64

Instagram-analys av

Mellringeskolan

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Mellringeskolan. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 28 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Mellringeskolan publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
62
Följarskara
50
Frekvens
73
Följare
1,1K
Interaktioner
2,9K
Interaktioner per inlägg
104
Interaktioner per följare
2,6
Inlägg per vecka
7,5

Vinnarinlägg

Mellringeskolan

Årets utklädnad ????????

160 interaktionspoäng på 1 111 följare
Mellringeskolan

9B vinnare av årets Vollybollturnering och klack!

157 interaktionspoäng på 1 111 följare

Förlorarinlägg

Mellringeskolan

Del 2 av filmen från Kockduellen ????????

47 interaktionspoäng på 1 111 följare
Mellringeskolan

Till alla sexor som har fått kallelse till färdighetstester! Varmt välkomna ♥️

50 interaktionspoäng på 1 111 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.