75

Instagram-analys av

Omnipollo

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Omnipollo. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*75, vilket är 50 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Omnipollo publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
100
Frekvens
69
Följare
70,0K
Interaktioner
77,4K
Interaktioner per inlägg
2,7K
Interaktioner per följare
1,1
Inlägg per vecka
6,4

Vinnarinlägg

Omnipollo
4 727 interaktionspoäng på 70 046 följare
3 mån sedan
Omnipollo
4 098 interaktionspoäng på 70 046 följare
3 mån sedan

Förlorarinlägg

Omnipollo

#dudetoo over the past two years we have gone from a two man band to an organization. A band of brothers...and very few sisters. Science says that you recruit by looking at yourself. Is this person like me? Me, me, me. Dudes recruit and promote dudes, who in turn recruit and promote dudes in a…

1 019 interaktionspoäng på 70 046 följare
Omnipollo

????????YEAR OF THE STOUT???? #beereverywhere #omnipollo

1 234 interaktionspoäng på 70 046 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.