66

Instagram-analys av

Tidningen Ridsport

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Tidningen Ridsport. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Tidningen Ridsport publicerar ett inlägg igenomsnitt 12,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Tidningen Ridsport för oengagerande inlägg. De 21874 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Tidningen Ridsport. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
44
Följarskara
71
Frekvens
90
Följare
21,9K
Interaktioner
15,0K
Interaktioner per inlägg
1,3K
Interaktioner per följare
0,7
Inlägg per vecka
12,2

Vinnarinlägg

Tidningen Ridsport

Henrik och Mary Lou gjorde det igen! Vinnare Europa-finalen 2018 [email protected] @gothenburghorseshow

3 524 interaktionspoäng på 21 874 följare
Tidningen Ridsport

GRYMT! @holmenstephanie tvåa i Trophyn 1,55 med debutanten Carma ???????? @gothenburghorseshow

2 507 interaktionspoäng på 21 874 följare

Förlorarinlägg

Tidningen Ridsport

Ale Hästklinik utanför Göteborg har riktigt fint besök den här helgen då Göran "Yogi" Breisner håller clinic. Ryttarens position och förmåga att hålla rätt tempo var i fokus på lördagens pass för de lite yngre hästarna. Breisner har lett britterna till otaliga…

354 interaktionspoäng på 21 874 följare
Tidningen Ridsport

Bruksprovet 2018 och reviret är markerat #fortsättningföljer #hoppdagtisdag #hängmed @swedish_warmblood #swbsåklart

362 interaktionspoäng på 21 874 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.