62

Instagram-analys av

S:t Eskils gymnasium EIC

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från S:t Eskils gymnasium EIC. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 24 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. S:t Eskils gymnasium EIC publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
51
Frekvens
73
Följare
1,4K
Interaktioner
9,2K
Interaktioner per inlägg
101
Interaktioner per följare
6,4
Inlägg per vecka
7,5

Vinnarinlägg

S:t Eskils gymnasium EIC

Pelle! Då och nu! #årengår #bästaeleverna #stolteskilit #eskilstuna #stoltlärare

220 interaktionspoäng på 1 429 följare
S:t Eskils gymnasium EIC

God jul & gott nytt år! Ha ett riktigt skönt lov! #stolteskilit #jullov

192 interaktionspoäng på 1 429 följare

Förlorarinlägg

S:t Eskils gymnasium EIC

Grafisk design ES BILD #steskilsgymnasium #stolteskilit #bildochform #grafiskillustration #bild #eskilstuna

33 interaktionspoäng på 1 429 följare
S:t Eskils gymnasium EIC

Grafisk design ES BILD #steskilsgymnasium #stolteskilit #design #bild #bildochform #eskilstuna #estetiskaprogrammet

38 interaktionspoäng på 1 429 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.