företag, på grund av oro för potentiella överträdelser av sammanslagnings- eller konkurrensbestämmelser. Detta kommer efter en rapport publicerad av CMA tidigare denna månad, som belyser riskerna för rättvis konkurrens på AI-marknaden. CMA har bett om kommentarer om partnerskap som involverar Microsoft och Mistral AI, Amazon och Anthropic, samt Microsofts nyligen rekrytering av högre personal från Inflection AI.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupar idag

Brittisk regulator granskar techjättarnas AI-partnerskap

Storbritanniens konkurrensregulator, Competition and Markets Authority (CMA), har begärt kommentarer om partnerskap mellan stora tech- och AI-företag och om de kan bryta mot sammanslagnings- eller konkurrensregler. CMA är intresserad av att höra åsikter om partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI, Amazon och Anthropic, samt Microsofts nyliga anställning av höga chefer från Inflection AI. Microsoft har nyligen tillkännagivit skapandet av ett nytt team, Microsoft AI, som kommer att ledas av den brittiska AI-pionjären Mustafa Suleyman. Amazon har investerat cirka fyra miljarder dollar i Anthropic för att få en fördel i AI-racet.

Direktlänk Dela America Online fördjupar idag

Microsoft väntas rapportera starka försäljningssiffror tack vare AI och molntjänster

Microsoft kommer att rapportera sina intäkter för tredje kvartalet på torsdag, med fokus på företagets framsteg inom AI. Företagets AI-kapacitet bidrog med 6 procentenheter till tillväxten för Azure, upp från 3% i föregående period. Aktierna i Microsoft har ökat med mer än 10% sedan början av året. Microsoft, Alphabet och Amazon konkurrerar om att erbjuda de mest omfattande AI-lösningarna till företagskunder. Coca-Cola har nyligen tecknat ett femårigt avtal värt 1,1 miljarder dollar för att använda Microsofts molntjänster och AI-teknik. Microsoft anställde nyligen DeepMind AI och Inflection AI medgrundare Mustafa Suleyman och Karén Simonyan.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupar idag

Generativ AI växer inom finanssektorn, enligt ORX-rapport

Generativ artificiell intelligens (GenAI) har vuxit kraftigt inom finanssektorn på senare år. En studie utförd av ORX, en ledande förening för operativ risk, visar att 75% av världens största banker och försäkringsbolag nu använder externa GenAI-applikationer i sina verksamheter. Det mest använda verktyget är Microsoft Copilot, som används av över 61% av de tillfrågade. Trots den utbredda användningen är nästan 17% av dessa företag fortfarande i processen att etablera tydliga tillsynsansvar. Detta framhäver frånvaron av en enhetlig bästa praxis-modell.

Direktlänk Dela Global FinTech Series fördjupar idag

Microsoft lanserar AI-lösning för finansteam

Microsoft har lanserat en allmän förhandsgranskning av sin senaste AI-lösning, Microsoft Copilot for Finance. Verktyget är utformat för att stödja och stärka finansteam genom att automatisera repetitiva processer och erbjuda insikter. Copilot for Finance kan interagera med finansiell programvara som SAP och Microsoft Dynamics 365 för automatisering av arbetsflöden som är specifika för varje roll. Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Outlook, Excel, Teams och andra Microsoft 365-applikationer. Microsoft tror att Copilot kommer att stödja de 68% av CFO:erna som förväntar sig att de kommer att kunna öka intäkterna och förbättra prestanda med hjälp av generativ AI.

Direktlänk Dela UC Today fördjupar idag

Snowflake lanserar stort språkmodell, Arctic, för företag

Snowflake har tillkännagett sin stora språkmodell (LLM), Snowflake Arctic, utformad för att sätta en standard för öppna företagsklassade LLM. Arctic, optimerad för komplexa företagsarbetsbelastningar, syftar till att sätta en ny öppenhetsstandard för företags AI-teknologi. Arctic lovar att förbättra både träningssystem och modellprestanda, med en datakomposition inriktad på företagsbehov. Enligt Snowflake levererar Arctic högkvalitativa resultat genom att aktivera 17 av 480 miljarder parametrar åt gången för att uppnå kvalitet med token-effektivitet.

Direktlänk Dela ERP Today fördjupar idag

AI-drivna verktyg ökar hotet från phishing enligt Zscaler-rapport

AI-drivna generativa verktyg har ökat hotet från phishing, vilket gör det möjligt för även nybörjare att enkelt skapa sofistikerade, individualiserade kampanjer. Detta presenterar en ny utmaning för försvarare att skydda data och system. Zscalers Phishing Report 2024, baserat på en analys av över 2 miljarder phishing-rapporter från 2023, ger insikter i framtida trender och nuvarande kampanjer. Rapporten visar behovet av konstant vaksamhet och nollförtroendesäkerhet mot ett utvecklande phishing-landskap. Phishing ökade med 58,2% under 2023 när hotaktörer använde AI för sofistikerad social manipulation. De mest målade länderna var USA, Storbritannien, Indien, Kanada och Tyskland. Finans och försäkring stod för 27,8% av attackerna, den högsta andelen i alla branscher. Microsoft var det mest imiterade varumärket vid 43,1% av phishingförsöken.

Direktlänk Dela GBHackers On Security fördjupar idag

UK:s konkurrensmyndighet granskar techföretags AI-partnerskap

Storbritanniens konkurrensregulator, Competition & Markets Authority (CMA), har bett intressenter att lämna synpunkter på partnerskap mellan stora teknikföretag och AI-företag, och om de kan bryta mot reglerna för fusioner eller konkurrens. CMA är intresserad av att höra åsikter om partnerskap som Microsoft och Mistral AI, Amazon och Anthropic, samt Microsofts nyliga anställning av höga chefer från Inflection AI. Tidigare denna månad publicerade CMA en rapport som beskriver de potentiella riskerna för en öppen, rättvis och effektiv konkurrens på AI-marknaden.

Direktlänk Dela The Times fördjupar idag

AMD visar strategisk tillväxt och motståndskraft i AI- och chipmarknaden

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) har visat betydande motståndskraft och strategisk tillväxt trots den ökande efterfrågan på artificiell intelligens (AI) och chips. Företaget fokuserar på att expandera sitt fotavtryck på datacenter- och AI-chipmarknaderna, utmanar industriledare som Nvidia Corp. Med viktiga tekniska partnerskap och ambitiösa försäljningsmål för server-GPU:er är AMD väl positionerat att dra nytta av den ökande efterfrågan på AI och datacenterkapacitet. AMD förväntar sig att generera 3,5 miljarder dollar i server-GPU-försäljning 2024, upp från ett initialt mål på 2 miljarder dollar. Företaget har strategiska partnerskap med Microsoft, Oracle och Meta Platforms, som redan visat starkt intresse för dess chips.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupar idag

UK:s konkurrensmyndighet granskar AI-partnerskap mellan teknikjättar

UK:s Konkurrens och Marknadsmyndighet (CMA) har inlett en preliminär utredning om partnerskap mellan teknikjättar som Microsoft och Mistral AI, samt Amazon och Anthropic, inom artificiell intelligens (AI). CMA har bett intresserade tredje parter att ge sina synpunkter på om dessa AI-partnerskap faller inom brittiska sammanslagningsregler och vilken inverkan dessa arrangemang kan ha på konkurrensen i landet. CMA inbjuder åsikter till den 9 maj och sa att den förblir vaksam mot möjligheten att teknikföretag kan använda partnerskap och investeringar för att skydda sig från konkurrens.

Direktlänk Dela Daily Thanthi Next fördjupar idag

UK:s konkurrensmyndighet granskar AI-partnerskap

Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) i Storbritannien är intresserad av att höra synpunkter på partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI, Amazon och Anthropic, samt Microsofts nyliga rekrytering av ledande figurer från Inflection AI. CMA publicerade tidigare denna månad en rapport som skisserar de potentiella riskerna för öppen, rättvis och effektiv konkurrens på AI-marknaden. Microsoft har nyligen tillkännagivit skapandet av ett nytt team, Microsoft AI, som kommer att ledas av den brittiska AI-pionjären Mustafa Suleyman. Amazon har investerat cirka fyra miljarder dollar i Anthropic för att få en fördel i AI-racet.

Direktlänk Dela Halstead Gazette fördjupar idag

Brittiska regulatorer granskar AI-affärer av Microsoft och Amazon

Brittiska konkurrensregulatorer meddelade på onsdagen att de kommer att granska nyligen genomförda artificiell intelligens (AI) affärer av Microsoft och Amazon på grund av oro att dessa drag kan hindra konkurrensen inom AI-industrin. Konkurrens- och marknadsmyndigheten undersöker Microsofts partnerskap med Frankrikes Mistral AI och företagets anställning av nyckelpersonal från en annan startup, Inflection AI. Myndigheten meddelade också separat att den undersöker Amazons $4 miljarder investering i San Francisco-baserade Anthropic. Myndigheten söker kommentarer från ”intresserade tredje parter” innan de beslutar om de ska genomföra en djupgående konkurrensutredning.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupar idag

Tio AI-aktier att bevaka inför rapportperioden

Företag som fokuserar på artificiell intelligens (AI) har sett en betydande ökning av sina aktier. Investorer kommer att leta efter AI-aktier som omvandlar hypen till faktiska intäkter och tillväxt när teknikföretagen offentliggör sina resultat för första kvartalet. Tio AI-relaterade aktier kommer att granskas under denna rapportperiod. Under det senaste året har AI-relaterade aktier ökat med 60,56% och hittills i år har de ökat med 10,95%. De viktigaste AI-aktierna att hålla koll på är Adobe, Advanced Micro Devices, Amazon, Arista Networks, Arm Holdings, Broadcom, Intel, Marvell Technology, Microsoft och Nvidia. Nvidia har varit den största vinnaren i AI-aktieutrymmet, upp mer än 200% under det senaste året och 70% hittills i år.

Direktlänk Dela Morningstar fördjupar idag

UK´s CMA undersöker AI-partnerskap mellan teknikjättar

Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) har inlett en preliminär utredning om partnerskap mellan teknikjättar kring artificiell intelligens (AI), som Microsoft och Mistral AI, samt Amazon och Anthropic. Antitrustregulatorn har bett intresserade tredje parter att ge sina synpunkter på om dessa AI-partnerskap faller inom brittiska sammanslagningsregler och vilken inverkan dessa arrangemang kan ha på konkurrensen i landet. CMA överväger också feedback som mottagits tidigare i år om Microsofts partnerskap med OpenAI och väntar för närvarande på information som den har begärt från företagen.

Direktlänk Dela Sakshi Post fördjupar idag

Brittiska konkurrensmyndigheten granskar AI-partnerskap mellan Microsoft, Amazon och andra företag

Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition and Markets Authority (CMA), söker kommentarer på AI-partnerskapen mellan Microsoft och Mistral AI samt mellan Amazon och Anthropic. CMA vill också höra tredje parters åsikter om Microsofts anställning av tidigare anställda på Inflection AI och relaterade arrangemang. Microsoft utnämnde förra månaden DeepMind-medgrundaren Mustafa Suleyman till chef för en ny konsument-AI-enhet och anställde flera anställda från hans Inflection AI-startup. CMA har ännu inte kommit till några slutsatser om affärerna omfattas av brittiska sammanslagningsregler eller väcker konkurrensproblem.

Direktlänk Dela Economic Times Telecom fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet granskar AI-partnerskap

Storbritanniens konkurrensmyndighet söker kommentarer om AI-partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI samt mellan Amazon och Anthropic. Myndigheten vill även höra tredje parters åsikter om Microsofts rekrytering av tidigare anställda från Inflection AI. Microsoft utnämnde förra månaden DeepMind-medgrundaren Mustafa Suleyman till chef för en ny konsument-AI-enhet och anställde flera anställda från hans Inflection AI-startup. Myndigheten har ännu inte dragit några slutsatser om affärerna föll inom brittiska sammanslagningsregler eller väckte konkurrensbekymmer.

Direktlänk Dela Vishwakarma International fördjupar idag

Brittiska regulatorer granskar Amazons och Microsofts AI-affärer

Brittiska konkurrensmyndigheter meddelade på onsdagen att de kommer att granska nyligen genomförda artificiella intelligensaffärer av Microsoft och Amazon på grund av oro för att dessa åtgärder kan motverka konkurrens inom AI-industrin. Konkurrens- och marknadsmyndigheten undersöker Microsofts partnerskap med Frankrikes Mistral AI och företagets anställning av nyckelpersonal från en annan startup, Inflection AI. Myndigheten meddelade också separat att den undersöker Amazons 4 miljarder dollar investering i San Francisco-baserade Anthropic. Microsoft sa att det kommer att ge myndigheten den information den behöver för att utföra sina förfrågningar. Amazon har spenderat miljarder för en minoritetsandel i Anthropic.

Direktlänk Dela Vishwakarma International fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet granskar AI-partnerskap

Storbritanniens konkurrensmyndighet söker kommentarer om AI-partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI, samt mellan Amazon och Anthropic. Myndigheten söker också kommentarer om Microsofts anställning av tidigare anställda hos Inflection AI. Regulatorn har ännu inte dragit några slutsatser om affärerna faller inom brittiska sammanslagningsregler eller om de väcker konkurrensproblem. Regulatorn inbjuder åsikter till den 9 maj. Detta är den första delen av dess informationsinsamling och kommer före starten av en formell utredning.

Direktlänk Dela WKZO News fördjupar idag

CCIA svarar på UK Competition and Markets Authoritys granskning av AI-partnerskap

UK Competition and Markets Authority (CMA) kommer att undersöka AI-partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI samt Amazon och Anthropic. Computer & Communications Industry Association (CCIA) har uttryckt oro för att en formell undersökning kan vara störande och avskräcka investeringar i AI-innovation. Matthew Sinclair, Senior Director, UK på CCIA, uppmanar CMA att agera proportionellt och inte riskera Storbritanniens rykte för ansvarsfull reglering. CCIA:s president och VD Matt Schruers varnar för att granskning av begränsade samarbeten mellan utländska företag inte är gynnsamt för fortsatta investeringar inom detta kritiska område.

Direktlänk Dela Computer & Communications Industry Association fördjupar idag

Amazon och Anthropics samarbete utreds av brittiska konkurrensmyndigheten

Amazon investerar 4 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic, vilket har lett till en utredning av Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition Market Authority (CMA). CMA är oroliga för att partnerskapet kan leda till negativa effekter på konkurrensen i Storbritannien. Europeiska kommissionen har rapporterats ha avslutat en utredning om Microsofts investering i OpenAI, men undersöker fortfarande en konkurrensaspekt. CMA har bjudit in intresserade tredjeparter att kommentera liknande partnerskap fram till den 9 maj.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupar idag

Microsoft blockerar anställdas tillgång till AI-chattbot-tjänst

Microsoft har blockerat sina anställdas tillgång till Perplexity AI, en chattbot-tjänst som erbjuds av en av dess största Azure molnkunder. Anledningen och tidsramen för denna begränsning är oklar. Perplexity AI fungerar som en konversationssökmotor, och ger svar på användarfrågor genom naturligt språk och förutsägande text. Tjänsten utnyttjar Microsofts Azure OpenAI-tjänst, en plattform designad för att hjälpa företag att integrera generativa AI-funktioner i sina verksamheter och produkter. Detta är inte första gången Microsoft begränsar anställdas tillgång till tredjeparts AI-verktyg. Förra året blockerade företaget tillfälligt tillgången till OpenAI´s ChatGPT, en annan populär AI-chattbot.

Direktlänk Dela Times Now News fördjupar idag

Coca-Cola investerar 1,1 miljarder dollar i Microsofts AI-tjänster

Coca-Cola har påbörjat användningen av Microsofts AI-tjänster, vilket bevisas av företagets femåriga avtal värt 1,1 miljarder dollar med Microsoft för att använda dess molnberäkning och artificiella intelligens-tjänster. Coca-Cola har nyligen börjat experimentera med generativ AI för sin marknadsföring, tillverkning och försörjningskedja. Genom detta strategiska partnerskap utforskar Coca-Cola möjligheten att använda AI för att förbättra kundupplevelsen, effektivisera verksamheten och främja innovation. Partnerskapet mellan Coca-Cola och Microsoft började i april 2020, då Coca-Cola ingick ett femårigt avtal värt 250 miljoner dollar med Microsoft.

Direktlänk Dela Dataquest India fördjupar idag

SenseTime-aktier stiger efter lanseringen av AI-modellen SenseNova 5.0

Aktier i SenseTime steg med cirka 31% i Hongkong innan handeln stoppades, efter att det kinesiska AI-företaget lanserade sin senaste stora modell, SenseNova 5.0. Den femte versionen av dess AI-modell har förbättrats avsevärt när det gäller språkliga och kreativa förmågor, samt ger bättre förståelse och frågor och svar. SenseNova 5.0 har ´mött eller överträffat GPT-4 Turbo i huvudsakliga objektiva utvärderingar´, enligt företaget. Lanseringen ger hopp till investerare som sett SenseTime, en av Kinas AI-pionjärer, falla sedan dess börsintroduktion i slutet av 2021. Företagets marknadsvärde är nu nära 2,5 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Seeking Alpha fördjupar idag

Brittiska konkurrensmyndigheter granskar Microsofts och Amazons partnerskap med AI-företag

Brittiska konkurrensmyndigheten, Competition and Markets Authority (CMA), söker synpunkter på partnerskap mellan Microsoft och Amazon med mindre generativa AI-modelltillverkare. CMA undersöker om arrangemangen mellan dessa företag kvalificerar sig som fusioner. Microsoft har nyligen investerat 15 miljoner euro i det franska AI-företaget Mistral. Amazon har investerat 4 miljarder dollar i det amerikanska AI-företaget Anthropic. Båda företagen har avvisat tanken att deras affärsavtal skulle utgöra fusioner.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupar idag

Adobe utvecklar AI-modell för att förbättra videoupplösning

Forskare på Adobe har utvecklat en ny generativ AI-modell vid namn VideoGigaGAN som kan förbättra upplösningen på suddiga videor upp till åtta gånger deras ursprungliga upplösning. Adobe hävdar att VideoGigaGAN är överlägsen andra Video Super Resolution (VSR) metoder eftersom den kan ge mer detaljerade detaljer utan att införa någon ´AI-konstighet´ i filmklippet. VideoGigaGAN syftar till att erbjuda det bästa av båda världar - högre bild/video kvalitet av GAN-modeller, med färre flimmer- eller distorsionsproblem över utdataframes. Det finns inga garantier att Adobe kommer att göra VideoGigaGAN tillgänglig för konsumenter via Creative Cloud-programvara som Premiere Pro.

Direktlänk Dela The Verge fördjupar idag

Snowflake lanserar Arctic: Den mest öppna, företagsklassade stora språkmodellen

Data Cloud-företaget Snowflake har lanserat Snowflake Arctic, en toppmodern stor språkmodell (LLM) som är unikt utformad för att vara den mest öppna, företagsklassade LLM på marknaden. Med sin unika Mixture-of-Experts (MoE) arkitektur levererar Arctic toppklassig intelligens med oöverträffad effektivitet i skala. Den är optimerad för komplexa företagsarbetsbelastningar och slår flera branschstandarder inom SQL-kodgenerering, instruktionsföljande och mer. Dessutom släpper Snowflake Arctics vikter under en Apache 2.0-licens och detaljer om forskningen som ledde till hur den tränades.

Direktlänk Dela Morningstar fördjupar idag

Snowflake har lanserat Arctic, en stor AI-modell med öppen källkod, avsedd att hjälpa användare att bygga AI-modeller och tillämpningar på företagsnivå. Lanseringen kommer en månad efter att Databricks, en konkurrent till Snowflake, lanserade DBRX, en liknande AI-modell. Arctic ger bevis på Snowflakes engagemang för att tillhandahålla verktyg för utveckling av AI-modeller som kan användas för att informera företagsspecifika beslut. Arctic lanserades två månader efter att Sridhar Ramaswamy tog över som Snowflakes nya VD, efter att Frank Slootman avgick.

TechTarget fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet undersöker Microsofts, Amazons och AI-startups samarbeten

Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) inleder preliminära undersökningar om Microsofts, Amazons och tre AI-startups samarbets- och anställningspraxis faller inom ramen för dess sammanslagningsregler. CMA undersöker om dessa arrangemang kan påverka konkurrensen på den brittiska marknaden. Detta kommer i en tid av ökad granskning av Big Techs tillvägagångssätt för M&A inom AI, där kritiker hävdar att så kallade ´kvasi-sammanslagningar´ har framträtt som ett sätt att kringgå reglerande tillsyn.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag

71% av UAE-investerare äger AI-aktier, enligt eToro-undersökning

Enligt en undersökning från handels- och investeringsplattformen eToro äger 71% av detaljhandelsinvesterare i Förenade Arabemiraten aktier i företag som sysslar med artificiell intelligens (AI). Undersökningen visade också att 39% redan använder AI-verktyg som ChatGPT för att välja eller justera sina investeringar. Bland millenniegenerationen använder 40% av 25-44-åringarna redan AI-teknologier. Dessutom uppgav 52% av respondenterna att de är öppna för att använda tekniken för att styra eller modifiera sin portfölj i framtiden. AI-aktier var mest populära bland eToro-användare i Förenade Arabemiraten under det första kvartalet.

Direktlänk Dela Zawya fördjupar idag

Stora teknikföretag åtar sig att bekämpa AI-genererat barnsexuellt missbruk

Stora AI- och teknikföretag, inklusive OpenAI, Google och Meta, har åtagit sig att följa en överenskommelse för att bekämpa barnsexuellt missbruk som skapas med generativa AI-tekniker och verktyg. De samarbetar med Thorn, en organisation som använder teknik för att bekämpa barnmisshandel, och All Tech is Human, en ideell organisation som hanterar teknikproblem. Thorn uppmanade dessa företag att använda säkra och etiska datamängder som inte innehåller bilder av barnsexuellt missbruk, att stresstesta sina AI-media-genereringsprocesser och även utveckla verktyg och lösningar för att upptäcka barnmisshandel. Det finns också oro för att brottslingar kan använda generativ AI för att skapa barnmisshandelsmedia eller rikta in sig på riktiga barn.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupar idag

Cisco Systems ansluter sig till Vatikanens AI-etiska löfte

Teknikjätten Cisco Systems har anslutit sig till Microsoft och IBM genom att skriva under ett av Vatikanen sponsrat löfte att säkerställa att artificiell intelligens utvecklas och används etiskt och för allas bästa. Cisco Systems VD Chuck Robbins skrev under dokumentet, känt som Rom-ropet, och träffade privat påven Francis. Löftet skisserar centrala principer för etisk och ansvarsfull användning av AI. Det betonar att AI-system måste utformas, användas och regleras för att tjäna och skydda alla människors värdighet, utan diskriminering, och deras miljöer. Dokumentet avtäcktes och undertecknades vid en Vatikankonferens den 28 februari 2020.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupar idag

Microsoft Edge introducerar nya textinmatningsfunktioner

Microsoft har uppdaterat sin webbläsare Edge med en rad nya funktioner, främst relaterade till textinmatning. Funktionen ´Rewrite with Copilot´ låter användare omskriva text från alla textfält på alla sidor genom att välja den önskade tonen, formatet eller längden för att omskriva texten med AI. Dessutom stöder Microsoft Edge nu fullt ut Windows Ink i textinmatningsfälten samt adressfältet, vilket gör det möjligt att skriva text med en penna bredvid ett inmatningsfält. Edge använder nu också EditContext API som förenklar koden och förbättrar tillgängligheten.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupar idag

CMA inbjuder till kommentarer om partnerskap mellan Microsoft, Mistral AI, Amazon och Anthropic

Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) har bjudit in tredje part att lämna synpunkter på partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI, Amazon och Anthropic, samt Microsofts anställning av tidigare anställda och relaterade arrangemang med Inflection AI. CMA har ännu inte kommit till några slutsatser om affärerna faller inom Storbritanniens sammanslagningsregler eller om de väcker konkurrensbekymmer i Storbritannien. CMA överväger också feedback som mottagits tidigare i år om Microsofts partnerskap med OpenAI.

Direktlänk Dela Government Digital Service fördjupar idag

Teknikjättar lovar att skydda barn från skadligt innehåll genererat av AI

Företag som OpenAI, Meta, Microsoft och Google har lovat att skydda barn från skadligt innehåll genererat av artificiell intelligens (AI). Denna åtgärd kommer efter att barnaktivistgrupperna Thorn och All Tech is Human uppmanat företagen att agera ansvarsfullt på detta område. Målet är att stoppa produktionen av explicit innehåll som involverar barn och sprida denna praxis över olika appar och sökmotorer. Företagen har även kommit överens om att sätta åt sidan bilder, ljud och video med barn från datauppsättningar som innehåller vuxeninnehåll.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupar idag

AI-investerare satsar på grön energi-startup för att möta AI: s strömförbrukning

Sam Altman och flera andra AI-investerare har rapporterat att de har investerat 20 miljoner dollar i en grön energi-startup vid namn Exowatt. Investerarnas avsikt är att skapa en möjlighet där AI-företag kan utnyttja förnybar energi, eftersom det finns oro över otillräcklig kraft för att underlätta AI-utveckling. Trots att detta främjar hållbarhet, står AI fortfarande inför flera utmaningar som hindrar det från att förverkliga sin fulla potential, inklusive hög efterfrågan på kylvatten och driftskostnader. Elon Musk har nyligen antytt att vi står inför den största teknologiska revolutionen med AI, men det kommer inte att finnas tillräckligt med kraft för att främja dess framsteg och utveckling fram till 2025.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupar idag

Indisk AI behöver mer investeringar för att bygga komplexa modeller

Vishnu Vardhan, grundare och VD för SML och Vizzhy, planerar att samla in 200-300 miljoner dollar för att bygga och skala komplexa AI-modeller. Han påpekade att indiska investerare är ovilliga att investera stora belopp i AI-forskning. Nyligen godkände den indiska regeringen 1,25 miljarder dollar i investeringar för AI-projekt, inklusive utveckling av LLMs och datorkapacitet. Trots detta har Indien haft svårt att samla in investeringar för att bygga komplexa AI-modeller, medan USA har lyckats. Företagsledare uppmanar Indien att vara ´djärvt´ och tilldela en 30-40 miljarder dollar suverän AI-investeringsplan för de närmaste 2-3 åren.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupar idag

Microsoft introducerar Phi-3 Mini, en kompakt AI-modell

Microsoft har introducerat Phi-3 Mini, en AI-språkmodell med 3,8 miljarder parametrar, vilket är betydligt mindre än många andra modeller. Trots sin storlek jämförs dess prestanda med modeller som Mixtral 8x7B och GPT-3.5. Phi-3 Mini är utformad för att hantera enklare uppgifter, vilket gör den idealisk för företag som kanske inte behöver full kraft av mer komplexa AI-modeller. Phi-3 Mini kommer att vara tillgänglig på flera plattformar, inklusive Microsofts egna Azure molntjänst. Det kan också nås via Hugging Face, en populär maskininlärningsplattform, och Ollama, ett ramverk utformat för att köra AI-modeller direkt på lokala maskiner.

Direktlänk Dela Computing fördjupade igår

Microsoft avslöjar sin nya AI-modell Phi-3

Microsoft har avslöjat sin nya imponerande Phi-3-artificiella intelligensmodell. Trots sin lilla storlek har Phi-3 mini redan presterat lika bra som Llama 2 på vissa tester, med Microsoft som säger att den är lika responsiv som en modell 10 gånger dess storlek. Phi-3 kommer i tre storlekar; mini som har bara 3,8 miljarder parametrar, en liten med 7 miljarder parametrar och den medelstora modellen med 14 miljarder parametrar. Phi-3 är byggd på lärdomarna från Phi-1, som fokuserade på kodning, och Phi-2 som lärde sig att resonera. Denna förbättrade resonemangsförmåga är hur den kan matcha GPT-3.5 i responskvalitet trots träning på en mycket mindre dataset.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade igår

Microsoft Edge introducerar nya funktioner för textinteraktion

Microsoft Edge rullar ut flera nya funktioner för att förbättra användarnas interaktion med text på webbsidor. En ny funktion kallad Copilot använder AI och föreslår omskrivningar för vald text direkt inom redigerbara områden på webbsidor. Dessutom tillåter stöd för digitala pennor på Windows-enheter att användare kan skriva direkt på webbsidor. Webbutvecklare kan nu också skapa mer avancerade textredigeringsupplevelser som är anpassade till specifika behov. Dessutom har en ny HTML-attribut introducerats som tillåter utvecklare att stänga av textprediktion och andra inline-omskrivningsfunktioner i textredigerare.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade igår

Topp 5 AI-bildgeneratorer 2024

AI har dominerat nästan alla fält de senaste månaderna, inklusive bildgenerering. Det finns många verktyg och webbplatser som kan generera bilder enligt användarens krav. De flesta av dessa webbplatser kräver betalning, men det finns också gratisalternativ. De fem bästa AI-bildgeneratorerna 2024 är Google Gemini, Microsoft Copilot, Midjourney, Adobe Firefly och Leonardo AI. Alla dessa verktyg har unika egenskaper och förmågor att skapa bilder baserade på textprompter.

Direktlänk Dela Medium fördjupade igår

AI-företag skapar nya standarder för att skydda barn mot AI-genererade sexuella övergreppsmaterial

Flera AI-företag, inklusive Meta, Google, Microsoft och OpenAI, har gått med på att skapa nya AI-standarder för att skydda barn mot AI-genererade sexuella övergreppsmaterial (AIG-CSAM). Dessa standarder innefattar en översyn av träningsdata som används för AI-modeller, behovet av vattenmärkning av AI-generationer och utveckling av nya detektionslösningar för att förhindra att generativa verktyg skapar AIG-CSAM. Denna åtgärd markerar ett betydande steg framåt för att förhindra missbruk av AI-teknologier för att skapa eller sprida sexuellt övergreppsmaterial mot barn.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade igår

ChatGPT 4 och Microsofts Copilot sparar tid och ökar produktivitet

ChatGPT är ett AI-program som blivit populärt bland fastighetsmäklare, programmerare, studenter, lärare och småföretagare för att spara tid på uppgifter som kräver innehållsskapande och e-post. Open AI, Google och Microsoft har alla släppt betalversioner av programmet för $20 i månaden. Microsofts Copilot, en premiumversion av ChatGPT 4, har imponerat med sin förmåga att spara tid för användare av Microsoft 365-program som Word, Excel, Teams och PowerPoint. Copilot kan skapa och formatera artiklar, blogginlägg, presentationer och mycket mer, och kan även hitta och lägga till bilder för att stödja sitt arbete. Copilot kan även bygga hela presentationer inom PowerPoint.

Direktlänk Dela WILX-TV fördjupade igår

Microsofts AI-motor Copilot imponerar som produktivitetsverktyg

Varje teknikföretag verkar komma ut med sin egen version av ChatGPT. Här är Microsofts version. AI-motorn ChatGPT kan göra ganska mycket vad som helst gratis, men nya alternativ, som Microsoft Copilot, kostar pengar. Om du är en Windows PC-användare som gör mycket i Word, Excel, Teams och PowerPoint, kommer du att bli imponerad av Copilot eftersom det fungerar bra inom Microsoft 365-familjen och programmen. I Word skapar Copilot och formaterar artiklar, blogginlägg, presentationer och allt annat du vill göra i ordbehandlingsprogrammet. Du kan prova den betalda versionen gratis i upp till 30 dagar. Google och ChatGPT har också betalda versioner för $20 i månaden.

Direktlänk Dela KOB 4 fördjupade igår

Google lanserar ny generativ AI-lösning för produktivitet, Gemini för Google Workspace

Den 21 februari meddelade Google sin nya generativa AI-lösning för produktivitet, Gemini för Google Workspace. Tidigare lanserades för företag som Duet AI för Workspace Enterprise, Gemini för Google Workspace Enterprise behåller samma prissättning, till $30/användare/månad för obegränsad användning. Google har lagt till en billigare SKU, Gemini för Google Workspace Business, till $20/användare/månad för upp till 1 000 åtgärder/användare/månad. Detta representerar en slags dold prissänkning, eftersom stora företag kan välja denna Business SKU om de önskar. Gemini för Google Workspace och Microsoft Copilot för Microsoft 365 erbjuder liknande genAI-assistenter. De är integrerade direkt i din produktivitets- och samarbetsprogramvara, de hjälper dig att få saker gjorda snabbare och de ger dig mer tid att göra viktigare arbete. Huvuddriven för att anta Gemini för Google Workspace är samma som att anta Microsoft Copilot för Microsoft 365: Först söker du att öka produktiviteten; för det andra, dina anställda efterfrågar genAI-verktyg. Om du inte ger dem något godkänt kommer de att använda medtag-din-egen AI-verktyg som ChatGPT på webben, vilket öppnar upp din organisation för säkerhets- och integritetsrisker och gör deras aktiviteter oövervakade av ditt IT-team.

Direktlänk Dela Forrester Research fördjupade igår

Microsofts partnerskap med OpenAI och AI-utveckling väcker intresse

Microsofts molnsektor är för närvarande dess mest lysande tillgång, men det är framför allt dess kommande framsteg inom artificiell intelligens (AI) som väcker intresse. Microsoft, som är det högst värderade företaget globalt, har efter en betydande investering i OpenAI strategiskt fokuserat på att integrera AI-förmåga i hela sitt tekniska ekosystem. Å andra sidan observeras en märkbar underprestation i Microsofts portfölj i intäkterna från dess enheter och Office-kommersiella produkter, vilka minskade med 9% respektive 17% under senaste kvartalet. Trots detta ger TipRanks MSFT ett ´outperform´ smart betyg.

Direktlänk Dela IG Group fördjupade igår

Microsoft lanserar lättviktig AI-modell Phi-3-mini

Microsoft har lanserat en lättviktig AI-modell kallad Phi-3-mini. Modellen kommer att vara tillgänglig omedelbart på Microsofts molntjänstplattform Azure´s AI-modellkatalog, maskininlärningsmodellplattformen Hugging Face och Ollama, ett ramverk för att köra modeller på en lokal maskin, meddelade företaget.

Direktlänk Dela The Economic Times CIO fördjupade igår

Microsoft lanserar Phi-3-mini, en lättviktig och kostnadseffektiv AI-modell

Microsoft har presenterat sin senaste innovation, en lättviktig artificiell intelligensmodell kallad Phi-3-mini. Detta är ett led i företagets strategi att erbjuda mer prisvärda alternativ inom AI-teknologi för att nå ut till en bredare kundkrets. Phi-3-mini är den första i en trilogi av små språkmodeller (SLM) från Microsoft. Företaget ser stor potential i dessa modeller att revolutionera olika branscher och förändra hur människor interagerar med teknologi i sina professionella liv. Phi-3-mini är nu tillgänglig på Microsofts molntjänstplattform Azure, samt på maskininlärningsplattformen Hugging Face och Ollama. Modellen är optimerad för Nvidias grafikprocessorer (GPU) och integrerad med Nvidias programverktyg Nvidia Inference Microservices (NIM).

Direktlänk Dela Business Today fördjupade igår

Microsoft introducerar sin minsta AI-modell hittills, Phi-3-mini

Microsoft presenterade på tisdag sin minsta AI-modell hittills, kallad Phi-3-mini. Trots att stora språkmodeller har fått mycket uppmärksamhet, arbetar många företag med att skapa mindre språkmodeller. Dessa tränas med mindre data och kräver mindre bearbetningskraft, vilket ofta gör dem billigare och möjliga att använda på mindre enheter. Mindre AI-system låter företag lagra sina data lokalt och kräver mindre databehandlingskraft, vilket sparar pengar.

Direktlänk Dela Marketplace fördjupade igår

Topp 10 alternativ till Microsoft Copilot Image Generator

Om du letar efter alternativ till Microsoft Copilot Image Generator på Windows PC, har vi sammanställt en lista över några av de bästa AI-bildgeneratorerna som är tillgängliga antingen helt gratis eller med möjlighet att uppgradera. Här är en lista över de 10 bästa alternativen för Copilot Image Generator på Windows: DALL-E 2 av OpenAI, Image FX av Google, Magic Media av Canva, Google Gemini, Craiyon, Phot.AI, StarryAI, Photosonic, Fotor AI Art Generator och Adobe Firefly. Dessa alternativ erbjuder en rad olika funktioner, inklusive användarvänliga gränssnitt, AI-drivna filter och effekter, omfattande redigeringsfunktioner, och mycket mer.

Direktlänk Dela The Windows Club fördjupade igår

AI-startupen Tome omstrukturerar och fokuserar på företagskunder

AI-startupen Tome har beslutat att säga upp 20% av sitt team för att omstrukturera och fokusera på sina företagskunder, som använder dess AI-verktyg för att automatiskt generera presentationer. Företaget, som en gång värderades till 300 miljoner dollar, planerar att rikta in sig på försäljare som en nyckelkundbas framöver. CEO Keith Peiris förklarade att det är lättare att bygga upp ett företag som fokuserar på företagskunder än konsumentprodukter för en stor publik. Denna förändring mot företagskunder följer en trend bland AI-startups att öka intäkterna och effektivisera sina affärsmodeller.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade igår

Stora AI-företag går samman för att bekämpa barnsexuellt missbrukmaterial online

Stora AI-företag som OpenAI, Microsoft, Google och Meta har gått samman för att bekämpa spridningen av barnsexuellt missbrukmaterial på digitala plattformar. Initiativet, som leds av barnsäkerhetsorganisationen Thorn och ideella All Tech Is Human, syftar till att förhindra skapandet och spridningen av sexuellt explicit innehåll som involverar minderåriga. Thorn rapporterar att över 104 miljoner filer med misstänkt barnsexuellt missbrukmaterial rapporterades i USA 2023, vilket understryker behovet av kollektiva åtgärder.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade igår

AI kommer att genomföra en omvälvande förändring i företag och samhälle 2024

AI kommer att gå från upptäckt till genomförande 2024, enligt Christian Klein, VD för SAP. AI är ett hett ämne i styrelserum runt om i världen och företagsledare strävar efter att omvandla all potential till konkreta affärsresultat. För SAP:s partners innebär detta en unik möjlighet att erbjuda mer intuitiva och autonoma lösningar till kunder och driva tillväxt genom att skapa nya tjänster och transformationsprogram anpassade till branschens behov. En möjlighet som uppskattades vara värd 15 miljarder dollar 2023. SAP:s engagemang är att leverera affärs-AI som är relevant, tillförlitlig och ansvarsfull.

Direktlänk Dela SAP fördjupade igår

Intels nya AI-chip förväntas gynna globala halvledarföretag

Lanseringen av Intels senaste artificiella intelligenschip förväntas gynna tre globala halvledarföretag, enligt Morgan Stanley. Intel presenterade sin tredje generation AI-accelerator, Gaudi 3, tidigare denna månad. Chipet är dubbelt så energieffektivt och kan köra AI-modeller 1,5 gånger snabbare än Nvidias H100 GPU. Stora originalutrustningstillverkare som Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo och Supermicro har redan meddelat att de kommer att anta Gaudi 3. Morgan Stanley tror att försörjningsproblemen kommer att lösas från andra halvan av 2024. Enligt bankens forskningsanteckning kommer troligen taiwanesiska företag TSMC, Alchip och Wistron att vara de största förmånstagarna av efterfrågan på Intels Gaudi-chip. Tillverkningen av Gaudi 3-chip kommer att skötas av TSMC medan Alchip förväntas vara den viktigaste förmånstagaren i halvledarkedjan genom att tillhandahålla design tjänster för både Gaudi 2 och Gaudi 3. Wistron förväntas vara den främsta leverantören av basplattor.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade igår

Microsoft lanserar kostnadseffektiv AI-modell Phi-3-mini

Microsoft lanserade på tisdagen en lättviktig artificiell intelligensmodell, i ett försök att locka en bredare kundbas med kostnadseffektiva alternativ. Den nya versionen kallas Phi-3-mini och är den första av tre små språkmodeller (SLM) som företaget ska släppa, eftersom det satsar på en teknik som förväntas ha en stor inverkan på världen och hur människor arbetar. ´Phi-3 är inte lite billigare, den är dramatiskt billigare, vi talar om en 10x kostnadsskillnad jämfört med andra modeller med liknande kapacitet,´ sa Sébastien Bubeck, Microsofts vice VD för GenAI-forskning. SLM:er är utformade för att utföra enklare uppgifter, vilket gör det lättare för företag med begränsade resurser att använda dem. Phi-3-mini kommer att finnas tillgänglig omedelbart på Microsofts molntjänstplattform Azures AI-modellkatalog, maskininlärningsmodellplattformen Hugging Face och Ollama, ett ramverk för att köra modeller på en lokal maskin. Förra veckan investerade Microsoft 1,5 miljarder dollar i UAE-baserade AI-företaget G42. Det har också tidigare samarbetat med franska startupföretaget Mistral AI för att göra deras modeller tillgängliga via dess Azure molnbaserade datorplattform.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade igår

Miami-Dade utvecklar sin strategi för artificiell intelligens

En begäran i juli för Miami-Dade County att forska kring artificiell intelligens (AI) har resulterat i en rapport som skisserar viktiga mål och riktlinjer. Rapporten, som introducerades av kommissionär Eileen Higgins, frågar hur AI kan påverka anställningen i länet. Rapporten listar sju vägledande mål: Etisk AI, Transparens och ansvar, Datasekretess och säkerhet, Dataintegritet, Samarbete och tvärvetenskapliga team, Beta-testning och kontinuerlig utvärdering, Mänsklig-AI-samarbete.

Direktlänk Dela Miami Today News fördjupade igår

Seatrium och A*STAR samarbetar om AI-lösningar för offshore och marina ekosystem

Skeppsbyggnadsjätten Seatrium har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Singapore Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) för att utforska artificiell intelligens (AI) lösningar för Offshore och Marine (O&M) ekosystem. Samarbetet kommer att fokusera på att använda generativa AI-modeller för att testa livskraften hos nya energikällor för marina tillämpningar, med vätgas och ammoniak i topp. Målet är att påskynda energiomställningen och avkarboniseringen av sjöfarten. MoU kommer också att utforska AI-drivna fartygsdesigner med stora språkmodeller (LLMs).

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade igår

Silicon Valley-jättar investerar i AI-startups, brittisk myndighet uttrycker oro

Silicon Valley-jättar såsom Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon och Nvidia, gemensamt kallade Gamman, har börjat investera stora summor i AI-startups. Detta är ett symptom på deras oro att bli omsprungna i AI-racet. Microsoft investerade exempelvis $13 miljarder i OpenAI och var huvudinvesterare i en finansieringsrunda för Inflection. Amazon investerade $4 miljarder i Anthropic och Google har investerat $500 miljoner i samma företag, med löfte om ytterligare $1,5 miljarder. Trots att dessa tech-jättar har sina egna AI-modeller, köper de upp potentiella konkurrenter. Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition and Markets Authority (CMA), har uttryckt oro för detta och planerar att vara proaktiva för att säkerställa rättvis konkurrens och starkt konsumentskydd på marknaden för AI.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade igår

Microsoft lanserar nästa version av lättviktig AI-modell Phi-3 Mini

Microsoft har lanserat nästa version av sin lätta AI-modell Phi-3 Mini, den första av tre små modeller som företaget planerar att släppa. Phi-3 Mini mäter 3,8 miljarder parametrar och är utbildad på en datamängd som är mindre i förhållande till stora språkmodeller som GPT-4. Den är nu tillgänglig på Azure, Hugging Face och Ollama. Microsoft planerar att släppa Phi-3 Small (7B parametrar) och Phi-3 Medium (14B parametrar). Microsoft säger att Phi-3 presterar bättre än den tidigare versionen och kan ge svar nära hur en modell 10 gånger större än den kan.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade igår

AI-företag samarbetar för att bekämpa sexuellt barnmissbruk och deepfakes

Efter en rad skandaler relaterade till deepfakes och barnpornografi har ledande AI-företag åtagit sig att bekämpa spridningen av AI-genererad barnpornografi. Thorn, en ideell organisation som skapar teknik för att bekämpa barnsexuella övergrepp, meddelade att Meta, Google, Microsoft, CivitAI, Stability AI, Amazon, OpenAI och flera andra företag har skrivit under på nya standarder skapade av gruppen. De nya principerna, kallade ´Safety by Design´, innefattar utveckling av teknik för att upptäcka om en bild har genererats av AI och att barnpornografi inte ska inkluderas i träningsdata för AI-modeller.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade igår

Microsoft lanserar Phi-3 Mini, en AI-modell tränad med barnböcker

Microsoft lanserade den 22 mars en av de minsta AI-modellerna någonsin, Phi-3 Mini. Trots sin storlek jämför Microsoft dess prestanda med större modeller som Mixtral 8x7B och GPT-3.5. Phi-3 Mini är liten nog att köras på en telefon, vilket innebär att kommande telefoner kan hantera mer komplexa AI-uppgifter lokalt utan att behöva skicka data till en molnserver. Modellen är unik eftersom den har tränats med hjälp av barnböcker. Phi-3 Mini är en språkmodell med 3,8 miljarder parametrar som har tränats på 3,3 biljoner tokens, eller dataenheter, mycket av det inspirerat av hur barn lär sig från sagor. Trots att den tränats på en betydligt mindre mängd data än många LLM, är Phi-3 Mini en kapabel liten modell. Den kan inte konkurrera med GPT-4 eller andra LLM som ofta tränas med hjälp av en stor del av internet, men Microsofts Phi-3 Mini-modell är fortfarande en imponerande bedrift.

Direktlänk Dela Laptop Mag fördjupade igår

Få företag har implementerat generativ AI i full skala

Trots att många företag experimenterar med generativ AI, har få företag satt denna teknik i full produktion på företagskritisk nivå. Oro över tillförlitlighet och framför allt kostnad och avkastning på investeringar håller tillbaka fullständig implementering. Det finns tecken på att hypen kring AI börjar avta, och att vi kanske är på väg in i ´besvikelsens dal´ i teknikens utvecklingscykel. En bloggpost från Air Street Capital argumenterar för att marknadsdynamiken för de som bygger AI-grundmodeller ser särskilt ogynnsam ut. Kostnaden för både träning och inferens (att faktiskt köra stora AI-modeller på GPU:er) är för hög. Detta innebär att driftsmarginalerna för de som erbjuder tillgång till dessa modeller genom ett API är lägre än för andra mjukvaruföretag, och totala vinstmarginaler är troligen negativa när kapitalutgifter beaktas. Dessutom vinner öppen källkodsmodeller som erbjuds gratis mark mot de proprietära modellerna.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade igår

Teknikråd till Biden betonar människovetenskapares roll i AI-utveckling

President Joe Bidens rådgivare inom vetenskap och teknik kommer att presentera en rapport som betonar människovetenskapares kritiska roll i utvecklingen av AI-verktyg och system. Rådet röstade enhälligt för rapporten och dess innehåll och rekommendationer. Rapporten uppfyller ett krav i Bidens exekutiva order om AI, som uppmanade till utforskning av teknikens potentiella roll för att ta itu med stora samhälleliga och globala utmaningar. Rapporten rekommenderar att AI-verktygens förmåga att bearbeta stora datamängder bör frigöra vetenskapsmän att fokusera på högre nivåer, med AI-assistenter som tar över stora, tvärvetenskapliga och/eller decentraliserade projekt.

Direktlänk Dela FedScoop fördjupade igår

Microsoft drar tillbaka AI efter att ha missat ´toxicitetstestning´, men den dyker upp igen på nätet

Microsoft-forskare släppte förra veckan en öppen källkods-LLM vid namn WizardLM 2. Kort efter lanseringen togs AI-modellen ned då det upptäcktes att den inte hade genomgått ett nödvändigt ´toxicitetstest´. Trots den snabba borttagningen lyckades flera personer ladda ner modellen och ladda upp den igen på Github och Hugging Face. Trots Microsofts försök att förhindra användning av AI:n rapporterar 404 Media att den finns tillgänglig på Github och Hugging Face, samt via en länk i WizardLM:s Discord-kanal.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade igår

AI i kundtjänst: Framtiden för kundservice eller en risk för varumärkesreputation?

Musikern Ashley Beauchamp gick viralt efter att ha fått en chatbot från leveransföretaget DPD att skriva en haiku om företagets bristande effektivitet. Detta belyser de utmaningar som AI i kundtjänst kan medföra, inklusive potentiella skador på företagets varumärke. Trots detta ökar investeringar i AI för kundservice. Generativ AI kan förbättra intelligensen hos kundtjänstchatbotar och potentiellt spara företag miljontals dollar genom att minska behovet av dyra callcenter. Betalningsföretaget Klarna har nyligen lanserat sin AI-assistent, som använder generativ AI för att effektivt hantera kundsupportfrågor. Trots framstegen föredrar många kunder fortfarande att kommunicera via telefon, och det finns fortfarande en stark efterfrågan på mänsklig kundservice.

Direktlänk Dela Tech Monitor fördjupade igår

Microsoft lanserar ny lättviktig AI-språkmodell för lokal användning

Microsoft har tillkännagivit en ny, fritt tillgänglig AI-språkmodell vid namn Phi-3-mini. Denna modell är mindre och billigare att köra än traditionella stora språkmodeller som OpenAI´s GPT-4 Turbo. Tack vare dess lilla storlek kan den köras lokalt, vilket gör att en AI-modell med liknande kapabilitet som den fria versionen av ChatGPT kan köras på en smartphone utan internetanslutning. Phi-3-mini innehåller endast 3,8 miljarder parametrar och har tränats på 3,3 biljoner tokens, vilket gör den idealisk att köra på konsument-GPU:er eller AI-accelerationshårdvara som finns i smartphones och bärbara datorer. Microsoft planerar att släppa fler versioner av Phi-3 med 7 miljarder och 14 miljarder parametrar senare.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade igår

Microsoft lanserar Phi-3 Mini, en mindre AI-modell

Microsoft har lanserat Phi-3 Mini, den första av tre små AI-modeller som företaget planerar att lansera de kommande månaderna. Phi-3 Mini har tränats på 3,8 miljarder parametrar, vilket är variabler som AI-modeller använder för att leverera bättre resultat. Trots sin mindre storlek presterar Phi-3 Mini bra, enligt Microsoft. Företaget berättade för The Verge att Phi-3 Mini erbjuder samma prestanda som modeller som tränats på mer än 10 gånger antalet parametrar som Microsoft använde. Microsoft gör Phi-3 Mini tillgänglig gratis på sin Azure molnplattform, modellsamarbetsplatsen Hugging Face och AI-modelltjänsten Ollama.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade igår

CrowdSec deltar i Microsoft Copilot för säkerhetspartner privat förhandsgranskning

CrowdSec har tillkännagivit sitt deltagande i Microsoft Copilot för säkerhetspartner privat förhandsgranskning. Företaget valdes baserat på sin erfarenhet med Microsofts säkerhetsteknologier, vilja att utforska och ge feedback på banbrytande funktionalitet och nära relation med Microsoft. Ann Johnson, företagschef, Microsoft Security Business Development, uttryckte glädje över samarbetet. CrowdSec kommer att arbeta med Microsofts produktteam för att hjälpa till att forma Copilot för säkerhetsproduktutveckling på flera sätt. Copilot för säkerhet är den första AI-drivna säkerhetsprodukten som gör det möjligt för säkerhetsproffs att snabbt svara på hot.

Direktlänk Dela InvestorsObserver fördjupade igår

Dell förklarar funktioner och prestanda för AI-aktiverade Windows 11-PC:er

Microsofts AI-PC:er orsakar förvirring bland användare, vilket har lett till att Dell publicerat en supportdokument om AI-aktiverade Windows-datorer. Dokumentet svarar på vanliga frågor om AI-PC:er, AI-funktioner och den hårdvara som behövs för att köra det. AI-aktiverade Windows 11-PC:er använder en unik Neural Processing Unit (NPU) för att bearbeta alla AI-relaterade uppgifter, vilket minskar belastningen på CPU:n. Enligt Dell förbättrar detta också den totala batteritiden med upp till 38%. Dokumentet nämner att viss programvara kan kräva en viss tröskel av TOPs för att fungera korrekt. Våra tester visade att Snapdragon X Elite-processorns NPU-kraft lätt överträffar Intel och AMD:s AI-processorer.

Direktlänk Dela Windows Latest fördjupade igår

Framtidsprognos för AI Chat Software Developers Industry till 2031

Enligt den senaste studien med titeln ´AI Chat Software Developers Industry Forecast to 2031´ på Orbisresearch.com, presenterar sammanfattningen en kortfattad skiss av marknadsforskningsrapporten, med fokus på viktiga upptäckter, marknadstrender och strategiska förslag. Rapporten ger en översikt över AI Chat Software Developers-marknaden, betonar rapportens unika värdeproposition och ger en djupgående bedömning av marknaden. Rapporten ger en detaljerad granskning av AI Chat Software Developers-industrin, med fokus på avgörande faktorer som påverkar marknadens expansion. Den utför en uttömmande analys av marknadssegmentering inom AI Chat Software Developers-området, utforskar olika marknadssegment.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade igår

Coca-Cola investerar 1,1 miljarder dollar i Microsoft Cloud och AI-funktioner

Partnerskapet innebär att Coca-Cola åtar sig ett åtagande på 1,1 miljarder dollar till Microsoft Cloud och dess generativa AI-funktioner. Samarbetet ´understryker Coca-Colas pågående teknologiska transformation´, säger parterna, där Microsoft Cloud används som Coca-Colas globalt föredragna och strategiska moln- och AI-plattform. Partnerskapet kommer också att se de två företagen gemensamt experimentera med ny teknik som Azure OpenAI Service över olika affärsfunktioner. Coca-Cola har migrerat alla sina applikationer till Microsoft Azure, med de flesta stora oberoende flaskpartners som följer efter.

Direktlänk Dela Beveragedaily.com fördjupade igår

Artificiell intelligens (AI) omformar industrier och revolutionerar hur vi lever och arbetar. En ny marknadsanalysrapport från Stats N Data visar att AI-marknaden är redo för exponentiell tillväxt, med en robust årlig tillväxttakt (CAGR) på 20,4% fram till 2030. Rapporten ger värdefulla insikter för både branschveteraner och nykomlingar, och utrustar intressenter med en djup förståelse för den konkurrensutsatta landskapet. Några av de stora företag som påverkar denna AI-marknad inkluderar Kuka, Hanson Robotics, Alphabet, Fanuc, Nvidia, Harman International Industries, Microsoft, Intel, ABB, Amazon, IBM, Blue Frog Robotics, Promobot, Softbank och Xilinx.

WhaTech fördjupade igår

Mistral AI: Ett framväxande AI-startup med stora språkmodeller

Mistral AI, ett franskt AI-startup, bygger stora språkmodeller (LLMs) och är känt för sina transparenta, portabla, anpassningsbara och kostnadseffektiva modeller. Företaget, som grundades av tidigare forskare på Google DeepMind och Meta, har fått betydande stöd från framstående investerare som Microsoft och Andreessen Horowitz. Med ett rapporterat värde på 5 miljarder dollar positionerar sig Mistral som en stark konkurrent på den allt mer överfulla marknaden för generativ AI. Företaget erbjuder flera kommersiella och öppna LLMs, var och en med sina unika styrkor och förmågor. Deras mest avancerade kommersiella LLM presterar bättre än de som utvecklats av Google och Anthropic över flera branschstandarder.

Direktlänk Dela Built In fördjupade igår

AI-startupen Perplexity höjer minst 250 miljoner dollar till en värdering mellan 2,5 och 3 miljarder dollar

AI-startupen Perplexity, som har utvecklat en sökmotor, är i färd med att höja minst 250 miljoner dollar till en värdering mellan 2,5 och 3 miljarder dollar. Detta kommer efter två stora finansieringsrundor som har sett företagets värdering skjuta i höjden under de senaste fyra månaderna. I januari höjde företaget nästan 74 miljoner dollar till en värdering av 540 miljoner dollar och i början av mars stängde företaget en finansieringsrunda på en värdering av 1 miljard dollar. Företaget utvecklar sina algoritmer genom att inkorporera en mängd olika LLMs för att producera mer exakta och rika svar. Nu använder de dessa för att bygga vad de beskriver som en mer avancerad företagsprodukt.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade igår

AI-startupen Perplexity planerar att höja minst 250 miljoner dollar

AI-startupen Perplexity planerar att höja minst $250M till en värdering på mellan $2.5B och $3B. Företaget, som syftar till att utmana Alphabets dominans inom webbsökning, avslutade en finansieringsrunda i mars och samlade in $56M till en värdering av $1B. I januari ökade Perplexity cirka $74M till en värdering av $540M, upp från $121M i april 2023. Denna runda såg stöd från Amazons tidigare VD Jeff Bezos och riskkapitalföretaget Institutional Venture Partners. Perplexity har cirka 46 investerare, inklusive Sequoia, Bessemer och Kindred. Dessutom inkluderar strategiska supportrar Nvidia, Databricks och Bezos Expeditions.

Direktlänk Dela Seeking Alpha fördjupade igår

Microsoft blockerar tillgång till Perplexity AI för vissa anställda

Microsoft har blockerat anställdas tillgång till Perplexity AI, en stor kund till Azure OpenAI-tjänsten, enligt två personer som är bekanta med ärendet. Perplexity AI använder Microsofts Azure OpenAI för att driva sin AI-chattbot-sökmotor. Det är oklart när begränsningen startade eller om den gäller över hela företaget. Microsoft vägrade att kommentera. Microsoft blockerar också andra AI-verktyg, som Googles Gemini chattbot, på anställdas enheter. Andra företag har liknande policyer.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade igår

Microsoft introducerar nya mindre men kapabla språkmodeller inspirerade av barns inlärning

Microsoft har utvecklat en ny klass av mindre men kapabla språkmodeller, inspirerade av hur barn lär sig ord och språk. Dessa mindre språkmodeller (SLM) erbjuder många av de funktioner som finns i stora språkmodeller (LLM), men är mindre och kräver mindre data för träning. Microsoft har introducerat Phi-3-familjen av öppna modeller, som är de mest kapabla och kostnadseffektiva små språkmodellerna tillgängliga. Phi-3-modellerna presterar bättre än modeller av samma storlek och nästa storlek uppåt över en rad olika mätvärden. Microsoft har nu gjort den första av dessa kraftfulla små språkmodeller, Phi-3-mini (3,8 miljarder parametrar) allmänt tillgänglig.

Direktlänk Dela Microsoft News fördjupade igår

Microsoft lanserar mindre AI-modell för små företag

Microsoft har introducerat en ny, mindre AI-modell för företag som vill dra nytta av AI:s effektivitet och produktivitetsförbättringar i mindre skala. Företagets senaste modell, Phi-3-mini, erbjuder alla förmågor som andra generativa AI-modeller, som innehållsskapande och sammanfattning för små företag, men kräver färre resurser, vilket gör den både lättare och billigare. Dessa förbättringar hjälper också till att demokratisera AI genom att göra den mer tillgänglig för mindre företag utan resurserna hos multinationella företag. Phi-3-mini är tillräckligt liten för att kunna användas på en smartphone och ligger under 7B och 14B-parametrar versioner som kallas Phi-3-small och Phi-3-medium.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade igår

Microsofts nya lätta AI-modell Phi-3 Mini rivaliserar med konkurrenter som GPT-3.5

Microsoft hävdar att den senaste versionen av deras lätta AI-modell, Phi-3 Mini, kan mäta sig med konkurrenter som GPT-3.5 och är tillräckligt liten för att kunna användas på en telefon. Phi-3 Mini är en språkmodell med 3,8 miljarder parametrar som har tränats på 3,3 biljoner tokens. Fokus för modellen har varit på resonemang snarare än att samla så mycket data som möjligt. Trots att Phi-3 kanske inte har samma bredd av kunskap som sina konkurrenter, hävdar Microsoft att den är minst lika bra, om inte bättre, när det kommer till resonemang.

Direktlänk Dela The Register fördjupade igår

Anthropic CEO Dario Amodei diskuterar AI, säkerhet och företagets framtid

I en exklusiv intervju på CNBC:s ´Squawk Box´ diskuterade Anthropic medgrundare och VD Dario Amodei företagets AI-modell Claude 3, som anses vara en av de mest kraftfulla AI-modellerna. Amodei diskuterade hur Anthropic skiljer sig från andra AI-modeller och betonade företagets fokus på säkerhet och tillförlitlighet. Han diskuterade också företagets partnerskap med både Amazon och Google, och betonade att Anthropic är ett oberoende företag. Amodei nämnde även att Anthropic är nöjd med att vara ett privat företag för närvarande.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade igår

Omidyar Network investerar i AI-företaget Anthropic

Omidyar Network, den filantropiska investeringsarmen till eBay-grundaren Pierre Omidyar och hans fru Pam, har investerat i Anthropic, en rival till OpenAI. Anthropic, som bildades 2021 av flera veteraner från OpenAI, är inriktad på säkerhet och ´överensstämmelse´ inom artificiell intelligens. Omidyar Network, som har varit en aktiv startup-investerare och förespråkare för impact investing i två decennier, missade ursprungligen en stor finansieringsrunda för Anthropic men fick senare möjlighet att köpa nästan 30 miljoner aktier i Anthropic som tidigare ägts av FTX Trading. Fonden Ford Foundation och Nathan Cummings Foundation har också investerat i Anthropic.

Direktlänk Dela ImpactAlpha fördjupade igår

Marknaden för AI och maskininlärning inom företag förväntas nå $190,5 miljarder 2032

Allied Market Research har publicerat en rapport om AI och maskininlärning inom företag. Rapporten visar att marknaden värderades till $120,9 miljarder 2022 och beräknas nå $190,5 miljarder 2032, med en årlig tillväxttakt på 32% från 2023 till 2032. Kostnadsminskning och effektivitet driver marknadstillväxten, medan framsteg inom AI och maskininlärning förväntas skapa lukrativa tillväxtmöjligheter. Dock förväntas dataintegritet och säkerhetsproblem hämma marknadens tillväxt.

Direktlänk Dela PR Newswire fördjupade igår

Stiftelser investerar i AI-företaget Anthropic

Stiftelserna Ford Foundation, Omidyar Network och Nathan Cummings Foundation har investerat totalt $7,5 miljoner i Anthropic, en ledande konkurrent till OpenAI inom utvecklingen av artificiell intelligens. Ford Foundation investerade $5 miljoner, Omidyar Network $1,5 miljoner och Nathan Cummings Foundation $1 miljon för att köpa strax under 250 000 aktier i Anthropic. Samtidigt har Amazon betalat $4 miljarder för sin andel i Anthropic och Google har investerat $2,5 miljarder. Trots de mindre investeringarna hoppas dessa stiftelser kunna påverka Anthropics engagemang för ansvarsfull teknikinnovation.

Direktlänk Dela ImpactAlpha fördjupade igår

Microsoft introducerar kostnadseffektivt, litet AI-modell, Phi-3-mini

Microsoft meddelade på tisdagen att företaget lanserar en kostnadseffektiv, liten artificiell intelligens (AI) modell som kan utföra uppgifter som innehållsskapande och skapa sociala medieinlägg medan den använder mindre mängder data. Den nya AI-modellen kallas Phi-3-mini och kan överträffa modeller som är dubbelt så stora över en mängd olika standarder som utvärderar språk, kodning och matematiska förmågor. Phi-3-mini kommer omedelbart att finnas tillgänglig på Microsofts molntjänstplattform Azure, maskininlärningsmodellplattformen Hugging Face och Ollama.

Direktlänk Dela The Globe and Mail fördjupade igår

Adobe skapar AI-systemet Firefly för att skapa bilder och skydda sig mot upphovsrättsintrång

Adobe skapar Firefly, ett AI-system för att skapa bilder, för att skydda sig mot användarinitierade upphovsrättsintrång. Senare i år kommer en funktion för fullständig AI-bildskapelse att läggas till i deras Photoshop-program. Adobe har prioriterat att snabba upp arbetet för professionella som använder deras verktyg. Användarens inskickade bild kan användas som modell för den övergripande kompositionen av en bild av det nya bildgenereringsverktyget. Adobe meddelade att en testversion av programvaran är tillgänglig för vissa användare men gav inget datum för allmän tillgänglighet.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade igår

Logitech lanserar AI-promptbyggare för OpenAI´s ChatGPT

Datorprogramvarutillverkaren Logitech har meddelat sin inblandning i artificiell intelligens (AI) ekosystemet med en promptbyggare för OpenAI´s ChatGPT, designad för att ge en sömlös upplevelse för chatbot-användare. Logitech´s Logi AI Prompt Builder kommer att tillåta användare att skapa och spara sina anpassade ChatGPT-prompter med ett klick. Logitech´s erbjudande ger användare en ´one-click option´ via integration med sin hårdvara. Lösningen kommer att låta användare skräddarsy OpenAI´s ChatGPT för att generera det avsedda svaret snarare än att få generiska svar. Logitech bekräftade att en Logi AI Prompt Builder-knapp kommer att finnas tillgänglig på en begränsad upplaga av musen. Användare kan få ´omedelbar, i sammanhanget´ tillgång till ChatGPT genom att klicka på den turkosa knappen på Logitech´s M750 mus, med priser som börjar på $49.99. Det är viktigt att notera att Logitech-användare inte behöver äga den anpassade musen för att få tillgång till promptbyggaren eftersom endast en Logitech-enhet räcker. Användare kan få tillgång till erbjudandet med hjälp av ett Logitech-tangentbord eftersom promptbyggaren verkar vara bunden till Logi Options Plus-programvaran. För närvarande stöder Logitech´s promptbyggare endast ChatGPT, men företaget antyder att det kan utöka partnerskap med andra generativa AI-modeller. Endast engelska språket stöds för närvarande, men det finns konkreta planer på att utöka stödet till andra språk inom de kommande månaderna.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade igår

AI-Driven Deepfakes skapar förvirring i politiska val

AI-drivna deepfake-bilder, ljud och videor skapar förvirring i politiska diskussioner inför valet 2024, när mer än hälften av världens befolkning kommer att rösta. Indiska ´deepfake´-skaparen Divyendra Singh Jadoun har fått hundratals förfrågningar från politiker som vill använda hans tjänster för att förfalska ljudinspelningar och bilder av sina motståndare. Trots att Jadoun vägrar att medverka i förtalskampanjer, förväntar han sig att många konsulter kommer att göra det. Detta illustrerar hur AI-verktyg förändrar den demokratiska processen och gör det lättare att skapa falska medier kring kampanjer.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade igår

Microsofts AI-teknologi får Mona Lisa att rappar

Microsoft har annonserat en ny AI-teknologi, VASA-1, som kan omvandla ett foto av någons ansikte och en kort klipp av deras röst till en verklighetstrogen datorgenererad video. Tack vare denna teknik har företaget kunnat skapa en verklighetstrogen video av Leonardo da Vincis berömda målning, Mona Lisa, som utför skådespelerskan Anne Hathaways virala rap från 2011, Paparazzi. Microsofts partnerstartup OpenAI har skapat liknande videor genom sin text-till-video-modell, Sora. Google har ett liknande verktyg som kallas Lumiere. Microsoft hoppas att dessa teknologier kan göra mer gott än skada.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade igår

En lista med elva bästa tips för att få ut mesta möjliga av Microsofts ai-assistent Copilot har tagits fram. Tipsen inkluderar att låta Copilot ta mötesanteckningar, att använda Copilot för att hålla fokus i möten och att navigera genom Copilots prompts i Teams. Andra tips inkluderar att använda Copilot för att referera till specifika personer, filer, möten eller e-postmeddelanden, och att använda Copilot för att sammanfatta vad som har hänt i gruppchattar. Listan av tips bidras av experter från Microsoft, AI-labbet, Advania, Xenit och Cloudway.

Telekom idag fördjupade igår

Amazon Bedrock släpper nya AI-funktioner och stödjer flera stora språkmodeller

Amazon Web Services (AWS) har släppt en grupp funktioner för sin Amazon Bedrock generativa AI-plattform, vilket förenklar processen att importera, utvärdera och utforma säkerhetsskydd för tredjeparts stora språkmodeller. Dessutom har molnjätten gjort text-till-bild-funktioner allmänt tillgängliga för sin egen grundmodell, Titan, tillsammans med en ansvarsfrihetspolicy för användare och en vattenstämpelfunktion för att säkerställa att bilder är autentiska. Flera modeller som AI21, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral och Stability AI är redan tillgängliga på Bedrock och Amazon SageMaker maskininlärning AI-utbildning och distributionstjänst.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade igår

Nigeria lanserar sin första flerspråkiga stora språkmodell

Nigerias federala regering har lanserat landets första flerspråkiga stora språkmodell (LLM) genom landets kommunikations-, innovations- och digitala ekonomiministerium. Kommunikationsminister Dr Bosun Tijani meddelade att lanseringen av AI-lösningen kom från en fyra dagars AI-workshop i Abuja. Lanseringen av AI-verktyget underlättades av ett samarbete som involverade det nigerianska AI-företaget Awarritech, globala teknikföretaget DataDotOrg, National Information Technology Development Agency och National Centre for AI and Robotics (NCAIR). LLM kommer att tränas i fem lågkällsspråk och högkvalitativ engelska. Tijani avslöjade att National AI Strategy har fått initial finansiering på 3,5 miljoner dollar.

Direktlänk Dela ITWeb Africa fördjupade igår

Microsoft presenterar Phi-3 Mini, en ny AI-modell för personliga enheter

Microsoft har presenterat Phi-3 Mini, den första i en serie av tre småskaliga AI-modeller. Med 3,8 miljarder parametrar representerar Phi-3 Mini företagets strävan efter effektiva och kostnadseffektiva AI-lösningar, särskilt för personliga enheter som smartphones och bärbara datorer. Till skillnad från större modeller som GPT-4 är Phi-3 Mini utformad för att effektivt balansera de två viktigaste målen: prestanda och resursutnyttjande. Phi-3 Mini är en av de tre lätta modeller som ska släppas av Microsoft. Företaget har fokuserat på att utveckla små modeller sedan januari 2024.

Direktlänk Dela Candid Technology fördjupade igår

Microsoft introducerar kompakt språkmodell phi-3-mini

Microsoft har introducerat phi-3-mini, en kompakt stor språkmodell (LLM) i sin nya familj av Phi-3-modeller. Phi-3-mini, som är en efterföljare till företagets tidigare kompakta modellfamilj Phi-2, är tillräckligt liten för att kunna installeras på en telefon och presterar likvärdigt med större LLM:er enligt en rapport publicerad på Arxiv. Microsoft tillkännagav också skapandet av två större modeller i Phi-3-familjen: phi-3-small och phi-3-medium. Företaget avslöjade inte när några versioner av Phi-3 skulle släppas till allmänheten. Phi-3-mini har tränats på ett träningsmetodik som använder kraftigt filtrerade träningsdata skrapade från det öppna internet.

Direktlänk Dela Tech Monitor fördjupade igår

Förväntningar och spekulationer kring lanseringen av OpenAI:s GPT-5

Efter att OpenAI introducerade ChatGPT har teknikvärlden översvämmats av konkurrerande alternativ som Microsofts CoPilot, Googles Gemini och Metas nyligen introducerade Llama. Trots detta förväntas OpenAI snart lansera GPT-5, enligt företagets grundare och VD, Sam Altman. Det har spekulerats om att GPT-5 kan lanseras redan sommaren 2024 eller till och med den 23 april, dagen efter Altmans födelsedag. Det finns även spekulationer om att OpenAI kan släppa en mellanliggande version, GPT-4.5, innan GPT-5. OpenAI förväntas även lansera andra produkter detta år, inklusive AI-röstprodukten Voice Engine.

Direktlänk Dela India Today fördjupade igår

Stor förväntan inför lanseringen av OpenAI:s GPT-5

OpenAI:s kommande GPT-5, nästa iteration av deras AI-språkmodell, skapar stor uppmärksamhet inom teknikvärlden. Trots konkurrens från andra AI-modeller som Microsofts CoPilot och Metas Llama, är förväntningarna på GPT-5 höga. OpenAI:s VD, Sam Altman, har antytt att GPT-5 kommer, men specifika detaljer är få. Det finns även rykten om en mellanliggande version, GPT-4.5, före den fullständiga GPT-5-lanseringen. GPT-5 förväntas överträffa sin föregångare, GPT-4, i parametrar och ha förmågan att bearbeta olika typer av indata utöver text, som bilder och videor.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade igår

Microsoft lanserar ny mindre AI-modell som konkurrerar med Open AI

Microsoft har lanserat Phi-3 Mini, en AI-modell med 3,8 miljarder parametrar som kan konkurrera med GPT 3.5 från Open AI. Fördelen med mindre språkmodeller är att de passar bättre för mobiltelefoner och bärbara datorer och är billigare att använda eftersom de inte förbrukar lika mycket resurser. För de som föredrar större språkmodeller kommer Microsoft snart att lansera Phi-3 Small (7 miljarder parametrar) och Phi-3 Medium (14 miljarder parametrar).

Direktlänk Dela Computersweden.se fördjupade igår

Ny teknik kan förändra journalistikens roll, säger forskare

Nabila Cruz de Carvalho, doktorand vid University of Sheffield, forskar om tillit och ojämlikheter i digitala nyhetsmedier i AI-tiden. Hon kommer att tala på Festival of Debate om hot och möjligheter som AI representerar för medier. Hon tror inte att journalister kommer att ersättas, men tror att deras roll kan förändras. Enligt henne är AI ett verktyg som kan göra arbetsprocesser snabbare och effektivare. Hon påpekar dock att AI inte kommer att rädda eller förstöra oss, utan frågan är om vi kan lita på människor och strukturer bakom den. Hon nämner också att AI kan skapa nya saker, men frågan om upphovsrätt är oroande. Journalister bör vara medvetna om källorna och extra faktakontroll när de använder AI.

Direktlänk Dela Now Then Magazine fördjupade igår

Microsoft arbetar på att fixa problem med Copilot i Windows 11 Insider Preview

Microsoft har meddelat att de arbetar på att lösa problemet med att Copilot oväntat startar om sig själv efter att användare har startat om sina datorer. Företaget har släppt Windows 11 Insider Preview Build 22635.3500 till Beta-kanalen och erkänt problemet. Microsoft bekräftade dessa problem med Dev och Canary-kanalerna tidigare i april. Nu har de nämnt dem med Beta-kanaluppdateringen, vilket är viktigt eftersom det är den sista kanalen innan förhandsgranskningen släpps. Microsoft förväntas snart fixa detta fel.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade igår

AWS lanserar Custom Model Import för att förenkla användning av egna AI-modeller

AWS, Amazon´s molnbaserade datortjänst, vill bli det självklara valet för företag att vara värd för och finjustera sina egna generativa AI-modeller. AWS har lanserat Custom Model Import, en ny funktion i Bedrock, AWS´ företagsfokuserade paket med generativa AI-tjänster, som låter organisationer importera och få tillgång till sina egna generativa AI-modeller som fullt hanterade API:er. Företagens egna modeller, när de väl är importerade, drar nytta av samma infrastruktur som andra generativa AI-modeller i Bedrocks bibliotek. Funktionen är ännu i förhandsvisning.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade igår

Cognizant samarbetar med Microsoft för att anta generativ AI

Microsoft och globala IT-tjänsteföretaget Cognizant går samman för att anta generativ AI. Cognizant köper 25 000 platser av Copilot för Microsoft 365 för sina medarbetare, tillsammans med ytterligare 500 Sales Copilot och 500 Services Copilot platser. Cognizant planerar också att distribuera Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000-klienter och över 11 branscher. Som en del av avtalet har Cognizant utbildat 35 000 utvecklare att använda GitHub Copilot, Microsofts verktyg för kodkomplettering, och skickat ytterligare 40 000 till utbildning.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade igår

Cognizant investerar i Microsofts AI Copilot

Cognizant har blivit en av de första företagen att prenumerera på Microsofts AI Copilot för storföretagsanvändning, med 25 000 Copilot-säten för Cognizants medarbetare. Företaget har också köpt 500 Sales Copilot-säten och 500 Services Copilot-säten. Utöver intern användning kommer Cognizant att arbeta för att implementera Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000-klienter och över 11 branscher. Cognizant och Microsoft kommer att samarbeta för att använda Copilot Studio, en plattform för företag att skapa AI-applikationer. Cognizant arbetar med kunder inom olika sektorer för att utveckla AI-användningsfall.

Direktlänk Dela The Economic Times fördjupade igår

Stora uppdateringar för Windows Copilot på Windows 11 och 10

Windows Copilot på Windows 11 och 10 får en stor uppdatering med flera märkbara förändringar, inklusive ökat teckenantal, stöd för att bifoga filer som PDF och integrering av anteckningsböcker. Microsoft har meddelat att dessa funktioner rullas ut via en serveruppdatering. För användare med Copilot Pro kan teckenantalet nu vara upp till 16 000. Ursprungligen var Copilot begränsat till endast 2 000 tecken, vilket senare ökades till 4 000. Med den nya uppdateringen har Microsoft ökat Copilots teckenantal till 8 000 i ´Creative´ läge.

Direktlänk Dela Windows Latest fördjupade igår

Microsoft 365 Copilot och datahanteringsstrategi

Microsoft 365 Copilot lovar att förbättra produktivitet och kreativitet, och uppmuntrar till samarbete på ett helt nytt sätt. Generativ AI erbjuder spännande fördelar för organisationer som kan utnyttja dess kraft. Men det finns också varningar om riskerna för datasekretess genom att tillåta Copilot fri tillgång till dina data. Så hur vet du när du är redo att implementera Microsoft 365 Copilot med förtroende för att din datahanteringsstrategi kommer att klara av dess extra påfrestningar? Cloud Essentials webinar den 30 april kl. 12:00 (UTC +1) kommer att dela bästa praxis och praktiska råd för att hjälpa dig att förbereda för Copilot-beredskap med förtroende.

Direktlänk Dela Mail & Guardian fördjupade igår

AI från Meta visar bilder baserat på ofullständig textinmatning

Jane Rosenzweig från Harvards College Writing Center upptäckte att Meta:s AI följer vad användare skriver innan de skickar sina förfrågningar och förbereder bilder baserat på det som skrivs. Om man börjar skriva ´Taylor Swift´ men inte trycker på skicka-knappen, kan AI:n visa en bild som liknar henne. Detta fungerar även om namnen är något felstavade. Denna upptäckt kommer samtidigt som Meta:s tillsynsstyrelse undersöker hur företagets appar hanterar AI-genererat innehåll, särskilt med tanke på deepfakes av kvinnor.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupade igår

AI-aktier: Vilka att hålla koll på och deras utsikter

Företag som gynnas av den kraftiga tillväxten inom artificiell intelligens (AI) har sett sina aktier stiga kraftigt. Trots en nyligen nedgång har Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index, som speglar ledande AI-teknologier, ökat med 60,56% under de senaste 12 månaderna och är upp 10,95% hittills i år. Nvidia har varit den största vinnaren inom AI-aktier, med en uppgång på över 200% under det senaste året och 70% hittills i år. Bland de tio företag som framhävs här är sex rättvärderade och tre övervärderade, enligt Morningstars rättvisa värderingar. Endast Adobe är undervärderat.

Direktlänk Dela Morningstar fördjupade igår

Studenter skapar AI-projekt för att bekämpa falska nyheter

Över hundra studenter från Dettori, Brotzu och Martini-skolorna i Cagliari utvecklade idéer om användning av artificiell intelligens (AI) under en utmaning som en del av Coding Girls of the Digital World Foundation-initiativet. Studenter skapade interaktiva berättelser med generativ AI, med ett kritiskt, etiskt och ansvarsfullt tillvägagångssätt. De vinnande projekten inkluderade ´Farorna med Deepfake´, ´Kraften i dina händer´ och ´Hjälp, inte fara´. Utmaningen genomfördes i samarbete med matematik- och datavetenskapsavdelningen på University of Cagliari.

Direktlänk Dela L´Unione Sarda fördjupade igår

Logitech har lagt till en dedikerad ChatGPT-knapp till sina datormöss, vilket gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt interagera med AI. Detta är inte bara för nya produkter, befintliga Logitech-musanvändare kan tilldela ChatGPT-funktionalitet till sin egen modell tack vare varumärkets nya Logi AI Prompt Builder. Applikationen låter användare tilldela prompts till en Logitech-musknapp eller tangentbordsnyckel. Användare behöver inte ett betalt ChatGPT-konto för att använda det - Logi AI Prompt Builder fungerar med vilket konto du redan har i ChatGPT, gratis eller betalt.

Creative Bloq fördjupade igår

Studie av Google DeepMind utforskar fördelar och hot med AI-assistenter

I en nyligen genomförd studie har ett forskningsteam från Google DeepMind utforskat de potentiella fördelarna och hoten med kraftfulla AI-assistenter. Dessa assistenter anses vara artificiella agenter med naturliga språkgränssnitt som har till uppgift att organisera och utföra användarspecifika operationer över många domäner. Studien har undersökt de moraliska frågor som uppkommer genom utvecklingen av avancerade AI-assistenter, som förväntas vara mer kapabla än sina föregångare, som Apples Siri eller Amazons Alexa, när det gäller autonomi, generell användning och handlingsomfång. Studien betonar hur viktigt det är att matcha detta med personliga och samhälleliga mål, passioner och ideal.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade igår

Adobe planerar att införa AI-bildgenerering i Photoshop

Adobe meddelade på tisdagen att de planerar att införa ett verktyg för fullständig bildgenerering med artificiell intelligens i sin Photoshop-programvara senare i år. Adobe utvecklar sitt eget bildgenereringssystem baserat på AI, kallat Firefly, tränat på data som Adobe har rättigheter till för att undvika krav på upphovsrättsintrång. Det nya verktyget kommer att ha förmågan att använda en användares uppladdade bild som referens för den allmänna kompositionen av en bild. Adobe meddelade att en testversion av programvaran är tillgänglig för vissa användare på tisdag.

Direktlänk Dela Vishwakarma International fördjupade i förrgår

Microsofts kompakta AI-modeller för smartphones konkurrerar med GPT-3.5

Microsoft har presenterat tre kompakta AI-modeller som en del av en ny teknologisvit som heter Phi-3. Även den minsta av dessa modeller visade prestandanivåer nästan motsvarande GPT-3.5, som drev OpenAIs ChatGPT chatbot vid lanseringen i slutet av 2022. Den mest kompakta modellen i Phi-3-sviten är utformad för att fungera på en smartphone utan att kräva en internetanslutning. Den är också konstruerad för att fungera på den typ av chips som finns i vardagliga datorer, vilket eliminerar behovet av dyra processorer producerade av NVIDIA.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade i förrgår

Microsoft visar upp kraftfull AI-teknik Vasa-1 som inte blir publik

Microsoft har nyligen presenterat en ny AI-modell, Vasa-1, som kan generera ett synkroniserat videoklipp där människor talar eller sjunger. För att skapa filmen krävs endast ett ljudklipp och en porträttbild på personen. Trots det kraftfulla verktyget kommer det inte att bli tillgängligt för allmänheten.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade i förrgår

Microsoft introducerar mindre, kostnadseffektiva AI-modeller

I kapplöpningen för att bygga generativa AI-system har teknikindustrins mantra varit ´större är bättre´, oavsett prislappen. Nu börjar teknikföretag omfamna mindre AI-teknologier som inte är lika kraftfulla men kostar mycket mindre. På tisdagen introducerade Microsoft tre mindre AI-modeller som är en del av en teknologifamilj som företaget har döpt till Phi-3. Företaget sa att även den minsta av de tre presterade nästan lika bra som GPT-3.5, det mycket större systemet som låg till grund för OpenAI:s ChatGPT chatbot när den chockade världen vid sin lansering i slutet av 2022.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade i förrgår

Microsofts nya AI-assistent Copilot erbjuder en mängd funktioner

Microsofts nya AI-assistent Copilot är inbyggd i Windows 11, Microsoft Edge och Office-appar, och kan utföra en mängd uppgifter, från kreativt skrivande till kodning och bildgenerering. Copilot kan generera textinnehåll baserat på användarens instruktioner, svara på frågor genom att söka på webben, sammanfatta långa dokument och rapporter, ge kodningshjälp, skapa, redigera och remixa bilder, jämföra produkter med automatiskt genererade tabeller och planera resplaner.

Direktlänk Dela Kashmir Reader fördjupade i förrgår

iPhone 16 förväntas ha stora AI-förbättringar

iPhone 16 förväntas lanseras under hösten 2022, med stora förbättringar inom artificiell intelligens (AI). Apple, som hittills har gjort minst intryck på AI bland de stora teknikföretagen, förväntas ändra detta. Företaget behöver imponera igen, eftersom det inte har varit många imponerande ögonblick sedan iPhone 12. Det förväntas att AI kommer till iPhone 16-serien genom iOS 18-programvaran. Dessutom kan iPhone 16 Pro få en större skärm för att rymma periskopkameran. Enligt rykten kan Pro Max-modellen byta namn till Apple iPhone 16 Pro Ultra. En annan förändring kan vara en vertikal kameramatris.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade i förrgår

Microsofts dominans i USA kan vara en nationell säkerhetsrisk

Microsofts dominans inom produktivitetsmjukvara och operativsystem på den amerikanska marknaden kan vara en nationell säkerhetsrisk, enligt AJ Grotto, tidigare senior rådgivare för cyberpolicy i Vita huset. Microsoft har över 85% marknadsandel inom produktivitetsmjukvara och över 90% inom operativsystem som används av federala myndigheter. Grotto menar att Microsofts tröghet att hantera hot och bristen på konkurrens gör företaget till en säkerhetsrisk. Han nämner flera stora säkerhetsbrister, inklusive SolarWinds-brottet och Exchange Online-intrånget av kinesiska hackare.

Direktlänk Dela Notebookcheck fördjupade i förrgår

Microsoft avtäcker Phi-3-Mini, en språkmodell som kan köras på en mobiltelefon

Harkirat Behl, en av skaparna av Phi-modellen, meddelade att hans team arbetar på nästa version av Phi-2 för att göra det mer kapabelt. Microsoft har nu avtäckt Phi-3-Mini, en språkmodell med 3,8 miljarder parametrar utbildad på en omfattande dataset med 3,3 biljoner tokens. Trots sin kompakta storlek, har Phi-3-Mini prestandanivåer som konkurrerar med större modeller som Mixtral 8x7B och GPT-3.5. Phi-3-Mini, som är mycket kapabel, kan köras lokalt på en mobiltelefon. Microsoft har också introducerat Phi-3-Small och Phi-3-Medium modeller, båda betydligt mer kapabla än Phi-3-Mini.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade i förrgår

Microsoft använder Azure-teknologi för att förbättra designprocessen för Surface-enheter

Microsoft har delat en detaljerad bloggpost där de förklarar hur deras Surface- och Azure-team har använt Azures högpresterande datorteknologi för att revolutionera produktutformningsprocessen för tillverkning av Surface-produkter, samtidigt som de sparar tid och kostnader. Företaget integrerade Abaqus, en mjukvara för finita elementanalys (FEA), i Azure HPC 2016, vilket hjälpte företaget att lösa många problem och helt överföra produkt-nivå strukturella simuleringar för Surface Pro 4 och den ursprungliga Surface-laptopen till Azure HPC från lokala servrar. Microsoft avser att fortsätta använda digitala prototyper (FEA-modell) för simuleringar på Azure HPC-kluster och vill använda maskininlärning och AI i produktframställning och utveckling av framtida Surface-enheter.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade i förrgår

Microsoft Ukraina arbetar med ukrainsk lokalisering av Copilot

Leonid Polupan, direktör för Microsoft Ukraine, avslöjade i en nyligen intervju att företaget arbetar med ukrainsk lokalisering av Copilot, en AI-tjänst som hjälper till med olika uppgifter. Polupan förklarade att Copilot visar goda resultat i simultanöversättning och att den ukrainska versionen snart kommer att släppas. Han tillade att det ukrainska teamet deltar i utvecklingen av Microsofts AI-produkter. Polupan nämnde också att de mest populära Microsoft-lösningarna i Ukraina är Modern Workplace, cybersäkerhet och molnlagring. Dessutom arbetar Microsoft och Ukrainas digitaliseringsministerium på ett projekt för en digital tvilling för att hjälpa till att återuppbygga Ukraina.

Direktlänk Dela Internet Technologies of Ukraine fördjupade i förrgår

Cognizant och Microsoft fördjupar samarbete för att främja generativ AI

Cognizant, ett IT-tjänsteföretag, och Microsoft har fördjupat sitt samarbete för att främja användningen av generativ AI inom företag. Målet är att demokratisera tillgången till Microsofts generativa AI- och Copilot-teknologier för miljontals användare, vilket kan revolutionera företags arbetsflöden, berika anställdas engagemang och katalysera innovation inom olika branscher. Cognizant har köpt 25 000 platser av Microsoft 365 Copilot för sina medarbetare, samt 500 Sales Copilot-platser och 500 Services Copilot-platser. Detta strategiska investering syftar till att öka produktiviteten, effektivisera processer och omdefiniera kundinteraktioner. Cognizant kommer att arbeta för att distribuera Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000-klienter och över 11 branscher.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade i förrgår

Microsoft utökar verktygen för innehållsintegritet för att skydda valintegriteten 2024

År 2024 kommer att vara ett betydelsefullt år för val över hela världen, med Europaparlamentsval och ungefär hälften av de europeiska länderna som förbereder sig för nationella eller regionala röster. Microsoft har tillkännagivit utvidgningen av sina verktyg för innehållsintegritet för att hjälpa organisationer att informera väljare om ursprunget till det innehåll de stöter på online. Verktygen låter organisationer fästa säkra ´innehållsreferenser´ till deras ursprungliga media. Microsoft har erkänt att verktygen för innehållsintegritet inte är en komplett lösning på problemet med vilseledande media i val.

Direktlänk Dela Unite.AI fördjupade i förrgår

Microsofts AI-teknologi får Mona Lisa att rappa

Microsoft har presenterat en ny artificiell intelligens-teknologi, VASA-1, som kan omvandla ett foto av någons ansikte och en kort klipp av deras röst till en realistisk datorgenererad video. Tack vare detta kunde företaget skapa en realistisk video av Leonardo da Vincis berömda målning, Mona Lisa, som utför skådespelerskan Anne Hathaways virala rap från 2011, Paparazzi. Denna teknologi är långt ifrån den enda användningen av AI för att tolka och uppleva konst, eller den bredare medievärlden. Microsofts partnerstartup OpenAI har till exempel skapat liknande ögonfångande videor genom sin text-till-video-modell, Sora. Google har ett liknande verktyg som kallas Lumiere.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade i förrgår

Tre AI-aktier att köpa i april: Intel, Apple och Alphabet

Artificiell intelligens (AI) har fångat teknikvärldens uppmärksamhet det senaste året, vilket har skjutit i höjden otaliga aktier. Marknaden för AI förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 37% fram till 2030, vilket skulle innebära att den når en värdering på nästan 2 biljoner dollar. Här är tre AI-aktier som är mycket attraktiva i april. 1. Intel har haft det svårt som investerare de senaste åren, men företaget har gjort betydande förändringar i sin affärsmodell som kan göra det till ett attraktivt långsiktigt alternativ för investeringar i AI. 2. Apple har varit tystare på AI-fronten än många av sina konkurrenter. Men teknikjätten verkar tyst förbättra sin AI-teknologi. 3. Alphabet har varit något överskuggat i AI under det senaste året av molnkonkurrenterna Microsoft och Amazon. Men företaget är lätt en av de mest spännande AI-aktierna för långsiktiga vinster.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade i förrgår

Teknikjättar står inför utmaningar inför rapportering av kvartalsresultat

Teknikjättar som Alphabet, Tesla, Microsoft och Meta står inför en rad utmaningar när de rapporterar sina resultat denna vecka. På Google har det varit protester och omstruktureringar, medan Tesla nyligen meddelade massuppsägningar, prissänkningar och en återkallning av Cybertruck. Microsofts relation med OpenAI granskas på nytt och Metas stora lansering av sin nya AI-assistent förra veckan gick inte så bra. Nvidia, som har framträtt som en AI-favorit, sjönk med 14%, vilket ledde till nedgången. Tesla inleder teknikrapporteringssäsongen på tisdag, med aktier som handlas till deras lägsta sedan januari 2023. Meta, Microsoft och Google rapporterar senare i veckan.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade i förrgår

Exowatt lanseras med stöd från OpenAI:s VD

Solenergiföretaget Exowatt har lanserats med finansiellt stöd från OpenAI:s VD Sam Altman, tillsammans med två andra investerare. Även om det inte är klart hur mycket Altman investerar i Exowatt, rapporterar Wall Street Journal att han kommer att gå med Andreessen Horowitz och Atomic i finansieringen av kraftbolaget med 20 miljoner dollar. Exowatt utvecklar solpaneler som lagrar energi som värme, vilket sedan omvandlas till elektricitet via en motor. Företaget säger att den stora försäljningspunkten är att det har integrerat panelerna och värmepatronerna i en enda enhet.

Direktlänk Dela The Register fördjupade i förrgår

Microsoft erkänner fel med Copilot-funktionen

Microsoft har erkänt ett fel med sin Copilot-funktion som automatiskt startas för Windows Insiders i Beta Channel samt Canary och Dev builds. Enligt Microsoft förbättrar Copilot användarnas arbete, men funktionen har visat sig vara störande och buggig. För att få Copilot att fungera måste den startas vid uppstart. Microsoft har försäkrat att det senaste auto-startproblemet inte har något att göra med februari månads funktion. Användare noterade problemet tidigare denna månad, och Windows Insider chef Brandon LeBlanc bekräftade att det var en bugg och att en lösning är på väg.

Direktlänk Dela The Register fördjupade i förrgår

Windows 11 kommer att uppgradera med AI Explorer-funktionen

Windows Copilot på Windows 11 (och Windows 10) är inte särskilt användbar eller spännande, men det kommer att ändras snart med ´AI Explorer´. Tack vare Build 26200 vet vi vad som kommer till Windows 11 som en del av den stora AI-uppgraderingen, som förväntas börja rulla ut på Snapdragon X Elite och Plus-datorer i september/oktober. AI Explorer är utformad för att utnyttja kraften i neurala processenheter (NPU) för att registrera din skärm och aktiviteter och sedan göra dem sökbara. Detta markerar en betydande ökning från tidigare 8 GB baslinjekonfigurationer som erbjuds av Microsoft och OEMs.

Direktlänk Dela Windows Latest fördjupade i förrgår

Cognizant köper 25 000 Microsoft 365 Copilot-säten för att förbättra produktivitet

Cognizant köper över 25 000 Microsoft 365 Copilot-säten för sina anställda, cirka 500 Sales Copilot-säten och 500 Services Copilot-säten för att öka produktiviteten och effektivisera arbetsflöden. Företagen kommer också att samarbeta för att distribuera Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000-klienter och över 11 branscher. Cognizant kommer också att tillhandahålla 1 miljard dollar till framsteg inom AI-teknik under de närmaste tre åren. Partnerskapet mellan Microsoft och Cognizant startade för några månader sedan när de två företagen tillkännagav det nya Advanced AI Lab.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade i förrgår

Meta AI utmanar konkurrenter med unik bildgenererande funktion

Den stora AI-arenan välkomnar en formidabel motståndare: Meta AI. Dess senaste uppdatering inkluderar den avancerade språkmodellen Llama 3. Meta är nu en mycket seriös konkurrent mot sin långvariga motståndare, OpenAI och dess berömda chatbot ChatGPT. Meta AI har en unik funktion som skiljer den från andra: omedelbar bildgenerering. Meta AI är för närvarande endast tillgängligt i vissa länder och Imagine är endast tillgängligt i USA, men Meta förbereder sig för att rulla ut det globalt.

Direktlänk Dela The Saxon fördjupade i förrgår

Cognizant och Microsoft utökar partnerskapet för att främja generativ AI

Cognizant och Microsoft har meddelat en utökad globalt partnerskap för att bredda användningen av generativ AI i företag och driva industriell omvandling. Partnerskapet kommer att utnyttja Microsofts Copilot och Cognizants rådgivning och digitala omvandlingstjänster för att hjälpa anställda och företagskunder att operativa generativ AI och realisera strategisk affärsomvandling. Som en del av partnerskapet har Cognizant köpt 25 000 Microsoft 365 Copilot-säten för Cognizant associates, tillsammans med 500 Sales Copilot-säten och 500 Services Copilot-säten. Dessutom kommer Cognizant att arbeta för att distribuera Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000-klienter och över 11 branscher.

Direktlänk Dela Microsoft News fördjupade i förrgår

Microsoft och Cognizant samarbetar för att utöka användningen av generativ AI

Microsoft och Cognizant har ingått ett partnerskap för att utöka företagens användning av generativa artificiella intelligenslösningar (GenAI). Syftet är att göra Microsofts GenAI och Copilots tillgängliga för miljontals användare. Cognizant, en leverantör av digitala transformationstjänster, kommer att arbeta för att implementera Microsoft 365 Copilot för sina kunder inom 11 branscher. Cognizant använder redan Microsofts GenAI-teknik med sin plattform för sjukvårdsadministration, Trizetto. I detta nya partnerskap kommer Cognizant och Microsoft att använda Copilot Studio för att utveckla nya Copilots som är specifika för branscher och affärsfunktioner.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade i förrgår

Amazon anklagas för att bryta mot sina egna upphovsrättsregler och diskriminera gravid AI-forskare

En stämningsansökan hävdar att Amazon var så desperat att hålla jämna steg med konkurrensen inom generativ AI att de var villiga att bryta mot sina egna upphovsrättsregler. Anklagelsen kommer från en klagomål som anklagar teknik- och detaljhandelsjätten för att ha degraderat och sedan avskedat en tidigare framstående AI-forskare efter att hon blev gravid. Stämningen lämnades in förra veckan i en domstol i Los Angeles av Dr Viviane Ghaderi, en AI-forskare som säger att hon arbetade framgångsrikt i Amazons Alexa och LLM-team och uppnådde en rad befordringar, men hävdar att hon senare plötsligt degraderades och sparkades efter att hon kommit tillbaka till jobbet efter att ha fött barn. Hon anklagar för diskriminering, vedergällning, trakasserier och felaktig uppsägning, bland annat. Montana MacLachlan, en talesperson för Amazon, sa om stämningen: ´Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller vedergällning på vår arbetsplats. Vi utreder alla rapporter om sådant beteende och vidtar lämpliga åtgärder mot någon som har brutit mot våra policyer.´ Ghaderi anklagar också teknikjätten för att ha pekat ut henne eftersom hon klagade när Amazon påstås ha brutit mot sina egna regler mot upphovsrättsintrång när det gäller AI-forskning. Enligt Ghaderis berättelse i klagomålet återvände hon till jobbet efter att ha fött barn i januari 2023, och ärvde ett stort språkmodellprojekt. En del av hennes roll var att flagga för brott mot Amazons interna upphovsrättspolicyer och eskalera dessa bekymmer till den interna juridiska avdelningen. I mars 2023, påstår anklagelsen, utmanade hennes teamdirektör, Andrey Styskin, Ghaderi att förstå varför Amazon inte uppfyllde sina mål på Alexa sökkvalitet. Anklagelsen hävdar att hon träffade en representant från den juridiska avdelningen för att förklara sina bekymmer och den spänning de utgjorde med ´riktningen hon hade fått från högre ledning, som rådde henne att bryta mot riktningen från juridiken.´ Enligt klagomålet avvisade Styskin Ghaderis bekymmer och sa till henne att ignorera upphovsrättspolicyer för att förbättra resultaten. Med hänvisning till konkurrerande AI-företag, hävdar anklagelsen att han sa: ´Alla andra gör det.´ Anklagelserna kommer vid en svår tid för utvecklare av AI-modeller i förhållande till upphovsrättsintrång i träningsdata. En rad rättsfall har inletts om konsumtion och reproduktion av upphovsrättsskyddad text av generativ AI. Författarna Paul Tremblay, Christopher Golden, Richard Kadrey och komikern Sarah Silverman anklagade OpenAI för att olagligt ha skrapat deras arbete förra året, medan New York Times stämmer Microsoft och OpenAI och hävdar att duon har kränkt tidningens upphovsrätt genom att använda dess artiklar utan tillstånd. Ghaderi, som är född i Tyskland och har en doktorsexamen i elektroteknik, gjorde också en rad anklagelser om hur hon behandlades av Amazon efter att hon avslöjat att hon var gravid. Enligt klagomålet gick hon med i teknikjätten som programchef 2018 och fick lysande utvärderingar. Även om hon lämnade för att gå med i en startup i februari 2021, blev Ghaderi återanställd av Amazon ´baserat på hennes starka prestation och relationer med kollegor.´ Ghaderi erbjöds en ny roll med möjlighet att bli en tillämpad vetenskapschef. Hon gick med som en ingenjörschef på toppen av en löneband, som ledde ett team av en forskare och två ingenjörer. Under de första fem månaderna av hennes återkomst fick hon positiv feedback från handledare och direktrapporter, hävdar hennes klagomål. I september 2022 satte Amazon ihop ett nytt vetenskapsteam som tittade på datakvalitet och efterlevnad i Alexa-organisationen. Ghaderi säger i sitt klagomål att hon flyttade upp en nivå i ledningen för att leda teamet och rapporterade till avdelningsdirektören Daniel Marcu, på en högre grad än hennes tidigare chef. På sitt första möte med Marcu avslöjade hon att hon var gravid, information som hon redan hade delat med sin tidigare chef. ´Marcu, tagen på sängen, svarade genom att informera Ghaderi om att hon skulle ´tillfälligt´ överföras till att rapportera till en annan anställd, Mahesh Krishnakumar. Marcu medgav för Ghaderi att han ändrade hennes rapporteringsstruktur ´tillfälligt´ så att han inte skulle behöva ´oroa sig´ för att hantera hennes team under hennes ledighet,´ hävdar rättsdokumenten. Ghaderi påstår att Krishnakumar senare pressade henne att skjuta upp starten av hennes mammaledighet från det planerade datumet den 7 november. Hon gick med på begäran och arbetade till den 15 november 2022, ´den dag hon tvingades genomgå ett akut kejsarsnitt,´ enligt klagomålet. Två veckor senare orsakade lanseringen av OpenAI:s GPT-4 ´panik´ inom Amazon, tillägger klagomålet. Ghaderi anklagar också Amazon för en vedergällningsavgift ´baserat på hennes klagomål om brott mot upphovsrättslag och policy´ samt på grundval av påstådda brott mot Kaliforniens lag om rättvis anställning och bostäder. Efter att hon återvänt till jobbet i januari 2023, påstår Ghaderi att hon fick veta av kollegor att Krishnakumar inte hade varit närvarande under större delen av hennes frånvaro, och när han var där bidrog han lite, vilket resulterade i en arbetsbaklog. Medan han hanterade Ghaderi, påstår dokumenten att Krishnakumar gjorde ´många diskriminerande och trakasserande kommentarer´ som ´Ta det lugnt, jag har unga döttrar, så jag vet att det är svårt att vara en kvinna med en nyfödd,´ eller ´Du borde spendera tid med din dotter,´ eller ´Du borde bara njuta av att vara en ny mamma.´ Ghaderi gjorde upprepade begäranden om att återställas till sin utlovade karriärväg, enligt klagomålet, som går vidare med att påstå att Marcu nekade denna begäran och sa att hon skulle fortsätta rapportera till Krishnakumar. Efter att Styskin gick med i organisationen som direktör, hävdar Ghaderis klagomål, sa Marcu att beslutet nu var hans och hon blev aldrig återinsatt. Hon fortsätter att påstå att i en prestationsgranskning tog Amazon inte hänsyn till bevis från före hennes mammaledighet. Medan hon uppfyllde det ´höga krav´ som företaget förväntade sig att hon behövde förbättra på ´förtroende´ och ´leverera resultat,´ sa granskningen. När hon frågade Krishnakumar om bevis för att stödja detta påstående, kunde han inte ge något, enligt klagomålet. I mars 2023 klagade hon till HR över granskningen och misslyckandet att återinsätta henne i den roll hon hade lovat. Efter ett möte med Styskin och Krishnakumar klagade hon igen till HR att ´arbetskontexten/dynamiken helt hade förändrats från bara 4,5 månader sedan när jag hade flyttats... att arbeta under [Marcu] före min mammaledighet.´ Kort efter HR-mötet påstår klagomålet att Styskin berättade för AI-chefen att hon skulle bli av med sitt team och degraderas. Han frågade sedan henne hur hon kände inför beslutet. När hon bad om förtydligande svarade han påstått: ´Du vet, känslor, eller säger du, ´Åh, jag kommer från Tyskland så jag har inga känslor´?´ Ghaderi gjorde sedan ett formellt klagomål till HR och påstod att hennes degradering var relaterad till diskriminering och vedergällning relaterad till hennes graviditet. Klagomålet påstår att hon också nämnde Styskins kommentar om att hon inte hade några känslor på grund av hennes nationalitet. Även om HR fann att den senare kommentaren hade fallit under Amazons beteendestandarder, upprätthöll de inte de två andra klagomålen. I maj 2023 tog Ghaderi mer skyddad ledighet, för att återvända i augusti 2023, varefter hon placerades på Amazons informella ´Focus´ prestationsgranskningsplan och hennes roll minskades igen. Klagomålet hävdar att hon sedan fick en annan negativ prestationsbedömning och fick veta att karriärvägen som var tillgänglig för henne före hennes mammaledighet inte längre var på bordet. Klagomålet fortsätter med att hon sedan begärde att bli flyttad till ett annat team, men, påstås det, hennes linjechef sa att eftersom hon var på Focus-planen var hon inte berättigad till en överföring. Efter det placerades hon på den formella ´Pivot´-planen, vilket innebär att lämna eller uppfylla prestationsmål. Klagomålet hävdar att planen var utformad för att säkerställa Ghaderis misslyckande. Till exempel krävde det första målet att hon skulle skapa en plan för att minska dataförvaringskostnaderna över hela AmazonBot webbsökningsorganisationen med 75 procent på bara åtta arbetsdagar. Fröken Ghaderi frågade flera seniora, högpresterande ingenjörer om detta mål, och de bekräftade att de inte trodde att det var möjligt inom den givna tidsramen. Även om det var möjligt hade fröken Ghaderi inte ansvarat för dataförvaring tills den vecka hon placerades på Pivot-planen, vilket innebär att hon inte hade tid att förstå den befintliga lagringsarkitekturen. Klagomålet tillägger att efter att hon begärt vägledning om uppgiften fick hon veta att hon ´borde kunna göra detta utan hjälp.´ Ghaderi klagade igen till HR om graviditetsdiskriminering och att hon fick omöjliga prestationsuppgifter, varefter hon påstår att hon sparkades. Hennes advokater har begärt juryrättegång och namngivit Amazon.com Services, Andrey Styskin och Mahesh Krishnakumar som svarande. De citerar också andra namnlösa svarande. Stämningen innehåller sju orsaker inklusive brott mot arbetsrätten mot könsdiskriminering, graviditetsledighetslag, trakasserier, skydd mot vedergällning. Det inkluderar också misslyckande att vidta åtgärder för att förhindra diskriminering och skydda visselblåsare, samt felaktig uppsägning av anställning. En case management-konferens har ställts in [PDF] för 14 augusti.

Direktlänk Dela The Register fördjupade i förrgår

Teknikaktier tar ett dyk, men oro för AI-bubbla överdriven, säger analytiker

Teknikaktier ledde förra veckans breda marknadsutförsäljning, med AI-aktier som Nvidia, Microsoft och Google i spetsen. Detta har återigen ökat oron för en överhettning på AI-marknaden. Stacy Rasgon, veterananalytiker och chef på Bernstein Research, anser dock att denna oro är överdriven. Han tror att den pågående AI-utbyggnaden är verklig och ´massiv´, och kommer sannolikt att fortsätta i några år. Rasgon medgav att det finns en ´luftficka´ - en plötslig minskning av priserna - men han tror inte att det kommer att hända nu.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade i förrgår

Begränsat erbjudande: Microsoft Windows 11 Pro tillgängligt för endast $29.97

För yrkesverksamma som arbetar på en dator dagligen kan produktiviteten påverkas direkt av datorns prestanda. För Windows-användare är det nu mycket prisvärt att hålla sig uppdaterade med det senaste operativsystemet, särskilt fram till slutet av april. Under en tidsbegränsad prissänkning som varar till kl. 11:59 PT den 30:e kan man få Microsoft Windows 11 Pro för endast $29.97 (ord. pris $199). Windows 11 Pro är utformat för företags- och företagsbruk och erbjuder förbättrad säkerhet och produktivitetsfunktioner.

Direktlänk Dela Entrepreneur Media fördjupade i förrgår

Microsofts AI-chattbot, Windows Copilot, nu tillgänglig på Windows 10 och 11

Microsofts AI-drivna chattbot, Windows Copilot, är nu tillgänglig på Windows 10 och 11-enheter. Copilot kan inte bara svara på frågor på ett liknande sätt som ChatGPT, utan kan också justera vissa av datorns inställningar, som att justera volymen. Copilot är inbyggd i Windows, till skillnad från ChatGPT som nås via en webbläsare. Copilot är gratis att använda, men ska inte förväxlas med Copilot för Microsoft 365, som erbjuder integration med några av Microsofts mest populära appar. Om du inte kan hitta Copilot på din dator, trots att du använder Windows 10 eller 11, finns det en guide för hur du kan aktivera Windows Copilot.

Direktlänk Dela Trusted Reviews fördjupade i förrgår

Microsoft och Cognizant inleder partnerskap för att expandera AI-tjänster

Microsoft utökar sina ansträngningar för att erbjuda sina generativa AI-tjänster till företagskunder genom ett nytt partnerskap med Cognizant, ett tjänste- och konsultföretag som hjälper företag att uppdatera sin tekniska infrastruktur. Cognizants kunder har köpt 25 000 platser för Microsoft 365 Copilot AI-assistent, 500 platser för Sales Copilot och 500 platser för Services Copilot. Cognizant har också använt sitt Synapse-program för att utbilda 35 000 av sina mjukvaruutvecklare på Microsoft-ägda Github Copilot, och planerar att utbilda ytterligare 40 000 utvecklare. Cognizant planerar att erbjuda Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000 kunder och över 11 branscher.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade i förrgår

Cognizant och Microsoft utökar sitt partnerskap för att förbättra företagsverksamhet med Gen AI

Generativ AI (Gen AI) fortsätter att omvandla företagsverksamheter och förbättra anställdas upplevelser världen över. Cognizant och Microsoft har tillkännagivit en utvidgning av deras partnerskap för att förvandla företagsverksamheter, förbättra anställdas upplevelser och påskynda innovation inom olika branscher. Med AI förväntas injicera 1 biljon USD i USA:s BNP under nästa decennium, har de två företagen tillkännagivit planer på att skapa och leverera branschspecifika lösningar för sina kunder med hjälp av Copilot Studio, Microsofts plattform som möjliggör användning av Gen AI LLM:er, företagsdata och affärsapplikationer för att skapa egna skräddarsydda Copilots.

Direktlänk Dela Technology Magazine fördjupade i förrgår

Microsoft stöder IWill GITA - första AI-mentalhälsoterapiassistenten på hindi

Indiska AI- och digitalhälsostartupen IWill har fått ytterligare finansiering från Microsofts program ´AI för tillgänglighet´ för att påskynda IWill GITA, världens första kontrollerade generativa AI-mentalhälsokompis på hindi. Microsoft finansierade IWill redan 2022 under samma program för att påskynda och möjliggöra utvecklingen av IWill GITA på hindi. IWill GITA, som lanserades i januari 2024, syftar till att ge tillgång till mentalhälsostöd för över 615 miljoner hindi-talande i både landsbygden och städerna i Indien till ett överkomligt pris.

Direktlänk Dela EIN News fördjupade i förrgår

AI-företag diskuterar licensavtal efter upphovsrättsmål

AI-företag har börjat diskutera licensavtal med upphovsrättsinnehavare efter anklagelser om att de har skrapat internet för att samla innehåll utan tillstånd eller ersättning. Detta har lett till flera upphovsrättsmål. New York Times har nyligen genomfört en undersökning som påstår att de största teknikföretagen, inklusive OpenAI, Google och Meta, har brutit mot sina egna regler för att träna sina generativa AI-system. OpenAI och Microsoft försöker få delar av NYT:s stämning avfärdade, där tidningen anklagar dem för att ha använt deras upphovsrättsskyddade material utan tillstånd för att träna sina AI-system.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade i förrgår

Utmaningar för hållbarhet i framväxten av generativ AI

När Benjamin Lee, en ingenjörsprofessor vid University of Pennsylvania, ser den snabbt växande spridningen av generativ AI ser han mycket potential men också stora hållbarhetsproblem. Hårdvarukostnader och infrastrukturkostnader ökar i hög takt. Lee´s forskning fokuserar på hållbar databehandling och hur man kan maximera effektiviteten med strömbegränsningar. Han har nu vänt sin uppmärksamhet mot generativ AI:s effekt på effektivitet. Skapandet av en enda bild kan använda lika mycket energi som behövs för en full smartphone-laddning, visade forskare vid Carnegie Mellon University förra året. Stora teknikföretag som Microsoft, Amazon och Google bygger datacenter och köper grafikprocessorer (GPUs) för att öka kapaciteten att experimentera. Den globala teknikindustrin producerade 2-3% av världens koldioxidutsläpp 2021, enligt FN:s miljöprogram. För att förbättra hållbarheten inom databehandling behöver industrin fortsätta att investera i förnybar energi och tänka på energilagring.

Direktlänk Dela Technically Media fördjupade i förrgår

Microsofts AI kan skapa talande videor av bilder

Microsofts AI-verktyg, VASA-1, kan automatiskt skapa en talande video av alla fotorealistiska bilder av ansikten, inklusive riktiga fotografier, tecknade serier eller konstverk. Filmerna som skapas är kompletta med övertygande läppsynkronisering och naturliga huvud- och ansiktsrörelser. I en demonstrationsvideo visade Microsoft hur de animerat Mona Lisa när hon reciterar en rap av skådespelerskan Anne Hathaway. Tekniken kan potentiellt missbrukas för att skapa deep fakes.

Direktlänk Dela Dagens PS fördjupade i förrgår

OpenAI hävdar att Elon Musk försöker främja sin egen AI-firma

OpenAI har uttalat att Elon Musks påstående att företaget brutit sina kontraktsåtaganden för att skapa en öppen källkod, icke-vinstdrivande enhet är ´revisionistiskt´ och ett försök att främja hans egen konkurrerande AI-firma. Musk, som hjälpte till att grunda företaget 2015, stämde företaget och dess VD Sam Altman i mars, med argumentet att företagets skifte mot vinstorienterade mål strider mot det ursprungliga avtalet. OpenAIs advokater förnekar också Musks anklagelse att företaget lovade att inte tjäna pengar på sin teknik.

Direktlänk Dela ReadWrite fördjupade i förrgår

Elon Musk stämmer OpenAI, företaget han hjälpte till att starta

Elon Musk, en av grundarna till AI-startupen OpenAI, stämmer nu företaget. Musk anser att OpenAI borde ha hållit fast vid sina ursprungliga icke-vinstdrivande rötter och hållit sin teknologi öppen källkod för världen att dra nytta av. Han är särskilt missnöjd med OpenAIs partnerskap med Microsoft, som han ser som ett svek mot företagets ursprungliga löfte. OpenAI:s VD, Sam Altman, håller inte med om Musks version av händelserna och anser att OpenAI har rätt att anpassa och utvecklas som företag. Fallet kommer att avgöras den 24 april.

Direktlänk Dela Editorial GE fördjupade 22 april

o9 utökar samarbete med Microsoft för att förbättra AI-planeringsförmågor

AI-programvaruplattformsleverantören o9 meddelar att de utökar sitt samarbete med Microsoft genom att integrera Microsoft Azure OpenAI Service-applikationer med o9 Digital Brain för att förbättra plattformens AI-drivna planeringsförmågor. Azure OpenAI Service ger tillgång till OpenAI:s stora språkmodeller (LLM), som kan hjälpa till med innehållsgenerering, sammanfattning, bildförståelse, semantisk sökning och översättning av naturligt språk till kod. Med tillägget av LLM kan o9:s Digital Brain digitalisera och koppla samman ´stamkunskap´ i organisationer som finns i Microsoft Outlook-e-post, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, Teams-chattsystem och mer.

Direktlänk Dela CXO Today fördjupade 22 april

Apple rapporteras utveckla AI-modell för kommande iPhone-serie

Apple utvecklar rapporterat en egen stor språkmodell (LLM) för att driva AI-funktioner på enheten för sin kommande iPhone-serie. Enligt en rapport kommer Apples AI-modell troligen att köras helt på enheten, vilket innebär att Apples första AI-funktioner skulle fungera offline, utan behov av internetanslutning. Apple kommer att använda Neural Processing Unit (NPU) av Apple Silicon som driver dess iPhones för att erbjuda nya AI-funktioner. Apple planerar att marknadsföra sina kommande AI-funktioner på ett något annorlunda sätt, med fokus på hur dess funktioner kan hjälpa användare att hantera sin dagliga rutin.

Direktlänk Dela Business Standard fördjupade 22 april

Microsofts AI-verktyg Copilot: Förändrar sättet vi arbetar

Microsoft Copilot är en chattbot utvecklad av Microsoft som lanserades i februari 2023. Denna chattbot, drivs av artificiell intelligens (AI), kan hantera många uppgifter för dig, från att skriva innehåll för webbplatsens innehåll till att skapa visuella bilder. Microsoft expanderar ständigt dess funktionalitet och lägger till stöd för denna AI-chattbot i alla sina tjänster, inklusive Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams. Copilot är ett varumärke och Microsoft har bytt namn på alla sina AI-tjänster till Copilot, inklusive Bing AI som nu också har blivit Copilot. Företaget har också lanserat en separat app för detta. Microsoft använder ChatGPT för sina AI-verktyg och har introducerat GPT 4 Turbo-läge.

Direktlänk Dela Diligent Media Corporation fördjupade 22 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot kongresspersonalens användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot, enligt en rapport från Axios. Microsoft Copilot anses av Office of Cybersecurity vara en risk för användarna på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster, enligt representanthusets Chief Administrative Officer Catherine Szpindor. Microsoft har meddelat att man planerar att leverera AI-verktyg som Copilot, som uppfyller federala säkerhets- och efterlevnadskrav, senare i år.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 22 april

OpenAI:s text-till-tal-teknik anses för riskfylld för allmän lansering

OpenAI:s text-till-tal-plattform kan skapa syntetiska ljudklipp från en 15-sekunders inspelning av någons röst, men företaget anser att tekniken är för riskfylld för allmän lansering. Generativa AI-verktyg som denna plattform är bland de mest omvälvande teknologierna idag, men de används också av hotaktörer för att generera phishing-attacker, skadlig programvara, förvanskade digitala identiteter och nästan realistiska bedrägliga kommunikationer. Konsultföretaget McKinsey förutspår att cybersäkerhetsområdet kommer att vara värt så mycket som 2 biljoner dollar år 2025, upp från 150 miljoner dollar 2021. Teknikföretaget Cisco meddelade nyligen sin Cisco Hypershield-lösning för företag, för att skydda applikationer, enheter och data över offentliga och privata datacenter samt molnnätverk. Cisco samarbetar med Nvidia för detta, och deras plan är bredare kompatibilitet och kapabiliteter.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 22 april

Microsoft planerar att utöka sin serverkapacitet

Microsoft planerar att utöka sin datacenters serverkapacitet avsevärt, enligt ett internt dokument. Detta beror på företagets intresse för generativ AI och dess investeringar i Open AI. Microsoft vill dubbla mängden ny serverkapacitet under andra halvan av sitt räkenskapsår 2024 och tredubbla tillväxten för sin serverkapacitet under första halvan av 2025. Detta kommer att kräva att Microsoft skaffar 200 megawatt ny kapacitet per månad. Företaget har redan utökat sin kapacitet med över 500 megawatt sedan juli 2023 och har totalt 5 gigawatt installerad serverkapacitet.

Direktlänk Dela Computersweden.se fördjupade 22 april

Vita huset vill att amerikanska AI-företag ska samarbeta med Förenade Arabemiraten

Vita huset uppmanar amerikanska artificiella intelligens (AI) företag att bilda partnerskap i Förenade Arabemiraten (UAE). Genom att starta verksamhet i UAE kan USA bygga en allians som skulle ge det en fördel över Kina i kapplöpningen att utveckla nya AI-projekt, enligt källor. Rapporten följde Microsofts nyligen tillkännagivna investering på 1,5 miljarder dollar i G42, ett AI-företag baserat i Abu Dhabi och lett av emiratisk kunglighet Sheikh Tahnoon Bin Zayed al-Nahyan. Enligt rapporten blev avtalet slutgiltigt efter en serie möten mellan investerare och företag från UAE och amerikanska techjättar som Microsoft, Google och OpenAI.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 22 april

Microsoft säger att Copilot-appen inte samlar in eller skickar data

Microsoft har förklarat att den nya Copilot-appen, som felaktigt lagts till i listan över installerade Windows-appar av nyligen uppdateringar av Edge, inte samlar in eller skickar data till sina servrar. Företaget började testa Microsoft Copilot i Windows Server 2025 preview-byggen tidigare i år. Efter kritik från Windows-administratörer togs Copilot bort från dessa byggen. Därför blev de överraskade när en ny 8KB Microsoft Copilot-app lades till i listan över installerade program på liveproduktionsbyggen av Windows Server 2022. Detta kända problem påverkade också system som kör Windows 10 22H2 och Windows 11 21H2 eller senare.

Direktlänk Dela Bleeping Computer fördjupade 22 april

Är SoundHound AI nästa miljonärsskapande teknikaktie?

Stora teknikföretag som Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet och Nvidia investerar kraftigt i AI-driven talteknik. Trots detta har SoundHound AI, som specialiserar sig på röstigenkänning för restaurang-, bil- och smarta hemindustrier, fått mycket uppmärksamhet. Aktierna i SoundHound AI ökade kraftigt tidigare i år efter nyheter om att Nvidia är en investerare i företaget. Aktien har dragit sig tillbaka från sina toppnivåer, men är fortfarande upp över 80% hittills i år. Marknaden för röstigenkänningsteknik kan nå 50 miljarder dollar år 2029, enligt Statista.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 22 april

Meta inför AI-chattbot i sina appar för att förbättra användarupplevelsen

Meta har meddelat en uppdatering av sina AI-modeller och planerar att införa AGI, eller artificiell allmän intelligens. Mark Zuckerberg förutspår att många människor kommer att prata med AI dagligen inom slutet av decenniet, användande smarta glasögon som de utvecklar med Ray-Ban Meta. Meta implementerar nu sin chattbot i sina mest populära appar, inklusive Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. Chattboten kan kommentera på Facebook-inlägg, delta i gruppmeddelanden eller erbjuda förslag i sociala flöden. Användare kan också chatta direkt med den, likt ChatGPT. Den kan generera bilder och skriva meddelanden åt användarna. Meta AI är också tillgänglig i sökfunktionen över Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger, vilket gör det möjligt att få realtidsinformation från webben utan att behöva växla mellan appar.

Direktlänk Dela New York Media fördjupade 22 april

AI förändrar journalistiken: etiska och redaktionella utmaningar

Uppkomsten av artificiell intelligens (AI) har tvingat allt fler journalister att hantera de etiska och redaktionella utmaningar som den snabbt växande tekniken medför. AI:s roll i att assistera eller helt omvandla nyhetsrum var bland frågorna som diskuterades på International Journalism Festival i Perugia, Italien. AI-verktyg används i nyhetsrum över hela världen för att transkribera ljudfiler, sammanfatta texter och översätta. Axel Springer-gruppen i Tyskland meddelade tidigt 2023 att de skär ner på jobb vid tidningarna Bild och Die Welt, med motiveringen att AI nu kan ´ersätta´ vissa av deras journalister.

Direktlänk Dela Khaleej Times fördjupade 22 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot kongresspersonalens användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot, rapporterade Axios. Microsoft Copilot anses av Cybersecurity-kontoret vara en risk för användare på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster, sade Catherine Szpindor, representanthusets administrativa chef. Microsoft meddelade att de förstår att statliga användare har högre säkerhetskrav för data och att de har en plan för att leverera AI-verktyg som Copilot som uppfyller de federala säkerhetskraven senare i år.

Direktlänk Dela Yahoo Sports Canada fördjupade 21 april

OpenAI nekar till anklagelserna från Elon Musk i rättsprocess

OpenAI har nyligen avvisat alla anklagelser som framförts av en av dess tidiga investerare, Elon Musk, i hans rättsprocess. I mars stämde Musk OpenAI och dess VD Sam Altman för brott mot dess grundprinciper genom att samarbeta med Microsoft. OpenAIs juridiska team hävdar att anklagelserna i stämningen inte är mer än ´revisionistisk historia´ och ett försök av Musk att stärka sitt AI-företag, xAI. OpenAIs advokater avfärdade också påståenden om att OpenAI lovat att inte kommersialisera sin teknologi. Nästa domstolsförhandling äger rum den 24 april 2024.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 21 april

Tre AI-aktier som Wall Street tror kommer att överträffa Nvidia

Nvidia regerar för närvarande som kung inom artificiell intelligens (AI), men det finns tre AI-aktier som Wall Street tror kommer att överträffa Nvidia under de närmaste 12 månaderna. Dessa aktier inkluderar Advanced Micro Devices (AMD), Intel och UiPath. AMD, en av Nvidias största rivaler, förväntas ha en uppsida på nästan 16% tack vare introduktionen av sina nya AI-chip. Intel, som en gång var ohotad kung på den globala chipmarknaden, förväntas förbättras med en genomsnittlig 12-månaders prisprognos 18% över det nuvarande aktiepriset. UiPath, en ledare inom robotprocessautomatisering (RPA), förväntas ha en uppsida på 45%.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 21 april

AI förväntas vara huvudtema i kommande stora teknikrapporter

Artificiell intelligens (AI) förväntas vara ett huvudtema i de kommande rapporterna från stora teknikföretag. Meta Platforms kommer att rapportera om sina intäkter på onsdag, medan Alphabet, Googles moderbolag, och Microsoft kommer att rapportera på torsdag. Analytiker förväntar sig att Meta kommer att ge uppdateringar om hur företaget använder AI för att driva sina plattformars rekommendations- och rankningsmotorer, samt beröra sin senaste AI-assistentexpansion, Llama 3, och dess nya AI-chip. Google förväntas ge uppdateringar om sina initiativ som AI-monetisering över sina företagserbjudanden samt andra indikationer på hur företaget använder AI. Microsoft kommer troligen att erbjuda investerare insikter i företagets AI-projekt genom sitt partnerskap med OpenAI, inklusive Copilot och molnpåverkan.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 21 april

AdventHealth leder i AI-användning inom hälsovården, deltar i två viktiga initiativ

AdventHealth, ledande inom hälsovård och artificiell intelligens (AI), har bjudits in att delta i två initiativ fokuserade på ansvarsfull utveckling och implementering av AI inom hälsovården. AdventHealth använder AI på många sätt, alla granskade och godkända av en rådgivande styrelse bestående av topp hälsovårdsprofessionella och branschexperter. AdventHealth är en grundande medlem av Coalition for Health AI (CHAI) och arbetar med Trustworthy, Responsible AI Network (TRAIN), tillsammans med företag som Microsoft, Duke Health, Cleveland Clinic och Boston Children´s Hospital.

Direktlänk Dela WFTV Channel 9 fördjupade 21 april

Microsoft 365 Roadmap avslöjar nya AI-funktioner för Word, Excel och Teams

Microsofts AI-genererade bildskapare, Designer, kommer att integreras i Word på nästan alla plattformar i juni med hjälp av Copilot. En annan funktion relaterad till Copilot som kommer att läggas till i Word-plattformar senare i april är Bing-sökintegration. Dessutom kommer Word att lägga till integrerade Copilot Graph-baserade sökfunktioner i april. I maj kommer Word att lägga till en annan Copilot-funktion: Använd Utkast med Copilot i Word med Copilot-menyn på duken när en användare väljer text, en lista eller en tabell. Copilot kommer också att vara en del av en webbuppdatering för Excel i maj. I juni kommer den nya Outlook för Windows och webben att få några nya kopiera och klistra in tangentbords-genvägar. Slutligen kommer Microsoft Teams Calls-appen att få några AI-funktioner i juni för alla plattformar.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 21 april

Microsoft utvecklar AI-teknik för att animera stillbilder

Microsoft har utvecklat en ny artificiell intelligens (AI) teknik, kallad VASA-1, som kan ta ett stilla ansiktsbild och en ljudklipp av någon som talar för att skapa en realistisk video av den personen som talar. Medan VASA-1:s produktion är underhållande, finns det oro över dess potentiella missbruk, som att imitera riktiga människor, och hur det kan leda till nya former av desinformation. Microsoft är medvetna om dessa bekymmer och har inga omedelbara planer på att släppa VASA-1 till allmänheten. Teknikens potentiella tillämpningar inkluderar utbildning, förbättring av tillgänglighet för individer med kommunikationsutmaningar och skapande av virtuella följeslagare för människor.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 21 april

Nya yrket ´promptingenjör´ innebär att generera texter och bilder genom att ställa smarta frågor till AI. Tekniken kräver mer psykologisk och manipulativ kunskap än teknisk. Det hjälper att ge chattboten tydliga instruktioner, undvika negationer och be den tänka steg för steg. ´Rollspel´, där chattboten antar en viss personlighet, är också populärt. Forskare vid Google Deepmind och Javier Rando vid ETH Zurich har bidragit till forskningen kring detta. Men det är inte alltid klart varför vissa metoder fungerar och andra inte.

Breaking Latest News fördjupade 21 april

AI påverkar journalistiken: etiska och redaktionella utmaningar diskuteras på festival

Artificiell intelligens (AI) har lett till att allt fler journalister brottas med etiska och redaktionella utmaningar, vilket diskuterades vid Internationella Journalistfestivalen i Perugia, Italien. AI-verktyg används i nyhetsrum världen över för att transkribera ljudfiler, sammanfatta texter och översätta. Tyska Axel Springer-gruppen meddelade tidigt 2023 att de skär ner på jobben vid Bild och Die Welt, och sa att AI nu kan ´ersätta´ några av dess journalister. Generativ AI, som kan producera text och bilder efter en enkel begäran på vardagligt språk, har öppnat nya gränser men också väckt oro. Kostnaderna för generativ AI har sjunkit sedan ChatGPT kom på scenen sent 2022, och verktyget som designats av amerikanska start-up företaget OpenAI är nu tillgängligt för mindre nyhetsrum. Enligt en uppskattning har AI skapat lika många bilder på ett år som fotografi på 150 år, vilket har väckt allvarliga frågor om hur nyheter kan fiskas ut ur den enorma mängden innehåll, inklusive deepfakes. Organisationer inom media och teknik samarbetar för att bekämpa hotet, särskilt genom Koalitionen för innehållsursprung och äkthet, som söker att sätta gemensamma standarder.

Direktlänk Dela Dawn fördjupade 21 april

Förväntningar och förbättringar inför kommande Windows 12

En ny version av Windows är troligen under utveckling och det spekuleras att det kan vara Windows 12. Trots regelbundna uppdateringar av Windows 11 sedan dess lansering i oktober 2021 finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Rykten om den kommande versionen har cirkulerat i flera år och det förväntas att Microsoft kommer att lansera uppdateringen senast 2025, då stödet för Windows 10 upphör. AI-funktioner har blivit allt viktigare för Microsoft, exempelvis med den virtuella assistenten Windows Copilot, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar och bättre integration av AI i operativsystemet. Dessutom förväntas förbättringar av Widgets och stöd för Android-appar.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 21 april

Nigeria lanserar landets första flerspråkiga storskaliga språkmodell

Nigerias ministerium för kommunikationer, innovation och digital ekonomi har lanserat landets första flerspråkiga storskaliga språkmodell (LLM). Kommunikationsminister Dr. Bosun Tijani meddelade detta den 19 april. LLM kommer att tränas på fem lågresursspråk och accenterad engelska för att säkerställa starkare språkrepresentation i befintliga datauppsättningar för utveckling av AI-lösningar. LLM-projektet kommer också att stödjas av över 7 000 fellows från 3MTT Nigeria-programmet.

Direktlänk Dela Techlabari.com fördjupade 21 april

AI-teknik visar rasistiska tendenser på grund av snedvriden data

AI-teknik utbildas för att samla mer kunskap och låta mer mänsklig. Detta kommer ofta genom att analysera stora datamängder, vare sig det kommer från miljontals böcker eller otaliga sociala medier. Det har uppstått några problem som ett resultat av detta. Ett är att vissa AI-genererade texter kan uppvisa vissa karaktäristiska egenskaper - vilket i sin tur kan göra det lättare att upptäcka. Tyvärr är ett annat att vissa AI börjar låta - hur ska man uttrycka detta? - djupt rasistiska. Monica Melton beskrev i en artikel för Business Insider flera sätt på vilka AI-system uppvisade rasistisk snedvridning på flera oroväckande sätt. En del av detta, noterar Melton, kommer från det faktum att teknikvärlden fortfarande till stor del är vit och manlig - vilket kan innebära att de sätt på vilka maskininlärningssystem är utbildade inte tar hänsyn till stora delar av världsbefolkningen. Tyvärr är detta långt ifrån första gången dessa problem har uppstått. Du kanske minns tiden 2016 när Microsoft debuterade en chatbot, Tay, som var designad för att lära sig av användare på Twitter. Tay gick offline mindre än en dag efter att ha slagits på. Även om tekniken bakom cirka 2024 AI är kraftfullare än vad som gjorde det möjligt för Tay att arbeta, har vissa av samma problem kvarstått. En nyligen uppdatering till en 2019-artikel i IEEE Spectrum citerade kommentarer gjorda av Jay Wolcott från det generativa AI-företaget Knowbl.

Direktlänk Dela InsideHook fördjupade 21 april

Kyrkan måste ta itu med utmaningar och möjligheter med AI

Det är hög tid för kyrkan att seriöst ta itu med utmaningar, möjligheter och hot från AI. Maskiner har utvecklats som verkar vara smartare än människor. AI är ett verktyg som ger snabb tillgång till information och kunskap som delas och laddas upp på internet. AI kan generera svar på frågor, översätta texter till alla språk och göra självkörande fordon möjliga. Det finns dock också risker, som att AI kan användas för desinformation och kan leda till massarbetslöshet. Det är viktigt att hitta sätt att lindra farorna med AI och dra nytta av denna tekniska underverk.

Direktlänk Dela Rappler fördjupade 21 april

Rättslig strid mellan Elon Musk och OpenAI avslöjar komplexiteten i AI-partnerskap

Den pågående rättsliga striden mellan OpenAI och teknikmagnaten Elon Musk belyser komplexiteten i partnerskap, grundläggande principer och kommersialisering inom artificiell intelligens (AI). Musk anklagar OpenAI för att ha avvikit från sitt altruistiska uppdrag och prioriterat vinst, vilket företaget starkt förnekar. Musk hävdar att OpenAIs samarbete med Microsoft strider mot dess åtagande att göra AI-teknik tillgänglig för allmänheten. OpenAI försvarar sitt partnerskap med Microsoft och förnekar Musks påståenden.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 20 april

Rättslig strid mellan OpenAI och Elon Musk belyser AI-utmaningar

Den pågående rättsliga striden mellan OpenAI och teknikmagnaten Elon Musk har fångat industrins uppmärksamhet, och belyser komplexiteten i partnerskap, grundläggande principer och kommersialisering inom artificiell intelligens (AI). Elon Musk anklagar OpenAI för att ha avvikit från sitt altruistiska uppdrag och prioriterat vinst, något som företaget starkt förnekar. Musk anklagar OpenAI för att bryta mot sina grundläggande principer genom att samarbeta med Microsoft, något han ser som ett tecken på att företaget prioriterar vinst framför altruism. OpenAI försvarar sig mot anklagelserna och menar att Musks rättsliga åtgärder är ett försök att främja hans egna AI-ambitioner.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 20 april

Skillnader mellan Copilot Pro och Copilot för Microsoft 365

Artikeln diskuterar de viktigaste skillnaderna mellan de två betalda versionerna av Copilot, Copilot Pro och Copilot för Microsoft 365. Copilot Pro kostar $20 per användare per månad och Copilot för Microsoft 365 kostar en extra $10, vilket totalt blir $30 per användare per månad. En av de största skillnaderna mellan de två versionerna är att Microsoft har meddelat att Enterprise Data Grounding kommer till Copilot i Office-apparna. Copilot Pro har dock ingen företagsdataförankring och fungerar inte i Teams. Frågan är om det är värt att betala de extra tio dollar per användare per månad för Copilot för Microsoft 365.

Direktlänk Dela Petri IT Knowledgebase fördjupade 20 april

Microsoft utvecklar AI-verktyg för att skapa realistiska ´personer´, men planerar inte att släppa det fritt

Microsoft har utvecklat ett nytt AI-verktyg, Vasa-1, som kan generera realistiska porträttbilder och matcha dem med ljudklipp för att skapa trovärdiga ´personer´. Verktyget, som Microsoft säger kan hjälpa till att upptäcka falskt innehåll online, kommer dock inte att släppas fritt på grund av rädsla för att det kan användas för att skapa trovärdig desinformation. Microsoft planerar för närvarande inte någon produkt kopplad till Vasa-1.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 20 april

OpenAI bemöter Elon Musks anklagelser

OpenAI svarar bestämt på Elon Musks anklagelser om att företaget har avvikit från sin ursprungliga mission och betonar sitt engagemang för AI-säkerhet och globala fördelar mitt i pågående rättsliga tvister. Musk har stämt OpenAI och anklagar företaget för att ha övergett sitt ursprungliga uppdrag att utveckla och öppet dela artificiell intelligens för mänsklighetens fördel. OpenAI har i sitt svar beskrivit Musks påståenden som ´inkoherenta´ och saknar en faktuell grund. Den rättsliga striden kan sätta betydande prejudikat för hur innovativa teknologier hanteras och används inom sektorn.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 20 april

Microsoft utökar användningen av AI-assistenten Copilot i Windows 11

Microsoft planerar att utöka användningen av sin AI-assistent Copilot i Windows 11. Ny bevis visar att AI:n kommer att bli mer närvarande i olika delar av operativsystemet. Två inkommande bärbara datorer från Lenovo med Snapdragon X Elite CPU läckte nyligen, båda med en Copilot-tematiserad bakgrundsbild. Detta tyder på att Microsoft har en officiell ny bakgrund för AI på gång. Copilot kommer också att bli mer integrerad i Windows 11 och Microsoft Edge, med nya funktioner som rådgivning om säkerhetsinställningar och hantering av lösenord.

Direktlänk Dela Yahoo News Singapore fördjupade 20 april

Generativ AI växer snabbare än andra ´störande´ teknologier

Generativ AI skiljer sig från tidigare teknikrevolutioner, enligt Aaron Bjork, produktchef på Microsoft. Han talade vid Microsoft Envision AI Roadshow i Auckland, där hundratals företagsledare lärde sig om AI:s snabba tillväxt och hur man integrerar det i vardagliga affärer. Nya Zeeländska företag använder Microsoft Copilot för allt från chatbots till bildanalys. Företag som Fonterra, Mitre 10 och Genesis Energy har redan sett fördelarna med AI, med Genesis som sparar varje teammedlem 1-5 timmar i veckan genom att använda Copilot för Microsoft 365.

Direktlänk Dela Microsoft News fördjupade 20 april

Nigeria lanserar stor flerspråkig AI-modell för att leda utvecklingen av AI i Afrika

Nigerias regering har lanserat en stor flerspråkig AI-modell genom sitt första kommunikations-, innovations- och digitala ekonomiministerium. Lanseringen skedde under en AI-workshop i huvudstaden Abuja. AI-verktyget lanserades i samarbete med det nigerianska AI-företaget Awarritech, det globala teknikföretaget DataDotOrg, National Information Technology Development Agency (NITDA) och National Center for AI and Robotics (NCAIR). AI-modellen kommer att tränas i fem lågkällspråk och avancerad engelska för att säkerställa en starkare språkrepresentation i befintliga dataset för utveckling av AI-lösningar.

Direktlänk Dela Viral Okezone Internet fördjupade 20 april

Apple förväntas lägga till AI-funktioner i Notes-appen med iOS 18

En rapport tidigare i veckan hävdade att Apple kommer att införa nya funktioner i sin Notes-app via iOS 18, inklusive stöd för röstinspelningar. Framtidsutsikterna att få ännu mer funktionalitet ur appen när iOS 18 rullas ut är mycket intressanta. Stöd för röstinspelningar kommer förhoppningsvis att vara smartare och inkludera generativa AI-funktioner, vilket skulle kunna göra röstinspelningar mycket användbara. Specifikt tänker skribenten på två AI-funktioner som han hoppas att Apple levererar: Rösttranskription och sammanfattning. Apple har förbättrat appen under de senaste åren och lagt till alla typer av funktioner och formateringsalternativ. Inget är officiellt, men skribenten hoppas att Notes får AI-behandlingen i iOS 18.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade 20 april

Microsoft demonstrerar farlig AI-teknik men släpper den inte till allmänheten

Microsoft har denna vecka demonstrerat VASA-1, en ram för att skapa videor av människor som pratar från en stillbild, ljudprov och textmanus, och hävdar att det är för farligt för att släppas ut till allmänheten. Dessa AI-genererade videor, där människor kan animeras övertygande för att tala manusade ord i en klonad röst, är precis den typ av sak som den amerikanska Federal Trade Commission varnade för förra månaden. Microsofts team erkänner detta i deras tillkännagivande, som förklarar att tekniken inte släpps på grund av etiska överväganden. De insisterar på att de presenterar forskning för att skapa virtuella interaktiva karaktärer och inte för att imitera någon. Därför finns ingen produkt eller API planerad.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 20 april

OpenAI förnekar Elon Musks stämningsansökan, begär avvisning i domstol

OpenAI har förnekat anklagelser från en av sina ursprungliga investerare, Elon Musk. Musk hade lämnat in en stämningsansökan mot företaget och dess VD Sam Altman i mars, anklagande OpenAI för att ha brutit mot sina grundläggande principer genom att samarbeta med Microsoft. OpenAI:s juridiska team hävdade att Musk övergav företaget för flera år sedan när hans försök att dominera misslyckades. OpenAI bestrider också Musks påstående att företaget hade åtagit sig att inte kommersialisera sin teknik. En förhandling om motionen att avvisa stämningsansökan är planerad till den 24 april.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 20 april

AI förvandlar bedrägerier: Amerikaner förlorade 10 miljarder dollar förra året

Artificiell intelligens (AI) förändrar hur företag bedriver verksamhet, men ger också bedragare nya sätt att lura konsumenter. Amerikaner förlorade rekordhöga 10 miljarder dollar till bedragare förra året, trots att en populär bedrägerimetod - bluff-robocalls - minskade med nästan 40%, enligt samtalsspärrföretaget YouMail. Nya AI-tekniker har lett till röstkloning, vilket gör det möjligt för bedragare att imitera kändisar, valda tjänstemän och till och med dina nära vänner. Dessa imitationer har använts för att utpressa familjemedlemmar genom att få dem att tro att deras nära och kära är i fara.

Direktlänk Dela NewsNation fördjupade 20 april

Nigeria lanserar stor flerspråkig språkmodell för AI-utveckling

Nigerias regering har genom sitt första kommunikations-, innovations- och digitala ekonomidepartement lanserat en stor flerspråkig språkmodell (LLM). Detta gjordes när landet ville ta en ledande ställning inom utvecklingen av artificiell intelligens (AI) i Afrika. AI-verktygets lansering underlättades av ett samarbete mellan det nigerianska AI-företaget Awarritech, den globala teknikföretaget DataDotOrg, National Information Technology Development Agency (NITDA) och National Center for AI and Robotics (NCAIR). LLM kommer att tränas i fem lågkällsspråk och avancerad engelska för att säkerställa en starkare språkrepresentation i befintliga dataset för utveckling av AI-lösningar. Projektet kommer också att stödjas av över 7000 medlemmar av Nigerias 3MTT-program.

Direktlänk Dela Viral Okezone Internet fördjupade 20 april

Nigeria lanserar sin första storskaliga flerspråkiga språkmodell

Nigeria har lanserat sin första stora flerspråkiga språkmodell (LLM). Lanseringen tillkännagavs av kommunikationsministern, Dr. Bosun Tijani, efter en 4-dagars AI-workshop i Abuja. LLM kommer att tränas på fem språk med låga resurser. Tijani avslöjade att lanseringen av AI-verktyget underlättades genom ett samarbete mellan det nigerianska AI-företaget Awarritech, det globala teknikföretaget DataDotOrg, National Information Technology Development Agency (NITDA) och National Centre for AI and Robotics (NCAIR).

Direktlänk Dela Crypto Times fördjupade 20 april

Nigeria lanserar sin första flerspråkiga stora språkmodell i ett steg framåt för AI i Afrika

Nigeria har lanserat sin första flerspråkiga stora språkmodell (LLM), vilket markerar ett stort steg framåt i landets ambition att leda AI-utvecklingen i Afrika. Utvecklingen av LLM har möjliggjorts genom samarbete mellan viktiga intressenter som det nigerianska AI-företaget Awarritech, det globala teknikföretaget DataDotOrg, National Information Technology Development Agency (NITDA) och National Centre for AI and Robotics (NCAIR). Modellen är utformad för att tränas i fem lågresursspråk och accentuerad engelska, vilket förbättrar representationen av dessa språk i AI-applikationer.

Direktlänk Dela Coinnounce fördjupade 20 april

Microsoft introducerar nytt AI-innehållsmodell kallat VASA-1

Microsofts forskningsteam introducerar ett imponerande AI-verktyg kallat VASA-1. Det använder tekniken för att generera videor med endast ett enda fotografi och ett ljudprov. VASA-1 står för Visual Affective Skills with Audio och levererar mer än att animera ett ansikte och synkronisera ljud. Det integrerar också naturliga ansiktsuttryck och huvudrörelser som korrelerar till det tillhandahållna ljudet för att skapa en nästan äkta video av någon som talar. Verktyget används för närvarande för utbildningsändamål som NPC och virtuella assistenter.

Direktlänk Dela Trend Hunter fördjupade 20 april

Meta introducerar AI-chattboten Meta AI

Meta har introducerat en ny funktion, Meta AI, en AI-chattbot som användarna kan interagera med. Funktionen rullas ut till företagets huvudappar, inklusive Facebook, Instagram, Messenger och WhatsApp. Meta AI är primärt ett konversationschattfönster där användarna kan ställa frågor och generera AI-bilder. Chattboten är integrerad i sök- och meddelandefunktionerna i Metas appar och kan dyka upp i flödet under vissa inlägg. Meta AI kan inte stängas av i sökningen, men det finns alternativ för att dölja eller tysta den i andra appar.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 20 april

OpenAI anställer Pragya Misra för att leda offentlig politik och partnerskap i Indien

OpenAI, företaget som stöds av Microsoft och utvecklade ChatGPT, har anställt Pragya Misra som sin första anställda i Indien. Pragya kommer att leda offentliga politikärenden och partnerskap i Indien. Hon kommer att ansvara för regeringsrelationer för OpenAI och förväntas spela en viktig roll för att möjliggöra företagets arbete med regeringen för att forma landets artificiella intelligensreglering. Pragya Misra var tidigare Director of Public Affairs på Truecaller och har även arbetat för Meta Platforms Inc, Ernst & Young och den kungliga danska ambassaden i New Delhi.

Direktlänk Dela The Federal fördjupade 20 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien, Pragya Misra

OpenAI, som stöds av Microsoft, har nyligen anställt Pragya Misra som sin första anställda i Indien. Misra, 39, har anställts för att hantera offentliga angelägenheter och partnerskap i Indien. Tidigare har hon arbetat med Truecaller och fungerade som direktör för offentliga angelägenheter där hennes roll inkluderade nära samarbete med investerare, regeringsministerier, nyckelintressenter och mediebyråer. Misra har också arbetat med flera Meta-plattformar i tre år och ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Dessutom är hon en skicklig golfare och har representerat Indien i många turneringar mellan 1998 och 2007.

Direktlänk Dela MyNation fördjupade 20 april

AI-företaget Mistral söker att dubbla sin värdering till $5,3 miljarder

AI-företaget Mistral har återupptagit samtal med potentiella investerare om att höja $533 miljoner, en finansiering som skulle öka dess värdering till $5,3 miljarder. Detta skulle hjälpa det franska företaget att dubbla sin värdering från sin nuvarande nivå. Företaget genererade $415 miljoner vid en värdering på $2 miljarder i december 2023. Namnen på de investerare som Mistral för närvarande engagerar har ännu inte offentliggjorts. När finansieringsrundan äger rum kommer intäkterna att användas för att förvärva chips som behövs för träning och drift av Mistrals AI-modeller.

Direktlänk Dela Coingape fördjupade 20 april

Google konsoliderar AI-team under DeepMind för att påskynda utvecklingen

Google konsoliderar flera team som arbetar med generativ AI under DeepMind för att påskynda utvecklingen av mer kapabla system. Beslutet, som togs av VD Sundar Pichai, bygger på tidigare konsolideringsinsatser kring AI-utveckling. Google har redan flyttat andra ansvarsgrupper under sitt centrala Trust and Safety-team och planerar att bygga ut mer omfattande AI-test- och utvärderingsprotokoll. Konsolideringsinsatserna sträcker sig även till AI-hårdvaruutveckling. Förändringarna kommer att se Platform och Ecosystem och Devices and Services-teamen kombineras till en ny grupp som kallas Platforms and Devices.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 20 april

Ny bugg i Outlook exponerar dolda deltagare

En bugg i Microsofts e-postprogram Outlook kan vara skadlig för användarnas sekretess. Felet gör att dolda deltagare i möten blir synliga när mötesförfrågan vidarebefordras till en annan deltagare. Användaren som upptäckte buggen beskriver det som ett stort sekretessproblem. Denna och andra problem med Outlook, som problem med sökning, inloggning, begränsningar för antalet e-postmeddelanden som kan flyttas samtidigt och det något komplicerade användargränssnittet, har lett till klagomål från användare. Microsoft uppmanas att åtgärda dessa grundläggande problem.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 20 april

Ally Financial expanderar sin AI-strategi med Amazon Bedrock

Bankbolaget Ally Financial, med tillgångar på 196 miljarder dollar, utökar sin generativa AI-strategi och förbereder lanseringen av Amazon Bedrock. Företaget utforskar autonoma agenter och kultiverar användningsfall genererade av anställda. Ally Financial är helt digitalt och använder tekniker som molnbaserad databehandling för att erbjuda kundservice och driva sin verksamhet. GenAI är nu en del av företagets teknologimix. Ally Financial lanserade sin första användning av GenAI 2023, vilket banade väg för att skala upp GenAI-initiativet. I juli lanserade företaget Ally.ai, en molnbaserad plattform som det nu bygger vidare på.

Direktlänk Dela News Jani fördjupade 20 april

Microsofts AI-modell VASA-1 kan få foton att prata och visa mänskligt beteende

Microsoft har investerat miljarder i OpenAI för att utveckla AI-teknologin. Nu har företaget utvecklat en ny AI-modell, VASA-1, som kan få dina foton att prata och visa mänsklikt beteende. VASA-1 kan synkronisera läpprörelser med fotona, och rörelserna är så realistiska att det är svårt att tro att de inte är videor. Trots detta anser Microsoft att klippen fortfarande inte är autentiska nog och att det fortfarande finns en lucka att fylla för att uppnå äktheten hos riktiga videor. Företaget är medvetet om möjliga missbruk men verkar vara fast beslutet att bortse från dem eftersom fördelarna är större.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 20 april

Ovanlig händelse hos Microsoft: alla Mikes/Michaels lades till i en diskussionsgrupp

Microsofts VP för Bing, Michael Schechter, upptäckte en ovanlig händelse då någon av misstag lade till alla Mike/Michael i företaget i en diskussionsalias. Detta väckte oro bland vissa deltagare som såg det som en fälla, medan andra använde gruppen som en möjlighet att koppla upp sig. Schechter använde Copilot AI för att sammanfatta tankar, skratt och oro som delades i diskussionen. En liknande händelse inträffade på 90-talet, då någon försökte nå en ´Mike från Microsoft´ men fick 600 e-postadresser till alla Mikes på Microsoft.

Direktlänk Dela Yahoo News Singapore fördjupade 20 april

Microsoft Copilot: Ett nytt verktyg för att öka produktiviteten

Microsoft Copilot är ett tillägg till Windows utformat för att öka produktiviteten och förenkla tråkiga uppgifter. Verktyget ingick i uppdateringen för september 2023 (23H2) för Windows 11. Copilot kan öppnas med tangentbordskortkommandot Win + C och kan inaktiveras i inställningarna. Verktyget öppnas som en fält på höger sida av skärmen och kräver endast ett Microsoft-konto för användning. Copilot kan generera bilder, skriva text och sammanfatta dokument. Det är dock fortfarande i teknikförhandsvisningsstadiet och har vissa begränsningar. Användningen av AI-verktyget med Office kräver en prenumeration på Copilot Pro, som kostar 19 pund i månaden.

Direktlänk Dela Which? fördjupade 20 april

OpenAI utökar sin närvaro i Indien, anställer Pragya Misra

AI-företaget OpenAI har utsett Pragya Misra till chef för offentliga relationer, vilket gör henne till företagets första anställda i Indien. Detta sker i en avgörande tid då Indien just har gått in i fas 1 av Lok Sabha-valet 2024, som kommer att forma landets framtida policys och regler, inklusive de som rör artificiell intelligens (AI). Misra kommer att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien på Microsoft-baserade OpenAI. Misra har tidigare haft nyckelpositioner på framstående företag som Truecaller och Meta Platforms (tidigare Facebook).

Direktlänk Dela Times Now News fördjupade 20 april

Forskare introducerar AgentKit för att förenkla utvecklingen av AI-agenter

Forskare från Carnegie Mellon University, NVIDIA, Microsoft och Boston University har introducerat AgentKit, ett ramverk som möjliggör för användare att konstruera AI-agenter med naturligt språk istället för kod. Denna metod använder en graf-baserad design där varje nod representerar en deluppgift definierad av språkpåminnelser. Denna struktur gör det möjligt att intuitivt sätta samman komplexa agentbeteenden, vilket förbättrar användaråtkomst och systemflexibilitet. AgentKit har testats och visat betydande förbättringar i uppgiftseffektivitet och anpassningsförmåga.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 20 april

Använd GPT 4 och DALL-E 3 gratis på iPhone eller iPad med Copilot-appen

GPT 4 och DALL-E 3 är avancerade AI-verktyg utvecklade av OpenAI. Trots att de är tillgängliga mot en avgift genom OpenAI, kan man nu få gratis tillgång till dessa verktyg på iPhone eller iPad med hjälp av den kostnadsfria appen Copilot, från Microsoft. Copilot-appen möjliggör användning av GPT 4:s AI-språkmodell och DALL-E 3:s AI-bildgenerator. Detta är möjligt eftersom Microsoft är en investerare i OpenAI och har tillgång till de senaste versionerna av GPT och DALL-E.

Direktlänk Dela OS X Daily fördjupade 19 april

Microsoft skickar oavsiktligt Copilot på Windows Server-byggen

I ett avsnitt av First Ring Daily diskuterar Brad Sams och Paul Thurrott att Microsoft oavsiktligt skickade Copilot på Windows Server-byggen. De diskuterar också hur Microsoft kan göra Copilot mer användbart för IT-administratörer och säkerhetsexperter, och undrar om de verkligen kan lita på AI att göra ändringar för dem.

Direktlänk Dela Petri IT Knowledgebase fördjupade 19 april

AI-chipstillverkare Nvidia och andra AI-aktier tar stryk

AI-chipstillverkaren Nvidia (NVDA) såg sina aktier dyka på fredagen efter att deras viktiga hårdvarupartner Super Micro Computer (SMCI) meddelade sitt nästa rapporteringsdatum utan att ge preliminära resultat. Nvidia-aktien sjönk i takt med andra framstående AI-aktier. På aktiemarknaden idag sjönk Nvidia-aktien med 10% till 762. Super Micro-aktien störtdök med 23,1% till 713,65. Aktier i Nvidias rival Advanced Micro Devices (AMD) sjönk med 5,4% till 146,64. Aktierna i Astera Labs (ALAB), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU) och Microsoft (MSFT) sjönk också.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 19 april

Microsoft planerar att investera 3,2 miljarder euro i AI-teknik i Tyskland

Microsoft planerar att investera 3,2 miljarder euro i AI-teknik i Tyskland under de kommande två åren, enligt företagets vice ordförande Brad Smith. Investeringsplanen kommer att fördubbla Microsofts AI- och datacenterkapacitet i Tyskland. Detta är den största enskilda investeringen i Microsofts 40-åriga historia i EU-landet. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz välkomnade beslutet, vilket ses som ett förtroendevotum för Europas största ekonomi. Microsofts Tysklandschef Marianne Janik nämnde att fokus kommer att ligga på västra Rhenland och området kring bankhuvudstaden Frankfurt. Investeringsplanen inkluderar även ett program för att utbilda upp till 1,2 miljoner människor i nya AI-färdigheter.

Direktlänk Dela The Next Web fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien, utvidgar sin närvaro i Asien

OpenAI, företaget som stöds av Microsoft och är känt för sin generativa förtränade transformeringsmodell ChatGPT, har anställt sin första anställda i Indien. Pragya Misra kommer att leda företagets offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien. Misra har tidigare arbetat på Truecaller och Meta Platforms. Detta kommer kort tid efter att OpenAI tillkännagav sitt första kontor i Japan och Asien. OpenAI:s anställning av Misra kommer när företaget ser att expandera sin närvaro i Asien och förespråka gynnsamma regleringar för AI.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

Cenit implementerar AI-kopilot för att stödja mänsklig talang

Enligt Microsofts arbetsindex för 2023 ägnar anställda cirka 60% av sin tid åt kommunikations- och samordningsuppgifter, vilket endast lämnar 40% för kreativa aktiviteter och effektivt samarbete. Cenit, ett dotterbolag till Grupo Ecopetrol, har blivit en av de första colombianska företagen att anta AI-baserade assistenter för att förbättra produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen. Verktyg som Microsoft Copilot har omdefinierat hur professionella utför sina dagliga uppgifter. Copilot för Microsoft 365, drivet av AI, integreras med vardagliga applikationer som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams för att ge realtidsassistans, vilket gör att användarna kan förbättra sin kreativitet och fokusera på de viktigaste uppgifterna.

Direktlänk Dela Microsoft News fördjupade 19 april

OpenAI står inför flera rättsliga strider om upphovsrätt och kontrakt

OpenAI och Microsoft står inför flera stämningar på grund av påstådda brott mot upphovsrätten. New York Times, Alternet och Raw Story har stämt företagen för att ha använt deras innehåll utan licens för att träna OpenAIs generativa AI, ChatGPT. En grupp programmerare har också stämt på grund av användning av öppen källkodsprogramvara för Microsofts AI-baserade programmeringsverktyg, CoPilot. OpenAI har också stämts i klassåtgärder som inkluderar komiker Sarah Silverman, författare Michael Chabon och dramatiker David Henry Hwang. Dessutom har OpenAI stängt av ByteDances konto på grund av påstådd användning av OpenAIs API för att träna sin egen AI, vilket strider mot OpenAIs användarvillkor. Elon Musk har också stämt OpenAI och dess grundare Sam Altman för brott mot kontrakt och orättvis konkurrens.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade 19 april

Skugg-IT och AI-assistenter: En utmaning för företag

ChatGPT var den mest använda skugg-IT-applikationen förra året och förväntas behålla den positionen till 2024. Skugg-IT kan skapa problem för IT-organisationer, särskilt när det inkluderar generativ AI som chatbots och applikationer som syftar till att öka produktiviteten. Traditionella sätt att hantera skugg-IT har varit att förbjuda appar eller enheter och förklara riskerna, och sedan antingen ta in skugg-IT-elementet under IT:s paraply eller erbjuda en godkänd app eller enhet som lovar den funktionalitet som lockade användarna från början. Företag som Microsoft, Cisco, Zoom och Google har alla släppt AI-drivna assistenter som kan användas istället för Chat GPT. Men det är inte alla företag som planerar att rulla ut dessa verktyg till alla, på grund av den höga kostnaden. Detta kan leda till att användare fortsätter att använda ChatGPT, vilket kan innebära risker som att ladda upp företagsdata och information om företagets strategiska mål.

Direktlänk Dela No Jitter fördjupade 19 april

Microsoft planerar att inkludera mer av Copilot i framtida versioner av Windows 11

Microsoft planerar att inkludera mer av AI-assistenten Copilot i framtida versioner av Windows 11, enligt nya bevis. För det första har en ny bakgrundsbild med Copilot-tema upptäckts på två inkommande bärbara datorer från Lenovo med Snapdragon X Elite CPU. Dessutom har Copilot börjat dyka upp mer i Windows 11 och Microsoft Edge. I Edge-webbläsaren finns nu ett alternativ för AI när du öppnar inställningspanelen. Microsoft testar också en ny rubrik på Edge´s inställningssida med åtgärder du kan utföra med Copilot. Detta är dock bara i testfasen just nu.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 19 april

Artificiell intelligens (AI) ställer några av de mest utmanande kraven på informationsteknik, särskilt när det gäller datorkraft och datarörlighet. Därför har högpresterande datorer (HPC) blivit en avgörande möjliggörare i AI-ekosystemet. ISC High Performance 2024-konferensen och utställningen (ISC 2024) som hålls i Hamburg, Tyskland, från 12 till 16 maj, erbjuder en mängd resurser och information om hur HPC stärker AI. Evenemanget innehåller flera fokussessioner, workshops och handledningar inom AI-området, samt en utställning med mer än 60 företag och forskningsorganisationer från hela världen, alla inriktade på att tillhandahålla banbrytande hårdvara, mjukvara och tjänster för AI-marknaden.

EnterpriseAI fördjupade 19 april

AutoGen: Ett kraftfullt AI-automatiseringsverktyg för ökad effektivitet och produktivitet

AutoGen är ett kraftfullt AI-automatiseringsverktyg som kan förbättra ditt arbetssätt och göra dig mer effektiv och produktiv. Det är en öppen källkodsprogramvara som ger användare möjlighet att bygga storskaliga språkmodeller (LLM) med flera agenters samarbete och personlig anpassning. AutoGen är utformat för att initiera åtgärder eller funktioner genom en sofistikerad mekanism som kallas funktionsanrop. Detta gör att du kan automatisera komplexa processer genom att orkestrera interaktionen mellan olika agenter. AutoGen använder också en användarproxy, som fungerar som mellanhand mellan dig och automatiseringsprocessen.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupade 19 april

Microsoft uppdaterar AI-verktyget Copilot med Bing-sökfunktion i Word

Microsoft fortsätter att utveckla Copilot, sitt AI-assistansverktyg. Företaget lägger nu till en ny funktion till Copilot i Word, där användare snart kommer att kunna ställa vilken fråga som helst och få svar genom Bing. Denna funktion kommer att rullas ut globalt innan slutet av april 2024. Det bästa med det? Du behöver inte lämna Word-appen. Från vad Microsoft beskriver verkar denna förmåga komma till både Copilot Pro och Copilot för MS365-prenumeranter. Copilot för Microsoft 365 är en prenumerationsplan för AI-assistansverktyget, prissatt till 30 dollar i månaden utan minsta sittplats, och är utformad för organisationer och företag, små eller stora.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

Microsoft Word ska stödja Bing Search och AI-genererade bilder

Microsoft planerar att uppdatera sin Word-app med Copilot för att visa komplexa svar på alla typer av frågor. Word kommer att använda internet, mer specifikt Bing Search, för att få Copilot att svara på detta sätt. Detta innebär att Word kan bli en sökmotor i sig själv, utan att egentligen vara det. Användare kan ställa en fråga till Copilot i Word-chatten och Copilot genererar ett svar med hjälp av integrerad Bing-sökning. Användare behöver aldrig lämna appen och det är mycket användbart för att strömlinjeforma produktiviteten. Uppdateringen bör vara helt utrullad vid slutet av denna månad. Microsoft uppdaterar också Word för att stödja Designer, vilket betyder att användare kommer att kunna förbättra sina texter med AI-genererade bilder direkt på plattformen.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien

OpenAI, som stöds av Microsoft, har anställt sin första anställd i Indien. Pragya Misra har rekryterats som ny chef för offentliga policyfrågor och partnerskap i landet. Misra, som tidigare tjänade på Truecaller som direktör för offentliga ärenden, var ansvarig för att leda relationer med regeringen, mediepartner och intressenter. Innan detta tjänstgjorde hon också på Meta Platforms, där hon ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Misra förväntas börja sin nya roll på OpenAI vid slutet av månaden.

Direktlänk Dela YourStory Media fördjupade 19 april

Microsofts investering i OpenAI kan granskas av EU för antitrustöverträdelser

Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, kan undersökas av regulatorer i Europeiska unionen (EU) för potentiella överträdelser mot konkurrenslagstiftningen, enligt en rapport. Detta kommer efter ökad granskning av liknande avtal av andra teknikjättar. Fokus för undersökningen skulle inte vara på det ursprungliga bildandet av partnerskapet, utan snarare på om det kan begränsa konkurrensen inom EU-marknaden. EU:s konkurrensregulator har beslutat att inte undersöka partnerskapet enligt EU:s fusionsregler men kan fortfarande undersöka om partnerskapet begränsar eller snedvrider konkurrensen inom EU:s inre marknad eller om Microsofts marknadsmakt snedvrider marknaden genom vissa metoder. Europeiska kommissionen lutar mot den andra vinkeln. Inget beslut har fattats eftersom konkurrensmyndigheten letar efter bevis och kan eventuellt besluta att inte öppna en undersökning. Microsoft investerade miljarder i OpenAI och har integrerat företagets AI-drivna verktyg i sina produkter och tjänster. Microsoft har också en icke-röstposition i OpenAIs styrelse och säger att det inte äger någon del av AI-företaget. OpenAI meddelade nyligen att GPT-4 Turbo är tillgängligt för alla betalande ChatGPT-användare.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 19 april

Microsoft Designer kommer att få en ny funktion för att skapa banners

Microsoft Designer kommer att få en ny funktion som gör det möjligt att skapa banners för dokument i Word. Funktionen kommer att finnas tillgänglig för både skrivbords- och webbversioner av appen och för både Copilot Pro och Copilot för Microsoft 365-prenumeranter. Uppdateringen, som drivs av OpenAI:s senaste text-till-bild-modell DALL-E 3, förväntas allmänt rullas ut i juni 2024. Designer kommer också att finnas tillgänglig på Android som en app.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

EU-kommissionen avslutar preliminär granskning av Microsoft och OpenAI

Europeiska kommissionen har avslutat sin preliminära undersökning av partnerskapet mellan Microsoft och OpenAI och har beslutat att inte inleda en formell utredning. Trots granskning fann kommissionen att OpenAI opererar oberoende av Microsoft, vilket lindrar oro för otillbörlig kontroll eller sammanslagningsvillkor. Microsoft fortsätter att bredda sin AI-portfölj, med ett flerårigt avtal med Frankrike-baserade Mistral AI som ett framträdande steg. OpenAI har beviljat Microsoft en icke-röstande position i sin nyligen bildade styrelse.

Direktlänk Dela WinBuzzer fördjupade 19 april

Meta AI publicerar Llama 3 benchmark och planerar bred tillgänglighet på molnplattformar

Medan Meta AI uppdaterar till varje plattform publicerade de också Llama 3 benchmark för teknikentusiaster. Benchmarket erbjuder forskare och utvecklare en standardiserad testsvit för att utvärdera Llama 3:s prestanda på olika uppgifter. Detta ger användarna möjlighet att jämföra Llama 3:s styrkor och svagheter mot andra LLM:er. Meta AI har etablerat Llama 3 benchmark, en omfattande svit av utvärderingar designade för att bedöma LLM:ers prestanda över olika uppgifter. Meta planerar att göra Llama 3-modellerna tillgängliga på större molnplattformar som AWS, Databricks, Google Cloud och andra, vilket säkerställer bred tillgänglighet för utvecklare.

Direktlänk Dela Dataconomy Media fördjupade 19 april

AI-aktier: Datafokuserade mjukvaruföretag står inför konkurrens och möjligheter

Efterfrågan på högpresterande chipp har gjort Nvidia till ledande inom AI-aktier, men nu breddar Wall Street fokus till företag som MongoDB, Confluent och Elastic, som förväntas dra nytta av en enorm ökning av mjukvaruutgifterna. Företag strävar efter att bygga AI-drivna verktyg, vilket öppnar upp möjligheter för datafokuserade mjukvaruföretag. Dessa företag står inför konkurrens från mjukvarujättar som Microsoft och Oracle, samt Nvidia själv när chippjätten gör framsteg inom mjukvara. Trots detta förväntas globala IT-utgifter öka med 8% 2024, till över 5,06 biljoner dollar.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 19 april

Microsoft och Amazon konkurrerar om att dominera AI-marknaden

Microsoft, världens mest värdefulla företag med ett marknadsvärde på över 3 biljoner dollar, har sett sina aktier öka med mer än 72% sedan början av 2023 tack vare den växande adoptionen av AI-teknik. Företaget har snabbt monetiserat sitt partnerskap med OpenAI och erbjuder ett brett utbud av AI-fokuserade lösningar. Analytiker på Evercore förutspår att AI kan lägga till 100 miljarder dollar till Microsofts årliga intäkter fram till 2027. Amazon, världens sjätte största företag, har också integrerat AI i sina erbjudanden. Företaget har förstärkt sin molnberäkningsverksamhet, Amazon Web Services (AWS), genom att erbjuda kunderna ´den mest omfattande samlingen av beräkningsinstanser´. Amazon har också introducerat AI-verktyg inom e-handel. Analytiker förväntar sig att Amazon kommer att ha en årlig inkomsttillväxt på 30% de närmaste fem åren.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 19 april

AI och molnteknik revolutionerar finansiella tjänster i Afrika

AI och molnteknik har potential att drastiskt förändra finansiella tjänster i Afrika, särskilt för de underbankade. Afrikanska fintech-företag har redan förändrat hur människor i Afrika genomför transaktioner och minskat beroendet av kontanttransaktioner. Företaget Flutterwave är ett exempel, som nyligen flyttade sin infrastruktur till Microsoft Azure för att expandera sina operationer. AI kan sänka kostnaderna för hela ekosystemet av finansiella tjänster, vilket kan leda till betydande operationell effektivitet och kostnadsbesparingar. Fintech-företag hjälper sina kunder att förbättra sin finansiella kompetens genom att använda AI-drivna chatbots som prisvärda rådgivare.

Direktlänk Dela Tech-ish fördjupade 19 april

Ottawa sjukhus testar AI-verktyg för att transkribera patientläkarsamtal

Ottawa Hospital (TOH) lanserar ett pilotprojekt i juni som kommer att använda ett artificiell intelligens (AI) verktyg från Microsoft för att spela in samtal mellan patienter och läkare och transkribera dem till medicinska anteckningar. Projektet, DAX Copilot, kommer att testas av utvalda läkare i olika avdelningar under ett år. Med patientens samtycke kommer läkarna att använda AI för att spela in, transkribera och översätta mötet till ett utkast till medicinsk anteckning för patientens journal. Läkarna kommer att granska anteckningarna och patienterna kommer att kunna få tillgång till dem.

Direktlänk Dela Canadian Broadcasting Corporation fördjupade 19 april

OpenAI anställer första medarbetaren i Indien för att leda AI-politik

OpenAI, organisationen bakom ChatGPT, har anställt sin första medarbetare i Indien, Pragya Misra. Misra kommer att hantera regeringsrelationer när Indien förbereder sig för en ny administration som kommer att påverka landets framtida AI-lagstiftning. Misra, som tidigare har arbetat på Truecaller och Meta, kommer att påbörja sin roll på OpenAI i slutet av denna månad. OpenAI:s strategiska drag att påverka indisk AI-politik understryker företagets engagemang för att förespråka gynnsamma regler när globala regeringar brottas med regleringen av snabbt utvecklande teknik.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 19 april

OpenAI anställer Pragya Misra som chef för regeringsrelationer i Indien

Microsoft-stödda OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har rapporterats göra sin första anställning i Indien. Företaget har anställt den tidigare Meta och Truecaller-anställda Pragya Misra som chef för regeringsrelationer. Misra förväntas tillträda sitt ämbete i slutet av denna månad. Anställningen kommer vid en tidpunkt då OpenAI söker att göra framsteg inom landet. OpenAI:s flaggskepps-stora språkmodell (LLM) ChatGPT är den mest allmänt antagna generativa AI (GenAI) produkten globalt. Dessutom har den näst högsta antalet användare från Indien.

Direktlänk Dela Inc42 Media fördjupade 19 april

Microsoft integrerar mer Copilot-funktioner i sina produkter

Microsoft integrerar ytterligare Copilot-funktioner i sina produkter, inklusive Edge-webbläsaren och Snapdragon X Elite-datorer. En ny bakgrundsbild har upptäckts i produktbilder för kommande Lenovo-bärbara datorer, som visar Microsofts fortsatta integration av Copilot i operativsystemet. Microsoft planerar också att lägga till fler Copilot-funktioner till Edge-webbläsaren. Dessa funktioner inkluderar förslag på åtgärder som kan ändra en inställning eller navigera till en relaterad sektion inuti inställningssidan. Dessa förslag är dynamiska och ändras med varje inställningssida.

Direktlänk Dela Windows Latest fördjupade 19 april

Microsoft Edge introducerar Copilot för att sammanfatta webbplatsdata

Microsoft Edge har nu en funktion som gör att användare kan välja en specifik webbplats som källa för att få svar eller sammanfatta långa artiklar. Denna funktion, kallad Copilot, är användbar när man snabbt behöver förstå huvudpunkterna i en artikel utan att behöva gå igenom den linje för linje, eller när man vill ha en sammanfattning eller några datapunkter för att inleda forskning. Copilot kan även extrahera nyckelinformation från rapporter som är tunga med siffror, eller jämföra två onlineartiklar och dra slutsatser.

Direktlänk Dela The Windows Club fördjupade 19 april

Felaktig Microsoft Copilot-app syns för Windows Server 2022-användare

Användare av Windows Server 2022 har nyligen upptäckt en ny Microsoft Copilot-app i listan över installerade program. Det är dock inte en faktisk app, utan ett misstag från Microsofts sida, ett spår kvar från tester som Microsoft utförde för Windows Server 2025. Microsoft medgav felet tidigare i veckan och tillade att det påverkade system som kör Windows 10 22H2 och Windows 11 21H2, eller nyare. En uppdatering för Edge-webbläsaren utlöste felet. Microsoft försäkrar att ´appen´ inte samlar in data eller överför den till företagets servrar. Paketet kommer att finnas i operativsystemet så småningom.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 19 april

Microsofts AI-assistent Copilot dyker upp oväntat på Windows Server 2022

Microsofts AI-assistent Copilot dök oväntat upp på Windows Server 2022 under veckan, en situation som företaget kallar för en ´felaktig installation´. Copilot-appen upptäcktes först som en del av en uppdatering för Microsoft Edge istället för den fullständiga version som nyligen lanserades i Windows Server 2025. Installationen verkar ha varit oavsiktlig - Windows Server 2022 är inte en målplattform för Copilot - och paketet verkar inte göra något. Microsoft bekräftade att det bör tas bort från serveroperativsystemet som en del av en framtida Edge-uppdatering. Företaget tillade att chattleverantören för Copilot i Windows-komponenten kommer att tas bort från enheter där den ´inte är avsedd att aktiveras eller installeras´.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 19 april

Microsoft Edge uppgraderar Copilot AI-integration med nya funktioner

Microsoft Edge på Windows 11 och Windows 10 uppgraderar Copilot AI-integrationen med två användbara funktioner: taggning och en ny ´Fråga Copilot´-meny. Taggningsfunktionen rullas ut för alla, medan den nya Fråga Copilot-menyn är begränsad till Canary. Integrationen är dock inte alltid felfri, eftersom Copilot ibland kan visa svar från webbplatser indexerade på Bing istället för den webbsida eller PDF som öppnats i webbläsaren. Microsoft har tyst rullat ut en ny taggningsfunktion som låter dig välja mellan ´Denna sida´ och ´relevanta källor´. En ny Fråga Copilot-meny testas i Edge Canary för Windows, och kommer att börja rullas ut till alla inom de kommande veckorna.

Direktlänk Dela Windows Latest fördjupade 19 april

OpenAI anställer första anställda i Indien för att leda offentliga policyfrågor och partnerskap

OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, har anställt sin första anställd i Indien. Pragya Misra har anställts som chef för offentliga relationer. Indien genomgår just nu den första fasen av Lok Sabha-valen, vilket kommer att välja en ny regering som kommer att dela AI-regleringar i landet. Microsoft-stödda OpenAI har tagit in Pragya Misra för att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien. Misra, 39, har tidigare arbetat på Truecaller som chef för offentliga relationer, och på Meta, där hon ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Misra kommer att ansluta till OpenAI vid månadens slut.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 19 april

USA:s representanthus förbjuder användning av Microsofts AI-assistent Copilot

USA:s representanthus har infört ett strikt förbud mot kongresspersonalens användning av Microsofts generativa AI-assistent Copilot, rapporterade Axios. ´Microsoft Copilot anses av Office of Cybersecurity vara en risk för användare på grund av hotet om att läcka husdata till icke-godkända molntjänster´, sa husets administrativa chef Catherine Szpindor. En talesperson för Microsoft sa till Reuters att de har en färdplan för AI-verktyg, som Copilot, som uppfyller federala myndigheters säkerhets- och efterlevnadskrav.

Direktlänk Dela SaltWire Network fördjupade 19 april

AI-transformerar programmeringsvärlden med effektiva kodningsverktyg

Artificiell intelligens (AI) framträder som en kraftfull allierad för utvecklare, med AI-kodningsverktyg som erbjuder funktioner som kan förbättra arbetsflödet, effektiviteten och till och med kreativa problemlösningsmetoder. Några av dessa verktyg inkluderar Tabnine, Copilot (GitHub), CodeT5, Replit GhostWriter och AIXcoder. AI-kodningsverktyg erbjuder fördelar som ökad effektivitet, minskade fel, förbättrat lärande och förbättrad kreativitet. Valet av det bästa verktyget beror på specifika behov och preferenser, inklusive kompatibilitet med programmeringsspråk, kostnad och användarvänlighet.

Direktlänk Dela News Track fördjupade 19 april

Microsoft undgår EU-utredning om investering i OpenAI

EU:s konkurrensregulatorer har beslutat att inte gå vidare med en formell utredning av Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI. Detta efter att regulatorerna kommit fram till att Microsofts investering i OpenAI är just en investering, inte ett förvärv, och att det tidigare företaget inte kontrollerar det senare. Microsoft är dock inte helt fri än. En rapport i Reuters antyder att Microsoft fortfarande kan stå inför en utredning av EU:s konkurrensregulator. Dessutom granskas investeringarna också av myndigheter i andra regioner, samt av Konkurrens- och marknadsmyndigheten i Storbritannien.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien för att leda offentliga affärer

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har anställt sin första anställd i Indien, Pragya Misra, för att leda offentliga affärer och partnerskap, enligt en rapport från Bloomberg. Misra, som tidigare har arbetat på Truecaller AB och Meta Platforms Inc, kommer att börja på OpenAI i slutet av månaden. Anställningen framhäver företagets ansträngningar att driva på för gynnsamma regler när regeringar runt om i världen överväger hur man ska reglera den snabbt utvecklande tekniken. I Indien står OpenAI inför konkurrens från Google och andra inhemska aktörer som utvecklar egna stora språkmodeller för lokala språk.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 19 april

Microsofts investering i OpenAI granskas enligt EU:s sammanslagningsregler

Microsofts betydande investering på 13 miljarder dollar i OpenAI granskas av Europeiska unionen (EU) för en potentiell konkurrensutredning. Partnerskapet mellan Microsoft och OpenAI, tillsammans med liknande allianser som involverar teknikjättar som Alphabet, Amazon och Anthropic, har fångat uppmärksamheten hos globala konkurrensregulatorer. Huvudfokus för denna oro är att utvärdera hur dessa samarbeten potentiellt kan påverka marknadskonkurrensen. Europeiska kommissionen bekräftade sin pågående granskning av Microsofts investering i OpenAI enligt EU:s sammanslagningsregler.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 19 april

Meta lanserar AI-modellen Llama 3 för att konkurrera med andra AI-chattbotar

Meta har lanserat sin senaste AI-modell, Llama 3, för att konkurrera med andra AI-chattbotar som OpenAI´s ChatGPT, Microsoft´s Copilot, Google Gemini och Perplexity AI´s modeller. Meta AI kommer att integreras i WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger, samt på webbplatsen meta.ai. Llama 3-modellen kommer att rullas ut i två versioner, en för konsumentinriktade AI-chattbotar i Meta´s appar och en större och multimodal version tillgänglig på plattformar som Amazon Web Services, Google Cloud och Microsoft Azure. Funktionerna kommer att variera något beroende på vilken app eller tjänst du använder Meta AI från, men funktionaliteten är omfattande.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 19 april

Google konsoliderar AI-team inom DeepMind

Google konsoliderar sina team som fokuserar på att bygga artificiella intelligensmodeller (AI) inom Google Research och Google DeepMind, enligt ett meddelande från företagets VD Sundar Pichai. Allt arbete kommer nu att utföras inom Google DeepMind, vilket kommer att förenkla utvecklingen genom att koncentrera datorkraftskrävande modellbyggnad på ett ställe. Detta kommer också att ge Google Research ett tydligt och distinkt mandat att investera i tre nyckelområden: datorsystem, grundläggande maskininlärning och algoritmer, samt tillämpad vetenskap och samhälle.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 19 april

GitLab förbereder sig för nästa AI-våg bland företagsplattformsingenjörer

GitLab kan vara redo för nästa stora våg av AI-adoption bland företagsplattformsingenjörer, enligt branschexperter. Med tillgängligheten av sitt Duo Chat-verktyg matchar GitLab nu många av de funktioner som finns i GitHub´s Copilot Enterprise och Copilot Chat för Visual Studio. GitLab Duo Enterprise, som kommer ut inom de kommande månaderna, kommer att lägga till fler utvecklarfunktioner som redan är bekanta för GitHub Copilot Enterprise-kunder. Men viktigare är att GitLab Duo Enterprise kommer att inkludera en lista med AI-drivna automationsfunktioner för andra stadier av DevSecOps-pipelines, som automatisk root cause-analys och säkerhetsproblem, vilket är redo för ny tillväxt när företag antar generativ AI, enligt James Governor, analytiker på RedMonk.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 19 april

Meta planerar att sprida sin AI-chatbot över sina tjänster

I flera månader har Meta CEO Mark Zuckerberg skrytit med en plan att sprida artificiell intelligens över sina tjänster, vilket gör att miljarder människor kan använda chatbots i allt från Facebook till sina VR-drivna glasögon. Bolaget meddelade att det kommer att integrera den senaste versionen av sin konversationella chatbot, Meta AI, över sina sociala medier-appar. Men experter varnar för att den breda användningen av AI-chatboten kan förstärka problem som länge har plågat Metas sociala nätverk, inklusive skadlig felinformation, hatprat och extremistiskt innehåll. Meta AI kommer att finnas tillgänglig på en ny fristående webbplats, men kommer också att befolka sökrutor på WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 19 april

AI kan förbättra effektiviteten och innovationen inom journalistiken, enligt expert

Artificiell intelligens (AI) har potential att förbättra effektiviteten och innovationen inom journalistiken, enligt Nikita Roy, grundare av digitala nyhetsstarten The NRI Nation och podcasten Newsroom Robots. AI har redan använts för att transkribera intervjuer och skapa ljudversioner av skrivna artiklar. Roy menar att personalisering, exempelvis i nyhetsbrev och annonser, är en av de mest användbara fördelarna med AI. Hon varnar dock för att använda stora språkmodeller för att söka information eller producera kunskap, eftersom de kan generera felaktiga eller föråldrade resultat. Trots riskerna har AI visat sig användbart på arbetsplatsen, bland annat för att generera rubrikförslag och sammanfatta PDF-filer.

Direktlänk Dela International Journalists´ Network fördjupade 19 april

Microsoft och OpenAIs avtal kan möta antitrustutredningar i EU

Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI kan möta antitrustutredningar från Europeiska kommissionen. Kommissionen antydde möjligheten till en utredning i januari. Partnerskapet mellan de två företagen har redan granskats av Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet och Federal Trade Commission i USA.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 april

Meta introducerar tidiga versioner av AI-modellen Llama 3 och AI-assistent

Meta presenterade på torsdagen tidiga versioner av sin AI-modell Llama 3, som kan användas för att driva textkomposition, kodgenerering eller chattbotar. Företaget meddelade även att dess AI-assistent nu finns tillgänglig på en webbplats och kommer att integreras i sina stora sociala medieappar. Llama 3 kommer i två parametrarstorlekar: 8 miljarder och 70 miljarder, båda tillgängliga som gratis nedladdningar genom Metas webbplats med en registrering. Meta utbildade båda modellerna på två skräddarsydda, 24 000-GPU-kluster. Meta meddelade också att de för närvarande tränar en 400B parameter-version av Llama 3.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 18 april

Meta släpper tidiga versioner av språkmodellen Llama 3 och bildgenerator

Meta Platforms har släppt tidiga versioner av sin senaste stora språkmodell, Llama 3, och en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid medan användare skriver instruktioner. Modellerna kommer att integreras i företagets virtuella assistent Meta AI. Den uppdaterade Meta AI-assistenten kommer att få mer framträdande placering inom Metas Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger-appar samt på en ny fristående webbplats. Meta har också meddelat ett samarbete med Google för att inkludera dess realtidssökresultat i assistentens svar.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 18 april

Weights & Biases introducerar W&B Weave för AI-utvecklare

AI-utvecklarplattformen Weights & Biases har introducerat W&B Weave, ett lättviktigt verktyg för mjukvaruutvecklare som vill distribuera generativa AI-applikationer med förtroende. W&B Weave ger en systematisk källa för experimentell utveckling av storskaliga språkmodeller (LLM). Verktyget utökar Weights & Biases AI-utvecklarplattform till mjukvaruutvecklare som vill bygga applikationer med LLM. W&B Weave har två komponenter: Spår, för att logga beteendet av LLM-applikationen och utvärderingar, för att bedöma LLM-applikationen på ett lättviktigt, anpassningsbart sätt.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 18 april

Microsoft och OpenAIs avtal kan stå inför konkurrensutredningar i EU

Microsoft och OpenAI kan möta konkurrensundersökningar i EU på grund av Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI. Europeiska kommissionen övervägde möjligheten till en utredning redan i januari. Partnerskapet mellan de två företagen har redan granskats av Storbritanniens Competition and Markets Authority och Federal Trade Commission i USA.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 april

Microsoft planerar att tredubbla datacenterkapacitet för att möta AI-efterfrågan

Microsoft planerar att betydligt utöka datacenterutrymmet för att möta den förväntade efterfrågan på AI, och tredubblar takten för att lägga till kapacitet i början av nästa räkenskapsår. Företaget förbereder sig för att dubbla den nya byggkapaciteten för Azure under andra halvåret av detta räkenskapsår, som löper till slutet av juni. Microsoft planerar också att öka tillväxten i ytterligare datacenterkapacitet med 3x under första halvåret av räkenskapsåret 2025. Microsoft säkrar också ett rekordantal GPU:er för att hantera AI-arbetsbelastningar och har mer än fördubblat sin totala installerade bas av accelererare under andra halvåret av förra året.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 18 april

Antitrustregulatorer i Storbritannien och USA undersöker fortfarande Microsofts investeringar i OpenAI. Både den brittiska Competition and Markets Authority och det amerikanska justitiedepartementet och FTC överväger sina nästa steg i form av formella granskningar och undersökningar. Enligt EU-lag kan en ´koncentration´, som skulle vara föremål för antitrustgranskning, äga rum när kontrollen över ett företag förändras. Detta kan ske genom att man förvärvar ´ensam kontroll´ över ett företag. Trots Microsofts påståenden om att deras position i styrelsen är icke-röstning och därför inte äger OpenAI, varnade brittiska och EU-regulatorer företaget i januari att dess investeringar i OpenAI kan vara föremål för granskning. Microsoft avböjde att kommentera.

Computerworld fördjupade 18 april

Google konsoliderar AI-lag inom Research och DeepMind

Google meddelade på torsdagen att de kommer att konsolidera teamen som fokuserar på att bygga artificiella intelligensmodeller inom sina Research och DeepMind-divisioner. Detta är det senaste försöket att utveckla sitt AI-portfolio. Google kommer att flytta sina Responsible AI-lag - som fokuserar på säker AI-utveckling - från Research till DeepMind så att de är närmare där AI-modellerna byggs och skalas upp. Flytten kommer i takt med ökande globala bekymmer om AI-säkerhet och ökande krav på teknikreglering.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 18 april

Meta släpper tidiga versioner av Llama 3 och bildgenerator

Meta Platforms har släppt tidiga versioner av sitt senaste storspråkiga modell, Llama 3, och en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid medan användare skriver prompts. Modellerna kommer att integreras i Meta AI, företagets virtuella assistent, som presenteras som den mest sofistikerade bland sina gratisalternativ. Den uppdaterade Meta AI-assistenten kommer att få en mer framträdande plats inom Metas Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger-appar samt en ny fristående webbplats. Meta har också tillkännagivit ett partnerskap med Google för att inkludera dess realtidssökresultat i assistentens svar.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 18 april

Meta lanserar ´den mest intelligenta AI-assistenten´

Facebooks moderbolag Meta Platforms lanserade på torsdagen vad VD Mark Zuckerberg kallade ´den mest intelligenta AI-assistenten som du kan använda fritt´. Meta har tillkännagivit den senaste versionen av sin Meta AI-assistent, med planer på att framhäva chatboten mer framträdande över Instagram, Messenger, WhatsApp och Reels. Bolaget lanserade också en fristående webbplats för boten på Meta.ai. Produkten drivs av den senaste versionen av dess stora språkmodell Llama 3. Meta har investerat betydande resurser i att lansera AI-verktyg de senaste åren och ser ut att konkurrera med AI-modeller som OpenAI´s ChatGPT.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 18 april

Meta släpper tidiga versioner av Llama 3 och en bildgenerator

Meta Platforms har släppt tidiga versioner av sitt senaste stora språkmodell, Llama 3, och en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid medan användare skriver kommandon. Modellerna kommer att integreras i den virtuella assistenten Meta AI, som företaget marknadsför som den mest sofistikerade av sina gratis att använda motsvarigheter. Meta AI kommer att få en mer framträdande plats inom Metas Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger-appar samt en ny fristående webbplats. Meta har också tillkännagett ett nytt samarbete med Googles Alphabet för att inkludera realtidssökresultat i assistentens svar.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 18 april

Sam Altman lämnar OpenAI för Microsoft

Sam Altman, grundare av ChatGPT, har blivit avsatt från OpenAI av styrelsen och har istället gått med i Microsoft för att vara en del av ett team dedikerat till AI-forskning. Microsofts VD Satya Nadella meddelade stolt att företaget skulle välkomna Sam Altman och hans medhjälpare Greg Brockman. Altman och Brockman hade tidigare blivit sparkade från OpenAI av styrelsen, delvis för att Altman inte alltid varit ärlig i sin kommunikation med styrelsen. Amerikanska entreprenören Emmett Shear, medgrundare av Twitch-plattformen, har gått med på att ta över ledningen av startupföretaget.

Direktlänk Dela The Times Hub fördjupade 18 april

Microsofts investering i OpenAI kan möta EU:s konkurrensutredning

Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI kan möta en EU-antitrustutredning. Regulatorer bygger fallet för ett sådant drag, sa källor bekanta med ämnet. Microsofts OpenAI-partnerskap har utlöst granskning på båda sidor av Atlanten då antitrusttillsynsmyndigheter söker att förstå hur dessa avtal påverkar konkurrensen. Det kan undersöka om partnerskapet begränsar eller snedvrider konkurrensen inom EU:s inre marknad eller om Microsofts marknadsmakt snedvrider marknaden genom vissa metoder. Ingen beslut har tagits än.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade 18 april

Google Vids: Nytt AI-drivet videoproduktionsverktyg

Google Vids är ett nytt AI-drivet videoproduktionsverktyg som kommer att vara tillgängligt för Gemini för Google Workspace-användare. Google Vids tillkännagavs i april under Googles Cloud Next-utvecklarkonferens och kommer att ´sitta bredvid´ ordbehandlingsverktyget Google Docs, presentationsverktyget Google Slides och det populära kalkylbladsverktyget Google Sheets som en ny Google Workspace-app. Appen riktar sig inte till professionella kreativa team, utan till dem som inte har någon professionell erfarenhet av videoproduktion. Google Vids kommer att använda Gemini, Googles multimodala eller generella AI-modell som i Workspace-miljön är en integrerad ´AI-driven assistent´, för närvarande inbyggd i Workspace-appar som Gmail, Docs och Sheets. Google Vids kommer att vara tillgängligt för Gemini för Google Workspace-användare, med start för Google Workspace Labs-testare i juni 2024. Det är för närvarande tillgängligt för Googles alfa-kunder för feedback. Lanseringen av Google Vids tar upp liknande videoproduktionsverktyg från populära designwebbplatser som Canva, Peech, Descript, Loom, Vimeo eller ClickUp, även om det verkar vara bland de första sådana AI-drivna erbjudandena från de stora produktivitetsföretagen inklusive Microsoft, Apple och Adobe.

Direktlänk Dela SlashGear fördjupade 18 april

Logitech introducerar programvara för enkel tillgång till AI ChatGPT

Logitech har introducerat ny programvara som ger användare av dess tillbehör enkel tillgång till ChatGPT. Användaren kan snabbt utnyttja kraften i GPT via förinställda eller anpassade recept genom att matcha funktionen till en tangent på tangentbordet eller en knapp på musen. Logitechs metod skiljer sig lite från Microsofts, då användare kan tilldela vilken som helst tangent på ett befintligt tangentbord eller en knapp på en mus som en genväg till GPT, förutsatt att hårdvaran är Logitechs egen. Logi AI Prompt Builder beskrivs som ett ´gratis verktyg som påskyndar prompts för Open AI´s ChatGPT, omvandlar Logitech-tangentbord och möss till genvägar till ChatGPT-fluency´.

Direktlänk Dela New Atlas fördjupade 18 april

Telia lanserar ny chattbot-teknologi

Telia har introducerat en ny funktion i sin kontaktcenterplattform Ace, en chattbot som drivs av GPT, en generativ AI och språkmodell från Microsoft/OpenAI. Den nya chattboten är tillgänglig som en del av Telia Ace-sviten eller som en fristående produkt. Chattboten kommer att kosta per användning, och kombinerar olika versioner av språkmodellen för att optimera dess styrkor. Den nya chattboten integreras sömlöst med Telia Ace-sviten och kommer att fortsätta att erbjuda möjligheten att överlämna till en agent vid behov.

Direktlänk Dela Telekom idag fördjupade 18 april

Meta lanserar gratis AI-assistent över sina sociala medieplattformar

Meta meddelade på torsdagen att dess gratis artificiella intelligensassistent, Meta AI, rullas ut över sina sociala medieplattformar WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger. Assistenten kan svara på frågor, skapa animationer och generera bilder, sa Meta VD Mark Zuckerberg i en video. Meta AI byggdes på företagets senaste stora språkmodell kallad Meta Llama 3. Meta AI är inbyggd i sökrutan på WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger-apparna så att användare enkelt kan ställa frågor som kan besvaras genom det nya verktyget.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 18 april

Meta släpper Llama 3, sin senaste AI-modell

Meta har släppt de två första modellerna i sin nya Llama 3-serie av AI-modeller med öppen källkod. Modellerna, Llama 3 8B och Llama 3 70B, innehåller 8 respektive 70 miljarder parametrar och beskrivs av Meta som ett stort framsteg jämfört med de tidigare Llama-modellerna. Enligt Meta är Llama 3 8B och Llama 3 70B, som tränades på två specialbyggda GPU-kluster med 24 000 enheter, bland de bäst presterande generativa AI-modellerna som finns tillgängliga idag. Företaget stöder detta påstående med modellernas resultat på populära AI-benchmarkar som MMLU, ARC och DROP.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 18 april

OpenAI expanderar till Asien med nytt kontor i Tokyo

OpenAI, som stöds av Microsoft, expanderar till Asien och öppnar ett nytt kontor i Tokyo, Japan. Tadao Nagasaki, tidigare verkställande direktör för AWS, kommer att leda företagets asiatiska insatser som president för OpenAI Japan. För att möta behoven på sin nya plats har OpenAI meddelat utgivningen av en anpassad GPT-4-modell optimerad för det japanska språket. Denna anpassade version genererar japansk text upp till tre gånger snabbare än GPT-4 Turbo, OpenAIs mest kraftfulla stora språkmodell. OpenAI valde Japan som sitt första asiatiska hem för dess globala ledarskap inom teknik, tjänstekultur och en gemenskap som omfamnar innovation.

Direktlänk Dela AI Business fördjupade 18 april

EU undviker utredning av Microsofts partnerskap med OpenAI

Microsoft har rapporterats ha undvikit ytterligare en utredning av Europeiska unionen. Tidigare i år meddelade Europeiska kommissionen att den gjorde informella förfrågningar om Microsofts partnerskap med OpenAI kunde betraktas som en fusion på grund av det nära förhållandet mellan de två företagen. Europeiska kommissionen har dock beslutat att inte lansera en formell utredning av de två företagen. Den drog slutsatsen att OpenAI inte kontrolleras av Microsoft. Microsoft hade redan investerat miljarder i OpenAI innan företagets styrelse oväntat beslutade att avskeda sin medgrundare och VD Sam Altman i november 2023.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 18 april

Microsofts investering i OpenAI kan granskas av EU:s konkurrensmyndighet

Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI kan möta en EU-konkurrensutredning eftersom regulatorer bygger fallet för ett sådant steg. Microsofts partnerskap med OpenAI, tillsammans med de mellan Alphabet, Amazon och Anthropic, har utlöst granskning på båda sidor av Atlanten eftersom konkurrensregulatorer försöker förstå hur dessa affärer påverkar konkurrensen. EU:s konkurrensregulator har beslutat att inte utreda partnerskapet enligt EU:s fusionsregler, men Microsoft kan fortfarande stå inför en konkurrensutredning.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupade 18 april

AI-startupen Inflection AI byter fokus efter grundarnas avhopp

AI-startupen Inflection AI, grundad av veteraner från Googles DeepMind AI-labb, höjde 1,3 miljarder dollar från Microsoft och tech-miljardärerna Bill Gates, Reid Hoffman och Eric Schmidt för att bygga ut sin chatbot-verksamhet. Men mindre än ett år senare har medgrundarna Mustafa Suleyman och Karén Simonyan lämnat Inflection AI för jobb på Microsoft, som nu också har rättigheter att använda dess teknologi. Inflection AI fokuserar nu på att hjälpa andra företag att förbättra sina egna AI-verktyg. Trots att pengar fortsätter att strömma in i AI, gör mycket få företag vinst på tekniken, som fortfarande är mycket dyr att bygga och köra. Globalt växte riskkapitalfinansieringen inom AI-företag med 25 procent till 25,87 miljarder dollar under de första tre månaderna 2024, jämfört med de sista tre månaderna 2023, enligt forskningsföretaget PitchBook. Microsoft, Meta, Apple och Amazon investerar alla miljarder i AI, anställer doktorander och bygger nya datacenter.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 18 april

AI används i utländska påverkansoperationer mot USA:s val, varnar myndigheter

En rapport från amerikanska brottsbekämpnings- och underrättelsemyndigheter varnar för att Kina, Ryssland och Iran använder propaganda understödd av AI för att underminera förtroendet för USA:s val och förvärra partiska spänningar inför november. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Office of the Director of National Intelligence och FBI säger att dessa påverkansoperationer ofta har innefattat falska sociala medieprofiler som interagerar med grupper och skapar inrikes splittring. AI-tekniken har underlättat dessa ansträngningar, säger myndigheterna. De pekar på att nya AI-verktyg och andra tjänster tillgängliga på dark web, som är mindre lagligt kontrollerade, har hjälpt utländska propagandister att göra sina kampanjer mer realistiska och genomgripande.

Direktlänk Dela Nextgov fördjupade 18 april

Siemens satsar stort på AI i samarbete med Microsoft, NVIDIA och Schaeffler Group

Tyska industriteknikjätten Siemens har meddelat att de kommer att satsa stort på AI vid Hannover Messe nästa vecka. Det är oklart hur stor satsningen kommer att vara, men de har släppt en pressmeddelande med AI i rubriken och detaljer om en rad nya tjänster och partnerskap baserade på en industriell version av AI-teknik, inklusive med Microsoft, NVIDIA och tyska industrimaskinstillverkaren Schaeffler Group. Siemens har sagt att deras generativa AI-verktyg, kallat Industrial Copilot, kommer att finnas tillgängligt kommersiellt på deras Xcelerator Marketplace denna sommar.

Direktlänk Dela RCR Wireless News fördjupade 18 april

Artificiell allmän intelligens (AGI) kan revolutionera världen

Artificiell allmän intelligens (AGI) är en hypotetisk teknik som kan revolutionera nästan alla aspekter av mänskligt liv och arbete. AGI, ibland kallad stark AI, är den science fiction-version av artificiell intelligens (AI) där artificiell maskinintelligens uppnår mänsklig nivå på inlärning, perception och kognitiv flexibilitet. Men till skillnad från människor upplever AGI inte trötthet eller biologiska behov och kan ständigt lära sig och bearbeta information i otroliga hastigheter. Framtiden för att utveckla syntetiska hjärnor som kan lära sig och lösa komplexa problem lovar att revolutionera och störa många branscher när maskinintelligensen fortsätter att anta uppgifter som tidigare tänktes vara människans exklusiva område.

Direktlänk Dela International Business Machines fördjupade 18 april

Microsofts framsteg inom AI och annonsering i Windows 11 ökar aktiens attraktivitet

Microsofts aktie fortsätter att vara populär bland analytiker tack vare företagets framsteg inom generativ AI. Med över 1 miljon Copilot-prenumeranter i oktober 2023 är Microsofts inkomstutsikter starka. Aktien är en solid långsiktig tillväxtinvestering med en avkastning på 14% hittills i år och 0,7% utdelningsavkastning. Microsoft har börjat testa annonser inom Start-menyn på Windows 11 och söker feedback på funktionens mottagande. Copilot Pro, en premium prenumeration, förbättrar Copilots prestanda och erbjuder avancerade AI-funktioner. Microsofts satsningar på generativ AI visar sig vara strategiska.

Direktlänk Dela TradingView fördjupade 18 april

Microsoft planerar en stor AI-funktion för Windows 11

Microsoft arbetar på en stor ny AI-funktion för Windows 11, som planeras att avslöjas under ett evenemang den 20 maj. Funktionen, internt kallad AI Explorer, kommer att kunna dokumentera och organisera allt du ser på din dator och göra allt du gör till ett sökbart minne med naturligt språk. AI Explorer kommer troligen att lanseras först på nya Arm-datorer, eftersom dess systemkrav listar Qualcomms nya Snapdragon X Elite NPU som en baslinje. Detta skulle utesluta Intels nya AI-datorer från att dra nytta av årets stora AI-funktion. Microsoft beräknas avslöja sina nya Arm Surface-datorer och den stora Windows 11 AI-uppdateringen den 20 maj.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade 18 april

Oavsiktlig installation av ´Microsoft Copilot´ med Edge-uppdatering

En uppdatering till Edge-webbläsaren (version 123.0.2420.65), släppt den 28 mars 2024, kan ha installerat en applikation märkt ´Microsoft chat provider for Copilot in Windows´ på din Windows PC eller Windows Server-enhet. Detta kan dyka upp på din enhet som en applikation med namnet ´Microsoft Copilot´ i din lista över installerade appar. Enligt ett inlägg av Microsoft finns det ingen anledning till oro. Teknikjätten hävdar att komponenten inte kör några program och samlar inte in någon information från din enhet. Microsoft arbetar för närvarande på en lösning.

Direktlänk Dela Techweez fördjupade 18 april

Microsoft klargör Copilot-installationsfrågan på Windows Server

Efter att användare av Windows Server 2022 hittade en 8KB Copilot-installation, utfärdade Microsoft en notis för att klargöra frågan. Det var inte en fullständig Copilot-installation, utan endast ett webb-API installerat tillsammans med den senaste versionen av Edge. Uppdateringar till Edge-version 123.0.2420.65, släppt den 28 mars 2024, kan felaktigt installera ett nytt paket kallat ´Microsoft chat provider for Copilot in Windows´ på Windows-enheter. Microsoft kommer att ta bort Copilot-komponenten i nästa Edge-uppdatering. Problemet kommer att lösas med en ny uppdatering för Microsoft Edge inom en snar framtid.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 18 april

Mistral AI, ett franskt AI-startup, når enhörningsstatus på rekordtid

Mistral AI, ett franskt startup inom generativ artificiell intelligens (AI), har uppnått enhörningsstatus efter bara två finansieringsrundor. Företaget överträffade den kritiska värderingsgränsen på en miljard dollar med en initial förfrö-finansieringsrunda på 105 miljoner euro, följt av ytterligare 385 miljoner euro. Företaget har dragit till sig uppmärksamhet från amerikanska investeringsjättar som Lightspeed Venture Partners och Andreessen Horowitz. Microsoft investerade 16 miljoner euro i AI-pionjären tidigare i februari, vilket drog till sig Europeiska kommissionens uppmärksamhet. Mistral AI söker nu ytterligare investeringar för att nå en värdering på 5 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 18 april

Franska AI-startupen Mistral söker investeringskapital, värderas till över 4,6 miljarder euro

Franska AI-startupen Mistral söker efter hundratals miljoner euro i investeringskapital, baserat på en antagen marknadsvärdering på över 4,6 miljarder euro. Företaget ser denna värdering som möjlig, delvis på grund av prestandan hos dess nya öppna källkodsmodell Mixtral 8x22B och eftersom det nyligen började generera intäkter. Mistral har redan säkrat fyra investeringar under det senaste året, inklusive investeringar från Microsoft och Databricks. Företagets kommersiella erbjudande inkluderar Mistral Large, en avancerad LLM, en kostnadseffektiv modell kallad Mistral Small och en företagschattbot liknande ChatGPT.

Direktlänk Dela Techzine fördjupade 18 april

ChatGPT-prenumeranter får tillgång till DALL-E 3 direkt från gränssnittet

Prenumeranter på ChatGPT har nu möjlighet att direkt från dess gränssnitt få tillgång till DALL-E 3, en AI-plattform som är integrerad i ChatGPT. OpenAI har ännu inte lanserat en gratis version av DALL-E 3, men den är tillgänglig för användare som prenumererar på ChatGPT Plus, Team eller Enterprise, utan extra kostnad. DALL-E 3 kan förstå våra prompts på ett mer avancerat sätt och erbjuder oss mer realistiska bilder anpassade efter våra behov. För att ladda ner och installera Dall-E AI 3 på Windows är det bästa alternativet att skapa en ChatGPT-genväg med hjälp av Chrome eller Edge.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade 18 april

Microsoft och OpenAI planerar att bygga AI-superdator för $100 miljarder

Microsoft och OpenAI sägs arbeta tillsammans på ett ambitiöst AI-projekt som kommer att kosta minst $100 miljarder. Båda företagen är för närvarande stora Nvidia-kunder, men det nya datacentret som kommer att husera en AI-superdator med kodnamnet ´Stargate´ kanske inte inkluderar någon Nvidia-hårdvara alls. Denna superdator förväntas vara i drift 2028 och kommer troligen att utrustas med framtida versioner av Microsofts specialtillverkade Arm Cobalt-processorer och Maia XPUs. Rapporter säger att datacentret kommer att kosta runt $115 miljarder.

Direktlänk Dela ExtremeTech fördjupade 18 april

Microsoft investerar i AI-utvecklingsföretag för att stärka sin position

Microsofts VD, Satya Nadella, har tagit modiga steg för att säkra företagets seger inom artificiell intelligens (AI). Företagets senaste drag var att investera 1,5 miljarder dollar i G42, ett AI-utvecklingsföretag baserat i Abu Dhabi, som har byggt upp band till OpenAI, Microsofts huvudpartner inom området. Trots oro från USA:s lagstiftare över G42:s tidigare band till kinesiska Huawei och DarkMatter, lyckades Microsoft förhandla fram garantier för att G42 skulle bryta sina band med Kina. Dessutom anställde Microsoft förra månaden Mustafa Suleyman, tidigare VD för Inflection AI, för att leda en ny AI-avdelning.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 18 april

Microsofts investering i OpenAI ses inte som ett förvärv av EU-regulatorer

EU:s konkurrensregulatorer har beslutat att Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI inte är ett förvärv, enligt källor. Detta signalerar att affären kommer att undvika en formell europeisk utredning som kunde ha lett till betungande åtgärder för det amerikanska teknikjätten. Microsoft, som har en icke-röstningsposition i OpenAIs styrelse, sade förra året att det inte äger någon del av ChatGPT-tillverkaren. Microsoft är dock inte helt säker ännu, då EU:s konkurrensmyndighet fortfarande undersöker partnerskap mellan stora digitala marknadsaktörer och generativa AI-utvecklare och leverantörer.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 18 april

Microsoft undviker EU-utredning för investering i OpenAI

Enligt rapporter kommer EU:s konkurrensregulatorer inte att inleda en formell utredning av Microsofts stora investering i OpenAI, ledande inom generativ artificiell intelligens (AI). I januari hade EU:s regulatorer sagt att de undersökte om Microsofts finansiella stöd till OpenAI omfattas av EU:s fusionsregler. Men nu rapporterar Bloomberg att Microsofts enorma investering i OpenAI kommer att undvika en formell utredning, vilket lindrar oro för ett EU-beslut att upplösa samarbetet, eller andra potentiella belastande åtgärder för Microsoft. Enligt Bloomberg beslutade Europeiska kommissionen att samarbetet inte förtjänar en formell utredning eftersom det inte rör sig om ett förvärv, och Microsoft kontrollerar inte OpenAIs riktning.

Direktlänk Dela Silicon UK fördjupade 18 april

EU och Storbritannien granskar Microsofts partnerskap med OpenAI

Europeiska kommissionen har beslutat att Microsofts partnerskap med OpenAI inte kräver en formell utredning. Detta beslut följer efter Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI. EU:s konkurrensmyndighet fortsätter dock att granska samarbeten mellan stora digitala marknadsaktörer och utvecklare och leverantörer av generativ AI. Detta kan potentiellt leda till omfattande utredningar om deras marknadsmakt. EU:s fusionstillsynsmyndigheter har också godkänt Microsofts investering i OpenAI från en formell utredning. Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) granskar också Microsofts partnerskap med OpenAI. De kan utreda deras samarbete för potentiella konkurrensproblem.

Direktlänk Dela TradingView fördjupade 18 april

EU:s konkurrensmyndighet undviker formell utredning av Microsofts OpenAI-avtal

Europeiska kommissionen har beslutat att inte genomföra en formell konkurrensutredning för att bedöma konkurrenseffekten av Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI. Detta steg representerar ett avgörande framsteg för båda företagen och vi ser EU:s känsliga och ostabila väg mot att styra det heta debatterade området för artificiell intelligens. Avtalet, en transaktion på 2,6 miljarder dollar som många har beskrivit som en av de största AI-affärerna någonsin, väckte frågor om marknadsdominans och ägandet av högteknologiska artificiella intelligens teknologier.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 18 april

Enorm tillväxt förväntas för GenAI-aktiverade smartphones

Smartphoneindustrin förbereder sig för en betydande förändring när generativ artificiell intelligens (GenAI) blir mainstream. Enligt den senaste prognosen från Counterpoint Research förväntas den globala försändelsen av GenAI-kapabla smartphones växa med en imponerande sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 65% mellan 2024 och 2027. Mer än hälften av alla smartphones som skickas globalt förväntas vara GenAI-aktiverade 2028. Tarun Pathak, analytiker på Counterpoint Research, betonade den betydande drivkraften bakom GenAI-adoption. Mohit Agrawal, också från Counterpoint Research, underströk AI: s transformerande inverkan på smartphoneupplevelser.

Direktlänk Dela Voip.review fördjupade 18 april

AI kan revolutionera finansiella tjänster i Afrika

Artificiell intelligens (AI) kan driva fintechindustrin till en ny era av finansiell inkludering i Afrika. AI-verktyg kan analysera data från kunddiskussioner och producera juridiska dokument i enkelt språk till en bråkdel av kostnaden för att utforma ett kontrakt. Banker kan göra sina tjänster mer prisvärda för sina kunder genom att rulla ut AI-drivna chatbots för att hantera rutinfrågor. Fintechföretag hjälper sina kunder att förbättra sin finansiella kunskap genom att använda dessa chatbots som prisvärda rådgivare. Mosabi, ett företag i Sierra Leone, har till och med spelifierat processen för att hjälpa kunder att förbättra sina finansiella beteenden.

Direktlänk Dela The Exchange Africa fördjupade 18 april

Amazon investerar 27,5 miljarder dollar i AI-företaget Anthropic

Amazon har investerat 27,5 miljarder dollar i AI-företaget Anthropic, vilket ökar företagets totala investering till 4 miljarder dollar. Anthropic, som grundades av tidigare chefer från OpenAI, är känt för sin konkurrenskraftiga ställning på techmarknaden och konsekventa erkännande bland globala AI-ledare. Investeringen från Amazon anses vara ett resultat av den eskalerande kampen om överlägsenhet inom AI-modeller baserade på molnteknologi. Amazon hoppas att integrera Anthropics AI-förmågor med tjänster som Inferentia och Trainium-chip för maskininlärning.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 18 april

Daniel Loebs tre favoritaktier inom artificiell intelligens: Microsoft, Amazon och Meta Platforms

Nvidia har haft stor framgång inom artificiell intelligens (AI), men det finns andra aktier som kan vara intressanta för investerare. Miljardären Daniel Loeb, VD för hedgefonden Third Point, har pekat ut tre företag som han anser har stort potential inom AI. Dessa är Microsoft, Amazon och Meta Platforms. Microsoft har integrerat AI i många av sina moln- och programvarutjänster, medan Amazon har stora möjligheter inom e-handel och molninfrastruktur. Meta Platforms, tidigare Facebook, har länge använt AI för att leverera relevant innehåll till sina användare och för att mer exakt rikta sin annonsering.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 18 april

Microsofts Copilot-app mystiskt installerad efter Edge-uppdatering

Microsoft vill att alla ska använda Copilot, och vissa användare har rapporterat att Copilot-appen mystiskt installerades på deras skrivbord efter en uppdatering av Microsoft Edge förra månaden. Microsoft säger att det inte är något att oroa sig för och arbetar på en lösning i en kommande utgåva av Edge, främst för Windows 11 version 23H2, 22H2 och 21H2, samt Windows 10 v. 22H2. Enligt Microsoft beror problemet på att ett nytt paket kallat ´Microsoft Chat Provider for Copilot in Windows´ felaktigt installeras av Edge version 123.0.2420.65 på Windows-enheter. Detta gör att Microsoft Copilot-appen visas i avsnittet Installerade appar i inställningsmenyn, även om den inte är fullt funktionell eftersom den inte installerades korrekt.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 18 april

Microsoft lanserar ´Draft with Copilot´-funktionen i Outlook för Windows

Microsoft meddelar lanseringen av funktionen ´Draft with Copilot´ i Outlook för Windows, vilket genererar hela e-postutkast från uppmaningar. Funktionen kommer att vara tillgänglig i mars och april 2024 för användare med riktad utgåva och kräver en Copilot-licens. Organisationer kan förbereda sig genom att uppdatera till den senaste versionen och hantera licenser. Microsoft 365:s färdplan ID är 190937. MC709658 - Uppdaterad 15 april 2024: Microsoft har uppdaterat innehållet nedan för att återspegla det korrekta byggnumret. Tack för ditt tålamod.

Direktlänk Dela Petri IT Knowledgebase fördjupade 18 april

Microsofts AI Copilot transformerar kodningsindustrin

Microsofts AI Copilot förändrar kodningsindustrin genom att automatisera uppgifter, förbättra produktiviteten och ta itu med säkerhets- och etiska överväganden. AI Copilot, en uppsättning verktyg och plattformar, är utformad för att hjälpa utvecklare genom att automatisera tråkiga kodningsuppgifter och tillhandahålla sofistikerade funktioner som kodtolkning och felkorrigering. AI:n använder Python, ett viktigt språk inom datavetenskap, för att utföra uppgifter inom Azure, vilket visar dess integration med befintliga kodningspraxis och plattformar. Utöver kodning integrerar Microsoft AI i olika affärsapplikationer och förbättrar funktioner inom Microsoft 365, inklusive Teams och Outlook. Microsoft har infört åtgärder för att skydda användare och säkerställa överensstämmelse med dataskyddslagar.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 18 april

Microsoft introducerar AI-assistent Copilot för PowerPoint

Microsoft har tillkännagett integrationen av Copilot, en AI-assistent, till sin arbetsplatsapp, inklusive PowerPoint. Copilot använder naturligt språkbehandling och en molnbaserad AI-motor för att omvandla användaridéer till övertygande presentationer. Användarna behöver bara skriva konversationella uppmaningar för att låta AI-assistenten veta hur de vill att deras presentation ska se ut och vilket tema de letar efter. Copilot ger även automatiska förslag till innehållet, vilket gör att användarna kan förbättra sitt arbete när det gäller skrivande, design och mer.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 18 april

Microsoft siktar på 1,8 miljoner AI-chip till 2024, enligt dokument

Enligt ett dokument som har granskats, har Microsoft ett internt mål att samla in 1,8 miljoner AI-chip till slutet av 2024. Företaget planerar att tredubbla sin tillgång till grafikprocessorer (GPUs) detta år. Microsoft försöker göra generativ AI snabbare, bättre och billigare, men detta är starkt beroende av att företaget köper chipp, främst från Nvidia. Från detta räkenskapsår till räkenskapsåret 2027 förväntar sig Microsoft att spendera cirka 100 miljarder dollar på GPUs och datacenter. Företaget, i partnerskap med OpenAI, ligger i framkant av den generativa AI-boomen.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 18 april

Microsoft tillkännager nya AI-drivna funktioner för Dynamics 365 Field Service

Microsoft har tillkännagivit nya funktioner för Dynamics 365 Field Service som kan förbättra effektiviteten och kundupplevelsen. Uppdateringen använder AI-förmågor genom Microsoft Copilot. Servicefältchefer kan nu interagera med Copilot med naturligt språk inom webbappen Dynamics 365 Field Service. Copilot kan söka och sammanfatta arbetsorderdetaljer och kan också hämta information från andra relevanta Microsoft Dataverse-poster. Organisationer har också möjlighet att konfigurera Copilot för att anpassa arbetsordersammanfattningar till sina behov. Dessutom tillåter nu Dynamics 365 Field Service Outlook-add-in chefer att använda Copilot för att utforma e-postuppdateringar för kunder. Tekniker kan utnyttja Copilot för att söka i produktmanualer och hitta relevanta lösningar direkt inom Teams.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 18 april

Microsoft lanserar Copilot-funktioner i Dynamics 365 Field Service

Microsoft har meddelat att frontlinjearbetare med en Dynamics 365-prenumeration nu kan testa en offentlig förhandsvisning av den mixed reality-baserade spatiala annoteringsfunktionen i Microsoft Teams iOS-app. Företaget har också lagt till Copilot-funktioner i Dynamics 365 Field Service. Från och med idag kan chefer använda Copilots generativa AI-funktioner med Dynamics 365 Field Service för att förenkla skapandet och hanteringen av arbetsordrar med hjälp av naturliga språkpåminnelser. Copilot kan även söka igenom andra Microsoft Dataverse-poster, inklusive konton, kontakter, möjligheter och mer.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 18 april

Logitech lanserar AI Prompt Builder och trådlös mus med AI-knapp

Logitech har presenterat Logi AI Prompt Builder, ett verktyg som ger tillgång till OpenAI´s ChatGPT via en dedikerad musknapp. Verktyget låter användaren parafrasera och sammanfatta vald text i önskad ton och stil. För att använda funktionen krävs att användarens tillbehör stöder Logi Options+ mjukvaran. Logitech avtäckte också en ny trådlös mus, Logitech Signature AI Edition Mouse, som har en egen dedikerad AI-promptknapp. Logi AI Prompt Builder är redan gratis för Windows och Mac-användare via Logi Options+ appen. Logitech Signature AI Edition Mouse kommer att säljas exklusivt på Logitech.com i USA och Storbritannien för $49.99 respektive £54.99.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade 18 april

EU-regulatorer klassificerar inte Microsofts investering i OpenAI som förvärv

EU:s konkurrensregulatorer har kommit fram till att Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI inte är ett förvärv, enligt källor. Detta signalerar att affären kommer att undvika en formell europeisk utredning som kunde ha lett till betungande lösningar för det amerikanska techföretaget. Microsoft, OpenAI och en talesperson för Europeiska kommissionen kommenterade inte omedelbart Reuters förfrågningar. Microsoft är dock inte ur skogen ännu, med EU:s konkurrensmyndighet som fortfarande undersöker partnerskap mellan stora digitala marknadsaktörer och generativa AI-utvecklare och leverantörer.

Direktlänk Dela Business Standard fördjupade 18 april

Microsoft lugnar användare efter oväntad Copilot-uppdatering

Microsoft orsakade oro när det släppte en uppdatering till sin Edge-webbläsare. Trots att det hade bestämt att inte lägga till sin AI-drivna assistent Copilot till Windows Server 2025 på grund av klagomål från administratörer, blev användarna upprörda när Copilot plötsligt dök upp i listan över installerade appar för Windows Server 2022. Microsoft insisterar på att inget oegentligt pågår och att Copilot inte faktiskt har installerats och inte samlar in någon data. Företaget planerar att lösa problemet i en framtida Edge-uppdatering.

Direktlänk Dela BetaNews fördjupade 18 april

Logitech lanserar AI Prompt Builder och AI Edition Mouse

Logitech lanserar idag ett nytt verktyg, AI Prompt Builder, som låter användare av vissa Logitech-möss och -tangentbord att aktivera ChatGPT med ett knapptryck. Företaget lanserar också en ny Signature AI Edition Mouse med en dedikerad AI-knapp. Logi AI Prompt Builder kan konfigureras i den kostnadsfria appen Logi Options+ för Windows och macOS. Verktyget kan automatiskt kopiera markerad text och föreslå åtgärder i ChatGPT, som att omformulera och sammanfatta texten. AI Edition Mouse kommer att säljas exklusivt på logitech.com i USA och Storbritannien, till priset av $49.99 respektive £54.99.

Direktlänk Dela Thurrott fördjupade 18 april

EU:s konkurrensmyndigheter anser att Microsofts investering i OpenAI inte är en fusion

Enligt tjänstemän med insyn har Europeiska unionens konkurrensmyndigheter kommit fram till att Microsofts betydande investering på 13 miljarder dollar i OpenAI inte utgör en fusion eller förvärv. Detta beslut kan potentiellt rädda teknikjätten från att genomgå en formell utredning enligt EU:s stränga fusionsregler. Tidigare i år, i januari, hade Europeiska unionen antytt att Microsofts beslut att investera i OpenAI kunde falla under dess fusionskontrollregler. Men en nyligen genomförd analys har lett till en annan slutsats, vilket undviker hotet om en omfattande regulatorisk granskning.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 18 april

EU-regulatorer godkänner Microsofts investering i OpenAI

Europeiska unionens antitrustregulatorer har fastställt att Microsofts betydande investering på 13 miljarder dollar i OpenAI inte kommer att leda till en formell undersökning. Detta markerar en stor förändring för teknikjätten, som kan undvika eventuella begränsande åtgärder som skulle ha införts efter en fördjupad granskning i enlighet med europeiska sammanslagningsregler. Investeringen innebär att Microsoft kommer att förvärva en icke-röstposition i OpenAIs styrelse, vilket innebär att det inte är detsamma som ägande av AI-företaget. Trots detta fortsätter en informell undersökning av Microsoft-OpenAI-partnerskapet i andra jurisdiktioner.

Direktlänk Dela Coingape fördjupade 18 april

Arm Holdings siktar på att minska energiförbrukningen i datacenter

Chipdesignföretaget Arm Holdings planerar att ta samma energieffektiva datoranvändning till datacenter som de gjorde för mobila enheter. Arm-aktien har stigit i år på förväntningar om att företaget kan expandera bortom sin smartphone-fästning till marknader som servrar för att köra artificiell intelligens-applikationer. Arm är allt mer efterfrågat när datacenter vill minska sin massiva energiförbrukning, enligt Arm-chefen Rene Haas. Stora molndatatjänstleverantörer vänder sig till Arm-teknologi för att sänka sin energiförbrukning. Arm-aktien sjönk dock 12% till 107.56 på onsdagen.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 18 april

EU-kommissionen beslutar att Microsofts förhållande med OpenAI inte kräver formell utredning

Europeiska kommissionen har beslutat att Microsofts förhållande med ChatGPT-skaparen OpenAI inte är likt en fusion och inte kräver en formell utredning, rapporterade Bloomberg på onsdag. Detta innebär att företagen är mindre troliga att möta granskning av amerikanska antitrustregulatorer över deras förhållande, som innebär ett finansieringsåtagande på 13 miljarder dollar från Microsoft till OpenAI.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 17 april

OpenAI:s VD Sam Altman söker investeringar i Mellanöstern för AI-utveckling

OpenAI:s VD Sam Altman har haft frekventa möten med nyckelpersoner i Förenade Arabemiraten (UAE) och Saudiarabien. Mötens huvudsyfte är att etablera infrastruktur för att driva fram artificiell intelligens (AI). Microsoft har nyligen investerat $1,5 miljarder i G42-fonden, en UAE-amerikansk riskkapitalfond specialiserad på AI-investeringar. Det spekuleras även om att Altman försöker omforma den globala halvledarindustrin, vilket skulle kräva miljarder dollar. Israel ses som en global hub för AI, men saknar de finansiella medel som krävs för stor skala chip-tillverkning.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

EU:s konkurrensregulatorer avstår från att utreda Microsofts investering i OpenAI

Enligt källor har EU:s konkurrensregulatorer beslutat att Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI inte kommer att utlösa en formell utredning. Beslutet är en lättnad för det amerikanska teknikföretaget, eftersom det undviker potentiellt stränga åtgärder som kunde ha följt efter en formell europeisk utredning. Microsoft avböjde att kommentera, medan OpenAI och en talesperson för Europeiska kommissionen inte omedelbart svarade på Reuters förfrågningar om kommentarer. Trots detta fortsätter företaget att vara under informell granskning i andra jurisdiktioner.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 17 april

EU-regulatorer ser inte Microsofts investering i OpenAI som ett förvärv

Europeiska unionens antitrustregulatorer har kommit fram till att Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI inte är ett förvärv, enligt källor bekanta med ämnet. Detta signalerar att affären kommer att undvika en formell europeisk undersökning som kunde ha lett till betungande lösningar för det amerikanska teknikföretaget. Microsoft avböjde att kommentera medan OpenAI och en talesperson för Europeiska kommissionen inte omedelbart svarade på Reuters förfrågningar om kommentarer. Partnerskapet mellan Microsoft och OpenAI är också under informell granskning i andra regioner.

Direktlänk Dela The Business Times Singapore fördjupade 17 april

EU avstår från att undersöka Microsofts investeringar i OpenAI

Europeiska unionen (EU) har rapporterat att de inte kommer att genomföra en formell konkurrensutredning av Microsofts investeringar i OpenAI. Detta kan lätta investerares oro över att myndighetsåtgärder skulle kunna tvinga företagen att försvaga sina band. EU inledde en preliminär utredning av Microsofts OpenAI-investeringar i januari, men en formell undersökning förväntas inte eftersom den inte uppfyller standarderna för processen. Microsofts investering i det franska AI-startupföretaget Mistral AI kommer också att beaktas.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 17 april

Ally Financial breddar sin AI-strategi med Amazon Bedrock och autonoma agenter

Ally Financial breddar sin AI-strategi och förbereder sig för att anta Amazon Bedrock, utforska autonoma agenter och odla anställdas användningsfall. Ally Bank, ett dotterbolag till Ally Financial, är en direktbank som inte har traditionella filialer utan använder teknik som molnbaserad databehandling för att leverera kundtjänster och driva sin verksamhet. Generativ AI (GenAI) är nu en del av teknikblandningen. Banken lanserade sitt första användningsfall 2023, ett verktyg som sammanfattar samtal mellan kundsupportagenter och bankkunder. I juli rullade företaget ut Ally.ai, en molnbaserad plattform som de nu bygger vidare på. Plattformen ger tillgång till flera stora språkmodeller (LLM), inklusive Azure OpenAI Service från Microsoft. Företaget utvärderar nu Amazon Bedrock, en plattform för att bygga GenAI-applikationer. Ally Financial planerar att experimentera med Bedrocks förmåga att skapa autonoma agenter, som är utformade för att agera snarare än att tillhandahålla information. Autonoma agenter kan potentiellt hantera uppdateringar, vilket minskar antalet möten och låter utvecklare fokusera på komplex problemlösning. Ally Financial förbjuder för närvarande anställda att använda GenAI tills banken kan etablera styrningskontroller.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 17 april

Telefónica och Microsoft inleder partnerskap för att integrera Azure AI Studio i Telefónica Kernel 2.0

Telefónica har meddelat ett partnerskap med Microsoft för att integrera Azure AI Studio i Telefónica Kernel 2.0. Detta kommer att utöka Kernels förmågor genom att tillämpa generativ AI på viktiga arbetsflöden. Telefónica Kernel, först presenterat 2017 som den fjärde plattformen, är grunden för det digitala ekosystem där företaget utvecklar nya produkter och tjänster på ett smidigt och effektivt sätt. Microsoft meddelade också att Telefónica kommer att vara en av operatörerna som ingår i Azure Programmable Connectivity (APC)-tjänsten, som förenklar utvecklares tillgång till operatörsnätverkets API:er.

Direktlänk Dela Thefastmode.com fördjupade 17 april

Franska AI-startupen Mistral AI söker 5 miljarder dollar i värdering

Franska open source AI-startupen Mistral AI diskuterar med investerare om att höja hundratals miljoner dollar i sin nästa finansieringsrunda och söker en värdering på 5 miljarder dollar. Mistral, som samlade in 415 miljoner dollar i sin Series A-finansieringsrunda i december och nådde en värdering på cirka 2 miljarder dollar, har nyligen börjat generera intäkter. Startföretaget räknar med Andreessen Horowitz och Lightspeed Venture Partners som investerare. I februari tillkännagav Microsoft ett flerårigt partnerskap på 16,3 miljoner dollar med Mistral.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 17 april

Franska AI-startupen Mistral AI söker finansiering på flera hundra miljoner dollar

Franska AI-startupen Mistral AI rapporteras utforska en finansieringsrunda som skulle värdera företaget till 5 miljarder dollar. Företaget har varit i samtal med investerare om att höja flera hundra miljoner dollar. Det är dock oklart vilka investerare Mistral har närmat sig. Mistrals investerare inkluderar Andreessen Horowitz, Lightspeed Ventures och Microsoft, en frekvent partner / backer av Mistrals rival Open AI. Mistral värderades till cirka 2 miljarder dollar i december förra året efter att ha höjt 415 miljoner dollar.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 17 april

Google integrerar Gemini AI i Chrome

Google integrerar sin Gemini AI, tidigare känd som Bard, i Chrome, vilket positionerar företaget som en stark konkurrent inom AI-tjänster. Användare kan nu interagera med Googles AI genom att skriva ´@gemini´ följt av sin fråga direkt i Chrome adressfältet. Funktionen är tillgänglig i Chrome Canarys senaste version, och kan aktiveras genom att söka efter flaggorna ´Expansion pack for the Site search starter pack´ och ´IPH message for the Site search starter pack´ i chrome://flags avsnittet. Marknadstrender visar på en ökad efterfrågan på AI-drivna funktioner i webbläsare.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

Google investerar kraftigt i AI för att konkurrera med Microsoft och OpenAI

Google förbereder sig för att investera betydande medel i Project Gemini för att bli en stark konkurrent i den eskalerande kapprustningen inom artificiell intelligens (AI). Företagets AI-chef, Demis Hassabis, som också var medgrundare till DeepMind innan det förvärvades av Google, har signalerat företagets engagemang för innovation inom AI-teknologi. Google planerar att investera över 100 miljarder dollar för att konkurrera med Microsoft och OpenAI:s påstådda superdatorinitiativ, Stargate. Alphabet Inc, Googles moderbolag, har tidigare investerat stora summor i AI, inklusive 600 miljoner dollar för förvärvet av DeepMind.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

Peugeot testar AI-assistent i sina bilar

Peugeot har lanserat en pilotversion av sin röstassistent, förstärkt av ChatGPT:s kapabiliteter. AI kan erbjuda svar på specifika frågor, till exempel vilka monument att besöka i en stad, och även interagera med passagerarna. Modellen testas för närvarande, särskilt på den nya e-3008 elbilen, men också på flera små nyttofordon från det franska märket. De kommer att integrera OpenAI-artificiell intelligens i deras omborddator, som gjordes på DS-bilmärkesmodeller förra året. Moderbolaget, Stellantis, har meddelat att denna ökning kommer att implementeras i flera av dess modeller, i Frankrike, Tyskland eller Storbritannien, utan att vänta till 2025.

Direktlänk Dela The Times Hub fördjupade 17 april

Being AI:s ordförande försvarar företagets AI-varumärke

Sean Joyce, ordförande för Being AI, försvarar sitt företag efter kritik från analytiker på Clare Capital angående dess varumärke som ett AI-företag. Joyce svarar att hans företag kommer att använda AI för att transformera de företag som redan finns i dess portfölj och andra ´legacy´-företag som det planerar att köpa. Han bemöter Clare Capitals kommentarer i en forskningsanteckning som ifrågasatte varför Being AI marknadsför sig på detta sätt, med tanke på gruppens ´ovanliga´ sammansättning. Being AI:s aktier har tredubblats i värde till 7 cent och företaget blev föremål för RegCo:s första ´handla med försiktighet´-varning.

Direktlänk Dela New Zealand Herald fördjupade 17 april

Användningen av AI och GPTs i utbildning

För ett år sedan gjorde en spännande ny pedagogisk verktyg en stor offentlig debut: Generative pre-tränade transformatorer, eller GPTs, även kallade chatbots, bots, Large Language Models och den generiska ´AI´. Larry Burns blev fascinerad av deras förmågor 2019 och skrev en självpublicerad novell, ´Trash Novel´, med hjälp av ChatGPT-2. Inom fyra år har denna enstaka beta-produkt från en obskyr ideell organisation som heter OpenAI utvecklats till en snabbt växande kunskapsindustri. AI-drivna verktyg hänvisas nu ofta till med sina företags varumärken (dvs. OpenAI´s ´ChatGPT´, Microsoft´s ´Co-Pilot´, Google´s ´Gemini´, Anthropic´s ´Claude´). Burns har nu uppdrag som kräver att studenter använder en GPT och en betygsrubrik som hjälper studenter att dokumentera och dela sin GPT-användning transparent.

Direktlänk Dela Press Enterprise fördjupade 17 april

De bästa tre ´Magnificent Seven´-aktierna att köpa i april

Artificiell intelligens (AI) är ett hett ämne inom teknikindustrin, med framsteg från plattformar som ChatGPT. Bland företag som försöker göra intryck inom AI finns ´Magnificent Seven´-aktierna - Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Apple, Tesla och Nvidia. De tre mest lovande investeringsmöjligheterna just nu är Microsoft, Amazon och Meta Platforms. Microsoft har investerat flera miljarder dollar i OpenAI, start-up-företaget bakom ChatGPT. Amazon har investerat 4 miljarder dollar i konkurrerande plattformen Anthropic. Meta Platforms, som äger Facebook, Instagram och WhatsApp, gör framsteg inom AI och bygger egna chips för att konkurrera med Nvidia.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 17 april

AI och röstigenkänningsteknik: Framtiden för tekniksektorn

Artificiell intelligens (AI) och dess tillämpningar inom röststyrda enheter får allt mer uppmärksamhet. Enligt miljardär och riskkapitalist Chamath Palihapitiya kommer röstapplikationer att vara ´främsta dörren´ till nästa fas av AI-revolutionen. Marknaden för AI-drivet tal växer och förväntas nå nästan $50 miljarder år 2029. Flera företag, inklusive Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft och Nvidia, konkurrerar på marknaden för röstigenkänning. Två framstående aktörer just nu är SoundHound AI och Microsoft. SoundHound AI har nyligen meddelat att de kommer att erbjuda Nvidias DRIVE-programvara till sina biltillverkarkunder, medan OpenAI har lanserat sin senaste produkt, Voice Engine.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 17 april

Logitech trådlös mus lägger till ny knapp för att ansluta till AI

Logitech har lagt till en ny knapp på sina trådlösa möss och tangentbord för att ansluta till AI, likt Microsofts tidigare introduktion av en knapp för att ansluta till Copilot, AI-driven av ChatGPT. Logitechs nya funktion, Logi AI Prompt Builder, erbjuder inte bara en chatbot, utan ger också fördefinierade ´recept´ för att hjälpa användare med notifikationer. Den nya AI-knappen kommer att finnas på M750 AI-musen och aktiveras genom att trycka på en grön knapp. Produkten är för närvarande endast tillgänglig i USA och Storbritannien.

Direktlänk Dela Electric City Magazine fördjupade 17 april

Logitech lanserar gratis AI-verktyg för att underlätta ChatGPT-förfrågningar

Logitech har lanserat sin gratis Logi AI Prompt Builder, som gör det lättare att konstruera ChatGPT-förfrågningar och snabbt kan nås via tangentbord- och musgenvägar. Detta kommer att göra det snabbare och enklare för användare att komma åt ChatGPT, samt hjälpa till att få ut det mesta av OpenAI:s revolutionerande AI-drivna, naturliga språkbearbetning (NLP) chatbot. Det schweiziska elektronikföretaget lanserade samtidigt en ny trådlös mus med en dedikerad AI-prompt-knapp för att ge en permanent genväg till sin promptbyggare. Delphine Donné, General Manager för Personal Workspace-verksamheten på Logitech, kommenterar uppgraderingen av användarupplevelsen som kommer med Logi AI Prompt Builder.

Direktlänk Dela UC Today fördjupade 17 april

Logitech lanserar nytt verktyg för att starta OpenAI chatbot med ett knapptryck

Logitech har presenterat sitt nya verktyg, Logi AI Prompt Builder, som tillåter användare att starta ChatGPT, den populära OpenAI chatbot, med bara ett tryck på en specifik knapp på musen eller tangentbordet. Verktyget erbjuder fördefinierade ´recept´ för olika funktioner, till exempel att omformulera textstycken, konvertera dem till punkter, förkorta dem eller justera deras längd. Logitech kommer också att släppa en speciell utgåva av sin M750-mus, utrustad med en dedikerad knapp för att starta Logi AI Prompt Builder. Denna modell kommer initialt att finnas tillgänglig i USA och Storbritannien.

Direktlänk Dela Softonic International fördjupade 17 april

Italienska företag förbättrar cybersäkerheten med AI-verktyg

Flera framstående italienska företag, inklusive De Nora, Fincantieri, Intesa Sanpaolo och Rina, har valt att använda Microsoft Copilot för säkerhet för att förbättra sin cybersäkerhet. Detta AI-drivna verktyg är utformat för att stärka IT- och säkerhetspersonalens förmåga att snabbt och med större precision upptäcka hot. Microsoft Copilot för säkerhet utnyttjar den kraftfulla GPT-4-modellen från OpenAI, samordnad med Microsofts egna AI-verktyg. Detta ger företag en ovärderlig resurs i en tid då cybersäkerhetshoten ökar. Trots fördelarna finns det också utmaningar och kontroverser kring AI i cybersäkerhet, inklusive dataintegritet och säkerhet.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

GitHub och OpenAIs AI-drivna Copilot förändrar mjukvaruutvecklingslandskapet

AI-drivna Copilot, skapad av GitHub Corporation och OpenAI, har förändrat mjukvaruutvecklingslandskapet. Sedan lanseringen i slutet av 2021 har Copilot gjort betydande förbättringar, nu med en mer avancerad GPT-4-teknik som förbättrar dess automatisering av triviala kodningsuppgifter. Copilot har haft stor inverkan på programmeringsindustrin genom att minska den tidskrävande kodningsprocessen. Enligt Bankins senaste statistik har verktyget visat sitt värde och sparar tid för att koda för 1,3 miljoner användare och 50 000 företag, inklusive Goldman Sachs och Ford. GitHub betonar att Copilot inte är utvecklad för att ersätta mänskliga programmerare, utan för att hjälpa dem. GitHub planerar att integrera Copilot i Microsofts svit, kanske börjar med Office och Bing och sedan andra.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 17 april

Microsoft erkänner felaktig installation av Copilot-appen på Windows-enheter

I mars rapporterades det att installation av Edge Beta på din Windows-enhet omedelbart skulle installera en extra Microsoft Copilot-app som kan hittas på sidan Installerade appar i Windows. Installationen skulle ske även på enheter där Copilot för Windows ännu inte har släppts, till exempel i Europa, vilket fick många Windows-användare att undra om det är säkert att ha den runt. Nu har Microsoft äntligen erkänt problemet i det senaste inlägget på Windows release health blog. Uppdateringar till Edge-version 123.0.2420.65, släppt den 28 mars 2024 och senare, kan felaktigt installera ett nytt paket (MSIX) som kallas ´Microsoft chat provider for Copilot in Windows´ på Windows-enheter. Detta kan resultera i att Microsoft Copilot-appen visas i menyn Installerade appar. Microsoft säger att denna extra Copilot är ofarlig och inte samlar in någon form av data. Den extra Copilot installerades för att förbereda enheter för framtida aktivering av Copilot. Microsoft kommer att ta bort den från enheter som inte ska få Copilot, inklusive de med Windows Server. Microsoft Edge kommer också att uppdateras för att inte automatiskt installera Copilot på Windows-enheter.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 17 april

Microsofts Copilot kommer att förändra sättet brittiska företag arbetar med molntjänster

Microsofts Copilot, företagets GenAI-drivna smarta assistent, kommer att utrusta brittiska företag med banbrytande nya lösningar, tjänster och arbetssätt med Microsofts moln, enligt en ny forskningsrapport från Information Services Group (ISG). Rapporten finner att Microsoft har omfamnat GenAIs disruptiva potential genom sina investeringar i Copilot för Microsofts moln. Flera leverantörer har redan tillkännagivit partnerskap med Microsoft för att utveckla nya bransch- eller funktionella lösningar som utnyttjar kraften i Copilots. GenAI kommer att förvandla nästan alla aspekter av Microsofts moln de kommande åren, inte bara genom sina olika GenAI-drivna Copilots utan också med sin Azure OpenAI-tjänst.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 17 april

Microsoft kallar automatisk installation av Copilot-appen för ett fel

Användare av Windows 11 rapporterade att Microsoft automatiskt installerade en Copilot-app på deras datorer utan att meddela dem förra månaden. Detta skapade mycket förvirring, med många användare som undrade om företaget samlar in data om dem med den hemliga installationen av den nya appen. Microsoft har nu släppt ett officiellt uttalande där de kallar uppdateringen för ett fel och hävdar att det var resultatet av en felaktig installation av en annan funktion. Företaget lovade också att ta bort den defekta appen från drabbade datorer med en framtida uppdatering.

Direktlänk Dela TechSpot fördjupade 17 april

Microsoft bekräftar felaktig installation av Copilot-app på Windows Server 2022

Microsoft har bekräftat att Copilot-applikationen felaktigt har installerats på vissa Windows Server 2022-installationer. Detta upptäcktes när applikationen började dyka upp på system efter att användare uppdaterat webbläsaren Microsoft Edge till version 123 eller senare. Microsoft har meddelat att detta inte var avsett beteende och att applikationen installerades av misstag. Copilot-applikationen är tänkt att förbereda vissa Windows-enheter för framtida Windows Copilot-aktivering och var inte avsedd att installeras på alla enheter.

Direktlänk Dela TweakTown fördjupade 17 april

Google uppdaterar AI-chattbot Gemini med YouTube-taggningsfunktion

Google har uppdaterat sin AI-chattbot Gemini med en ny funktion som tillåter användare att tagga YouTube i en chatt. Detta innebär att AI-assistenten kan hitta specifika videor, typer av videor eller till och med analysera innehållet i en uppladdning. Funktionen kan också användas med andra Google-produkter som Docs, Drive, Flights och Maps. Funktionen är dock inte alltid fungerande som förväntat. Google har en mycket mer begränsad uppsättning plugins och inga anpassade GPTs, utan förlitar sig på sina egna produkter och den funktionalitet de kan erbjuda en chattbot.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 17 april

Mistral planerar att samla in miljarder i nytt kapital

Det franska AI-företaget Mistral, en konkurrent till Open AI, planerar att samla in miljarder i nytt kapital till en värdering på motsvarande 50 miljarder kronor. Företaget, som leds av Arthur Mench, har tidigare fått kritik för att deras första version bedömdes som osäker och att de använde Metas AI-modell Llama 2 för att bygga sin egen, ett medgivande som kom efter att informationen hade läckt ut. Mistral har tidigare stöd av Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners och Microsoft.

Direktlänk Dela Breakit fördjupade 17 april

Franska AI-startupen Mistral AI i samtal om att höja flera hundra miljoner dollar

Det franska startup-företaget Mistral AI, grundat 2023 av tidigare anställda på Meta och Google DeepMind, har varit i samtal med investerare om att höja flera hundra miljoner dollar till ett värde av 5 miljarder dollar. Dessa samtal kommer bara några månader efter att Microsoft investerade 16 miljoner dollar i Mistral och implementerade företagets AI-modeller genom sin Azure molnbaserade datortjänst. Partnerskapet mellan Microsoft och Mistral kritiserades av EU-lagstiftare som efterlyste en utredning om det var konkurrenshämmande. Det är oklart vilka investerare Mistral har pratat med om den nya finansieringsrundan. Globala AI-affärer uppgick till 331 miljarder dollar under 2023, en ökning från 211 miljarder dollar 2022. GlobalData uppskattar att den globala AI-marknaden kommer att nå 909 miljarder dollar 2030, med en årlig tillväxttakt på 35,2% mellan 2022 och 2030.

Direktlänk Dela Verdict Media fördjupade 17 april

Fransk AI-startup Mistral AI kan vara värd 5 miljarder dollar efter potentiell finansieringsrunda

Den franska teknikstarten Mistral AI är rapporterat i diskussioner om att höja ett betydande belopp, potentiellt hundratals miljoner dollar, i ett drag som kan värdera företaget till 5 miljarder dollar. Tidigare har Mistral AI lockat investeringar från framstående företag som Andreessen Horowitz, Lightspeed Ventures och teknikjätten Microsoft. Microsoft investerade 16 miljoner dollar i Mistral i februari, vilket ytterligare etablerade ett samarbete som integrerar Mistrals artificiella intelligensmodeller i Microsofts egen molnberäkningstjänst, Azure. Trots att man bara börjat tjäna intäkter, såg Mistrals senaste insamling i december att de samlade 415 miljoner dollar, vilket effektivt värderade startupen till 2 miljarder dollar vid den tiden.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

Ny AI-modell från OpenAI-spinoff störtar GPT-4 från tronen

En spinoff från OpenAI har lyckats störta GPT-4 från tronen med hjälp av miljarder från Google och Amazon. Företaget, Anthropic, som drivs av tidigare OpenAI-anställda Daniela Amodei, Dario Amodei, Jack Clark och Jared Kaplan, har utvecklat en AI-modell, Claude 3, som presterade bättre i tester än GPT-4 Turbo, OpenAI:s bästa AI-modell hittills. Även om Google inte har lyckats göra detta med Gemini, har AI-startupen Cohere lyckats komma på fjärde plats med sin AI-modell Command R+. Modellerna rankas enligt Chatbot Arenas bästa lista.

Direktlänk Dela Trending Topics fördjupade 17 april

Amazon investerar i Anthropic och inkluderar deras AI-modeller i Bedrock

Amazon har investerat totalt 4 miljarder dollar i Anthropic. Anthropics AI-modell Claude 3 Opus, som släpptes i mars, har nu inkluderats i Amazons molnplattform Bedrock. Modellen erbjuder förbättrad visuell bearbetning och färre felaktiga vägran att utföra ofarliga uppgifter. Amazons strategi med generativ AI håller på att förändras, enligt företagets VD Andy Jassy, och rör sig bort från interna, konsumentinriktade AI-applikationer och mot system som Bedrock. Bedrock konkurrerar med liknande erbjudanden från andra hyperscalers, som Microsofts Azure AI Studio och Googles Vertex AI Generative AI Studio.

Direktlänk Dela Computersweden.se fördjupade 17 april

Snap lägger till vattenmärken på AI-genererade bilder

Sociala medietjänsten Snap meddelade på tisdag att de planerar att lägga till vattenmärken på AI-genererade bilder på sin plattform. Vattenmärket är en genomskinlig version av Snap-logotypen med ett glittrande emoji, och det kommer att läggas till på alla AI-genererade bilder som exporteras från appen eller sparas till kamerarullen. Företaget sa på sin supportsida att borttagning av vattenmärket från bilder kommer att bryta mot dess användarvillkor. Det är oklart hur Snap kommer att upptäcka borttagningen av dessa vattenmärken. Snap tillåter för närvarande betalande abonnenter att skapa eller redigera AI-genererade bilder med Snap AI.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 17 april

Storskaliga språkmodeller och generativ AI förbättrar teknologisk interaktion

Storskaliga språkmodeller (LLM) och generativ AI tränas på massiva datauppsättningar för att generera intelligent innehåll. Promptteknik används för att effektivt styra dessa modeller för att uppnå avsedda resultat. Microsoft har omfamnat gränssnitt som Open AI´s ChatGPT-3 och GPT-4, vilket gör LLM lättillgängliga för allmänheten. Andra marknadsledare inkluderar Googles PaLM-modeller och Metas Llama-modeller. LLM kan användas för att skriva kod, översätta mellan programmeringsspråk och hjälpa till med kreativt skrivande. Även om inte alla generativa AI-verktyg bygger på LLM, är alla LLM en form av generativ AI.

Direktlänk Dela Open Source For You fördjupade 17 april

Stor språkmodell (LLM) i juridisk industri förutspås till 2031

En nyligen rapport från Orbisresearch.com analyserar den stora språkmodellen (LLM) i den juridiska marknaden fram till 2031. Rapporten belyser drivkrafterna bakom marknaden och hinder för dess tillväxt. Den ger en detaljerad analys av konkurrenslandskapet, import-export-data, regleringslandskapet för nyckelmarknader och balansen mellan utbud och efterfrågan. Rapporten erbjuder också en detaljerad analys av den globala marknaden för Stora språkmodeller (LLM) inom juridiken, inklusive nyckelspelare som Meta AI, 21 Labs, Tencent, Yandex, DeepMind, Naver, Open AI, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Baidu, Deepmind, Anthropic, Alibaba och Huawei.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 17 april

Microsoft lägger till Copilot-header i Edge, men det finns ingen återställningsfunktion

Microsoft har nyligen lagt till en Copilot-header i Edge Canary, vilket gör det möjligt för användare att anpassa sin Copilot-upplevelse ytterligare. Användarna kan till exempel be Copilot om att hantera lösenord eller byta till vertikala flikar. Tidigare uppdaterades headern för att kunna stängas, men enligt teknikentusiasten @Leopeva64 kan den inte återfås när den väl har stängts. Det finns sannolikt ett alternativ för att aktivera Copilot-headern igen, men Microsoft har antingen inte släppt det ännu, eller företaget har gömt det väl bland Edge´s många inställningar.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 17 april

AI-chattrobotar förbättrar kundupplevelsen

Generativa AI-drivna chattrobotar har blivit allt vanligare sedan december 2022 och används för att kontrollera flygplanstider, boka hotellrum, begära bankutdrag och mer. AI-chattrobotar kan i genomsnitt hantera 60-80% av kundförfrågningar utan mänsklig inblandning. Indigo:s WhatsApp-robot Dottie klarade av 86% av chattarna, medan 6Eskai hanterade 91% av chattarna. Företag lägger till nya funktioner för att skapa sömlösa och personliga upplevelser för sina kunder. Men det finns fortfarande utmaningar, inklusive dataskydd och risken att AI-chattrobotar hallucinerar svar.

Direktlänk Dela Brand Equity Economic Times India Times fördjupade 17 april

Lenovo avslöjar ThinkCentre M75 Gen 5-serien med AI-kapabilitet

Lenovo har nyligen presenterat det senaste tillskottet till sin ThinkCentre-skrivbordsserie, den mycket efterlängtade M75 Gen 5. Den nya serien, designad för att möta företagens växande krav, har kraftfulla AMD Ryzen PRO 8000-serieprocessorer som kan hantera artificiell intelligens (AI) uppgifter. Serien består av tre modeller som är utformade för att passa olika användarpreferenser och arbetsplatskrav. Lenovo har integrerat AI-drivna funktioner i ThinkCentre M75 Gen 5-serien för att förbättra produktivitet och effektivitet. Dessutom har Lenovo införlivat miljövänliga material i designen av ThinkCentre M75 Gen 5-serien.

Direktlänk Dela Smartphonemagazine.nl fördjupade 17 april

Edge Computing och Machine Learning-industrin förväntas växa kraftigt fram till 2031

Enligt nyligen rapporter i Orbisresearch.coms databas förväntas Edge Computing och Machine Learning-industrin växa kraftigt fram till år 2031. Rapporten analyserar drivkrafterna bakom marknadens framåtskridande och de hinder som begränsar dess tillväxt. Rapporten förutser en dynamisk förändring i den konkurrensutsatta miljön, där ledande företag kommer att konkurrera om dominans. Rapporten erbjuder också en detaljerad analys av den globala marknaden för Edge Computing och Machine Learning, inklusive segmentering efter typ och tillämpning, samt en genomgång av tillgång och efterfrågan. Nyckelspelare på marknaden inkluderar IBM, Amazon Web Services, Microsoft, Cisco, Dell Technologies, HPE, Huawei, GE, Nokia, ADLINK, Litmus Automation, FogHorn Systems, Vapor IO, MachineShop (EdgeIQ), och Saguna Networks.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 17 april

Google integrerar AI-assistenten Gemini i Chrome-webbläsaren

Google har tagit ett betydande steg mot framtiden för digital interaktivitet genom att integrera sin nya AI-assistent, Gemini, direkt i Chrome-webbläsaren. Användare kan nu interagera med Gemini direkt från Chromes adressfält genom att helt enkelt skriva ´@gemini´, vilket ger en känsla av ständig tillgänglighet av AI-stöd, redo att hjälpa när som helst. Denna innovativa funktion testas för närvarande i den experimentella versionen av Chrome Canary. Genom att integrera Gemini i Chrome har Google öppnat ett nytt kapitel i vår digitala interaktion, vilket banar väg för en spännande framtid med AI-assistenter.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

Windows 11 integrerar artificiell intelligens för att revolutionera användarupplevelsen

Microsoft introducerar innovativa AI-funktioner i Windows 11, inklusive en funktion som heter ´Copilot in Windows´. Copilot är en virtuell assistent som förstår användarens frågor och kommandon och ger omedelbara, relevanta svar. Denna AI-chattfunktion går utöver enkla muntliga instruktioner och analyserar noggrant kontexten av användarens input för att ge nyanserad och hjälpsam assistans. Integrationen av AI i operativsystem är en växande trend i teknikindustrin. Trots entusiasmen för AI i Windows finns det utmaningar, främst gällande integritet och eventuell minskning av efterfrågan på manuella IT-supportjobb.