74

Instagram-analys av

Försvarsmakten

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Försvarsmakten. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*74, vilket är 48 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Försvarsmakten publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
100
Frekvens
57
Följare
77,7K
Interaktioner
51,3K
Interaktioner per inlägg
4,3K
Interaktioner per följare
0,7
Inlägg per vecka
3,0

Vinnarinlägg

Försvarsmakten

Nu har rekryterna vid Göta ingenjörregemente genomfört det årliga vinterbadet. Sisten i är en fegis! ???? #svfm #isvak #badkruka

6 272 interaktionspoäng på 77 671 följare
Försvarsmakten

Hunden Fenix ingår tillsammans med sin hundförare Robert i flygsäkringsstyrkan på plats i Mali. Fenix roll är bland annat att söka av lasten i flygplanen efter sprängämnen. ???? Fenix och Robert har efter tre månaders tjänstgöring nu blivit avlösta och det är dags att lämna över…

5 075 interaktionspoäng på 77 671 följare

Förlorarinlägg

Försvarsmakten

Bilder från ministerbesöket på Haninge garnison i onsdags. Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist fick möjligheten att besöka Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen för att få en inblick i verksamheten och livet som soldat eller sjöman. ▪️ De…

3 193 interaktionspoäng på 77 671 följare
Försvarsmakten

Arkivbild från övning Aurora 17 föreställande en soldat från Livregementets husarer, K 3. ▫️ Foto: Fredrik Stéen/Försvarsmakten #svfm #aurora17

3 238 interaktionspoäng på 77 671 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.