56

Instagram-analys av

Röhnisch

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Röhnisch. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*56, vilket är 12 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Röhnisch publicerar ett inlägg igenomsnitt 10,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Röhnisch för oengagerande inlägg. De 23067 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Röhnisch. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
28
Följarskara
71
Frekvens
83
Följare
23,1K
Interaktioner
50,2K
Interaktioner per inlägg
367
Interaktioner per följare
2,2
Inlägg per vecka
10,2

Vinnarinlägg

Röhnisch

WEEKEND COMPETITION! What better way to start the new year than win a brand new workout outfit! Comment below and let us know: 1. Which one is your favorite 2. What´s your workout goal for 2018 Four winners will be announced on Monday!

1 376 interaktionspoäng på 23 067 följare
Röhnisch

WIN GIFT CARD 2500sek! Tag your two best workout friends in comments below and let us know your favorite tights : 1, 2 or 3 and you can win 2500sek gift card so you can buy Active Christmas gifts to your bffs AND yourself! Winner will be announced on Friday 22 Dec!

1 306 interaktionspoäng på 23 067 följare

Förlorarinlägg

Röhnisch

Now further reductions! 50% on selected items! Hurry up before it´s too late!

82 interaktionspoäng på 23 067 följare
Röhnisch

For more stay tuned! New season releasing soon!

94 interaktionspoäng på 23 067 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.