55

Instagram-analys av

Kjell & Company Sverige

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Kjell & Company Sverige. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*55, vilket är 10 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Kjell & Company Sverige publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,6 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
52
Frekvens
52
Följare
2,8K
Interaktioner
2,2K
Interaktioner per inlägg
81,7
Interaktioner per följare
0,8
Inlägg per vecka
1,6

Vinnarinlägg

Kjell & Company Sverige

Vi har precis öppnat vår nya butik i Katrineholm! Välkommen in ????

201 interaktionspoäng på 2 825 följare
Kjell & Company Sverige

Lusse Kjelle, Lusse Kjelle... Glad Lucia önskar Kjell & Company ⭐️????

159 interaktionspoäng på 2 825 följare

Förlorarinlägg

Kjell & Company Sverige

Du vill gå och prata, prata och gå - motsatsen till att tyst och stilla stå Ta med mig om du lugnet skyr Och helst av allt vill iväg på äventyr! ????⭐️

34 interaktionspoäng på 2 825 följare
Kjell & Company Sverige

Med innertempen bör man aldrig chansa Men samtidigt vill man ju spexa och dansa jag gör så att du och släkten kan ha kul utan att julskinkan slutar med strul! ????⭐️

36 interaktionspoäng på 2 825 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.