72

Facebook-analys av

PostNord Sverige

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från PostNord Sverige. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*72, vilket är 43 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. PostNord Sverige publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,8 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
81
Följarskara
59
Frekvens
53
Följare
9,8K
Interaktioner
8,8K
Interaktioner per inlägg
518
Interaktioner per följare
0,9
Inlägg per vecka
1,8

Vinnarinlägg

PostNord Sverige

Idag har det kommit in många frågor gällande att Tullverket och PostNord kommit till en överenskommelse att försändelser från Kina framöver ska momsdeklareras. Vi ska presentera en handlingsplan senast 1 mars och då kommer vi veta mer om hur momsdeklarerationen ska ske och vilken…

3 208 interaktionspoäng på 9 838 följare
PostNord Sverige

PostNord sorterar 100-tusentals paket varje dygn. Ditt paket måste vara ordentligt emballerat för att klara paketterminalernas maskinsortering och frakt med lastbil runt om i landet. Läs mer här: postnord.se/packa-paket

1 070 interaktionspoäng på 9 838 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

PostNord Sverige

Vi avhjälper för närvarande ett tekniskt problem med tjänsten Skicka Direkt, vi beklagar detta men gör allt för att problemet ska vara löst så snart som möjligt. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss i ett PM.

62 interaktionspoäng på 9 838 följare
PostNord Sverige

Vi har just nu störningar i vår telefoni och det kan för tillfället vara svårt att komma fram till oss. Våra tekniker försöker lösa det så snabbt som möjligt. Du når oss som vanligt via PM på Facebook/DM på Twitter.

82 interaktionspoäng på 9 838 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.