» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 344 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI´s Dall-E 3 får positiva recensioner för sin bildgenereringsförmåga

OpenAI´s Dall-E 3, en AI som omvandlar textprompter till bilder, har fått positiva recensioner för sin förmåga att generera engagerande och dynamiska bilder. Trots vissa nackdelar, som långsam bildgenerering och ibland orealistiska resultat, anses Dall-E 3 fortfarande vara en ledare inom generativ AI. I jämförelse med konkurrenter som Adobe Firefly och Google ImageFX presterade Dall-E 3 bäst i tester, särskilt när det gällde att skapa surrealistiska fantasibilder. Dall-E 3 är tillgänglig genom den premiumtjänsten ChatGPT Plus för $20 per månad.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare