61

Facebook-analys av

Grums kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Grums kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Grums kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 9,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
51
Följarskara
54
Frekvens
82
Följare
3,6K
Interaktioner
2,7K
Interaktioner per inlägg
61,8
Interaktioner per följare
0,7
Inlägg per vecka
9,8

Vinnarinlägg

Grums kommun

I mars öppnar vi vår nya verksamhet - dagverksamheten Violen, som riktar sig till personer med demenssjukdom. Dagverksamheten vänder sig till dig som bor i eget hem. Syftet är att i en trygg miljö erbjuda individuellt anpassade aktiviteter och social samvaro i liten grupp. Läs mer på grums.se…

180 interaktionspoäng på 3 592 följare
Grums kommun

Just nu på Järpegatans äldrebostäder i Grums: utrikesminister Margot Wallström är på plats och besöker verksamheten! #grums #grumskommun

139 interaktionspoäng på 3 592 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Grums kommun

När ung kultur möts kan oväntade saker hända. Kom och krossa gränser genom att göra vad du älskar. Anmälan för deltagare (senast 5 dagar innan): https://www.ukm.se/festivaler/grums-2018/ #grums #grumskommun #ukm #ungkulturmöts #ukmvärmland #möjligheternasfestival

1 interaktionspoäng på 3 592 följare
Grums kommun

Nu är det snart dags för utdelning av internationellt filmpris! Läs mer i länken nedan. Stort grattis Asad! #grums #grumskommun

4 interaktionspoäng på 3 592 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.