68

Facebook-analys av

Världen idag

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Världen idag. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*68, vilket är 35 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Världen idag publicerar ett inlägg igenomsnitt 14,9 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
58
Frekvens
100
Följare
9,6K
Interaktioner
37,5K
Interaktioner per inlägg
155
Interaktioner per följare
3,9
Inlägg per vecka
14,9

Vinnarinlägg

Världen idag

Öppna inte dörren för muslimska böneutrop

År 1930 genomfördes den sista folkräkningen i Sverige där medborgarna ombads uppge religionstillhörighet. Resultatet: endast 15 personer svarade att de var muslimer. I dag beräknas antalet muslimer vara över 800 000, det vill säga cirka åtta procent av befolkningen. Detta väcker många…

789 interaktionspoäng på 9 566 följare
Världen idag

Startskott för nytt upprop mot svordomar i radio/tv

SVT och Sveriges Radio måste ta sitt ansvar och slopa svordomarna. Det är kravet i uppropet #slutasvära som startar på fredagen. – Jag hoppas att alla ska skriva på, säger en av initiativtagarna, den rikskända krutgumman Elise Lindqvist.

776 interaktionspoäng på 9 566 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Världen idag

L-debatt om friskolor väntas

Frågan om de konfessionella skolorna tas i helgen upp på Liberalernas landsmöte, som är partiets högsta beslutande organ. Flera partiföreträdare vill skärpa partiledningens linje, som är att skolorna ska få vara kvar, men inte bli större eller fler.

0 interaktionspoäng på 9 566 följare
Världen idag

Världen idags företagsnätverk inbjuder till förlängd lunch med föreläsning och nätverkande. Kom och lyssna till Mikael Boman, företagsledare B R A Maskiner AB Mullhyttan, som talar över temat: Företagande och mission till onådda folk. Länkar:…

3 interaktionspoäng på 9 566 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.