61

Instagram-analys av

Jari

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Jari. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 22 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Jari publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,7 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
64
Följarskara
51
Frekvens
53
Följare
1,6K
Interaktioner
2,9K
Interaktioner per inlägg
143
Interaktioner per följare
1,8
Inlägg per vecka
1,7

Vinnarinlägg

Jari

Lily ”Lucia” Karttunen ❤️

210 interaktionspoäng på 1 596 följare
Jari

2017 was amazing! ❤️ Thanx all my loved ones, friends and customers for being there this year! Looking forward for new adventures 2018 with all of you again! Peace & Love! #fatcap #family #fatcapgarage #fatcaptattoo #2017

204 interaktionspoäng på 1 596 följare

Förlorarinlägg

Jari

Ove got ink and Rasmus got cookies!

78 interaktionspoäng på 1 596 följare
Jari

More roses to the people! #fatcap #family #tattoo

91 interaktionspoäng på 1 596 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.